Ім'я файлу: 3.7 Техніко-економічний аналіз.doc
Розширення: doc
Розмір: 97кб.
Дата: 26.12.2020
скачати
Пов'язані файли:
1 технічне завдання.doc
2, 2.1, 2.2, 2.3 Функціональне проектування (2.1, 2.1.1).doc
2.4 Трансформатор.doc
3.1 Концепція побудови конструкції.doc
3.2 Обгрунтування вибору елементної бази.doc
3.4 матеріали і покриття.doc
3.5 Остаточний розрахунок надійності.doc
3.6 Компоновка приладу.doc
3.8 Розрахунок потужності що споживається.doc
3.9, 3.10, 3.11 Технологічне проектування другаправка.doc
Відомість курсового проекту.doc
Вступ.doc
Графік надійності.doc
Лист №1 специфікація.doc
Лист №2 специфікація.doc
наклейка на титульний.doc
Опис папки.doc
Підсумки.doc
Титульний.doc

3.7 Техніко-економічний аналіз конструкції
Задача проектування РЕА може мати безліч варіантів вирішення, оскільки одних і тих же результатів можна досягти різними шляхами, тобто різними проектними рішеннями. Тому конструктор повинен знайти такі конструкторські рішення, які б забезпечили економічну ефективність. Економічна ефективність – це відношення економічного ефекту (досягнутої економії затрат на виріб) до тих затрат, за рахунок яких ця економія досягнута. Якщо це відношення більше одиниці, то можна говорити про наявність економічної ефективності.

Для оцінки рівня технологічності існує велика кількість показників, які певним чином характеризують виріб. Виробнича технологічність має дві групи таких показників – конструкторські і технологічні,а також окремо виділені внаслідок особливої важливості такі показники технологічності ,як уніфікація і стандартизація.
3.7.1 Конструкторські показники технологічності.

Розрахувати групу показниківHHHHH технологічності, які характеризують конструктивні особливості виробу і його складових частин.
3.7.2 Вихідні дані:

- загальна кількість деталей Д = 7;

- загальна кількість типорозмірів деталей без урахування кріпильних Дтр. заг = 3;

- кількість типорозмірів оригінальних деталей Дтр. ор = 0;

- кількість ЕРЕ НЕРЕ = 29;

- кількість типорозмірів ЕРЕ Нтр. ЕРЕ = 15;

- кількість типорозмірів оригінальних ЕРЕ Нтр. ор. ЕРЕ = 0;

- кількість типорозмірів вузлів Етр = 1;

- кількість типорозмірів оригінальних вузлів Етр. ов = 1;

- кількість типів деталей Дт = 3 і вузлів Ет = 1;

- кількість ІМС та МСБ НІС = 1;

- кількість типорозмірів корпусів ІМС та МСБ Нтр.ІС = 1;

- кількість друкованих плат НДП = 1;

- кількість типорозмірів друкованих плат Нтр ДП = 1;

- кількість макросортементів матеріалів Нмм = 5;

- кількість встановлюваних розмірів Нвр = 6;

- кількість багатошарових друкованих плат НБДП = 0;

- кількість типорозмірів вузлів, що вимагають регулювання Етр.сп = 2;

- кількість уніфікованих складових частин Nсч.у = 20;

- кількість стандартизованих складових частин Nсч.ст = 9;

- кількість оригінальних складових частин Nсч.ор = 1;
- кількість легкороз’ємних з’єднань Злз = 0;

- кількість гвинтових з’єднань Згз = 4;

- кількість нероз’ємних з’єднань Знз = 72.
3.7.3 Розрахунки.

1 Коефіцієнт застосовності деталей
Кзд = 1 – (Дтр. ор / Дтр. заг) , (3.44)
де Дтр. ор – кількість типорозмірів оригінальних деталей;

Дтр. заг – загальна кількість типорозмірів деталей без урахування кріпильних.

Кзд = 1 – (0 / 3) = 1
2 Коефіцієнт застосування ЕРЕ
Кз ЕРЕ = 1 – (Нтр. ор. ЕРЕ / Нтр. ЕРЕ) , (3.45)
де Нтр. ор. ЕРЕ – кількість типорозмірів оригінальних ЕРЕ;

Нтр. ЕРЕ – загальна кількість типорозмірів ЕРЕ.
Кз ЕРЕ = 1 – (0 / 15) = 1.
3 Коефіцієнт застосування вузлів
Кзв = 1 – (Етр. ов / Етр. в) , (3.46)
де Етр. ов – кількість типорозмірів оригінальних вузлів;

Етр. в – загальна кількість типорозмірів вузлів.
Кзв = 1 – (1 /1) = 0.
4 Коефіцієнт повторюваності деталей і вузлів
Кпов. дв = 1 – (Дт - Ет) / (Д + Е) , (3.47)
де Дт і Ет – кількість типів деталей і вузлів у виробі;

Д і Е – загальна кількість деталей і вузлів у виробі.
Кпов. дв = 1 – (3 - 1) / (7 + 1) = 0,85.


5 Коефіцієнт повторюваності ЕРЕ
Кпов ЕРЕ = 1 – (Нтр ЕРЕ / НЕРЕ) , (3.48)
де НЕРЕ – загальна кількість ЕРЕ у виробі.
Кпов ЕРЕ = 1 – (15 / 29) = 0,48.
6 Коефіцієнт повторюваності ІС і мікрозбірок
Кпов. ІС = 1 – (Нтр. ІС / НІС) , (3.49)
де Нтр. ІС – кількість типорозмірів корпусів ІС і мікрозбірок (0);

НІС – загальна кількість ІС і мікрозбірок(0).
Кпов. ІС = 1 – (1 / 1) = 0.
7 Коефіцієнт повторюваності ДП
Кс ДП = 1 – (Нтр ДП / НДП) , (3.50)

де Нтр ДП – кількість типорозмірів ДП;

НДП – загальна кількіть ДП.
Кпов ДП = 1 – (1 / 1) = 0.
8 Коефіцієнт повторюваності матеріалів
Кпов. м. = 1 – (Нмм / Дтр. ор) , (3.51)
де Нмм – кількість макросортиментів матеріалів.
Кпов. м. = 1 – (5 / 0) = 1.
9 Коефіцієнт використання ІС і мікрозбірок
Квик.ІС = НІС. / (НІС + НЕРЕ), (3.52)
Квик.ІС = 1 / (1 + 31) = 0,031.
10 Коефіцієнт встановлюваних розмірів

Квр = 1 – (Нвр / НЕРЕ) , (3.53)
де Нвр – кількість встановлюваних розмірів.
Квр = 1 – (6 / 29) = 0,7.
11 Коефіцієнт складності ДП
Кс.ДП=1 - НБДПДП, (3.54)
де НБДП- кількість багатошарових ДП.
Кс.ДП=1 – 0 / 1 = 1.
12 Коефіцієнт освоєності деталей
Косв = 1 – (Дор / Д) , (3.55)
де Д – загальна кількість деталей.
Косв = 1 – (3 / 7) = 0,571.
13 Коефіцієнт складності збірки
Кс.зб = 1 - Етр.сп / Етр, (3.56)
де Етр.сп - кількість типорозмірів вузлів, що вимагають регулювання чи підгонки в складі виробу з використанням спеціальних пристроїв або спеціальної обробки з розбиранням і повторним збиранням.
Кс.зб = 1 – 1 / 1 = 0.
14 Коефіцієнт збірності
Кзб = Е / (Е + Д), (3.57)
де Д і Е – загальна кількість деталей і вузлів у виробі.
Кзб = 1 / (1 + 7) = 0,125.
16 Коефіцієнт складності збирання конструкції
Кск зб = Злз / (Злз + Згз + Знз) , (3.58)
де Злз – кількість легкороз’ємних з’єднань;

Згз – кількість гвинтових з’єднань;

Знз – кількість нероз’мних з’єднань.
Кск зб = 0 / (0 + 4 + 72) = 0.
17 Коефіцієнт контролеропридатності
Ккп = (Nкп + Nкт – 1) / (Nкп + Nкт) , (3.59)
де Nкп – кількість контрольованих параметрів(0);

Nкт – кількість контрольованих точок(0).
18 Коефіцієнт уніфікації
Ку = Nсч.у / Nсч , (3.60)
де Nск.у – кількість уніфікованих складових частин;

Nсч –загальна кількість складових частин.

Ку = 20 / 29 = 0,68.
19 Коефіцієнт стандартизації
Кст = Nст ск / Nск , (3.61)
де Nст ск – кількість стандартизованих складових частин;

Nск – загальна кількість складових частин.
Кст = 9 / 29 = 0,31.

Висновок.

Конструкторські показники технологічності проектуємого пристрою знаходяться в межах рекомендованих в ТЗ, що свідчить про його технологічність.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас