Ім'я файлу: тема 8_1 рівень.docx
Розширення: docx
Розмір: 20кб.
Дата: 10.05.2022
скачати

1.Контролінг у світовій теорії та практиці управління виник для:

 • вирішення питань координації усіх аспектів управління бізнес-процесами

 • ефективного оцінювання показників діяльності підприємства

 • відображання результатів внутрішніх технологічних та операційних бізнес-процесів

 • забезпечення максимального прибутку

 • визначення результатів центрів відповідальності

2. Скільки основних етапів впровадження контролінгу в управлінні суб'єктами підприємництва:

 • чотири

 • два

 • шість

 • п’ять

 • три

3. До основних етапів впровадження контролінгу в управлінні суб'єктами підприємництва відносять:

 • розроблення системи координації та контролю за процесом досягнення кінцевих результатів

 • виборі ключових факторів та їх застосуванні у процесі аналізу сильних і слабких сторін

 • отримані необхідної для управління підприємством інформації

 •  визначення основних немонетарних фінансових цілей

 • забезпечення життєздатності підприємства в короткостроковому періоді та створення факторів успіху

4. Підходи до впровадження контролінгу науковці називають:

 • метод паралельної адаптації; метод швидкої функціональної заміни; метод пілотного проєкту

 • метод прогнозування банкрутства підприємства; прогнозування грошових надходжень підприємства

 • метод прогнозування обсягу дебіторської заборгованості підприємства; метод швидкої функціональної заміни

 • метод паралельної адаптації; метод прогнозування банкрутства підприємства

 • метод пілотного проєкту; метод прогнозування обсягу дебіторської заборгованості підприємства

5. В сучасних умовах господарювання процес упровадження контролінгу в управління підприємством поділяють на:

 • дві фази

 • три фази

 • чотири фази

 • сім фаз

 • шість фаз

6. Першим етапом впровадження контролінгу з точки зору фахівців Horvath&Partners є:

 • впровадження конкретних завдань контролінгу

 • визначення ступеню впливу відхилень на величину кінцевого результату діяльності підприємства

 • встановлення допустимих меж відхилення від плану, формування основних підконтрольних показників

 • розробка консолідованого плану в цілому по підприємству, перевірка і затвердження планів структурних підрозділів

 • розробка альтернативних варіантів прийняття управлінських рішень

7. У сучасних умовах господарювання процес упровадження контролінгу в управління підприємством поділяють на такі фази:

 • організаційну, експлуатаційну

 • спеціалізаційну, надійну

 • оперативну, економічну

 • експлутаційну, спеціалізаційну

 • організаційну, оперативну

8. Термін «аутсорсинг» (outsourcing) переводиться як:

 • використання зовнішнього джерела/ресурсу

 • використання внутрішнього джерела/ресурсу

 • використання загальноекономічного джерела

 • використання основних джерел підприємства

 • використання регіональних джерел підприємства

9. У країнах з ринковою економікою термін «аутсорсинг» (outsourcing) офіційно почав використовуватися у:

 • 1989 р.

 • 1986 р.

 • 1980 р.

 • 1990р.

 • 1988 р.

10. Метою застосування аутсорсингу є:

 • отримання конкурентних переваг шляхом зосередження уваги на основну виді діяльності

 • отримання непрофільних бізнес-процесів підприємства

 • отримання складової частини стратегічного управління підприємством

 • отримання бізнес-формату партнерських відносин

 • отримання процесу передачі непрофільних бізнес-процесів третій особі

11. Серед переваг аутсорсингу для підприємства слід виокремити:

 • якість послуг

 • якість товару

 • якість використання ресурсів

 • якість управління

 • якість партнерських відносин

12. При виборі якісного аутсорсера як партнера, необхідно враховувати такі фактори:

 • гарантію безпеки збереження конфіденційності даних

 • визначення основних підконтрольних показників у відповідності з установленими стратегічними цілями

 • дотримання режиму економії, стану збереження власності, раціональності та ефективності використання засобів, які є в господарстві

 • перевірку виконання господарських та фінансових планів-прогнозів

 • перевірку розподілу, перерозподілу державних коштів

13. Основним юридичним документом, який регулює взаємовідносини сторін при наданні послуг бухгалтерського аутсорсингу, є:

 • договір

 • акт

 • ліцензія

 • довіреність

 • наказ

14. Інсорсинг це:

 • створення власних автономних структурних одиниць (компаній), що надають спеціалізовані бухгалтерські послуги як підрозділам підприємства, так і зовнішнім контрагентам

 • передача непрофільних бізнес-процесів підприємства на виконання сторонній організації

 • підхід до управління, націлений на максимізацію акціонерної вартості підприємства

