Ім'я файлу: 12 Вимоги безпеки і охорони навколишнього середовища.docx
Розширення: docx
Розмір: 26кб.
Дата: 20.02.2021
скачати
Пов'язані файли:
Зелений дім.pdf
реферат.docx
1 Технічні характеристики продукції, шляхи підвищення ефективнос
2 Характеристика сировини та джерел її постачання.docx
3 Технологічна схема виробництва.docx
5 Матеріальний баланс виробництва.docx
6. Технологічні, механічні, та теплотехнічні розрахунки.docx
7 Контроль виробництва.docx
10 Автоматичне регулювання виробництва.docx
11 Економіко – організаційні розрахунки.docx
Вступ.docx
Перелік посилань.docx
Реферат.docx
Титульний аркуш.docx

12 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ І ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА


Умови праці на підприємстві, яке спеціалізується виготовленням газобетону, характеризується деякими шкідливими факторами виробництва: при отриманні, транспортуванні та помелі сировини, повітря забруднюється пилом. Обладнання працює під високою напругою, що є небезпечно для робітників

На підставі аналізу шкідливих речовин, виявлених на проектованій технологічній лінії, розроблені заходи, направлені на створення безпечних умов праці та пожежної безпеки.

12.1 Аналіз шкідливих факторів на проектованому об'єкті.

12.1.1 Повітря робочої зони

Згідно з ДСН 3.3.6.042-99 на проектованій технологічній лінії, виконуються роботи середньої категорії. Температура поверхні обладнання, сировини, стін, стелі, підлоги не повинна перевищувати більше ніж на 2°С оптимальних параметрів температури повітря на робочих зонах:На виробництві в процесі робіт виділяється пил, спостерігається підвищення температури та вологи внаслідок роботи обладнання.

Санітарні норми значень параметрів мікроклімату у виробництві представлені на таблиці 12.1.

Таблиця 12.1 – Норми мікроклімату при виробництві газобетону

Категорія робіт

Період року

Оптимальна температура, °С

Оптимальна відносна вологість, %

Швидкість руху повітря

Середньої важкості ІІб

Холодний

17-19

40-60

0,2

Теплий

20-22

40-60

0,3

На таблиці 12.2 наведена коротка санітарна характеристика проектованого відділення технологічної лінії.

Назва відділення

Відділення автоклавної обробки

Шкідливі речовини, що виділяються

Пил, підвищена вологість

Характеристика шкідливого впливу

Подразнення слизової оболонки

ГДК шкідливих речовин у повітрі робочої зони мг/м3

2

Клас небезпечності шкідливої речовини

3

Засоби захисту: тип, марка, ГОСТ

Респіратор ФГП-310А ГОСТ 12.4.034-85

Засоби до медичної допомоги

Спеціальні кисневі балони

Методи контролю вмісту шкідливих речовин у повітрі робочої зони

Психометр, пиломір


Два рази на місяць, за допомогою пиломіра та психометра буде проводитись контроль вмісту пилу та підвищеної вологи у повітрі робочої зони. Для безперервного контролю температури передбачено спеціальні прилади – термографи. Значення відносної вологості повітря визначаємо за допомогою психрометра Августа або М-34. Швидкість руху повітря у приміщенні де знаходиться технологічна лінія контролюють чашечні анемометри.

За способом організації повітрообміну передбачена комбінована вентиляція. Використовується схема вентиляції «згори-вниз». У приміщенні відділу передбачена припливно-витяжна вентиляція.

Конструкція стулки віконного отвору – підвісна одинарна. Висота і довжина стулки однакові. Кут відкриття стулки α = 45º. Ліхтар П-видний з вітрозахисними панелями, які знаходяться на відстані 1,5 м з кутом відкриття β = 90º.

Розрахуємо температуру повітря, що виділяється із верхньої частини приміщення:де tзовн - температура повітря поза приміщенням. Для Києва в теплий період t=23,5 ºС;

tвн. – температура в приміщенні; tвн =25 ºС;

tр.з. – температура повітря, що надходить в робочу зону;

tр.з = tзов; tр.з=23,5 ºС;

m – коефіцієнт, який дорівнює 0,53;Розрахуємо розподілений тиск:де h – відстань між осями отворів; h=10мВтрати тиску на прохід повітря через припливні отвори можна визначити за формулою:

Втрати тиску на прохід повітря через ліхтар визначаємо за формулою:


12.1.2 Виробниче освітлення

Передбачено три види освітлення: штучне природне, і суміщене освітлення.

Природне освітлення включає: верхнє та комбіноване освітлення.

У приміщеннях встановлене охоронне, аварійне, ремонтне і евакуаційне освітлення, яке забезпечують люмінесцентні лампами. Штучне освітлення забезпечується системою загального з місцевим освітленням робочого місця світильниками, які знаходяться біля обладнання.

У суспільних приміщеннях прийнята система загального рівномірного освітлення. Для оцінки освітленості у виробничих приміщеннях передбачено люксметр Ю-116.

У небезпечних місцях, де існує підвищений ступінь ризику травматизму при аварійному відключенні освітлення, встановлюється евакуаційне освітлення.

Норми параметрів освітлення, згідно ДБН В.2.5-28-2006 наведені у таблиці 12.3.

Таблиця12.3 – норми виробничого освітлення

Характеристика зорової роботи

Розряд та підрозряд зорової роботи

Освітленість, лк

КПО, ен, %

Штучне освітлення

Природнє освітлення

Суміщене освітлення

Комбі-новане

загальне

верхнє

бокове

верхнє

бокове

Загальне спостереження за ходом виробничого процесу: – постійне

VIIIa

-

200

3

1

1.8

0.6


12.1.3 Виробничий шум і вібрація

Згідно ДСН 3.3.6.037 - 99 допустимий рівень звуку у виробничих приміщеннях – 80 дБА.

Основними джерелами шуму на технологічній лінії для виробництва газобетону є кульовий млин. Також джерелами шуму є вентилятори загального дуття та охолодження електродвигунів, стрічкові конвеєри для транспортування сировинної суміші та електроприводи обладнання.

До джерел, що викликають вібрацію відносяться ударний стіл, та кульовий млин.

Для захисту від виробничого шуму на підприємстві передбачаються наступні заходи: автоматизація всіх процесів виробництва, що дозволяє керувати всіма агрегатами зі спеціальних звукоізолюючих кабін в яких внутрішня поверхня облицьована матеріалами що поглинають шум. Для зменшення рівня вібрації використовують віброізоляцію та демпфери.
12.1.4 Електробезпека

Проектована технологічна лінія виробництва газобетону відноситься до класу приміщень з особливою небезпекою, оскільки:

  • наявні струмопровідної підлоги (металева);

  • можливу одночасне доторкання робітників до струмопровідних частин електроустановок і металоконструкцій, що мають контакт із землею.

Живлення електроустаткування на виробництві відбувається завдяки трифазній чотирьохпровідній електричнній мережі змінного струму, напругою 380/220В.

  • Можливими причинами ураження людей електричним струмом є:

  • дотик до відкритих струмоведучих частин;

  • дотик до струмопровідних елементів, які опинилися під напругою в результаті порушення ізоляції;

  • ураження кроковою напругою;

  • електродугове ураження.

Найчастіше відбувається однофазний дотик людини до мережі змінного струму. Сила струму, що проходить через людину, розраховується за формулою:

де, – опір тіла людини,  = 2 – 4 кОм;

 = 4 – опір заземлення нейтралі джерела струму, Ом;

– електричний струм, який проходить через людину;

Uф = 220 В – фазна напруга.

Згідно з ГОСТ 12.1.038-82 гранично допустимі значення становлять: Іл = 6 мА і Uд = 36 В змінного струму в аварійному режимі при τ > 1 с та Іл = 0,3 мА і Uд = 2 В при нормальному режимі при τ ≤ 10 хв/добу. Rл  = 3000 Ом, R0 = 4 Ом. Тоді згідно з рівняннями:

Отже, розраховані значення Іл і Uд перевищують наведені вище нормативні значення. Це свідчить про те, що при порушенні правил безпеки в цеху можливі електротравми з тяжкими наслідками.

Для забезпечення безпеки роботи, в діючих електроустановках передбачаються наступні заходи захисту від ураження струмом: електроізоляція; недоступність струмоведучих частин обладнання; де можливо, використовується мала напруга (не вище 42 В), а в особливо небезпечних місцях – 12 В; використовування покращеної ізоляції; захисне відключення пристроїв, вирівнювання потенціалу, занулення.

При обслуговуванні електричних пристроїв, в місцяє підвищеної небезпеки, застосовуються спеціальні захисні засоби та інструменти: калоші, рукавиці, індикатори напруги, ізолюючі підставки.

12.2 Пожежна безпека

На проектованій технологічній лінії джерелами пожежі можуть стати: вогонь технологічного обладнання, дерев’яні елементи будівель, розпечені або нагріті стінки апаратів та обладнання, іскри електрообладнання, а також прямий удар блискавки в будівлю.

В таблиці 12.4 представлено показники пожежо- і вибухонебезпеки різних речовин і матеріалів.

Проектом передбачені наступні заходи пожежної безпеки: у приміщеннях та біля обладнання наявний протипожежний водопровід, пожежні крани, діаметром 50 мм і довжиною рукава 20 м згідно СНиП 2.09.02-85; застосовуються вуглекислотні ВВК - 2 та пінні ОХП – 10 вогнегасники; у приміщенні є пожежні щити та ємності з піском; змонтована сигналізація з датчиками РП - 50 та СТХ - 174; підтримка опору ізоляції струмоведучих частин; захист ізоляції від теплового, механічного та агресивного впливу.

В якості захисту від дії статичної електрики використане заземлення.

Таблиця 12.4 – Показники пожежо- та вибухонебезпеки речовин

Речовини, які беруть участь у виробництві

Гума

Машинне масло

Дерево

Агрегат .стан речовини при н.у.

тв.

р.

тв.

Горючість, займистість, вибухонебезпечність

ГГ

ГГ

ГГ

Показники пожежо- і вибухоне-безпечності, °С

Температура спалаху

350

290-350

-

Температура займання

-

-

395

Температура самозаймання

350

290-350

-

Межі запалення в обсязі, %

-

0,15

0,5

Вибухонебезпечні суміші в повітрі

Категорія

-

ПА

ПА

Група

-

Т2

Т2

Вогнегасні засоби

ВП-1

ВХП-10

ВВК-2 ВХП-10

Категорія приміщення

по СНТП 24-86

Б

Клас приміщення за ПБЕ

П IIб

Категорія об'єкта й тип зони захисту по пристрої молниезащ. по СН 305-77

IIб

скачати

© Усі права захищені
написати до нас