Ім'я файлу: Документ Microsoft Word (2).docx
Розширення: docx
Розмір: 16кб.
Дата: 05.12.2022
скачати

1. Технологія - комплекс наукових та інженерних знань, втілених в способах і засобах праці, наборах матеріально-речових факторів виробництва, видах їх поєднання для створення певного продукту або послуги.

Соціальні технології — це специфічний соціальний інститут інновацій і соціальної творчості, організації і самоорганізації різних видів соціальної діяльності і соціальної взаємодії, прогнозування і діагностики параметрів соціальних процесів.

Соціальні технології — це також процес цілеспрямованого впливу на соціальний об'єкт, зумовлений необхідністю і потребою одержання заданого результату. У цьому плані технологічність впливу наповнена такими поняттями, як етапність, процедурність, операційність. На підставі такого бачення, соціальні технології характеризують як визначену соціальну прагматику, яка вибудовує мету, засоби і результат соціальної діяльності. Координація І субординація мети, засобів і результатів припускають варіативність, урахування безлічі факторів, моделювання і проектування, систему критеріїв і оцінок, соціальні версії і сценарії, ідентифікатори, методи діагностики тощо.

В теорії соціальних систем виділяють базові (основні) і спеціальні (похідні) соціальні технології.

До базових соціальних технологій відносять технології стратегічного проектування соціального об'єкта чи групи об'єктів.

2. Символ містить у собі більше інформації, ніж звичайне слово

Символ, як правило, опирається на більш давній арсенал впливу, ніж сьогоднішні наші реалії.

Символ - це те, що вже впливало на наших предків як ефективний інструментарій.

Символи акумулюють людський досвід, відзначаючи його ключові моменти.

Символи чітко відокремлювали одне від одного події, простори й час.

виступають в ролі скріп між різними історичними періодами.

Символи своїми відсиланнями на минулий досвід виступають у ролі певного змʼякшення реальної динаміки світу.

Світ втрачає свою динаміку, стикаючись із символами. Символ у цьому плані гальмує занадто

швидкий плин часу.

Символ є колективним, слово одночасно колективне й індивідуальне. Тому символ має більш високий статус, ніж слово.

Символи рідко вступають у протиріччя один з одним. Вони живуть кожний у своїй ніші.

Зіткнення свідомо створюються людьми, штучно фіксуючи сферу застосування символів.Символи не складаються в загальну граматику,

її під них підганяють люди.

Символ ідеальний для будь-якого комунікатора, тому всі технологічні системи комунікативного впливу обовʼязково опираються на символи.

Використання символів повʼязано з великими соціальними й ідеологічними рухами(християнство).

3.


скачати

© Усі права захищені
написати до нас