Ім'я файлу: курсак.docx
Розширення: docx
Розмір: 501кб.
Дата: 31.01.2022
скачатиЗМІСТ

Вступ

1 Технологічна частина

1.1 Характеристика деталі, її конструктивні особливості

1.2 Умови роботи деталі, характерні дефекти та причини появи

1.3 Розробка технічних умов на дефектування деталі

1.4 Вибір раціональних способів усунення дефектів деталі, їх обґрунтування, плани усунення кожного дефекту

1.5 План операцій відновлення деталі

1.6 Вибір обладнання, пристроїв та інструменту

1.7 Вибір установчих баз

1.8 Розробка маршрутних карт

1.9 Розробка операцій:

1.9.1 Вибір режимів обробки та розрахунок норм часу на виконання операцій

1.9.2 Виконання операційних карт

1.9.3 Охорона праці та техніка безпеки при виконання операцій

Література

Додатки

Додаток 1 Маршрутних технологічний процес обробки деталі

Додаток 2 Графічна частина курсового проєкту

ВСТУП

В наш час виробники автомобілів намагаються робити їх якомога кращими, надійнішими та безпечнішими, все для того щоб знайти свого покупця. Кожен власник експлуатує свій автомобіль як йому хочеться, тому якими б надійними не були його складові, з часом вони зношуються.

Працездатність машини, її експлуатаційні показники (тягова потужність, тягове опір, витрата палива, продуктивність) не залишаються постійними, а змінюються в широких межах. На вузли, механізми та деталі під час їх роботи впливають механічні, хімічні, теплові та електрохімічні фактори. В результаті цього виникають незворотні процеси, наприклад знос, зминання, корозія, залишкові напруги, що викликають несправності деталей машин. Знос поверхневого шару, зміна властивостей матеріалу, форми, розмірів і ваги деталі - все це безперервні, повільно наростаючі процеси. Розвиток несправностей викликає поступові або раптові відмови в роботі вузла або всієї машини. Ці зміни стають відчутними, коли робота деталей якісно видозмінюється: нерухоме з'єднання переходить в рухливе, а щільне прилягання - у нещільне; збільшений зазор в рухомому з'єднанні викликає поява ненормальних стукотів або зміна показників роботи.

Агрегати й більшість деталей автомобіля є ремонтованими об'єктами, їх справність і працездатність у випадку виникнення відмови або пошкодження підлягають відновленню. Для приведення несправної деталі в працездатний стан існує певна сукупність робіт звана технологічним процесом відновлення деталі.

Метою даної курсової роботи є розробка технологічного процесу відновлення гільзи циліндра автомобіля ЗІЛ-130 із застосуванням передових форм і методів ремонту.
1 ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА

1.1 Характеристика деталі, її конструктивні особливості
Гільза циліндра двигуна - це металева втулка, всередині якої переміщається поршень. Усередині гільзи відбувається робочий цикл стиснення паливної суміші та розширення газів, які переміщують поршень. Гільза є однією з найбільш навантажених деталей автомобіля. Поршень, переміщаючись усередині гільзи, тисне на неї з колосальною силою.

Гільза повинна мати високу міцність, зносостійкість, жорсткість. Конструкція гільз повинна також забезпечувати надійність ущільнень у місцях стиків гільз із головкою та блоком циліндрів. Гільзи циліндрів можуть бути як самостійною конструкційною одиницею двигуна так і елементом ремонтної технології, передбаченої заводом виробником.

За конструкцією гільзи циліндрів сучасних автомобільних двигунів можна розділити на дві основні групи:

"Мокрі" гільзи. Конструкцією двигуна з рідинним охолодженням передбачено порожнину в картері двигуна, так звану «сорочку охолодження». Гільза, що стикається своєю поверхнею з охолоджувальною рідиною, що знаходиться в «сорочці охолодження» називають «Мокрою». «Мокрі» гільзи циліндрів забезпечують найкраще відведення тепла, але картер двигуна з такими гільзами має меншу жорсткість. Велике поширення ці гільзи набули на вантажних та тракторних двигунах через свою високу ремонтопридатність.

"Сухі" гільзи. Гільзи, які не мають контакту з охолоджувальною рідиною, називаються «сухими» гільзами. Конструкцією деяких двигунів передбачено заливання при виготовленні в блок картер гільз виготовлених із зносостійкого матеріалу, створюючи тим самим оптимальні умови для роботи циліндропоршневої групи. Наприклад, деякі моделі двигуни HONDA, Volkswagen, AUDI, VOLVO та багатьох інших виробників мають алюмінієвий блок циліндрів (для зменшення ваги силового агрегату) та залиті в нього «сухі» гільзи (для збільшення ресурсу та підвищення ремонтопридатності).Рисунок 1 Гільза циліндра двигуна Volvo D13K500

1.2 Умови роботи деталі, характерні дефекти та причини появи
Гільза циліндра працює в умовах різко змінних тисків у надпоршневій порожнині. Поршень при переміщенні діє на гільзу з бічною силою і в кінці кожного ходу, перекладаючись з ударом об стінку гільзи, змінює напрямок свого руху, причому в мертвих точках швидкість його дорівнює нулю, а потім наростає до максимуму, що становить в автомобільних двигунах до 25 м/ з, і знову зменшується до нуля у суміжній мертвій точці. Такий нерівномірний рух поршня та пов'язаного з ним комплекту рухомих деталей породжує змінні за величиною та напрямом сили інерції, що діють уздовж осі циліндра.

Гільзи циліндрів зношуються нерівномірно. Найбільший знос по колу спостерігається у площині кочення шатуна, а вздовж осі циліндра - в зоні розташування компресійних кілець при положенні поршня у верхній мертвій точці.

Розповсюджені дефекти гільзи циліндра наведені на рисунку 2.

Рисунок 2 Типові дефекти гільзи циліндра ЗІЛ-130

1 – Знос і задири отвору під поршень; 2 – Знос нижнього посадочного поясу; 3 – Знос верхнього посадочного поясу
Під час роботи двигуна гільза циліндра піддається абразивному та механічному зношуванню внаслідок проникнення у двигун пилу. Багато пилу потрапляє в циліндри з повітрям через впускний трубопровід, якщо є нещільності в місці його кріплення, або з паливом та маслом при їхньому недбалому зберіганні. Механічне зношування отвору гільзи під поршень більше у верхній частині, ніж у нижній, тому що у верхній частині тиск значно вищий. Коли в кінці такту стиснення в циліндрі згорає робоча суміш, то різко підвищується тиск гарячих газів, що утворилися, і перше компресійне кільце сильно притискається до дзеркала циліндра.

Зношування нижнього і верхнього посадкових поясів під гільзу циліндрів усувають розточуванням на пояску нової ущільнювальної канавки під гумове кільце номінального розміру. Канавку формують вище або нижче від існуючої. При складанні збільшення глибини виточки компенсують постановкою металевого кільця під торець бурта гільзи.


1.3 Розробка технічних умов на дефектування деталі
Для оцінки технічного стану деталі виконують дефектацію. В ході цього процесу здійснюється перевірка відповідальності деталі технічним вимогам, які викладені в керівництві по капітальному ремонту. Головне завдання дефектації - недопущення до складання деталей, ресурс яких вже вичерпано.

Перед дефекацією гільзи циліндрів піддаються очищенню механічними і фізико-механічними способами. До механічних відносять ручну очистку, очистку за допомогою дискових дротяних щіток. До фізико-хімічних методів відносять електрохімічну і ультразвукову, а також очищення з використанням миючих засобів.

В таблиці 1 наведені технічні умови на дефектацію деталі та запропоновані можливі шляхи їх усунення.

Таблиця 1 Технічні умови на дефектацію деталі «Гільза циліндра»Дефекти

Спосіб встановлення дефекту і контрольний інструмент

Розміри, мм

Висновок

Номінальний розмір

Допустимий без ремонту

1

Сколи та тріщини

Візуальний огляд

Бракувати

2

Знос дзеркала гільзи

Штангенциркуль
<100,06

Розточити до ремонтного розміру при <101,56


Продовження таблиці 13

Знос нижніх посадочних пасків
122,940

124,94

Залишати при розмірі> 124,94

4

Знос верхніх посадочних пасків
125,004

121,94

Залишати при розмірі >121,94


1.4 Вибір раціональних способів усунення дефектів деталі, їх обґрунтування, плани усунення кожного дефекту
Ремонт деталей призначений відновлювати справний технічний стан, і безвідмовність роботи рухомого складу та його складових частин. Для вибору раціонального способу ремонту необхідно знати несправності даної деталі і якими способами впливу необхідно на неї впливати.

Вибір технологічного процесу відновлення деталей залежить від виду дефекту і причини його виникнення. Для гільзи найбільш раціональним способом ремонту є розточування та хонінгування під ремонтний розмір. При цьому способі відновлюється правильність геометричної форми і шорсткість поверхні без збереження початкових розмірів. За допомогою механічної обробки зношуються поверхневий шар деталі віддаляється, і деталь отримує новий ремонтний розмір.

Розточення призначена для розточування отвору в гільзах розточування проводитися на вертикальному алмазно-розточувальному верстаті. Хонінгування проводитися спеціальною головкою зі вставними абразивними брусками отримують обертально поступальний рух.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас