Ім'я файлу: геодезіяя.docx
Розширення: docx
Розмір: 110кб.
Дата: 02.11.2022
скачати

1. Усі букви на топографічних картах виконуються друкованим шрифтом, причому величина і форма букв передає характеристики названих об’єктів

а.  тільки якісні

б.  просторові

в.  якісні і кількісні

г.  тільки кількісні

2.Проміжки на карті між двома сусідніми горизонталями називають

а.  крутістю

б.  похилом

в.  закладенням

г.  падінням

3.Система використаних умовних знаків і позначень для кожної карти разом з поясненням їх називається

а.  фабулою

б.  переліком

в.  легендою

г.  описом

4.Основні орографічні лінії творять скелет рельєфу. До них не належить

а.  тальвеги

б.  лощини

в.  вододіли

г.  бровки

5.До картографічних умовних знаків ставлять дуже високі вимоги, до яких не належить

а.  наочність

б.  достатня виразність

в.  графічна простота

г.  точна подібність до реальних об’єктів

6.Рельєф місцевості на топографічних картах відображають передусім за допомогою

а.  горизонталей

б.  якісного фону

в.  ізогіпси та пошарового зафарбування

г.  способу лінійних знаків

7.Відношення величини перевищення місцевості до горизонтальної її протяжності, на якій вона спостерігається, називають

а.  крутістю схилу

б.  закладенням

в.  падінням

г.  похилом

8.Різницю висот двох сусідніх основних горизонталей називають

а.  похилом

б.  закладенням

в.  падінням

г.  висотою перетину рельєфу

9.Ділянки, зайняті лісом, виділяють фоном зеленого кольору, на яких зазначають відповідним умовним знаком природний склад дерев та роблять напис про

а.  віковий склад лісу

б.  абсолютні висоти лісу

в.  площу лісу

г.  переважаючу породу

10.Стрілки, що показують напрями течії річок на топографічних картах відносяться до знаків

а.  позамасштабних

б.  пояснювальних

в.  лінійних

г.  масштабних

11.Біля умовного знаку моста підписують його характеристику у вигляді дробу, де у чисельнику подається

а.  матеріал покриття

б.  вантажопідйомність

в.  абсолютна висота моста

г.  довжина і ширина моста

12.Добре помітна на місцевості замкнута чашкоподібна западина

а.  долина

б.  балка

в.  сідловина

г.  улоговина

13.Струмки, ґрунтові дороги наносять на плані місцевості умовними знаками

а.  площадними

б.  лінійними

в.  контурними

г.  позамасштабними

14.В основу класифікації населених пунктів для їх відображення на географічних картах не покладена така ознака, як

а.  політико-адміністративне значення

б.  кількість жителів

в.  площа поселення

г.  тип поселення

15.Усього скорочених пояснювальних підписів на топографічних картах використовують близько

а.  400-450

б.  40-45

в.  1400-1500

г.  140-150

16.Умовні знаки, які складаються з контуру (наприклад, лісу чи болота) і його заповнення (колір, штрихування тощо) називають

а.  лінійними

б.  масштабними

в.  широтними

г.  позамасштабними

17.Крім трьох видів умовних знаків, на картах є ще написи, буквені та цифрові позначення, а також знаки

а.  широтні

б.  пояснювальні

в.  цифрові

г.  буквені

18.Джерела, колодязі наносять на плані місцевості умовними знаками

а.  площадними

б.  позамасштабними

в.  контурними

г.  лінійними

19.Горизонталі, що мають стандартну різницю висот, називають

а.  бергштрихами

б.  потовщеними

в.  додатковими

г.  основними

20.Лінії, які сполучають на топографічних картах точки з однаковими абсолютними висотами, називають

а.  паралелями

б.  закладеннями

в.  горизонталями

г.  контурами

21.Понижена частина хребта чи витягнутої гори, розташована між двома сусідніми вершинами

а.  балка

б.  сідловина

в.  долина

г.  улоговина

22.Праворуч від знаку лісу на топографічних картах дається кількісна характеристика лісу в метрах, де у чисельнику дробу подається

а.  середня відстань між деревами

б.  площу лісу

в.  середня висота дерева

г.  середня товщина стовбурів дерев

23.Умовні знаки, довжина їх відображена в масштабі, а ширина – довільна, називають

а.  масштабними

б.  лінійними

в.  площадними

г.  позамасштабними

24.Зображення річок і каналів не супроводжується на топографічних картах вказівкою про їх

а.  глибину

б.  швидкість і напрям течії

в.  хімічний склад води

г.  ширину
скачати

© Усі права захищені
написати до нас