Ім'я файлу: Тесты_1.docx
Розширення: docx
Розмір: 53кб.
Дата: 03.10.2022
скачати
Пов'язані файли:
РЕФЕРАТ.docx
Андрій Шевченко - Легенда українського футболу.pptx

ПЗ1

1.В яку вену переходить сигмоподібний синус і через яке утворення?

Правильный ответ: У внутрішню яремну вену через цибулину зовнішньої яремної вени

2.Де локалізуються рецептори вестибулярного аналізатора і чим вони представлені?

Правильный ответ: У внутрішньому вусі: в мішечках присінку й ампулах півколових каналів, представлені отолітовим і ампулярним апаратом

3.Де розташований заглотковий простір?

Правильный ответ: Між передхребтовою фасцією та адвентицією глотки

4.На які дві зони поділяється слизова оболонка порожнини носа?

Правильный ответ: Дихальну та нюхову.

5.На якому рівні глотка переходить в стравохід?

Правильный ответ: На рівні VΙ шийного хребця

6.Назвіть слухові кісточки. Яка їх функція?

Правильный ответ: Молоточок, ковадло, стремено. Їх функція — звукопроведення та посилення звуку.

7.Чому патологічні процеси в глотці та гортані нерідко супроводжуються болем, який ірадіює в вухо?

Правильный ответ: Це зумовлено спільною інервацією трійчатим та блукаючим нервами

8.Як називаються отвори, якими порожнина носа відкривається в носоглотку?

Правильный ответ: Хоани

9.Які анатомічні утворення з’єднує слухова труба?

Правильный ответ: Барабанну порожнину та носоглотку

10. Яку функцію виконує вушна раковина?

Правильный ответ: Ототопіка (визначення локалізації джерела звуку) та естетичні

ПЗ2

1.Де локалізується рецептор слухового аналізатора і чим він представлений?

Правильный ответ: У внутрішньому вусі, в завитці, представлений спіральним органом

2. Перерахуйте складові частини середнього вуха:

Правильный ответ: Барабанна порожнина, слухова труба, печера, комірки сосковидного відростка

3. У які черепні ямки поширюється інфекція з вуха? Чому?

Правильный ответ: У середню та задню черепні ямки. Це зумовлено близьким розташуванням цих анатомічних утворень

4. Через який мозковий венозний синус генералізується інфекція з вуха?

Правильный ответ: Сигмоподібний

5. Чим характеризується висота звуку і в яких одиницях вона вимірюється?

Правильный ответ: Характеризується частотою коливань і вимірюється в герцах (Гц)

6. Чим характеризується сила звуку і в яких одиницях вона вимірюється?

Правильный ответ: Характеризується звуковим тиском і вимірюється в децибелах (дБ)

7. Чому подразнення шкіри зовнішнього слухового ходу нерідко спричинює кашель?

Правильный ответ: Завдяки спільній іннервації шкіри зовнішнього слухового ходу та слизової оболонки глотки та гортані блукаючим нервом

8. Що потрібно робити пасажиру під час зльоту та посадки літака, щоб запобігти ушкодженню вуха? Чому?

Правильный ответ: Здійснювати ковтальні рухи, щоб відкрити глотковий отвір слухової труби

9. Який об’єм барабанної порожнини у дорослої людини та чим вона заповнена?

Правильный ответ: 0,6 мл, заповнена повітрям

10. Які ви знаєте типи будови соскоподібного відростка?

Правильный ответ: Пневматичний, диплоетичний, склеротичний

ПЗ3

1.Де локалізується рецептор слухового аналізатора і чим він представлений?

Правильный ответ: У внутрішньому вусі, в завитці, представлений спіральним органом

2. Перерахуйте складові частини середнього вуха:

Правильный ответ: Барабанна порожнина, слухова труба, печера, комірки сосковидного відростка

3. У які черепні ямки поширюється інфекція з вуха? Чому?

Правильный ответ: У середню та задню черепні ямки. Це зумовлено близьким розташуванням цих анатомічних утворень

4. Через який мозковий венозний синус генералізується інфекція з вуха?

Правильный ответ: Сигмоподібний

5. Чим характеризується висота звуку і в яких одиницях вона вимірюється?

Правильный ответ: Характеризується частотою коливань і вимірюється в герцах (Гц)

6. Чим характеризується сила звуку і в яких одиницях вона вимірюється?

Правильный ответ: Характеризується звуковим тиском і вимірюється в децибелах (дБ)

7. Чому подразнення шкіри зовнішнього слухового ходу нерідко спричинює кашель?

Правильный ответ: Завдяки спільній іннервації шкіри зовнішнього слухового ходу та слизової оболонки глотки та гортані блукаючим нервом

8. Що потрібно робити пасажиру під час зльоту та посадки літака, щоб запобігти ушкодженню вуха? Чому?

Правильный ответ: Здійснювати ковтальні рухи, щоб відкрити глотковий отвір слухової труби

9. Який об’єм барабанної порожнини у дорослої людини та чим вона заповнена?

Правильный ответ: 0,6 мл, заповнена повітрям

10. Які ви знаєте типи будови соскоподібного відростка?

Правильный ответ: Пневматичний, диплоетичний, склеротичний

ПЗ4

1.3 якими анатомічними утвореннями межує верхньощелепна пазуха?

Правильный ответ: Порожнина носа, орбіта, альвеолярний відросток

2. 3 якими анатомічними утвореннями межує решітчаста пазуха?

Правильный ответ: Передня черепна ямка, орбіта, порожнина носа

3. В якому напрямку рухаються війки слизової оболонки порожнини носа?

Правильный ответ: Від ніздрів до хоан

4. З якими анатомічними утвореннями межує лобова пазуха?

Правильный ответ: Передня черепна ямка, орбіта

5. З якими анатомічними утвореннями межує основна пазуха?

Правильный ответ: Носоглотка, передня та середня черепні ямки, гіпофіз, кавернозний синус

6. На які дві зони поділяється слизова оболонка порожнини носа?

Правильный ответ: Дихальну та нюхову

7.Назвіть функції носа

Правильный ответ: Дихальна, нюхова, захисна, резонаторна

8. Чим небезпечний фурункул носа?

Правильный ответ: Можливе проникнення інфекції в орбіту та порожнину черепа

9. Що відбувається з повітрям, коли воно проходить через порожнину носа?

Правильный ответ: Повітря зволожується, знезаражується, зігрівається, очищується

10. Що таке носові раковини? Що вони утворюють?

Правильный ответ: Нижня носова раковина – самостійна кістка, середня і верхня – відростки решітчастої кістки. Вони утворюють носові ходи

ПЗ 5

1. Де розташований заглотковий простір?

Правильный ответ: Між передхребтовою фасцією та адвентицією глотки

2. Із чим сполучається носоглотка?

Правильный ответ: З порожниною носа, слуховими трубами, ротоглоткою

3. На які відділи поділяється глотка?

Правильный ответ: Носоглотка, ротоглотка і гортаноглотка

4. На якому рівні глотка переходить в стравохід?

Правильный ответ: На рівні VΙ шийного хребця

5. Чим обмежений зів?

Правильный ответ: Піднебінними дужками, піднебінними мигдаликами, м'яким піднебінням, коренем язика

6. Чому патологічні процеси в глотці та гортані нерідко супроводжуються болем, який іррадіює у вухо?

Правильный ответ: Це зумовлено спільністю іннервації блукаючим і трійчастим нервами

7. Як рухається під час ковтання м'яке піднебіння?

Правильный ответ: Воно піднімається і відгороджує носоглотку від ротоглотки

8. Які м'язи лежать в основі передньої і задньої піднебінних дужок?

Правильный ответ: Піднебінно-язиковий і піднебінно-глотковий

9. Які мигдалики входять до складу лімфаденоїдного глоткового кільця?

Правильный ответ: Два піднебінні, два трубні, глотковий і язиковий

10. Які шляхи перетинаються у глотці?

Правильный ответ: Дихальний та травний

ПЗ6

1.На які відділи поділяють гортань?

Правильный ответ: Верхній, або присінок гортані, середній, або складковий та нижній, або підскладковий простір

2.Перерахуйе захисні механізми гортані:

Правильный ответ: Опускання надгортанника, спазм внутрішніх м’язів гортані, кашльовий рефлекс

3.Перерахуйте функції гортані?

Правильный ответ: Дихальна, захисна та голосоутворююча

4. Перерахуйте хрящі гортані:

Правильный ответ: Перстнеподібний, щитоподібні, черпакуваті, ріжкуваті, клиноподібний і надгортанник

5. Чому внаслідок операції на щитоподібній залозі можливий розвиток паралічу гортані?

Правильный ответ: Унаслідок ушкодження зворотного нерва

6. Що таке грушоподібні заглибини? У що вони переходять?

Правильный ответ: Це заглиблення між боковою стінкою глотки та гортанню, які переходять у стравохід

7. Яка функція надгортанника?

Правильный ответ: Закриває вхід у гортань під час ковтання

8. Який відділ гортані ушкоджується при гострому ларинготрахеїті у дітей?

Правильный ответ: Підскладковий

9. Які функції виконують внутрішні м'язи гортані?

Правильный ответ: Розширюють і звужують голосову щілину, натягують голосові складки, керують надгортанником

10. Яку функцію виконують зовнішні м'язи гортані?

Правильный ответ: Піднімають і опускають гортань

ПЗ7

1.Батько Гамлета був убитий вливанням отрути у вухо. Як це можна пояснити?

Правильный ответ: Перфорацією барабанної перетинки та потраплянням отрути через слухову трубу в глотку

2. В яку вену переходить сигмоподібний синус і через яке утворення?

Правильный ответ: У внутрішню яремну вену через цибулину зовнішньої яремної вени

3. Де розташована найбільш кровоточива ділянка носа?

Правильный ответ: У передньому відділі перегородки носа

4. З якими анатомічними утвореннями межує основна пазуха?

Правильный ответ: Носоглотка, передня та середня черепні ямки, гіпофіз, кавернозний синус

5. Перерахуйте менінгеальні симптоми.

Правильный ответ: Симптом ригідності потиличних м'язів, Керніга, симптоми Брудзинського верхній і нижній

6. У яку мозкову венозну пазуху впадають орбітальні вени?

Правильный ответ: У пазуху кавернозну

7. Чим можна пояснити добре загоювання ран на обличчі?

Правильный ответ: Багатим артеріальним кровопостачанням тканин на обличчі

8. Чим пояснити можливість поширення інфекції з носа і приносових пазух в орбіту і порожнину черепа?

Правильный ответ: Анатомічною суміжністю та наявністю преформованих шляхів

9. Що потрібно робити пасажиру під час зльоту й посадки літака, щоб запобігти ушкодженню вуха?

Правильный ответ: Здійснювати ковтальні рухи, щоб відкрити глотковий отвір слухової труби

10. Яку артерію перев'язують при тяжких носових кровотечах?

