Ім'я файлу: цпус семинар №1.docx
Розширення: docx
Розмір: 16кб.
Дата: 28.04.2021
скачати

1 слайд: Серед східнословянських народів епохи Середньовіччя, які заселяли й територію України , одне з провідних місць займали піддані могутнього й великого об’єднання – Хозарського каганату, котрий проіснував з VII по X ст.

2 слайд: У другій половині VI ст. хазари підпали під владу Західно-тюркського каганату, під яким були протягом століття. Після розпаду Тюркського каганату в середині VII ст. підкорили собі частину болгар, кавказькі й слов'янські племена та створили Хазарський каганат. Верховним володарем Хазарського каганату був каган як релігійний зверхник, його заступником і фактичним правителем був цар-намісник.

3 слайд: Каганат було засновано тюркськими кочовими племенами у степах між Волгою та Дніпром.

За повідомленням Нестора-літописця, хозари вчиняли грабіжницькі набіги на слов’ян, обклавши «даниною кров’ю» племена полян, сіверян, радимичів і в’ятичів. Ця данина передбачала віддавання у рабство кожної десятої дитини.

4 слайд:. У ранній період економіка базувалася на кочовому скотарстві і військовому грабунку сусідніх країн, пізніше більшою мірою на землеробстві і особливо торгівлі. Стародавнім осілим центром Хазарії був Дагестан, де отримало розвиток виноградництво.

Після розгрому держави західних тюрків, що служила головним посередником у торгівлі Китаю з Чорномор’ям, це посередництво перебрали хазари. Хазари заволоділи місцевістю, де сходилися торговельні шляхи з різних країв. Головною артерією служив Волзький шлях, що сполучав Арабський халіфат із фінськими землями, зо Скандинавією.

5 слайд: Найнебезпечнішим суперником Хазарії в Східній Європі стала Русь. Цар Йосип писав у своєму листі: якби хазари не зупинили русів на їхніх кордонах, ті завоювали б увесь світ. Русь дійсно прагнула потрапити через територію Хазарії до головних ринків середньовіччя — у Константинополь і Багдад.

Початок автономізації слов'янських земель поклав захоплення в середині IX століття варягами Аскольдом і Діром маленького містечка Києва в середньому плині Дніпра; втім, Аскольд і Дір зберігали формальну залежність від Хазарського каганату. Положення різко погіршилося, коли в 882 році новгородський князь Олег, вбивши Аскольда й Діра, захопив Київ, а потім в 883 - 885 роках - численні слов'янські провінції каганату.

6 слайд: Хазарія була першою могутньою країною, з якої Древня Русь зіштовхнулася на початку своєї історії; і, як вважають багато вчених, давньоруські кагани будували свою країну по образу й за прикладом Хазарського каганату.

Першочерговим своїм завданням князь Святослав уважав усунення хозарської загрози. У 964—966 рр. він здійснив вдалий похід проти Хозарського каганату. Під час походу, Святослав спершу підкорив східнослов’янський племінний союз в’ятичів, які мешкали на річці Ока і сплачували данину хозарам. Після цього війська князя спустилися Волгою, де розташовувався центр Хозарського каганату і, завдавши поразки хозарам, оволоділи їхньою столицею містом Ітіль. Головним результатом боротьби Святослава з хозарами було послаблення і занепад Хозарського каганату. Це сприяло ліквідації хозарської загрози для Київської Русі та водночас відкрило шлях до її кордонів новим кочовикам зі Сходу, насамперед печенігам.

7 слайд: Аналіз політичних відносин Київської Русі з Хозарським каганатом протягом ІХ–Х століть надає нам підставу для наступних висновків:

1. Запровадження хозарської зверхності над слов’янами було спричинене суто економічними чинниками, а саме значністю у міжнародній торгівлі Волзького річкового шляху, яким експортні товари із земель слов’ян територією Хозарського каганату постачалися до володінь Арабського халіфату;

2. Зверхність Хозарського каганату в Подніпров’ї обмежувалася стягуванням данини, і не впливала на розвиток етноісторичних процесів;

3. В цих умовах у Середньому Подніпров’ї відбувався процес державотворення, внаслідок чого у 30-х роках ІХ століття уже існувало Руське державне утворення, яке здійснювало спроби самостійної реалізації своїх зовнішніх економічних інтересів у взаєминах з Візантійською імперією;

4. Дана обставина спричинила у 60-х роках ІХ століття військові експедиції збройних сил Київської держави проти Хозарського каганату, які завершилися цілковитим розгромом і припиненням існування держави хозарів. Наслідком цієї події було перетворення Київської Русі на наймогутніше державне утворення Східної Європи.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас