Ім'я файлу: Білоус Дмитро Григорович#.docx
Розширення: docx
Розмір: 36кб.
Дата: 18.06.2021

План

1.Біографія

a-

б-війна

в-життя

г-після війни

2.Творчість

а-про збірки та книги

б-усі твори

3.Відзнаки

а-відзнаки СРСР

б- Народна Республіка Болгарія і Болгарія

в-відзнаки Україна

4.цікаві факти

а-6 цікавих фактів

5.Використана література

а- силки на матеріали

БілоусДмитроГригорович

ДмитроБілоусцетеунікальнеявище, колижиттяітворчістьішлинедвомарізними, навітьнепаралельнимидорогами, аначебтоневідємно, органічнозлиті. Українськийпоет, перекладачзболгарськоїмови, літературнийкритик, громадськийдіяч.

Біографія

Народився 24 квітня 1920 рокувселіКурманах (ниніРоменськийрайонСумськоїобласті, Україна) вселянськійбагатодітнійсім'їГанниДавидівниіГригоріяМиколайовичаБілоусів (бувдесятоюдитиною). ПіслязакінченнясемирічноїшколипоїхавдоХаркова, девчивсянаробітничомуфакультетіпридитячійтрудовійкомунііменіФеліксаДзержинськоготапрацювавнаелектрозаводі. 1938 рокувступивнафілологічнийфакультетХарківськогоуніверситету. ЙогооднокурсникамибулиОлесьГончаріГригорійТютюнник. МогилаД.

Війнабезжальнопоруйнувалаусіплани, сподівання, надії. ДобровольцемускладістудентськогобатальйонуідеД. Білоуснафронт. ПотімвиснажливібоїпідКиєвом, важкепоранення, госпітальуКрасноярську. Згодомурік 40-річчяПеремогиОлесьТерентійовичГончарзгадуватимепропобратимів-студбатівців: «Середнебагатьох, котрілишилисяживими, нашихстудбатівцівДмитроБілоус, поетіперекладач, зякиммивзимку 1942 року, виявляється, лежаливодномуевакогоспіталі, вКрасноярську, вприміщеннішколинаберезіЄнісею, хочлишезгодомдізналися, щопідспільнимдахомбулинашігоспітальніпалати».

Життянайвинахідливішийсюжетотворець. ОдразупіслявійниД. Білоуспрацювавлітконсультантомужурналі«Вітчизна». Пощастилойомупершомупрочитатиіоцінитирукопис (справдівідрукиписаний) першоїчастинитепервсесвітньовідомих«Прапороносців». Цевидноздарчогонаписунапершомувиданнікниги: «Першомучитачевіічесномуоборонцеві«Альп»ДмитровіБілоусузлюбовю. ОлесьГончар. 23.11.1948». Тацетрапитьсязгодом. Війнатривала. ПісляодужанняД. Білоуспрацюєнарадіостанції«РадянськаУкраїна», щовелапередачідлянароднихмесників-партизанів. УщоденномуспілкуваннізПетромПанчем, ОлександромКопиленком, ЯрославомГаланомформуваласьтворчаіндивідуальністьпоета-сатирика. Однимізпершихсатиричнихвіршів, схваленихПетромПанчемдопередачівефір, сталагумореска«Розвязанасуперечка». НавимогуПетраЙосиповичапоетупокілька разівдоводилосяперероблятисвоїсатири, іцепривчилодопошуківвлучногослова.

НеоціненнимиурокамибулитодішнізустрічізОстапомВишнею, якийзсимпатієюіприхильністюставивсядоБілоуса. Згодом, напочатку 50-х, Вишнязахиститьсвогомолодшогопобратимаоднеобґрунтованихнападокголобельноїкритики. Отже, першийтворчийгартмолодийсатирикздобувавурокивійни. Умирнийчасйогообдарованнястрімкорозвивалося. Привернулиувагуічитачів, іпрофесійноїкритикизбіркигуморуйсатири«Осколочним!» (доречі, редагувавїїАндрійМалишко), «Веселіобличчя», «Зигзаг», «Колосікукіль», «Сатиричнеіліричне», «Критичниймомент», «Тарасовіжарти», «Хтоначерзі», «Альфинеомеги», «Хліб-сільїж, аправдуріж». ДмитроБілоуснадійноувійшовусатиричнийцехукраїнськоїлітератури.

