Ім'я файлу: ЗБК3.docx
Розширення: docx
Розмір: 149кб.
Дата: 07.05.2020
скачати

2.Збірне перекриття


2.1. Визначення зусиль діючих в плиті

Нормативні та розрахункові навантаження наведені в табл.

Збір навантажень на покриття

Тип навантаження та його характеристичне значенняЕксплуатаційне навантаження

, кН/м2Граничне навантаження

, кН/м2

Постійне від ваги:

gк. = 4,0 кН/м2

1,2

4,8

1,10

5,28

1 м² озд.-ізол. «пиріг» з розухилами4,9

1,28

6,32

Разом постійне9,711,60

Тимчасове:

характеристичне значення1,2

0,6

1,30

0,78

Снігове

для м. Чернігів
2,1

1,14

2,40

Разом12,4814,78


Розподілене по довжині навантаження на плиту перекриття при номінальній ширині плити 1,2м:

  • граничне значення:

qm = bпан. ‧ (gm +Vm) = 1,2‧ 14,78 = 17,74 кН/м ;

  • експлуатаційне:

qе = bпан. ‧ (gе +Vе ) = 1,2‧ 12,48 = 14,98 кН/м ;

  • довготривале експлуатаційне:

qlе = bпан. ‧ (gе +Vp) = 1,2‧ (5,28+1,58) = 8,23 кН/м ;
2.2. Зусилля від розрахункових і нормативних навантажень

Від граничного розрахункового значення навантаження:Від експлуатаційного навантаження:


Від довготривалого експлуатаційного навантаження:


2.3. Розрахунок плити за граничними станами першої групи ( за міцністю)

Встановлення розрахункових розмірів плити і визначення зусиль від зовнішніх навантажень.

Розрахунковий проліт плити

lo = l-2а-2х20=12000-240-40=11720мм.

Поперечний переріз пустотної плити може бути замінений еквівалентним двутавровим перерізом з полицями в стиснутій та розтягнутій зонах.

Розрахункова схема плити в цілому являє собою однопролітну балку завантажену рівномірно розподіленим навантаженням.
2.3.2. Розрахунок нормальних перерізів на згинальний момент

Для ручного розрахунку використовуємо спрощення, яке можливе за п.3.6.1.2. ДБН, яке заключається у зведенні епюри стискаючих напружень які виникають у бетоні до форми прямокутника.

Для даного розрахунку спочатку треба визначити висоту прямокутної епюри стискаючих напруг :

.

Якщо , та границя нашої епюри бетону знаходиться в межах полки, якщо , то вона переходить у ребро тавру.

Отже, визначаємо положення межі стиснутої зони бетону з даної умови :

Mf =1,160 0,040 22 103 (0,280 -0,5 0,040) = 265,41 кНм <Відповідно межа стиснутої зони знаходиться у ребрі тавру, в такій ситуації тавр для розрахунку ділиться на два прямокутника.В нашому випадку згинальний момент, що виникає буде сприйматися прямокутниками на які ми розділили тавр : .

А перерізи армування : .

Визначаємо моменти, що сприймають наші прямокутники :

  • Момент другог прямокутника :M2 = (1,160 -0,320) 0,040 22 103 (0,280 -0,5 0,040) = 192,2 кНм ;

  • Момент першого прямокутника :

М1= МЕd – М2 = 319,32 -192,2 = 127,12 кНм.

Звідси визначаємо мінімально необхідний переріз робочої арматури :

.

Обчислюємо значення коефіцієнта за формулою :αm = ;

За табл. знаходимо значення ξ1 = 0,33; η=0,868.

Після знаходження коефіцієнтів обчислюємо переріз необхідної арматури:


Приймаємо 14 Ø 12 K1400(K7) Аp=12,68 см2 >11,38 см2.

Крім елементів, що наведені, передбачаємо:

  • зварну сітку С-1 з Ø6 А240С 200х200 біля верхньої грані плити, яка розташовується по всій площині плити для сприйняття зусиль які виникають під час монтажу;

  • монтажні петлі М14-150.

2.3.3. Розрахунок міцності перерізів, похилих до поздовжньої осі

Перевіряємо умову забезпечення міцності бетону на стиск по похилій смузі між похилими тріщинами при дії поперечної сили VEd = 106,44 кН.

Тоді повинна виконуватись наступна умова:–поперечна сила, яка може бути сприйнята лише бетонним перерізом.

–розрахункова перерізуюча сила.

Несуча здатність перерізу без поперечної арматури визначається за формулою:де;

;

Напруження, що виникають від обтискання в бетонні :

= 4,78 Мпа ;

не повинно перевищувати (якщо перевищує, то = );

– характеристичне значення кубкової міцності бетону на стиск в МПа;

- площа перерізу розтягнутої арматури;

– найменша ширина поперечного перерізу в межах розтягнутої зони,мм;

Значення дорівнює 0,12.

Умова виконується = 106,44 140,0(кН)., отже поперечна арматура за розрахунком не потрібна.

Приймаємо конструктивно Ø6 А240С з кроком 100 мм.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас