1   2   3   4   5
Ім'я файлу: Готова курсова робота по бюджетному процесу.docx
Розширення: docx
Розмір: 676кб.
Дата: 27.05.2021
скачати


ЗмістВступ 2

1.Теоретичні основи бюджетного процесу 5

2. Аналіз стадій бюджетного процесу в Україні 17

3. Проблеми бюджетного процессу в Україні та можливості їх подолання в сучасних умовах 38

Висновки 51

Cписок використаних джерел 55


ВступАктуальність теми дослідження. Реалізація завдань і функцій, поставлених перед українською державою, вимагає вкладення значних фінансових ресурсів. Більшість витрат, пов’язаних із забезпеченням економічного розвитку країни, фінансуванням найголовніших сфер її життя, реалізацією конституційних прав та свобод громадян, виконанням соціальних програм покриваються переважно за рахунок коштів Державного бюджету України, який займає центральне місце в фінансовій системі України.

Бюджет є невід’ємним атрибутом кожної країни й важливим інструментом реалізації економічної та соціальної політики держави. Сьогодні особливої актуальності набуває проблема побудови досконалої та ефективної системи формування дохідної і видаткової частини державного бюджету, враховуючи їх структуру, для ефективного розвитку національної економіки. Ще однією проблемою, що виникає як на стадії прийняття бюджету, так і його виконання, є прозорість бюджетного процесу.

Стадія прийняття бюджету та проблеми, що виникають на ній, призводять до ще однієї актуальної проблеми. В Україні реалізується всім відома процедура планування «згори-донизу» - спочатку затверджується Державний бюджет України,в якому визначаються основні дохідні джерела місцевих бюджетів, а потім затверджуються регіональні бюджети. Така процедура не є оптимальною, оскільки за умови достатнього рівня самостійності місцевих бюджетів, що декларує українське законодавство, затвердження бюджету центрального уряду і місцевих бюджетів – це складові двох самостійних бюджетних процесів.

На сьогодні у вітчизняній науці фінансового права відсутні комплексні наукові дослідження, присвячені питанню методичного обгрунтування бюджетного процесу України в сучасних реаліях. Окремі аспекти цієї проблематики розглядались науковцями лише як похідні, при висвітленні правових питань бюджетного процесу в цілому, бюджетних правовідносин, правового статусу учасників бюджетного процесу.

Науково-теоретичним підґрунтям даного дослідження стали теоретичні висновки фахівців в галузі фінансово-правової науки та економічної теорії, зокрема С.С. Алексеева, Д.А. Бекерської, В.В. Бесчеревних, О.В. Болтінової,
Л.К. Воронової, В.Л. Вакарюк, О.В. Гетманець, О.М. Горбунової,
О.Ю. Горбачової, І.Б. Заверухи, Л.М. Касьяненко, М.А. Клішиної, Ю.О. Крохіної, М.В. Карасьової, О.А. Музики-Стефанчук, А.А. Нечай, О.П. Орлюк, Н.Ю. Пришви, М.І. Піскотіна, Н.А. Поветкіна, О.Г. Пауля, Л.А. Савченко, І.А. Сікорської, Н.В. Сидорової, М.В. Харенко, Р.О. Халфіної, Н.І. Хімічевої, О.І. Худякова, С.Д. Ципкіна, А.М. Чвалюка, Н.Я. Якимчук та інших. Однак початок проведення реформ у сфері державних фінансів та децентралізації фінансової системи України вимагає розгляду їх впливу на ефективність бюджетного процесу в країні.

Об’єктом дослідження виступає бюджетна система України.

Предметом дослідження є вивчення теоретичних та практичних аспектів бюджетного процесу в Україні.

Метою дослідження є вивчення сучасного стану державного бюджету України, а також визначення проблем організації та реалізації бюджетного процесу в Україні на сучасному етапі.

Досягненню поставленої мети передує виконання наступного ряду завдань:

 1. Вивчення історичних передумов формування бюджетної системи в Україні;

 2. Дослідження історіографії формування поняття «бюджетний процес»;

 3. Встановлення цілей бюджетного процесу;

 4. Окреслення принципів бюджетного процесу;

 5. Вивчення учасників бюджетного процесу та їх повноважень;

 6. Дослідження стадій бюджетного процесу;

 7. Аналіз основних показників бюджету України;

 8. Окреслення основної проблематики бюджетного процесу в Україні;

 9. Визначення пріоритетних напрямків вдосконалення бюджетного процесу в Україні.

Методами дослідження виступають: узагальнення, синтез, аналіз та інші.

Інформаційною базою дослідження виступають:

 • Закони України «Про державний бюджет»

 • Звіти про виконання державного бюджету

 • Статті з періодичних фахових видань

 • Підручники

 • Посібники

 • Монографії 1.   1   2   3   4   5

  скачати

© Усі права захищені
написати до нас