Одразуповійні 1945 рокузакінчивфілологічнийфакультетКиївськогоуніверситету. Згодом, усьоголишезатрироки, 1948 рокузакінчиваспірантурунакафедріукраїнськоїлітератури. Івцьомуж 1948 роціставчленомСпілкиписьменниківУкраїни.

КнигиДмитраБілоусазавждивражаютьбагатствомритміки. Поетдужетонкопроникаєвтему, відповіднопідбираючидонеїритмічнийключ. Томурізнівіршованірозміривньогозвучатьневимушено, природно. Навітьодинізнайскладнішихрозмірівдактиль, якийвзагаліпритаманнийтворчійманеріБілоуса, відзначаєтьсяпростотоюілегкістю.

Молодийдушею, Д. Білоусувесьпоривавсяувиртворчостіігромадськоїдіяльності. Вінбувходячоюенциклопедією, живимсловникомрозгаданихприказокіприслівїв, крилатихвисловів, загадковихназвнаселенихпунктів.

Білоусмайстерперекладацькоїсправи. ТурбуючисьпрозбагаченнярепертуарутеатрівУкраїниздобуткамизарубіжноїдраматургії, поетздійснивперекладитворівВільямаШекспіра, ЛопедеВеги, ПєраКальдерона, ЖанаОффенбаха, ІванаБазова, ІванаКрилова, ОлександраПушкіна, МиколиНекрасова, ЯнаРайніса.

Поприкультівсько-застійнеглухоліття, поприбудь-якіконюнктурніперепадивінзавждибезхитріснойцілеспрямованослуживрідномуукраїнськомуСлову.

Згаданакнижкаляглавосновуоднойменноїнадзвичайнопопулярноїрадіопередачі.

1990 рокуДмитроБілоусставлауреатомНаціональноїпреміїУкраїниіменіТарасаШевченка (закнижку«Дивокалинове»). Згодомвийшлосвоєріднепродовженнязбірки«Чарибарвінкові».

Помер 13 жовтня 2004 рокувКиєві. ПохованийвКиєвінаБайковомукладовищі.

Творчість

Одназізбірокпоетатакіназивалася«Обережно: слово!». Крадькомащезалиукраїнськішколи, якосьнесподіваноупалитиражіукраїнськихвидань. Мабуть, утупорутакілюди, якДмитроБілоус, видавалисябагатьомфілологічнимидиваками, надокучливимифанатиками. Таприйшовчас, іпитаннямовисягнулорівняглобальноїполітики. Нагромаджуванідесятиліттямиенергія, знання, спрагаконкретноїроботиврешті-рештзнайшлиблагодатнийвихід. Поетвидаєзбіркувіршівдлядітеймолодшогоісередньогошкільноговіку «Дивокалинове». Тиражу 108 тисячпримірниківмиттєвощезізполицькнигарень. Книжкасталасправжнімпомічникомучителям-словесникам. Вонаобразноюпоетичноюформоюпробуджуєінтересюнихчитачівдо«механіки», структуринашоїмови, доїїтаємничихглибин. Ні, автораніскількинепрагневивищитисвоюмовузарахунокінших. Навпаки, віншануєбагатство, своєрідністьбудь-якоїмови. Йдетьсяжбопроморальнийобовязокнезабувати, знатиматеринськумову, аколиширшебратипронеобхідністькожномунестиусвоїйдушісвятепочуттялюбовіішанидорідноїземлітаїїісторії. Увірші«Колизабувтиріднумову»розповідаєтьсяпроповерненнядодомутакогособісучасногостихійного (аможе, свідомого) національногонігіліста

Авторзбірокгуморутасатири, книжокдлядітей, статей, літературнихрозвідокпротворчістьукраїнськихписьменників, понад 20 поетичнихзбірок. Середних:

«Осколочним!» (1948, збіркагуморутасатири);

«Будьмоздорові» (1951);

«Добримлюдямназдоров'я, ворогамнабезголов'я» (1953);

«Веселіобличчя» (1953, збіркагуморутасатири);

«Декомуназгадку» (1953);

«Українськарадянськасатиравборотьбізпережиткамикапіталізму» (1955, дослідицькапраця);

«Пташиніголоси» (1956, книгадлядітей);

«Зигзаг» (1956);

«ЖиттяОдаркиПалегечі» (1956, ліро-епічнапоема; 2-гевидання«Поліськабувальщина», 1961);

«Прочотириногих, рогатихібезрогих» (1959, книгадлядітей);

«УпертийГриць» (1959, книгадлядітей);

«Колосікукіль» (1960);

«Сатиричнеіліричне» (1961);

«Лікарнявзоопарку» (1962, книгадлядітей);

«Критичниймомент» (1963);

«Тарасовіжарти» (1964, збіркапроТарасаШевченка);

«ІдеТараспоУкраїні» (1964, збіркапроТарасаШевченка);

«Альфинеомеги» (1967);

«Хліб-сільїж, аправдуріж» (1971);

«СаднаЛисійгорі» (1972);

«Веселийкут» (1979, книгадлядітей);

«Вибране» (1980);

«Обережно: слово!» (1984);

«ГрицьГачок» (1986, книгадлядітей);

«Дивокалинове» (1988, збірка);

«Вибране: Лірика, гумор, сатира, переклади» (1990);

«Вкласіівлісі» (1990);

«Дивокалинове. Чарибарвінкові» (1994);

«Хтоподбаєпроплем'ямолоде, незнайоме?» («Урядовийкур'єр», 1995, 171172);

«Чарибарвінкові: Вірші» (1996, збіркадлядітей).

«РоменхібанеродичРима?» (1999);

«ЗаУкраїнумолюся» (2000);

«Даруйсловамодвічнусилу» (2000).

Відзнаки

СРСР

медаль«Завідвагу» (6 листопада 1947

медаль«ЗаперемогунадНімеччиною»

медаль«ПартизановіВітчизняноївійни»І-гоступеня

орденДружбинародів (1980)

орденВітчизняноївійниІ-гоступеня (6 листопада 1985

НароднаРеспублікаБолгаріяіБолгарія

орденКирилаіМефодіяІ-гоступеня (1966);

орден«Мадарськийвершник»І-гоступеня (1995);

Україна

орденкнязяЯрославаМудрого V-гоступеня (жовтень 2001);

орден«Замужність»ІІІ-гоступеня (2002).

премії

ПреміяіменіМаксимаРильського (1976, заперекладиболгарськихпоетів);

ПреміяіменіОлександраКопиленка (1989);

ДержавнапреміяУРСРіменіТарасаШевченка (1990, закнижку«Дивокалинове»)[4];

ЛітературнапреміяіменіЛесіУкраїнки (1997);

Літературно-мистецькапреміяіменіОлениПчілки (2001)

Цікавіфакти

-Своїпершівіршінаписаву 10 років.

-ДитинствоДмитраБілоусабулощасливим, хочажилабагатодітнасімябідно. Дмитрозавжди допомагавбатьковіпогосподарству: паскорову, ходивдолісупогрибитаягоди, поравсянагороді. Щобчимосьзайнятисьухолоднимизимами, дітискладаливірші, пісні, вигадувалиціліспектаклі, уякихрозігрувалисценизвласногожиттятажиттяодносельців.

-НафілологічномуфакультетіХарківськогоуніверситетуоднокурсникамиД. Білоусабулитакімайбутнівидатніписьменники, якОлесьГончаріГригорійТютюнник;

березня 1994 рокуД. БілоусЧлен-кореспондентАкадеміїпедагогічнихнаукУкраїни;

-ПисьменникзалишивспогадипроП. Тичину, М. Рильського, ОстапаВишню, П. Панча, В. Сосюру, ГригоріяТютюнника, С. Олійника, В. Ткаченко, Б. Тена.

-Найвідомішійогозбірки«Дивокалинове»і«Чарибарвінкові», щомістятьвіршіпромовуталюбовдорідногослова.

Використаналітература

-https://uk.wikipedia.org/wiki

-http://esu.com.ua/search_articles.php?id=40882

-https://nubip.edu.ua/node/75621

https://dovidka.biz.ua/dmitro-b-lous-b-ograf-ya-skorocheno-ta-ts-kav-fakti/
скачати

© Усі права захищені
написати до нас