Правильный ответ: Перев'язують зовнішню сонну артерію

КМК1

Питання 1

До вас звернувся пацієнт зі скаргами на однобічні гнійні виділення з носа з неприємним запахом, головний біль. Вказані симпоти виникли 2 міс тому після лікування у стоматолога. Місяць тому пройшов лікування з приводу гострого гаймориту. Покращення не відчув. Який додатковий метод обстеження буде найбільш інформативним?

Правильна відповідь: КТ приносових пазух

Питання 2

До вас звернувся пацієнт зі скаргами на постійне зниження слуху на ліве вухо, періодичні виділення з нього після потрапляння води у вухо. Вважає себе хворим 5 років, з моменту коли під час занурювання (пацієнт займається дайвінгом) не зміг продути ліве вухо та отримав баротравму. Яке обстеження недоцільно проводити?

Правильна відповідь: Акуметрія

Питання 3

До вас звернулась мама з 5-ти річною дитиною зі скаргами, що дитина дихає ротом та під час сну хропить. Скарги виникли одразу після перенесеного ГРІ. Яке обстеження недоцільно проводити?

Правильна відповідь: Пальцеве дослідження носоглотки

Питання 4

До вас, як до експерта, звернулись слідчі органи з фрагментом частково знищеної історії хвороби. Із запису в історії хвороби - слизова оболонка рожева, нашарувань немає, глотковий мигдалик закриває 2/3 хоан, слизова оболонка задніх кінців нижніх носових раковин рожева, без нашарувань. Про який метод дослідження ЛОР-органів йдеться в цьому фрагменті?

Правильна відповідь: Задня риноскопія

Питання 5

До ЛОР-лікаря звернулись батьки 4-х річної дитини зі скаргами, що дитина декілька годин ходить та потирає ніс. Загальний стан дитини незмінний. Батьки припускають високу імовірність, що дитині в ніс потрапило стороннє тіло – дитина гралася бусами. З якого обстеження потрібно розпочати діагностичний пошук?

Правильна відповідь: Передня риноскопія

Питання 6

До ЛОР-лікаря звернулась мама 1-річної дитини зі скаргами, що дитина півдня відмовляється від їжі, після вживання води починає плакати. Батьки припускають імовірність потрапляння стороннього тіла до травних шляхів дитини - риб'ячої кістки. Під час спільного сніданку дитина сиділа за столом на руках у мами, яка їла рибу та складала кістки на край тарілки, і дитина мала змогу щось взяти з її тарілки. З якого методу обстеження ЛОР-органів потрібно почати огляд дитини?

Правильна відповідь: Орофарингоскопія

Питання 7

До ЛОР-лікаря звернулись батьки 2-хрічної дитини після попереднього огляду педіатра. У дитини інспіраторна задишка, кашель, проте педіатр аускультативно змін в легенях не виявив. Зі слів батьків скарги з'явились коли дитина самостійно (батьки відволіклись на деякий час) гралась ЛЕГО-конструктором старшого брата. Яке обстеження необхідно провести?

Правильна відповідь: Непряма ларингоскопія

Питання 8

До ЛОР-лікаря звернулись батьки з метою проведення планового огляду 2-х місячної дитини. На момент огляду дитина здорова. З якого методу ЛОР- обстеження має розпочати свій огляд лікар-оторинолаинголог?

Правильна відповідь: Отоскопія

Питання 9

Текст питання

Пацієнт, 53 роки, скаржиться на хриплість голосу, що виникла 3 тиж тому. До цього лікувався у терапевта з приводу гострого бронхіта. Основним симптомом був сильний тривалий кашель. Яке обстеження буде обов'язковим при першому візиті до ЛОР-лікаря?

Правильна відповідь: Непряма ларингоскопія

Питання 10

Під час виконання отоскопії 6-ти місячній дитині у якої 2-й день, зі слів мами, спостерігається підвищення температури 37,8, неспокій, безпричинний плач та крик та потирання, хапання ручкою за праве вушко. Як ви будете виконувати отоскопію?

Правильна відповідь: Огляну ліве вухо, відтягуючи вушну раковину назад і донизу, потім так само праве вухо

ТЕСТ 2

Питання 1

Дитина, 8-м місяців, відмовляється від їжі, постійно хапається лівою рукою за голову зліва, не спить, діарея. Температура 38,2. Хворіє одну добу. Початок захворювання раптовий. Мати промивала ніс дитині сольовим розчином. При обстежені виявлені симптоми подразнення мозкових оболонок. Яке захворювання потрібно виключити в першу чергу?

Правильна відповідь: Гострий гнійний середній отит

Питання 2

До лікаря звернулась жінка зі скаргами на зниження слуху, шум у вусі. Відомо, що 2 дні тому гралася з дитиною та отримала удар м'ячем по вуху. Отоскопічно: перфорація барабанної петертинки в передньо-нижньому квадранті трикутної форми з крововиливами та згустками крові в кістковому відділі зовнішнього слухового ходу. Який попередній діагноз?

Правильна відповідь: Травматичний розрив барабанної перетинки

Питання 3

На 6-й день лікування гострого гнійного середнього отиту у пацієнта скарги на помірне зниження слуху. Загальний стан задовільний. Шум у вусі відсутній. Отоскопічно: барабанна перетинка контурована, інфільтрована. На тимпанограмі тип С. За даними аудіограми – порушення звукосприйняття немає. Яке лікування не доцільне?

Правильна відповідь: Пневмомасаж барабанних перепонок

Питання 4

Пацієнт звернувся зі скаргами на сильний біль у вусі, що з’явився на третю добу після відвідування басейну. Слух дещо знижений. Шкіра вушної раковини не змінена. При отоскопії: шкіра зовнішнього слухового ходу в перетинчасто-хрящовій та кістковій частинах набрякла і гіперемована, із-за чого барабанна перетинка оглядається погано. Який попередній діагноз?