 • підхід менеджменту, який забезпечує послідовне управління вартістю корпорації

 • корпоративна стратегія для досягнення корпоративної місії та цілі

15. Інсорсинг забезпечує:

 • додаткове використання внутрішніх ресурсів підприємства

 • додаткове використання зовнішніх ресурсів підприємства

 • додаткове використання внутрішніх та зовнішніх ресурсів підприємства

 • додаткове використання ресурсів підприємства

 • додаткове використання економічних ресурсів підприємства

16. Косорсинг це:

 • надання бухгалтерських послуг або виконання облікових процесів за допомогою власного персоналу та зовнішніх виконавців

 • комплекс послуг аутстафінгової компанії, який передбачає надання в тимчасове користування персонал, ведення кадрового, бухгалтерського, консалтингового супроводу, при цьому аутстафер бере на себе юридичну і фінансову відповідальність за персонал

 • створення власних автономних структурних одиниць, що надають спеціалізовані бухгалтерські послуги як підрозділам підприємства, так і зовнішнім контрагентам

 • передача функцій бухгалтерського обліку або процесів ведення бухгалтерського обліку зовнішньому (сторонньому) постачальнику або провайдеру в межах однієї країни

 • передача функцій бухгалтерського обліку або процесів ведення бухгалтерського обліку зовнішньому (сторонньому) постачальнику або провайдеру в будьякій іншій країні світу

17. До переваг аутсорсингу відносять:

 • зниження трансакційних витрат, економія ресурсів (в т. ч. трудових), вища якість послуг, розподіл ризиків щодо ведення обліку

 • дешева робоча сила, ефективне податкове планування, податкові або тарифні пільги в інших країнах світу, вихід на нові ринки

 • зниження витрат за рахунок скорочення локальних бухгалтерських служб, більш низькі ризики при передачі функцій порівняно з аутсорсингом

 • зниження адміністративних і фінансових витрат, оптимізація оподаткування, зниження ризиків трудових суперечок з працівниками

 • спільна роботу штатних працівників і запрошених аутстаферів, оптимізація вартості послуг, оперативність реагування на виникаючі питання, якість виконаних робіт, вищий ступінь відповідальності за результат діяльності

18. До переваг офшорингу відносять:

 • дешева робоча сила, ефективне податкове планування, податкові або тарифні пільги в інших країнах світу, вихід на нові ринки

 • зниження витрат за рахунок скорочення локальних бухгалтерських служб, більш низькі ризики при передачі функцій порівняно з аутсорсингом

 • зниження адміністративних і фінансових витрат, оптимізація оподаткування, зниження ризиків трудових суперечок з працівниками

 • спільна роботу штатних працівників і запрошених аутстаферів, оптимізація вартості послуг, оперативність реагування на виникаючі питання, якість виконаних робіт, вищий ступінь відповідальності за результат діяльності

 • зниження трансакційних витрат, економія ресурсів (в т. ч. трудових), вища якість послуг, розподіл ризиків щодо ведення обліку

19. До переваг інсорсингу відносять:

 • зниження витрат за рахунок скорочення локальних бухгалтерських служб, більш низькі ризики при передачі функцій порівняно з аутсорсингом

 • зниження адміністративних і фінансових витрат, оптимізація оподаткування, зниження ризиків трудових суперечок з працівниками

 • спільна роботу штатних працівників і запрошених аутстаферів, оптимізація вартості послуг, оперативність реагування на виникаючі питання, якість виконаних робіт, вищий ступінь відповідальності за результат діяльності

 • зниження трансакційних витрат, економія ресурсів (в т. ч. трудових), вища якість послуг, розподіл ризиків щодо ведення обліку

 • дешева робоча сила, ефективне податкове планування, податкові або тарифні пільги в інших країнах світу, вихід на нові ринки

20. До переваг аутстафінгу відносять:

 • зниження адміністративних і фінансових витрат, оптимізація оподаткування, зниження ризиків трудових суперечок з працівниками

 • спільна роботу штатних працівників і запрошених аутстаферів, оптимізація вартості послуг, оперативність реагування на виникаючі питання, якість виконаних робіт, вищий ступінь відповідальності за результат діяльності

 • зниження трансакційних витрат, економія ресурсів (в т. ч. трудових), вища якість послуг, розподіл ризиків щодо ведення обліку

 • дешева робоча сила, ефективне податкове планування, податкові або тарифні пільги в інших країнах світу, вихід на нові ринки

 • зниження витрат за рахунок скорочення локальних бухгалтерських служб, більш низькі ризики при передачі функцій порівняно з аутсорсингом

скачати

© Усі права захищені
написати до нас