Ім'я файлу: препарати 33-43.docx
Розширення: docx
Розмір: 27кб.
Дата: 21.02.2022
скачати

23. Еластичний хрящ. Поперечний зріз (забарвлення гематоксиліном і орсеїном, мале збільшення)

I - охрястя;

1 - поодинокі хондроцити;

2 - ізогенні групи хондроцитів (колонки);

3 - міжклітинна речовина хряща з еластичними волокнами

24. Пластинчаста кісткова тканина. Компактна речовина діафізу трубчастої кістки (забарвлення за Шморлем)

А - окістя, періост;

I - зовнішній шар загальних (генеральних) кісткових пластинок;

II - остеонний шар:

1 - остеони;

2 - канал остеону з кровоносною судиною;

3 - система вставних пластинок;

III - внутрішній шар загальних (генеральних) кісткових пластинок; Б - ендост

25. Поперечний зріз щелепи зародка (забарвлення гематоксиліном і еозином, велике збільшення):

1 - кісткова трабекула;

2 - остеоцит;

3 - звапнована міжклітинна речовина кістки;

4 - остеобласти;

5 - остеокласти;

6 - незвапнована кісткова речовина;

7 - мезенхимні клітини;

8 - кровоносний капіляр

26. Розвиток кістки на місці хряща (гематокчисін еозин)

1 - Охрястя

2 – Зона стовпчатого хряща (зона росту)

3- зона пухирчатого хряща (зона росту)

4 – Остеобласти

5 – ендохондріальні кісткові балки

6 - остеоцити

7. - окістя

27. Гладка м’язова тканина (гематоксилін і еозин)

1.Гладкі міоцити

2.Прошарки сполучної тканини

28. Поперечно-попосмугована серцева м’язова тканина (гематоксилін еозин)

1.поперечна смугастіть мязових волокон

2.прошарки сполучної тканини

3.ядра

29. Перехідний епітелій. Гладка м'язова тканина. Стінка сечового міхура. (Гематоксилін-еозин)

1.Гладкі міоцити

2.Прошарки сполучної тканини

30. Поперечно-посмугована скелетна м'язова тканина (залізний гематоксилін)

1.поперечна смугастіть мязових волокон

2.прошарки сполучної тканини

3.ядра

31. Поперечно-посмугована скелетна м'язова тканина язика (залізний гематоксилін)

1.поперечна смугастіть мязових волокон

2.прошарки сполучної тканини

3.ядра

32. Спинний мозок (азотнокислим сріблом)

1— оболонка мозку

2— середня серединна щілина

3 - бічні стовпи

4 – задні роги

33. Мультиполярний нейрон спинного мозку.- Імпрегнація азотнокислим сріблом за Більшовским-Гроссом.

Велике ядро (2) розташоване в центральній частині клітини, добре видно ядерце (1). Від перікаріону відходять відростки (3), один з них - аксон, інші - дендрити.

34. Тигроїд в клітинах спинного мозку- толуїдиновим синім за Нісслем

35. Мієлінові нервові волокна-оксидом осмія

1 - Перехваты Ранвье выглядят как промежутки в миелиновом слое. В миелиновом слое видны также узкие, косо расположенные просветления - т.н. насечки миелина.

2 - межузловой сегмент

Вокруг миелинового слоя - наружный слой оболочки - нейролемма - являющийся более светлым.

36. Безмієлінове нервове волокно (забарвлення гематоксиліном і еозином, велике збільшення)

1 - безмієлінове нервове волокно;

2 - ядро леммоцита

37. Поперечний зріз периферичного нервового стовбура- фиксация осмиевой кислотой.

Миелиновые нервные волокна (1) имеют вид округлых профилей, центральная часть которых занята осевым цилиндром. Эпиневрий (2) — соединительная ткань, покрывающая нерв с поверхности.

38. Спинномозковий вузол- краска гематоксилином и эозином:

1 - задний корешок; 2 - передний корешок; 3 - спинномозговой нерв; 4 - нейроны спинномозгового ганглия

39. Спинномозковий вузол, забарвлення гематоксиліном і еозином, мале збільшення

1 - передній корінець (нервові волокна);

2 - задній корінець зі спинномозковим ганглієм:

3 - псевдоуніполярні чутливі нейрони;

4 - нервові волокна (відростки нейронів)

40. Спинномозковий вузол (фрагмент), забарвлення гематоксиліном і еозином, велике збільшення

1 - чутливі псевдоуніполярні нейрони;

2 - ядро нейрона з ядерцем;

3 - цитоплазма нейрона;

4 - мантійні гліоціти (сателіти);

5 - фібробласти сполучнотканинної оболонки нейрона

41. Спинний мозок (поперечний зріз, імпрегнація сріблом)

1 - біла речовина (нервові волокна), задні канатики;

2 - біла речовина, передні канатики;

3 - біла речовина, бічні канатики;

4 - центральний канал;

5 - задні роги (стовпи сірої речовини);

6 - дорзальне грудне ядро заднього рогу;

7 - власне ядро заднього рогу;

8 - бічні роги сірої речовини;

9 - медіальне проміжне ядро;

10 - латеральне проміжне ядро;

11 - передні роги сірої речовини;

12 - медіальна група ядер переднього рогу;

13 - латеральна група ядер переднього рогу;

14 – септи

42. Мозочок (фрагмент звивини, імпрегнація сріблом, мале збільшення)

А - м'яка мозкова оболонка з кровоносною судиною;

Б - сіра речовина.

Кора мозочка:

1 - молекулярний шар кори мозочка;

2 - гангліонарний шар;

3 - зернистий шар кори мозочка;

4 - тіла грушовидних клітин Пуркіньє;

5 - дендрити клітин Пуркіньє;

В - біла речовина з нервовими волокнами

43. Будова мозочка (імпрегнація нітратом срібла)

I - мікрофотографія:

а - молекулярний шар;

б - гангліонарний шар (шар грушовидних нейронів);

в - зернистий шар;

1 - тіла грушовидних нейронів;

2 - розгалуження дендритів грушовидних нейронів.

44. Будова мозочка (імпрегнація нітратом срібла)

I - мікрофотографія:

а - молекулярний шар;

б - гангліонарний шар (шар грушовидних нейронів);

в - зернистий шар;

1 - тіла грушовидних нейронів;

2 - розгалуження дендритів грушовидних нейронів.

56. будова стінки серця

1 - ендотелій;

2 - субендотеліальний шар;

3 - м'язово-еластичний шар;

4 - капіляри;

5 - атипові м'язові клітини (провідні міоцити);

6 - типові кардіоміоцити міокарду (мікрофотографія, мале збільшення)

57. Червоний кістковий мозок. Забарвлення: гематоксилін-еозин.

1 - паренхіма (кровотворні клітини);

2 - кісткові балки;

3 - промегакаріоціт.

58. Тимус. Забарвлення: гематоксилін-еозин.

1 часточка

2 міжчасточкова сполучна тканина (септи)

59. Селезінка. Забарвлення: гематоксилін-еозин.

1 лімфоїдний фолікул

2 червона пульпа

3 капсула

4 трабекули

60. Лімфатичний вузол. Забарвлення: гематоксилін-еозин.

1 кіркова речовина

2 паракортикальна зона

3 мозкова речовина

4 проміжний мозковий синус

5 лімфатичні фолікули

6 сподучнотканинна капсула

7 крайовий синус

61. Піднебінний мигдалик.

Забарвлення: гематоксилін-еозин.

62. Гіпофіз. Забарвлення: гематоксилін-еозин.

І аденогіпофіз

1 передня частка

2 проміжна зона

3 псевдофолікул

ІІ нейрогіпофіз

4 кровоносні капіляри

63. Щитоподібна залоза. Часточки. Забарвлення: гематоксилін-еозин.

1 часточка залози

2 фолікул

3 колоїд в порожнині фолікула

4 інтерфолікулярний епітелій

5 міжчасточкова сполучна тканина

6 кровоносні судини

7 жирові клітини

64. Фрагмент щитоподібної залози. Забарвлення: гематоксилін-еозин.

1 фолікул

2 фолікулярні клітини (тироцити)

3 колоїд

4 вакуолі

5 інтерфолікулярний епітелій

6 капіляр

65. Паращитоподібна залоза. Загальний вигляд Забарвлення: гематоксилін-еозин.

1 фрагмент часточки щитоподібної залози з фолікулами

2 паращитоподібна залоза

3 тяжі паратироцитів

4 сподучнотканинні прошарки

5 кровоносні капіляри

66. Наднирник. Забарвлення: гематоксилін-еозин.

1 сподучнотканинна капсула

2 кіркова речовина

А клубочкова зона

Б пучкова зона

78. Тонка кишка (гематоксилін-еозин)

*ворсинки

*крипти

11Одношаровий призматичний епітелій

Підслизова оболонка

Мязова оболонка

Серозна оболонка

2Келихоподібні екзокриноцити

79. Червоподібний відросток (фрагмент, забарвлення гематоксиліном і еозином)

I - слизова оболонка:

1 - одношаровий призматичний епітелій;

2 - власна пластинка слизової оболонки;

3 - крипти;

4 - лімфатичні вузлики:

4а - світлий центр (В-зона);

4б - корона;

5 - міжвузликова лімфоїдна тканина (Т-зона);

II - підслизова основа

80. Товста кишка (забарвлення гематоксиліном і еозином)

Слизова оболонка

*крипти

1Одношаровий призматичний епітелій

Підслизова оболонка

Мязова оболонка

Серозна оболонка

2Власна пластинка слизової

3Сполучна тканина з судинами

4Лімфоїдні фолікули

5Келихоподібні екзокриноцити

81. Товста кишка (забарвлення гематоксиліном і еозином, мале збільшення)

I - слизова оболонка:

1 - епітеліальна пластинка - одношаровий призматичний епітелій;

А-келихоподібні клітини (одноклітинні слизові залози);

2 - власна пластинка слизової оболонки;

3 - м'язова пластинка слизової оболонки;

4 - просвіт кишки,

5 - поздовжній розріз крипти;

6 - поперечний розріз крипти;

7 - лімфатичний вузлик;

II - підслизова основа:

8 - підслизове нервове сплетіння;

III - м'язова оболонка:

9 - внутрішній - циркулярний шар;

10 - зовнішній - поздовжній шар;

11 - міжм'язове нервове сплетіння;

IV - серозна оболонка з мезотелієм:

12 - кровоносні судини

82. Печінка людини

*часточки

*печінкові балки

1Центральна вена

2Синусоїдні капіляри

3Тріада судин: артерія, вена, жовчна протока

83. Підшлункова залоза (забарвлення гематоксиліном і еозином, мале збільшення)

1 - часточка залози;

2 - панкреатичні ацинуси (екзокринні кінцеві відділи);

3 - внутрішньочасточкова протока;

4 - міжацинарна протока;

5 - панкреатичний острівець;

6 - міжчасточкова сполучнотканинна перетинка з кровоносними судинами;

7 - міжчасточкова вивідна протока

84. Листоподібні сосочки язика (забарвлення гематоксиліном і еозином)

1Багатошаровий плоский незроговілий епітелій

2Смакові бруньки

3Первинний сосочок

4Вторинні сосочки

5Вивідна протока білкової слинної залози

85. Язик ссавця. Листоподібні сосочки (забарвлення гематоксиліном і еозином)

1 - листоподібний сосочок;

2 - багатошаровий плоский незроговілий епітелій;

3 - сполучнотканинний сосочок;

4 - смакові цибулини;

5 - білкові слинні залози (кінцеві відділи);

6 - вивідні протоки слинних залоз;

7 - кровоносна судина у власній пластинці слизової оболонки язика; 8 – поперечно-посмуговані м'язові волокна

86. Ниткоподібні сосочки язика (забарвлення гематоксиліном і еозином)

1Багатошаровий плоский частково зроговілий епітелій

2Зроговілі епітеліоцити

3Первинний сосочок

4Вторинні сосочки

5Кровоносні судини

6Поперечно-смугаста мязова тканина

87. Стадія зубної бруньки (забарвлення гематоксиліном і еозином)

характеризується інтенсивним розмноженням клітин краю зубної пластинки (1), округла маса яких активно вростає в прилеглу мезенхіму. Цю епітеліальну клітинну масу (2), відокремлену від навколишньої мезенхіми базальною мембраною, називають зубною брунькою - зачатком емалевого органу

88. Стадія зубного келиха. (Забарвлення гематоксиліном і еозином.)

На препараті добре видно емалевий орган (1). Зубна нирка, утворює емалевий орган, набуває форму келиха, яка зберігає зв'язок з іншою частиною зубної пластинки за допомогою тонкого епітеліального тяжа - шийки емалевого органу (2). У емалевому органі видно клітини внутрішнього емалевого епітелію (3). Клітини центральної частині емалевого органу набувають зірчастої форми. Ця частина емалевого органу носить назву пульпи (4). Частина клітин пульпи, що прилягає безпосередньо до шару внутрішнього емалевого епітелію, утворює проміжний шар емалевого органу, що складається з 2-3 рядів кубічних клітин. У нього проникають кровоносні судини. Мезенхіма зубного сосочка (5) конденсується в щільну клітинну масу, яка повторює кривизну келиха емалевого органу і вростає в нього. Емалевий орган та зубний сосочок розділені базальною мембраною, на місці якої згодом пройде дентино-емалеве з'єднання (6). Мезенхіма, що оточує зубний зачаток, утворює зубний мішечок (7).

89. Стадія диференціювання дентину

У зубному сосочку (1) видно периферичний шар правильно розташованих одонтобластів (2) грушоподібної форми, довгий відросток яких звернений до емалевого органу (3). Ці клітини утворюють вузьку смужку немінералізованого предентину, зовні від нього розташовується невелика кількість зрілого мінералізованого дентину (4). На стороні, зверненій до шару дентину, видно тонку смужку емалі (5), зовні якої локалізуються амелобласти (6). Забарвлення гематоксиліном і еозином.

90. Привушна слинна залоза. Загальний вигляд (забарвлення гематоксиліном і еозином)

1 - часточки залози;

2 - міжчасточкова сполучна тканина з вивідними протоками;

3 - білкові кінцеві відділи;

4 - посмуговані вивідні протоки;

5 - вставні протоки

91. Привушна слинна залоза людини. Часточка (забарвлення гематоксиліном і еозином)

1 - білкові кінцеві відділи;

2 - ядра міоепітеліоцитів;

3 - посмуговані вивідні протоки;

4 - жирові клітини;

5 - вставна протока

92. Під'язикова залоза людини. Фрагмент часточки (забарвлення гематоксиліном і еозином)

1 - слизовий кінцевий відділ;

2 - змішаний кінцевий відділ;

3 - білковий кінцевий відділ;

4 - посмугована протока;

5 - кровоносна судина

93. Нирка

1Збірні Трубочки

2Ниркові тільця

3Проксимальні звивисті канальці

4Дистальні звивисті канальці

94. Сечовід.

1Багатошаровий прехідний епітелій

2Підслизова оболока

3М язова оболонка

4Адвентаційна оболонка

95. Яєчко (забарвлення гематоксиліном і еозином, мале збільшення)

1 - звивисті сім'яні канальці (просвіт);

2 - інтерстицій яєчка;

3 - кровоносний капіляр в інтерстиції яєчка

96. Придаток яєчка (забарвлення гематоксиліном і еозином, середнє збільшення)

1 - виносні канальці;

2 - протока придатка

97. Передміхурова залоза. Загальний план будови (забарвлення гематоксиліном і еозином, мале збільшення)

1 - просвіт сечівника;

2 - внутрішні (слизові) залози;

3 - проміжні (підслизові) залози;

4 - зовнішні (головні) залози;

5 - кінцеві відділи залоз;

6 - вивідні протоки

98. Яєчник

1Білкова оболока

2Примодільні фолікули

3Первинні фолікули

4Вторинний фолікул(фолікулярні клітини, ооцит 1 порядку, блискуча оболонка)

5Третинний фолікул

6Атретичний фолікул

7Мозкова речовина

99. Матка (забарвлення гематоксиліном і еозином, мале збільшення)

I - ендометрій (слизова оболонка):

1 - одношаровий призматичний епітелій;

2 - власна пластинка слизової оболонки;

2а - маткові залози;

А - функціональний шар ендометрію;

Б - базальний шар ендометрію;

II - міометрій (м'язова оболонка):

3 - внутрішній шар гладких міоцитів (підсудинний, підслизовий);

4 - середній шар (судинний);

5 - зовнішній шар (надсудинний);

III - періметрій (серозна оболонка):

6 - мезотелій;

7 - кровоносні судини;

8 - просвіт матки

100. Молочна залоза (лактуюча), забарвлення гематоксиліном і еозином, мале збільшення

1 - часточка:

А - альвеола;

Б - внутрішньочасточкова вивідна протока;

2 – міжчасточкова сполучна тканина з міжчасточковою протокою


скачати

© Усі права захищені
написати до нас