Правильна відповідь: Зовнішній дифузний отит

Питання 5

Пацієнт скаржиться на виділення з вуха, зниження слуху на це вухо. Захворювання розпочалось 3 доби тому з сильного болю у вусі, погіршення загального стану та зниження слуху. Сьогодні вночі значне полегшення: зменшився біль у вусі, знизилась температура, проте з'явились виділення з вуха. Який попередній діагноз ?

Правильна відповідь: Гострий гнійний середній отит, перфоративна стадія

Питання 6

Пацієнт скаржиться на сильний біль у лівому вусі, зниження слуху на це вухо. Хворіє 2-й день. При отоскопії шкіра зовнішнього слухового ходу не змінена, барабанна перетинка гіперемована, випинає в бік зовнішнього слухового ходу. На аудіограмі – наявність кістково-повітрянного інтервалу, а на тимпанограмі – тип В. Який попередній діагноз?

Правильна відповідь: Гострий гнійний середній отит, доперфоративна стадія

Питання 7

При проведенні отоскопії у пацієнта виявлені декілька перфорацій барабанної перетинки в натягнутій частині. Із анамнезу відомо, що у хворого спостерігаються періодичні виділення з вуха протягом 3-х місяців, кашель із відходженням гнійного харкотиння протягом 6-ти місяців. Яку хворобу треба запідозрити?

Правильна відповідь: Туберкульоз

Питання 8

При проведенні проколу барабанної перетинки з метою евакуації патологічного вмісту із середнього вуха, логічним було б вибрати місце, де відстань між барабанною перетинкою та медіальною стінкою барабанної порожнини є максимально. При тимпанопункції в якому квадранті барабанної перетинки ризик пошкодження медіальної стінки буде мінімальним?

Правильна відповідь: Заднє-нижній

Питання 9

Хвора звернулась до лікаря зі скаргами на сильний біль у вусі, зниження слуху, підвищення температури тіла. Відомо, що недавно перехворіла на грип. При отоскопії було виявлено пухирі із геморагічним вмістом на шкірі кісткової частини зовнішнього слухового ходу та на барабанній перетинці. Який попередній діагноз?

Правильна відповідь: Бульозний отит

Питання 10

Хворий отримує антибактеріальну терапію з приводу гострого гнійного середнього отиту. Тиждень тому виконано парацентез барабанної перетинки. Стан хворого без змін, продовжується інтенсивна ото рея, при отоскопії спостерігається нависання задньо-верхньої стінки кісткового відділу зовнішнього слухового ходу. Яке захворювання найбільш ймовірне?

Правильна відповідь: Мастоїдит

Тест 3

Питання 1

До вас вранці звернувся сусід, який з дитинства хворіє на епітимпаніт зліва, зі скаргами на те, що сьогодні після пробудження, він помітив, що у нього перекосило обличчя та не закривається ліве око. Ви запропонували йому «надути щоки» - зліва щока парусить, запропонували «підняти лоба» - з лівого боку шкіра лобу не піднімається. До лікаря якої спеціальності потрібно направити хворого?

Правильна відповідь: Оториноларинголог

Питання 2

До вас звернулась жінка 25 років зі скаргами на поступове однобічне зниження слуху, що виникло після пологів рік тому. При огляді – нормальна отоскопічна картина. Яке захворювання слід запідозрити?

Правильна відповідь: Отосклероз

Питання 3

Пацієнт 40 років, звернувся до лікаря зі скаргами, що сьогодні вранці, після того як прокинувся, помітив, що не чує на ліве вухо. Отоскопія: барабанна перетинка сіра, візуалізуються всі опізнавальні знаки. На аудіо гамі – підвищення порогів сприйняття звуків по кістці. На тимпанограмі –тип А. Який ймовірно діагноз?

Правильна відповідь: Гостра сенсоневральна приглухуватість

Питання 4

Пацієнт був доставлений до приймального відділення без свідомості, хворіє декілька годин. Оглянутий невропатологом, який виявив ригідність потиличних м’язів. Із анамнезу відомо, що у хворого були періодичні виділення із вуха протягом декілька років. Який діагноз потрібно виключити першочергово?

Правильна відповідь: Отогенний менінгіт

Питання 5

Пацієнт звернувся зі скаргами на зниження слуху на ліве вухо, що триває 3 тижні. Місяць тому перехворів на ГРІ. На момент огляду: загальний стан задовільний, біль у вусі відсутній. Отоскопічно: барабанна перетинка втягнута, жовтуватого кольору, за перетинкою спостерігається невелика кількість пухирців повітря. На аудіоргамі – кістково-повітряний інтервал, на тимпанограмі – тип В. Який попередній діагноз?

Правильна відповідь: Секреторний отит

Питання 6

Пацієнт скаржиться на періодичні виділення з лівого вуха без запаху, зниження слуху на це вухо. Хворіє з дитинства. Виконані отоскопія та туалет зовнішнього слухового ходу. Виявлено: центральна перфорація в натягнутій частині барабанної перетинки та виділення без неприємного запаху. Попередній діагноз?

Правильна відповідь: Мезотимпаніт

Питання 7

Пацієнт скаржиться на періодичні виділення із лівого вуха з неприємним запахом, зниження слуху на це вухо. Хворіє з дитинства. Проведені отоскопія та туалет зовнішнього слухового ходу. Виявлено: крайова перфорація в розслабленій частині барабанної перетинки та гнійні виділення з неприємним запахом. Ваш попередній діагноз?

Правильна відповідь: Епітимпаніт

Питання 8

Під час отоскопії виявлено центральну перфорацію барабанної перетинки. З анамнезу відомо, що п’ять років тому отримав удар по вуху, після якого помітив, що став гірше чути на це вухо. До лікаря не звертався. Періодично, після потрапляння води у вухо, з’являються гнійні виділення з вуха. Який попередній діагноз?

Правильна відповідь: Мезотимпаніт

Питання 9

Хвора, 31 рік, скаржиться на напади запаморочення, нудоти, що супроводжується відчуттям приглушеності, зниженням слуху. Напади трапляються приблизно раз в півроку, тривають декілька днів, проходять самостійно. На час нападу лікується спазмолітинами, які дещо покращують стан, намагається уникати впливу яскравого світла та гучних звуків, відлежатись в ліжку. Який ймовірно попередній діагноз?

Правильна відповідь: Хвороба Меньєра

Питання 10

Хворий скаржиться на зниження слуху на ліве вухо. Загальний стан хворого задовільний. Із анамнезу відомо, що слух погіршився 3 тижні тому на фоні ГРІ, гострого назофарингіту. Біль у вусі не турбував. Виділень з зовнішнього слухового ходу не було. На аудіограмі – кістково-повітряний інтервал. Який додатковий метод обстеження потрібно виконати?

Правильна відповідь: Імпедансометрію

Тест 4

Питання 1

До лікаря звернулась мама з 8-ми річною дитиною зі скаргами на храп під час сну та утруднене носове дихання. При огляді дитини: неправильний ріст зубів (непропорційно мала і виступаюча вперед верхня щелепа), готичне піднебіння. При розмові дитина гугнявить. Із анамнезу відомо, що часто хворіє на простудні захворювання, двічі за минулий рік був гострий середній отит, перважно дихає ротом тривалий час. Яке ймовірніше лікування слід призначити пацієнтці?

Правильна відповідь: Аденотомію

Питання 2

Текст питання

На прийом до лікаря привели дитину 4-х років. Основні скарги батьків: дитина дихає ротом, гугнявить та продовжує підкашлювати, особливо вранці після сну. Зі слів батьків 2 тижні тому перехворіла на ГРІ. Виділень з носа немає. При огляді: в носових ходах помірна кількість слизу в задніх відділах порожнини носа, слизова носа рожева, по задній стінці глотки із носоглотки стікає в’язкий слиз. Яке обстеження є недоцільним в даному випадку?

Правильна відповідь: МРТ при носових пазух

Питання 3

Пацієнт 34 років звернувся зі скаргами на гнійні виділення неприємного запаху з лівої половини носа близько 2-х тижнів. Загальне самопочуття задовільне, температура 37,2. Місяць тому лікувався з приводу лівобічного гаймориту, динаміка позитивна. Проте симптоми повернулися через 2 тижні після закінчення лікування. Зі слів хворого напередодні болів зуб, який він лікував у стоматолога. Риноскопічно: в лівому загальному носовому ході гнійні виділення, слизова носа інфільтрована. Ймовірний діагноз?

Правильна відповідь: Одонтогенний гайморит

Питання 4

У лікаря на прийомі дитина 1,5 роки. Зі слів мами хворіє 5-й день, гнійні виділення з носа, утруднене носове дихання, неохоче їсть, під час сну часто прокидається, закашлюється, підвищення температури тіла. При огляді: набряк,гіпермія верхньої і нижньої повіки з 2-х сторін. Риноскопічно: рясні гнійні виділення, слизова носа гіперемована, набрякла. Ваш діагноз?

Правильна відповідь: Гострий етмоїдит

Питання 5

У пацієнтки 23 років скарги на те, що в положенні лежачі на боку у неї закладає ту половину носа, на боці якому вона лежить. При перевернені на інший бік з часом така ж ситуація спостерігається з протилежною половиною носа. Тому, для відновлення дихання вона користується судиннозвужуючими краплями перед сном вже рік. Риноскопічно: слизова оболонка носових раковин волога. мармурова, добре скорочується при пробі з деконгестантами, носові ходи не містять патологічного вмісту. Яка форма риніту у пацієнтки?

Правильна відповідь: Вазомоторний нейровегетативна

Питання 6

Хвора скаржиться на погіршення самопочуття, температуру 37,7, утруднене носове дихання. Хворіє 7 день на ГРІ. День тому з’явилось відчуття тиску та розпирання в правій щоці. Риноскопічно: слизова носа справа гіперемована , в загальному носовому ході гнійний вміст. Яке ускладнення ймовірно виникло у пацієнтки?

Правильна відповідь: Гострий синуїт

Питання 7

Хворий 45 років звернувся зі скаргами на біль, припухлість, почервоніння кінчика носа, підвищення температури тіла. Хворіє 3-й день. Різке погіршення стану відмічає за останню добу. Із супутніх захворювань має цукровий діабет 2 типу. Риноскопічно: в ділянці крила присінка носа конусоподібне вирячування з білою верхівкою в центрі. Який ймовірніше ваш діагноз?

Правильна відповідь: Фурункул носа

Питання 8

Хворий 55 років, скаржиться на сухість, зниження нюху та наявність смердючих кірок в носі. Хворіє 3,5 роки. Періодично лікувався, приймаючи місцево рослинні олії, вітаміни та сольові розчин. Проте без достатнього ефекту. Риноскопічно: загальні носові ходи заповненні великою кількістю жовто-зеленявих кірок. Який діагноз можна запідозрити та яке обстеження слід виконати пацієнту?

