1   2   3
Ім'я файлу: Дипломна робота Товарознавча оцінка та позиціонування телевізорі
Розширення: docx
Розмір: 69кб.
Дата: 22.04.2021
скачати
Пов'язані файли:
9 клас.docx

ЗМІСТ

 

Вступ………………………………………………………………………………………………… 3

 

 

Розділ 1. Позиціонування телевізорів на ринку України…………………… 5

1.1. Забезпеченість ринку України телевізорами………………………………. 5

1.2. Перспективи розвитку ринку телевізорів в України…………………. 12

1.3. Систематизація властивостей для оцінювання якості  телевізорів16

1.4. Критерії для оцінки конкурентоспроможності телевізорів………. 24

1.5. Сегментування ринку та позиціонування товару………………………. 31

 

Розділ 2. Оцінка асортименту та якості телевізорів………………………… 35

2.1. Об’єкти, методи та організація досліджень……………………………… 35

2.2. Аналіз структури асортименту телевізорів ТОВ «Центр електроніки»   38

2.3. Порівняльні тестування телевізорів різних виробників……………. 44

2.4. Споживчі переваги  щодо асортименту та якості телевізорів…… 47

2.5. Оцінка комплексного показника якості телевізорів методом експертних оцінок……………………………………………………………………………………………………….. 50

2.6. Напрями вдосконалення асортименту та якості телевізорів на ринку України……………………………………………………………………………………………………….. 56

 

Розділ 3. Позиціонування телевізору торгової марки ПАТРІОТ на ринку електротоварів………………………………………………………………………………… 61

3.1. Сегментування ринку електротоварів м. Києва………………………… 61

3.2. Конкурентоспроможність телевізорів торгової марки  ПАТРІОТ67

3.3. Позиціонування телевізору торгової марки ПАТРІОТ……………… 79

 

Висновки та пропозиції………………………………………………………………….. 91

 

Список використаних джерел…………………………………………………………. 96

 

Додатки………………………………………………………………………………………….. 99


ВСТУП


 

Актуальність теми. Телевізійна техніка відноситься до тієї групи товарів, яка присутня майже в кожній родині. Оскільки цей товар є недешевим, то споживачі приділяють значну увагу його ціновим та якісним характеристикам, тому що покупка телевізійної техніки середньостатистичною українською родиною здійснюється не частіше ніж 1 раз на 5 років. Актуальність теми дипломної роботи визначається у важливості товарознавчої оцінки і позиціонування товарів на ринку. В умовах становлення ринкової економіки боротьба за споживача на внутрішньому і зовнішньому ринках вимагає створення і виробництва конкурентноздатних товарів. Якість виступає як головний фактор конкурентноздатності товару, складаючи його «стрижень», основу.

Нові підходи до проблеми якості вимагають усе більш повного обліку виготовлювачами ринкового фактора, зрушення від адміністративних важелів контролю якості до переважно організаційно-економічних заходів керування якістю, переходу до гнучкої системи стандартизації, що дозволяє виробникам оперативніше реагувати на мінливі вимоги внутрішнього і зовнішнього ринку до якості товарів, організації роботи з переходу в перспективі до забезпечення високої якості продукції.

Проблема підвищення якості одна з головних задач розвитку економіки нашої країни. В останні роки у всіх передових у технічному відношенні країнах відзначається зростаючий інтерес до підвищення якості продукції.

В даний час в Україні реалізується багато різних видів телевізійної продукції вітчизняного та зарубіжного виробництва. Тому тема дипломної роботи „Товарознавча оцінка та позиціонування телевізорів” є сьогодні актуальною.

Метою даного дослідження є висвітлення теоретичних та практичних аспектів товарознавчої оцінки та позиціонування телевізорів.

Відповідно до поставленої мети дослідження необхідно вирішити наступні завдання:

— висвітлити забезпеченість ринку України телевізорами;

— розглянути перспективи розвитку ринку телевізорів в України;

— провести систематизацію властивостей для оцінювання якості телевізорів;

— розглянути критерії для оцінки конкурентноспроможності телевізорів;

— розглянути основи сегментування ринку та позиціонування товару;

— визначити об’єкти, методи та організацію досліджень;

— провести аналіз структури асортименту телевізорів в ТОВ „Центр електроніки”;

— провести порівняльні тестування телевізорів різних виробників;

— визначити споживчі переваги  щодо асортименту та якості телевізорів;

— провести оцінку комплексного показника якості телевізорів методом експертних оцінок;

— запропонувати напрями вдосконалення асортименту та якості телевізорів на ринку України;

- здійснити позиціонування телевізору торгової марки ПАТРІОТ на ринку електротоварів.

Об»єкт дослідження – телевізори, які реалізує ТОВ «Центр електроніки».

Предмет дослідження – асортимент, позиціонування, конкурентноздатність та споживні властивості телевізорів, що реалізуються в досліджуваному торговому підприємстві ТОВ «Центр електроніки».

 

РОЗДІЛ 1. ПОЗИЦІОНУВАННЯ ТЕЛЕВІЗОРІВ НА РИНКУ УКРАЇНИ

 

1.1. Забезпеченість ринку України телевізорами

 

Розглянемо забезпеченість ринку України телевізорами протягом останніх років. У 2006-2008 рр. ринок телевізорів в Україні формувався офіційними ділерами провідних зарубіжних фірм, мережею продажів, напівофіційними ділерами і постачальниками (нелегальний імпорт), зокрема «човниками» і т.д. (табл. 1.1).Отже, сегментація ринку визначається як діяльність по класифікації потенційних споживачів відповідно до якісних і кількісних особливостей їхнього попиту. Позиціонування товару — це спосіб, у відповідності з яким спо­живачі ідентифікують той чи інший товар за його найважливішими характеристиками. Позиція товару — місце, що займає даний товар у свідомості споживачів порівняно з аналогічними конкуруючими товарами.

РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА АСОРТИМЕНТУ ТА ЯКОСТІ ТЕЛЕВІЗОРІВ

 

2.1. Об’єкти, методи та організація досліджень

 

 

Експериментальна частина дипломної роботи проводилась на матеріалах зібраних під час проходження переддипломної практики в ТОВ «Центр Електроніки».

Дослідження проводились з метою вивчення асортименту та визначення оцінки якості телевізорів різних виробників, що реалізується в магазині ТОВ «Центр Електроніки».

Об’єктом дослідження є телевізори різних виробників виконані на основі електронно-променевої трубки розміром 29»»:  Patriot KM 2911,  Sony KV-29LS60K, Panasonic TX-29P180T,  Samsung CS-29A11 SSQ,  LG CT-29Q90IP.Отже, за радаром конкурентоспроможності торгова марки Патріотмає нижчий рівень конкурентоспроможності ніж в еталону-конкурента LG та нормативне. Також провели комплексну оцінку якості та конкурентоспроможності телевізорів різних виробників. За інтегральним показником конкурентноздатності на першому місті телевізори Panasonic ІП = 1,735, на другому телевізори Sony і Samsung, а на третьому телевізори  JVC та  Патріот для яких ІП становить відповідно 1,682 та 1,458. Тобто конкурентоспроможність телевізорів торгової марки Патріот не висока в порівнянні з телевізорами інших торгових марок імпортного виробництва. Тому потрібно зробити позиціонування телевізорів торгової марки Патріот на ринку України та розробити маркетингову програму просування її на ринок.

 

 

 

 

 

3.3. Позиціонування телевізору торгової марки ПАТРІОТ

 

Забезпечення необхідного рівня конкурентоспроможності торгової марки Патріот в значній мірі залежить від правильного формування асортименту продукції. Формування асортименту являє собою процес підбору для випуску та реалізації телевізорів торгової марки Патріот різних груп товарів, їхніх видів і різновидів, диференційованих по усіх відмітних ознаках.

У процесі удосконалення вдосконалення маркетингової стратегії позиціюванняторгової марки Патріот варто керуватися рядом принципів. Найважливішим принципом формування асортименту продукції є забезпечення його відповідності характеру попиту, пропонованого обраними для обслуговування контингентами покупців. Тому що успішне проникнення і закріплення підприємства на споживчому ринку пов»язано з пошуком і повнотою освоєння тієїчи іншої ніші, формуванню конкретного асортименту продукції, що відповідає параметрам цієї ринкової ніші, приділяється першорядна роль. Раціональнапобудова асортименту продукції торгової марки Патріот передбачає комплексне задоволення попиту покупців у рамках обраного сегменту споживчого ринку. Здійснення цього принципу припускає формування асортименту товарів з урахуванням комплексності їхнього споживання в рамках визначених споживчих комплексів чи мікрокомплексів. Такий принцип формування асортименту дозволяє створити великі зручності для покупців, полегшує їм процес ознайомлення з пропонованими до продажу товарами, скорочує витрати часу на здійснення покупок, сприяє здійсненню «імпульсивних покупок».Отже, здійснили позиціювання продукції торгової марки Патріот: телевізори на базі електронно-променевої трубки з розміром діагоналі 14»», 21»» та 29»». Для ринку телевізорів в м. Київ телевізори торгової марки Патріот на базі електронно-променевої трубки з розміром діагоналі 14»» будуть позиціонуватися як другий телевізор для кухні або телевізор для дачі, 21»» — дешевий телевізор для середнього класу та 29»» — сучасний недорогий  телевізор. Для ринку телевізорів в Україні телевізори торгової марки Патріот на базі електронно-променевої трубки з розміром діагоналі 14»» будуть позиціонуватися як дешевий телевізор з можливістю живлення від акумулятора, 21»» — недорогий телевізор з традиційним розміром екрану та 29»» — сучасний недорогий  телевізор з великим розміром екрану. В 2009 році плануються витрати на рекламу торгової марки Патріот в сумі 40 тис. грн. В 2009 році витрати на заходи стимулювання збуту складуть 30 тис. грн., витрати на зв’язки з громадськістю — 9 тис. грн.  Витрати на маркетингову комунікаційну діяльність в 2009 році зростуть на 24,9 тис. грн. порівняно з 2008 роком. В 2009 витрати на рекламу зростуть на 13,5 тис. грн. порівняно з 2008 роком. В 2009 році порівно з 2008 роком витрати на заходи стимулювання збуту зростуть на 8,1 тис. грн., витрати на зв’язки з громадськістю зростуть на 3,3 тис. грн. В 2009 році потрібно більш ефективно проводити стимулювання посередників збуту продукції торгової марки Патріот.

 

 

 

 

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

 

За результатами виконаної роботи можна зробити наступні висновки та пропозиції.

1. На вітчизняному ринку телевізорів провідні й досить міцні позиції посідають телевізори торгових марок: Samsung, LG, Sony, Panasonic, JVC, Philips, Daewoo. Також в Україні  реалізують велику кількість телевізорів торговельних марок: Akai, Funai, Toshiba. В даний час в Україні можна купити телевізори  більш як десяти торгових марок іноземного виробництва. В структурі ринку телевізорів переважають телевізори торгових марок Panasonic – 21%, Samung – 18%, Sony – 13%, LG – 10%. Частка українських торгових марок: Електрон, Весна, Патріот та ін. Становить близько 6%.Телевізори на базі рідких кристалів і плазмові міцно закріпили лідируючі позиції в телевізійному секторі українського ринку. За прогнозами експертів, найближчим часом намічається істотний ріст обсягу продажів за рахунок зменшення вартості рідкокристалічних панелей. Ринок плазмових телевізорів практично вичерпав резерви до росту, але попит на такі пристрої досить великий, щоправда, тільки у визначеному сегменті широких діагоналей. Плазмова технологія, як і колись, буде превалювати при створенні екранів з розміром діагоналі більше 40 дюймів. Однак поступово рідкокристалічні панелі міцно закріплять свої позиції на ринку телевізорів з меншими діагоналями.

Ринок телевізорів буде розвиватися і в подальшому. Плазмові телевізори і телевізори на основі рідких кристалів мають переваги на ринку електроніки в порівнянні з телевізорами на базі електронно-променевої трубки. Телевізори  на базі рідких кристалів продовжать домінувати в телевізійному сегменті. Ринок телевізорів на базі рідких кристалів характеризується великою розмаїтістю діагональних сегментів, у яких представлені як звичайні (4:3), так і широкоформатні (16:9) пристрої. Крім того, в одному діагональному сегменті можуть бути представлені телевізори з різним розрішенням. На ринку телевізорів на базі рідких кристалів існує ще один сегмент — Monitor/TV. Даний сегмент поки досить незначний — близько 20% усіх пропонованих пристроїв, але, знаючи активність і мобільність гравців ринку інформаційних технологій, можна припустити велику динаміку в цьому напрямку.

2. Споживчі властивості телевізорів складаються з функціональних, ергономічних, естетичних властивостей, а також показники надійності і безпеки. Функціональні властивості телевізорів визначають ступінь виконання характерних для них функцій і корисний ефект, що отримується глядачем при користуванні апаратурою за призначенням. Критеріями для оцінки конкурентоспроможності телевізорів можуть виступати: рівень якості телевізорів; рівень новизни; імідж товару; інформованість; ціна споживання. Оцінка конкурентоспроможності телевізорів містить наступні етапи: аналіз ринку і вибір найбільш конкурентоспроможного товару-зразка як бази для порівняння та визначеним рівня конкурентоспроможності товару; визначення переліку порівнюваних параметрів (показників) конкурентоспроможності; визначення коефіцієнта вагомості певних показників для споживачів; розрахунок інтегрального показника відносної конкурентоспроможності.

3. Експериментальна частина дипломної роботи проводилась на матеріалах зібраних під час проходження переддипломної практики в ТОВ «Центр Електроніки», а також в лабораторії кафедри товарознавства та експертизи непродовольчих товарів КНТЕУ. Об’єктом дослідження є телевізори різних виробників виконані на основі електронно-променевої трубки розміром 29»»:  Patriot KM 2911,  Sony KV-29LS60K, Panasonic TX-29P180T,  Samsung CS-29A11 SSQ,  LG CT-29Q90IP. Методи дослідження: порівняльне тестування та анкетування.

4. Асортимент телевізорів, що реалізуються в магазині ТОВ „Центр Електроніки” є досить широким. В 2008 році порівняно з 2007 обсяг реалізації телевізорів в магазині „Центр Електроніки” зріс на 117 тис. грн. (22,81%). За всіма групами асортименту відбулося зростання обсягу реалізації телевізорів. Найбільше зростання відбулося за такими виробниками, як Panasonic  122 тис. грн. (225,93%) та Samsung на 52 тис. грн. (65%). Зростання відбулося за такими товарними групами, як телевізори з діагоналлю екрана 22-32»» на 56,07 тис. грн. (52,05%) та > 32»» на 38,52 тис. грн. (125,15%). Відбулося збільшення за питомою вагою по таких групах, як рідкі кристали 6%,  плазма 3%. За телевізорами з електронно-променевою трубкою відбулося зменшення питомої ваги на 9%.

5. Провели порівняльні  тестування телевізорів різних виробників Patriot, Sony,  Panasonic,  Samsung,  LG виконаних на основі електронно-променевої трубки розміром 29»». Стабільно високі результати по всіх оцінюваних параметрах, відмінні показники по якості зображення і найбільш повна відповідність критеріям універсальності принесли перемогу телевізорові 29Q90IP фірми LG.

Для виявлення споживчих переваг щодо асортименту та якості телевізорів в ТОВ „Центр Електроніки” провели опитування споживачів за допомогою анкети. За результатами опитування 25,8% респондентів стверджують, що  хотіли б телевізор в магазинах де є спеціалізовані відділи, 23,1% в гіпермаркетах, 49,8% опитаних — на ринках міста. Як видно з результатів опитування 31,2% надають перевагу телевізорам виробництва країн Європи, 20,5% Японії, 11,7% Кореї та 22,6% України. Найбільшим попитом користуються телевізори  LG.

Провели оцінку комплексного показника якості телевізорів різних виробників Patriot, Sony,  Panasonic,  Samsung,  LG виконаних на основі електронно-променевої трубки розміром 29»» методом експертних оцінок. На дум­ку експертів, найбільш конкурентоспроможною продукцією є телевізори LG CT-29Q90IP. Стабільно високі результати по всіх оцінюваних параметрах, відмінні показники по якості зображення і найбільш повна відповідність критеріям універсальності принесли перемогу телевізорові 29Q90IP фірми LG.

6. Структура асортименту та якості телевізорів повинна  формуватися під впливом наступних основних факторів: наявність платоспроможного попиту на товар; кон’юнктура споживчого ринку; наявність пропозиції даного товару з боку виробників. Якість телевізорів насамперед залежить від якості виробництва та комплектуючих. ТОВ „Центр Електроніки”, укладаючи договір на постачання телевізорів повинен бути впевнені в постачальнику. Переконатися в доброякісності товару можна двома способами. Перший — це перевірка, контроль самого телевізору. Такий спосіб цілком прийнятний, коли закуповується невелика кількість товару. В останні роки усе більше застосування знаходить інший спосіб: перевірка не товару, а здатність підприємства випускати телевізори з якістю, що задовольняє споживача.

7. Базовий ринок електротоварів м. Києва може бути визначений за трьома напрямками: характеристики товару; характеристики споживачів; технологічний фактор. На ринку електротоварів м. Києва спостерігається поступове зниження частки телевізорів на базі електронно-променевої трубки і відбувається поступова переорієнтація попиту покупців на телевізори на базі рідких кристалів або плазми. В 2008 році відбулося збільшення за питомою вагою телевізорів на рідких кристалах на 6% і плазми на 3%.

За радаром конкурентоспроможності торгова марки Патріот має нижчий рівень конкурентоспроможності ніж в еталону-конкурента LG та нормативне. Також провели комплексну оцінку якості та конкурентоспроможності телевізорів різних виробників. За інтегральним показником конкурентноздатності на першому місті телевізори Panasonic ІП = 1,735, на другому телевізори Sony і Samsung, а на третьому телевізори  JVC та  Патріот для яких ІП становить відповідно 1,682 та 1,458. Тобто конкурентоспроможність телевізорів торгової марки Патріот не висока в порівнянні з телевізорами інших торгових марок імпортного виробництва. Тому потрібно зробити позиціонування телевізорів торгової марки Патріот на ринку України та розробити маркетингову програму просування її на ринок.

8. Здійснили позиціювання продукції торгової марки Патріот:телевізори на базі електронно-променевої трубки з розміром діагоналі 14»», 21»» та 29»». Для ринку телевізорів в м. Київ телевізори торгової марки Патріот на базі електронно-променевої трубки з розміром діагоналі 14»» будуть позиціонуватися як другий телевізор для кухні або телевізор для дачі, 21»» — дешевий телевізор для середнього класу та 29»» — сучасний недорогий  телевізор. Для ринку телевізорів в Україні телевізори торгової марки Патріот на базі електронно-променевої трубки з розміром діагоналі 14»» будуть позиціонуватися як дешевий телевізор з можливістю живлення від акумулятора, 21»» — недорогий телевізор з традиційним розміром екрану та 29»» — сучасний недорогий  телевізор з великим розміром екрану. В 2009 році плануються витрати на рекламу торгової марки Патріот в сумі 40 тис. грн. В 2009 році витрати на заходи стимулювання збуту складуть 30 тис. грн., витрати на зв’язки з громадськістю — 9 тис. грн.  Витрати на маркетингову комунікаційну діяльність в 2009 році зростуть на 24,9 тис. грн. порівняно з 2008 роком. В 2009 витрати на рекламу зростуть на 13,5 тис. грн. порівняно з 2008 роком. В 2009 році порівно з 2008 роком витрати на заходи стимулювання збуту зростуть на 8,1 тис. грн., витрати на зв’язки з громадськістю зростуть на 3,3 тис. грн. В 2009 році потрібно більш ефективно проводити стимулювання посередників збуту продукції торгової марки Патріот.

 


  1   2   3

скачати

© Усі права захищені
написати до нас