Ім'я файлу: 11 Економіко – організаційні розрахунки.docx
Розширення: docx
Розмір: 89кб.
Дата: 20.02.2021
скачати
Пов'язані файли:
Зелений дім.pdf
реферат.docx
1 Технічні характеристики продукції, шляхи підвищення ефективнос
2 Характеристика сировини та джерел її постачання.docx
3 Технологічна схема виробництва.docx
5 Матеріальний баланс виробництва.docx
6. Технологічні, механічні, та теплотехнічні розрахунки.docx
7 Контроль виробництва.docx
10 Автоматичне регулювання виробництва.docx
12 Вимоги безпеки і охорони навколишнього середовища.docx
Вступ.docx
Перелік посилань.docx
Реферат.docx
Титульний аркуш.docx

11 ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ РОЗРАХУНКИ


11.1 Види руху предметів праці

Даний технологічний процес складається з чотирьох основних операцій.

  1. Продувка (1 год).

  2. Підйом тиску до 1,2 МПа (1,5 год).

  3. Витримка при 1,2 МПа (6 год).

  4. Зниження тиску до атмосферного (2,5 год).

Дані технологічні процеси відбувається тільки в автоклаві, тому оптимальним є послідовний ВРПП.Рисунок 11.1 – Послідовний ВРПП

Кількість партій, що можна виготовити за день при послідовному ВРПП:

.

На технологічній лінії знаходиться три автоклава тому за день можна виготовити 6,54 партій.

Кожна партія становить 130,7 м3. Річний випуск становить 200 000 м3
11.2 Основні фонди

Основні засоби даного виробництва наведені у таблиці 11.1.

Таблиця 11.1 – Основні засоби

Найменування

Кількість

Ціна,тис. грн

Ціна всього, тис. грн

Термін експлуатації, років

Амортизація, тис. грн

Потужність, кВт

Бункер

4

500

2 000

10

200

-

Стрічковий конвеєр

2

200

400

10

40

20

Мостовий кран

1

1 000

1 000

10

100

80

Комплекс різальних апаратів

1

500

500

10

50

40

автоклав

3

10000

30 000

15

2000

200

Газобетоно-мішалка

1

1 000

1 000

10

100

50

Всього

12

-

-

-

2490

-

Невраховане обладнання

-

-

3 000

10

300

-

Приміщення

1

-

10 000

20

500

-

Σ

-

-

47900

-

3 290

-

Основні засоби з врахуванням вартості ремонту наведені в таблиці 11.2.

Таблиця 11.2 – Основні засоби з врахуванням вартості ремонту

Найменування

Кількість одиниць

Витрати на ремонт (10%) тис. грн

Ціна з врахуванням витрати на ремонт,тис. грн

Амортизація, тис. грн

Бункер

4

200

2 200

220

Стрічковий конвеєр

2

40

440

44

Мостовий кран

1

100

1 100

110

Комплекс різальних апаратів

1

50

550

55

автоклав

3

3 000

34 500

2 300

Газобетоно-мішалка

1

100

1 100

110

Всього

12

3 490

39 890

2 839

Невраховане обладнання
300

3 300

330

Приміщення

1

1 000

11 000

550

Σ
4 790

54 190

3 719


Вартість всього цеху становить 54 190 000 грн.

11.2.1 Кадрова структура цеху

Дане виробництво працює 24 години на добу. Тому обираємо тризмінний робочий графік:

  • перша зміна ( з 6 до 14 години)

  • друга зміна ( з 14 до 22 години)

  • третя зміна ( з 22 до 6 години)

На даній технологічній лінії працює 23 людини. В першу зміну явка робочих в кількості 7 чоловік, в другу 6, в третю 5.Рисунок 11.2 – Схема організаційної структури технологічної лінії

Враховуючи тризмінний режим роботи графік змінності основних робітників наведений в таблиці 11.3.

Таблиця 11.3 – Графік змінності

№ Бригади

День місяця

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

1

1

1

1

В

2

2

2

2

В

3

3

3

3

В

В

2

В

2

2

2

2

В

3

3

3

3

В

В

1

1

1

1

3

2

В

3

3

3

3

В

В

1

1

1

1

В

2

2

2

4

3

3

В

В

1

1

1

1

В

2

2

2

2

В

3

3


Розрахунки фонду оплати праці цеху та нарахування наведено в таблиці 11.4.

Таблиця 11.4 – Фонд оплати праці та нарахування

Посада

Кількість робітників

Встановлена заробітна плата, грн

Річний фонд заробітної плати, грн

Управлінський персонал

Головний технолог

1

10 000

120 000

Технолог

4

7 000

196 000

Основна заробітна плата

316 000

Додаткова заробітна плата

63 200

Всього

379 200

Нарахування на фонд заробітної плати

83 424

Виробничий персонал

Лаборант

4

5 000

240 000

Механік

2

5 000

120 000

Прибиральник

4

5 000

240 000

Машиніст

2

5 000

240 000

Оператор автоклава

4

6 000

288 000

Основна заробітна плата

1 128 000

Додаткова заробітна плата

225 600

Всього

1 353 600

Нарахування на фонд заробітної плати

297 792

Σ

2 143 456


11.2.2 Витрати на сировину

Сумарні річні витрати на сировину та паливо представлені в таблиці 11.5.

Таблиця 11.5 – Витрати на сировину

Сировина

Ціна, грн за т

Витрати на рік, т

Вартість, грн/рік

Вапно

1000

24 487

24 487 297

Цемент

1700

24 487

41 628 405

Пісок

100

83 211

24 963 594

Алюмінієва паста

120 000

97

11 636 636

Всього

-

-

102,715 661


11.2.3 Енергетичні витрати виробництва

Розрахуємо витрати на електричну енергію.

Річна потужність обладнання становить 16 268 305 кВт. Тариф становить 2,42 грн.

Вартість енергії, що використовується, розраховується за формулою:де: Еф – планована витрата електроенергії, кВт/год;

С – тариф грн/кВт.Неврахована електроенергія:Загальна витрата на електроенергію становить 47 244 029 грн/рік.

11.2.4 Витрати на охорону праці

Для захисту виробництво надає певні захисні засоби: халат, респіратор, рукавички, каски.

Чисельність персоналу складає 23 особи.

Всі робітники мають використовувати захисні засоби, окрім машиніста.

В таблиці 11.7 представлений розрахунок вартості захисних засобів.

Таблиця 11.7 – Витрати на захисне обладнання

Назва

Кількість персонау

Кількість в

місяць

Кількість в рік

Вартість за одиницю

Вартість за рік

Халат

19

38

456

200

91200

Респіратор

19

38

456

300

136800

Каска

19

-

19

300

5700

Рукавички

19

95

1140

30

3420

Всього

237120


11.3 Техніко-економічні показники цеху підготовки сировинної суміші

Калькуляцію собівартості виробництва газобетону представлено в таблиці 11.6

Собівартість продукції:Собівартість одиниці продукції:Середня ринкова ціна одного м3 газобетону ;


Стаття витрат

Собівартість виробу, грн.

Сировинні матеріали

102 715 661

Витрати енергії на технологічні цілі

39 370 024

Основна заробітна плата основних виробничих робітників

1 128 000

Додаткова заробітна плата основних виробничих робітників

225 600

Відрахування на соціальні потреби від заробітної плати виробничих робітників (єдиний соціальний внесок)

297 792

Цехові витрати (А + ЗП управл. персоналу + е/е(неврах.) )

12 055 628

Цехові (загальновиробничі) витрати (Ремонт +охорона праці)

5 027 120

Цехова собівартість (всього)

160 819 830

Річний прибуток:Рентабельність:Термін повернення капіталовкладень:

Економічна ефективність цеху:Фондовіддача:Фондоємність:Середньорічний виробіток робітника:Основні техніко-економічні показники виробництва наведено в таблиці 11.7.

Таблиця 11.7 – Техніко-економічні показники виробництва:

Показник

Позначення

Значення

Розмірність

Випуск продукції

В

200 000

т/рік

Чисельність персоналу за списком

  • управлінський

  • виробничий

Ч

5

18

чол.

Середньорічний виробіток робітника

ППс.р.

8 333,33

т/особу

Капіталовкладення

К

214 680 705

грн

Ціна

Ц

1000

грн/т

Термін повернення капіталовкладень

Тпов

5,4

роки

Економічна ефективність

Е

18,4

%

Фондовіддача

ФВ

36

грн/грн

Фондоємність

ФЄ

0,03

грн/грн

Собівартість продукції

С

160 819 830

грн/рік

Собівартість одиниці продукції

Спит

802,45

грн/т

Прибуток

Ппит

197,55

грн/т

Рентабельність

Р

24,6

%

скачати

© Усі права захищені
написати до нас