Правильна відповідь: Озена, загальний аналіз крові і визначення заліза в крові

Питання 9

Хворий, 23 роки, звернувся зі скаргами на свербіж у носі та носоглотці, сльозотечу, чхання, рясні прозорі виділення з носа, утруднення носового дихання. Самостійне лікування протягом 1 тижня противірусними препаратами і деконгестантами ендоназально ефекту не дало. Риноскопічно: слизова носових раковин блідо-рожева, набрякла, в загальному носовому ході багато прозорого слизу, проба з деконгестантами слабо позитивна. Яке ймовірно захворювання у пацієнта?

Правильна відповідь: Гострий назофарингіт

Питання 10

Яка проба проводиться з метою диференціювання різних форм риніту?

Правильна відповідь: Проба з деконгестантами

Тест 5

Питання 1

Лікар оглядає пацієнта який сидить з нахиленою головою вліво. Пацієнт з лікарем спілкується неохоче, на питання відповідає не одразу, гугнявить. Скаржиться на сильний біль в горлі зліва, слинотечу, утруднене ковтання, вночі важко було дихати. Із анамнезу відомо, що переніс ангіну, потім через декілька днів стан погіршився. Фарингоскопія ускладнена через тризм жувальної мускулатури. Спостерігається асиметрія зіву, інфільтрація лівої половини м’якого піднебіння, бокової стінки глотки, що спускається до грушеподібного закутка. Ларингоскопічно без змін. Пальпаторно на шиї зліва визначається різке збільшення защелепних лімфовузлів, розлитий інфільтрат дерев’янистої щільності. Ймовірно у пацієнта ускладнення?

Правильна відповідь: Аденофлегмона шиї

Питання 2

Мама 8-ми річної дитини скаржиться, що у дитини часто болить горло, під час сну затримується дихання та, іноді, під час прийому їжі давиться та може виблювати. Дитина сидить з відкритим ротом, при спілкування гугнявить. На момент огляду загальний стан задовільний. Орофарингоскопічно картина «цілуючихся мигдаликів». Якій ваш діагноз?

Правильна відповідь: Гіпертрофія піднебінних мигдаликів

Питання 3

Мама звернулась з дитиною 14 років зі скаргами на періодичні носові кровотечі. При детальнішому зборі анамнезу виявлено, що у дитини протягом місяця повільно погіршувалось носове дихання, потім з’явилось відчуття закладеності правого вуха, згодом лівого. При задній риноскопії в носоглотці визначається бугристе, щільне, багряно-червоне утворення, що повністю закриває хоани та глоткове вістя слухових труб. Ймовірніше у дитини?

Правильна відповідь: Ангіофіброма носоглотки

Питання 4

Пацієнт 40 років, дуже наляканий, звернувся до лікаря зі скаргами, що після огляду власного горла на верхньому полюсі одного піднебінного мигдалика виявив виразку з нерівними краями, яка вкрита сірувато-жовтим налітом. До цього горло дещо побалювало, температура коливалась в межах 36,9-37,3 .Проте такий стан не заважало пацієнту вести активний спосіб життя. Єдине, що до цього турбувало пацієнта, це те, що оточуючи скаржились на неприємний запах з його роту, який він не помічав. Хворіє 7-й день. Який ймовірніше за все діагноз?

Правильна відповідь: Виразково-плівчаста ангіна

Питання 5

Пацієнтка 18 років скаржиться на сильний біль в горлі, що підсилюється при ковтанні, загальне нездужання, головний біль, відсутність апетиту, підвищення температури тіла до 38. Зі слів пацієнтки напередодні з друзями з’їла багато морозива. Пальпаторно визначаються збільшені та болючі на дотик за щелепні лімфовузли. Піднебінні мигдаликі збільшені, яскраво гіперемовані, вкриті жовто-білим нальотом, що не виходить за межі мигдалика. Який обов’язків метод обстеження потрібно провести такій пацієнтці?

Правильна відповідь: Бактеріологічне дослідження матеріалу з піднебінних мигдаликів на ЧУтливість

Питання 6

Пацієнтка 27 років, хворіє 4-й день. Скаржиться на значне загальне нездужання, підвищення температури 39,8, яка майже не знижується після прийому жарознижуючих препаратів, біль в горлі незначний. Працює вчителькою, тиждень тому контактувала з учнем з її класу, що госпіталізований у інфекційне відділення. При розмові відчувається неприємний запах з роту, спостерігається набряк тканин підщелепної ділянки. Орофарингоскопічно: піднебінні мигдалики, язичок, права піднебінна дужка вкриті брудно-сірим нашаруванням, тканини глотки пастозні, набряклі. Який вірогідніше діагноз і в якому відділення має лікуватися пацієнтка?

Правильна відповідь: Дифтерія глотки, в інфекційному

Питання 7

Пацієнтка скаржиться на сильний біль в горлі, особливо при ковтанні, підвищення температури тіла до 38,8, головний біль, загальне нездужання, біль в колінних суглобах. Хворіє 3-й день. При огляді піднебінні мигдалики гіперемовані, вкриті білими нашаруваннями, що не виходять за межи піднебінних дужок. Защелепні лімфовузли збільшені, болючі при пальпації.Який обов’язково метод дослідження варто виконати в цій ситуації?

Правильна відповідь: Мазок на BL

Питання 8

Сорокап’ятирічна пацієнтка, вчителька з 20-річним стажем роботи, скаржиться на відчуття сухості в горлі, першіння, сухий нападоподібний кашель після тривалої розмови, який можна припинити декількома ковтками теплого чаю. При огляді: слизова задньої стінки глотки витончена, гладка, блискуча, через неї просвічуються судини, вкрита в’язким харкотинням. Якій імовірнішій діагноз?

Правильна відповідь: Хронічний атрофічний фарингіт

Питання 9

У хлопця 17 років скарги на дискомфорт в горлі, печіння, дряпання, загальний стан задовільний, температура 36,9. Зі слів пацієнта напередодні потрапив під дощ та промерз. Орофарингоскопічно: яскрава гіперемія задньої стінки глотки. Яке ймовірно захворювання у пацієнта?

Правильна відповідь: Гострий фарингіт

Питання 10

Хворий 40 років, звернувся за направленням лікаря – кардіолога. Після перенесеної ангіни турбує періодично біль у серці, протягом місяця тримається субфебрильна температура. Ситуація з ангінами для пацієнта звична: хворіє на ангіни 3 – 4 рази в рік останні 8 років. При огляді: гіперемія, валикоподібне потовщення передніх піднебінних дужок, піднебінні мигдалики рихлі, спаяні з дужками, при тонзилоротація – в лакунах рідкий гній, за щелепні лімфовузли збільшенні. Яке лікування слід запропонувати пацієнту?

Правильна відповідь: Тонзилектомія

Тест 6

Питання 1


Дитині 5 років встановлено діагноз бронхопневмонія. Призначено антибактеріальне лікування. Проте стан дитини без динаміки. Виникла інспіраторна задишка, «гавкаючий» кашель, пропав голос. При проведені бронхоскопії на гіперемованій набряклій слизовій гортані виявлені сіро-білого кольору щільні нашарування. При спробі взяти шматочок на дослідження, поверхня починає кровити. Ретроспективно дитині можна поставити діагноз?

Правильна відповідь: Дифтерія гортані

Питання 2

Жінку 34 років доставлено до ЛОР-відділення з набряком обличчя і шиї. Дихання часте, поверхневе, чутне на відстані. Гортань рухається вгору та вниз під час дихання. Шкіра бліда, вкрита холодним потом. Зі слів родички, хвора їла полуниці. При огляді: набряк язика, зів звужений, набряк вестибулярного відділу гортані, голосова щілина звужена, слизова гортані блідо-рожевого кольору. У хворої?

Правильна відповідь: Алергічний набряк гортані

Питання 3

Мати 13-ти річного підлітка помітила, що її дитина протягом місяця періодично захрипає, голос тремтить, інколи як надломлюється чи надривається. Загальний стан дитини незмінений. Ларингосопічно: слизова гортані рожева, голосові складки рожеві, при фонації – трикутна щілина в задніх 2/3 голосових складок. У хлопчика?

Правильна відповідь: Мутаційна дистонія

Питання 4

Після того як хвору за плече вкусила бджола вона відчула, що їй поступово стає важко дихати, ковтати, з’явився ком в горлі. Налякану хвору доставили до ЛОР-відділення вже з шумним та частим диханням. При огляді відмічено, що активно рухаються над-і підключичні ямки, міжреберні проміжки. Ларингосопічно: набряк надгортанника, черпало надгортанних складок і міжчерпаловидного простору. Яка стадія стенозу у хворої?

Правильна відповідь: Неповної декомпенсації

Питання 5

У дитини 6-ти років раптово підвищилась температура тіла до 38 та з’явився «гавкаючий» кашель, помірний біль у горлі. Через день мати помітила, що дитина важко та шумно дихає, бліда, розмовляє тихо, млява, апатична. Під час огляду дитини виявлено залучення допоміжної мускулатури в акті дихання, слизова гортані гіперемована, набрякла, на голосових і вестибулярних складках нашарування сіро-білого кольору. Можливо у дитини?

Правильна відповідь: Дифтерія гортані

Питання 6

У жінки 35 років під час розмови тремтить голос, швидко втомлюється , хрипне, інколи повністю зникає. Турбує такий стан близько місяця. Відмічає, що виснажується на роботі, знервується за квартальні звіти, а 2 тижні тому ще й стала свідком ДТП. Загальний стан задовільний. При огляді запальних змін в ЛОР-органах не виявлено. Ларингоскопічно: при фонації між голосовими складками щілина овальної форми. Ймовірно у хворої?

Правильна відповідь: Психогенна дисфонія

Питання 7

Хворий звернувся зі скаргами, що йому не вистачає повітря для дихання, особливо коли він кудись поспішає, рухається швидко. Оглянутий кардіологом, патології з боку серцево-судинної системи не виявлено. З анамнезу відомо, що 9 міс тому переніс важку черепно-мозкову травму та деякий час перебував на штучній вентиляції легень. Ларингоскопічно:в ділянці передньої комісури рубцеве зрощення. Який діагноз ви поставите?

Правильна відповідь: Хронічний стеноз гортані

Питання 8

Хворий скаржиться на сильний біль в горлі, дуже боляче ковтати слину, температура 38, 7. Захворів після вживання холодного напою – випив квасу з холодильника. Зів симетричний, піднебінні мигдалики чисті, слизова оболонка гортані гіперемована, значно виражений набряк надгортанника, на язичні поверхні якого просвічується гній. Ймовірно у хворого?

Правильна відповідь: Абсцес надгортанника

Питання 9

Хворого доставлено до ЛОР відділення в важкому стані. Дихання переривчасте, температура 38,9, АТ 80/40 мм.рт.ст., пульс частий ниткоподібний, виражений ціаноз шкіри. Після оцінки стану лікар повідомляє, що хворому терміново потрібно виконати трахеотомію, від якої хворий категорично відмовляється. Раптово дихання хворого зупиняється, пульс не палькується. Що має в першу чергу зробити лікар?

Правильна відповідь: Конікотомію

Питання 10

Хлопчик 2,3 років під час перегляду телевізора раптово почав кашляти та ротом хапати повітря. Після припинення нападу кашлю дихає часто і шумно, плаче, голос став грубий, хриплий. Зі слів матері 2-й день нежить і температура 37,8. Під час огляду дитина млява, бліда, під час дихання втягуються надключичні ямки. Слизова носа, глотки, гортані гіперемована, на піднебінні крапкові енантеми, валикоподібне потовщення слизової оболонки підскладкового простору. У дитини?

Правильна відповідь: Гострий стенозуючий ларинготрахеїт

Тест7

Питання 1

Батьки звернулись з метою виключити у 4-х річної дитини гострий отит, який вони запідозрили на підставі того, що дитина протягом дня торкається вухо, крутить вушну раковину, нахиляє голову в бік цього вуха. Загалом дитина спокійна, загальний стан не змінений, носове дихання задовільне, козелків симптом негативний. Вранці гралася маминими прикрасами та порвала намисто. Що б ви могли запідозрити у дитини?

Правильна відповідь: Стороннє тіло слухового ходу

Питання 2

Бригада швидкої допомоги доставила пацієнта, 65 років, з діагнозом носова кровотеча. З метою зупинки кровотечі співробітниками швидкої допомоги було виконано передню марлеву тампонаду носа. Проте при огляді пацієнта ви бачите, що тампони просякли та тонка смужка крові стікає з носа. Стікання крові по задній стінці глотки немає. Які ваші першочергові дії?

Правильна відповідь: Надіти пращевидну пов’язку

Питання 3

До лікаря звернулись батьки 4-х річного хлопчика з підозрою, що до вуха дитини могло потрапити стороннє тіло. Зі слів батьків вони сім’єю відпочивали в парку, коли дитина почала розмахувати руками біля вуха, бити ручкою по вуху, плакати, кричати. Під час огляду дитина досі всхлипує. Отоскопічно: в лівому слуховому ходу стороннє тіло – жива комаха. Ваші першочергові дії?

Правильна відповідь: Залити у зовнішній слуховий хід масляний розчин

Питання 4

Жінка похилого віку скаржиться на сильний біль в горлі. З анамнезу відомо, що у неї декілька днів дряпало в горлі і вона вирішила прополоскати його розчином перекису водню (раніше це їй допомагало). Проте, маючи поганий зір, вона переплутала бляшанки та прополоскала чимось їдким, пекучим. Потім вона подивилася,що то був нашатирний спирт. При огляді слизова губ, присінка рота, ротової порожнини, піднебінних мигдаликів, задньої стінки глотки вкрита білим нашаруванням. Який ваш діагноз?

Правильна відповідь: Опік рото глотки

Питання 5

Пацієнт 68 років звернувся зі скаргами на біль колючого характеру під час ковтання в глотці зліва, що турбує пацієнта з півдня. Загальний стан задовільний. У пацієнта два знімних протеза. Відомо, що напередодні він їв рибу. При огляді: в тканині лівого піднебінного мигдалика тирчить риб’яча кістка. Як сформулювати правильно діагноз?

Правильна відповідь: Стороннє тіло глотки

Питання 6

Під час вживання дрібних смажених карасів хворий раптово відчув колючий біль в горлі зліва. Подальші спроби проковтнути якусь їжу вкликали болючі відчуття. Загальний стан хворого, дихання, ковтання не змінені. Який можливий діагноз?

Правильна відповідь: Стороннє тіло глотки

Питання 7

Під час купання в морі хлопця 23 років накрило великою хвилею. Після того як він вийшов на берег помітив, що недочуває на ліве вухо. Проте вирішив, що то «потрапила вода у вухо» та воно минеться. Наступного дня вухо почало боліти, а під вечір з’явились гнійні виділення з вуха. Оглянутий місцевим лікарем, який діагностував гострий гнійний середній отит, перфоративну стадію. Загальний стан хворого весь час був задовільний. Який ймовірний шлях розвитку отиту?

Правильна відповідь: Риногенний

Питання 8

Разом з друзями ви відпочивали на природі. Під час гри у волейбол вашій знайомій у вухо вдарив м’яч. Дівчина прибігла до вас як до лікаря зі скаргами, що з вуха тече кров, заклало вухо, трохи шумить в голові та нудить. Які ваші дії?

Правильна відповідь: Зупинити вушну кровотечу перекисем водню, забинтувати вухо і звернутися до ЛОР-лікаря

Питання 9

Хворий 55 років протягом 3-х днів скаржиться на носову кровотечу з правої половини носа. Кровотеча виникає раптово, в стані спокою, зупиняється самостійно після того як пацієнт декілька хвилин притисне пальцем крило носа до перегородки носа. Хворий страждає на артеріальну гіпертензію, яку він намагається контролювати за допомогою, призначених лікарем, ліків. До початку проведення огляду пацієнта,першочергово, про які б ділянки порожнини носа ви б подумали, з яких найчастіше може виникати носова кровотеча?

Правильна відповідь: Зона Кіссельбаха

Питання 10

Хворий відчув різкий колючий біль в горлі коли їв в’яленого ляща. Наступні спроби зробити «порожній» ковток (проковтнути слину) супроводжувались колючим болем в боковій стінці глотки в певному місці. Які заходи потрібно вжити в цій ситуації?

Правильна відповідь: Звернутись до лікаря
скачати

© Усі права захищені
написати до нас