Ім'я файлу: ДЗ (Гроші та кредит) - Руденко К.С..docx
Розширення: docx
Розмір: 21кб.
Дата: 03.01.2021
скачати

Домашнє завдання для студентів заочної форми навчання з курсу «Гроші та кредит»

1.Теоретичне завдання.8. Назвіть основних учасників пропозиції грошей.

Інші учасники пропозиції грошей

1. Роль депозитних корпорацій

2. Активність позичальників

3. Активність вкладників

Депозитні корпорації – основний учасник пропозиції грошей.

Депозитні корпорації – це фінансові корпорації, основним видом діяльності яких є фінансове посередництво і які імітують боргові зобов'язання (комерційні, іпотечні банки, будівельні товариства та інші).Комерційні банки (депозитні корпорації) майже повністю контролюють процес створення грошей.

Простий депозитний мультиплікатор (m=1/r)визначає максимальну кількість нових депозитних грошей, що створюється однією грошовою одиницею надлишкових резервів при заданому рівні норми обов'язкового резервування.

Активність позичальників визначає обсяг кредитної емісії.

Активність вкладників призводе до трансформації заощаджень в інвестиції в економіку.

Які фактори впливають на активність вкладників:

• Довіра до національної валюти (зниження рівня доларизації економіки та збереження у національній валюті);

• Довіра до банківської системи ;

• Рівень процентної ставки по депозитах.
2.Практичні завдання.

Задача 1

Визначити номінальну ставку, якщо реальна дохідність операції складає 14 %, а очікуваний рівень інфляції 2,2% за місяць у першому кварталі та 1,5% за місяць у другому, третьому та четвертому кварталах.

Розв'язання:

Рівняння Фішера представляє взаємозв’язок між номінальною та реальною процентними ставками.

1 + r = (1+ y)(1+ i)

де r – номінальна ставка процента;

y – реальна ставка процента;

i - темп інфляції.

(1 + 0,14) * (1 + 0,022) * (1 + 0,015) * (1 + 0,015) * (1 + 0,015) = 1,2183 чи 21,83%
Задача 2

Сума неоплачених зовнішньоторговельних експортних контрактів складає 150 тис. дол..США. Визначить яку суму недоотримає/отримає надлишок експортер курятини, якщо курс долара до гривні під час укладання контракту складав 1$=28 грн., а на час реального платежу курс складав:

А)1$= 24 грн.

Б) 1$= 28,5 грн.

В якому випадку відбулася девальвація, в якому ревальвація, на скільки відсотків?

Розвязання:

А)1$= 24 грн.

24*150000=3,600,000 (недоотримав 600тис. грн. Девальвація – 14,29%)
Б) 1$= 28,5 грн.

28,5*150000=4,275,000(отримав надлишок 75тис. грн. Ревальвація – 1,79%)
Задача 3

Розрахуйте відсоток девальвації/ревальвації, якщо курс дол.. США до гривні складав 1$=20 грн., а новий курс:

А)1$= 22,5 грн.; 1$= 18,5 грн.

Б) 1$= 18,5 грн. ; 1$= 17,5 грн.

В якому випадку відбулася девальвація, в якому ревальвація?

Розвязання:
А) * 100 = 12,5% (Ревальвація)
* 100 = 7,5% (Девальвація)
Б) * 100 = 7,5% (Девальвація)
* 100 = 12,5% (Девальвація)
Задача 4

Розрахуйте коефіцієнт доларизації економіки, якщо
В 2014 р. М3=893,95 млрд.грн. кошти в іноземній валюті – 241,4 млрд.грн.

* 100 = 27
В 2015 р. М3=936,22 млрд.грн. кошти в іноземній валюті – 302,02 млрд.грн.

* 100 = 32,3
В 2018 р. М3=1249,4 млрд.грн. кошти в іноземній валюті – 395,8 млрд.грн.

* 100 = 31,7
Задача 5

Виходячи з представлених даних, розрахуйте грошові агрегати та грошову масу.

Грошова маса в обороті

млн.грн.

Гроші поза банками

2005

Кошти на поточних та розрахункових рахунках в національній валюті

14705

Кошти на поточних рахунках в іноземній валюті

12500

Кошти на термінових депозитах в іноземній валюті

22280

Кошти на термінових депозитах в національній валюті

25400

Цінні папери власного боргу банків

2100

Резерви

7200


Розв’язання:

М0 = гроші поза банками = 2005;

М1 = М0 + кошти на поточних та розрахункових рахунках в національній валюті = 2005+14705 = 16710;

М2 = М1+ кошти в іноземній валюті +строкові депозити в національній валюті = 16710+12500+25400+22280 = 76890;

М3 = М2+ боргові цінні папери власної емісії банків = 76890+2100 = 78990;

М3 – маса грошей.

Грошова база = 7200+2005 = 9205.

Задача 6

Визначити яку суму процентів отримає вкладник, якщо він вніс в банк 50 тис. грн. на два роки із щомісячною капіталізацією під 14,5% річних. (При розрахунку суми отриманих вкладником процентів врахуйте, що податок на доходи фіз. осіб складає 18% річних). 

Чи було б більш цікаво цьому вкладнику скористатися іншим вкладом на той самий термін, але під 16,5% річних із нарахуванням процентів в кінці терміну.

Розв'язання:

При капіталізації відсотків щомісячно застосовують наступну формулу для обчислень

Рі = 50000 ( 1 + 0,145 / 12) 24 = 50000 * 1,3341 = 66705

Сума відсотків = 66705 – 50000 = 16705 грн.

Сума відсотків після вирахування податку = 16705 – 16705 * 0,36 = 16705 – 6013,8 = 10691,20 грн.

У випадку розміщення вкладів з капіталізацією відсотків на роки кінцева сума депозиту визначається формулою


Рі = 50000 (1 + 0,165) 2 = 50000 * 1,3572 = 67860 грн.

Сума відсотків = 67860 – 50000 = 17860 грн.

Сума відсотків після вирахування податку = 17860 – 17860 * 0,36 = 17860 – 6429,60 = 11430,40 грн.

Вкладнику буде цікаво другий варіант із нарахуванням відсотків в кінці терміну під 16,5% річних.


Задача 7

Вартість споживчого кошику минулого року дорівнювала 2510 грн., а поточного року – 2900 грн.

Визначте:

-індекс споживчих цін поточного року порівняно з минулим роком?

2900 / 2510 = 1,6

-на скільки зросли ціни в поточному році порівняно з минулим роком?

2900 – 2510 = 390

Задача 8

Визначити яку суму процентів отримає банк при видачі кредиту на рік, якщо сума кредиту складає 100 тис.грн., реальна дохідність операції – 18% річних, а інфляція складає 2% за квартал. (При розрахунку суми процентів врахуйте, що проценти нараховуються за ставкою простих відсотків в кінці періоду).

Розв’язання:

К = (1+0,02) ^4 = 1,0824;

Т = (1,0824-1)*100% = 8,24%;

і = 18%+8,24% = 26,24%;

І = 100000*0,2624 = 26240 грн..

Виконала: Руденко Каріна
скачати

© Усі права захищені
написати до нас