Ім'я файлу: Право 3.docx
Розширення: docx
Розмір: 13кб.
Дата: 10.05.2021

1. Якими правами наділені члени сім’ї пацієнта, який помер, у контексті отримання

медичної інформації?

У разі смерті пацієнта члени його сім'ї або інші уповноважені ними фізичні особи мають право бути присутніми при дослідженні причин його смерті та ознайомитися з висновками щодо причин смерті, а також право на оскарження цих висновків до суду.2. Проаналізуйте суть права пацієнта, який перебуває на стаціонарному лікуванні в

закладі охорони здоров’я, на допуск до нього інших медичних працівників.


Дозволено допуск інших медичних працівників, у т. ч. лікарів інших лікувальних закладів. Але такий медичний працівник, допущений до пацієнта, не має права втручатись у лікувальний процес і призначати своє лікування, давати рекомендації лікарям закладу, адже, доки пацієнт знаходиться у стаціонарі закладу охорони здоров’я, тільки його лікуючий лікар, інші медичні працівники закладу та безпосередньо лікувальний заклад несуть відповідальність за стан здоров’я пацієнта.

3. Дайте визначення поняття «медичнийпрацівник».

4. Висвітліть суть концепції медичного нейтралітету.

5. Розкрийте зміст обов’язку пацієнта виконувати медичні приписи лікуючого лікаря та

правові наслідки його невиконання.

6. Висвітліть суть права пацієнта на вільний вибір лікаря.

7. Які вимоги ставляться до особи, яка має намір займатися медичною чи


фармацевтичною діяльністю?

8. Які законодавчі обмеження встановленні щодо медичних та фармацевтичних


працівників під час здійснення ними професійної діяльності?

9. Розкрийте суть права медичного працівника на належні умови професійної

діяльності.

10. Охарактеризуйте суть обов’язку медичного працівника дотримуватись вимог

професійної етики і деонтології, зберігати лікарську таємницю.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас