1   2   3   4   5   6   7
Ім'я файлу: курсовая СТРАТЕГИЯ 31.10.doc
Розширення: doc
Розмір: 847кб.
Дата: 21.04.2020Зміст

ВСТУП 3

1. СТРАТЕГІЯ І ЇЇ РОЛЬ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 5

2. ДІАГНОСТИКА ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА 8

3. ДІАГНОСТИКА ПІДПРИЄМСТВА 19

4. SWOT-аналіз ПІДПРИЄМСТВА 26

Таблиця 4.6 33

Показник 33

Оцінка 33

поточна 33

прогнозна 33

якісна 33

кількісна 33

якісна 33

кількісна 33

Державне регулювання виробництва 33

Помірне 33

0,5 33

Стане жорсткішим 33

0,2 33

Державне регулювання конкуренції і т. ін. 33

Жорстке 33

0,3 33

Стане жорсткішим 33

0,2 33

5. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 34

6. ПОРТФЕЛЬНИЙ АНАЛІЗ У РОЗРОБЦІ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА 39

7. РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА 43

7.1. Корпоративна стратегія – стратегія скорочення 43

7.2. Конкурентна стратегія - стратегія широкої диференціації 44

7.3. Функціональна стратегія – кадрова 47

ВИСНОВКИ 48

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 50


ВСТУП


Сьогодні ринок морозива все більше наповнюється неякісною продукцією, яка не відповідає вимогам нормативної документації, має поганий смак та реалізується в оптовій торгівлі по низьким демпінговим цінам. Низькі ціни, швидке зростання прибутку, за рахунок погіршення якості, являються головним інструментом в конкурентній боротьбі.

Виробники морозива все частіше почали відходити від класичної рецептури морозива, яке припускає використання тільки молочних жирів. Активно починають використовувати рослинні жири, які дозволяють знизити собівартість морозива, в той же час їх використання веде до змін традиційного смаку морозива.

Морозиво на основі молочних жирів чітко відрізняється за смаком та іншими органолептичними показниками від морозива, яке виготовлене з використанням рослинних жирів.

Виробники морозива намагаються максимально знизити його собівартість, застосовуючи дешевшу сировину, спрощуючи технологічні процеси, що безпосередньо відображається на якості.

Не менш негативну роль відіграє поява на ринку морозива великої кількості нових мілких виробників. Як правило, це з’являється на базі торговців морозивом та замороженими продуктами. Зараз купити бувале у використанні і тому недороге обладнання для виробництва морозива за кордоном не представляє ніякої складності.

Формування маркетингової стратегії позиціонування кожного підприємства залежить від загальної конкурентної ситуації на ринку, а також від впливу конкурентів на свідомість споживачів. На регіональному ринку серйозну загрозу чинять конкуренти, які діють у національному масштабі, у той час як сила виробників інших регіонів є менш відчутною.

Метою курсової роботи є формування стратегії підприємства для збільшення обсягу продажу продукції.

Об’єктом курсової роботи є ТОВ «Ласунка».

Предметом дослідження є процес формування стратегії підприємства.

Методами дослідження у курсовій роботі є різноманітні методи маркетингових досліджень (товарів, внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства), дослідження споживачів продукції підприємства, порівняння рейтингових оцінок, аналіз ширини і глибини товарного асортименту. У ході дослідження використовувалися загальнонаукові методи, методи порівнянь, угруповань, спостереження, обстеження, комплексної оцінки, аналітичні процедури й ін.

Інформаційною базою курсової роботи є положення сучасної економічної теорії, праці українських і закордонних фахівців в галузі маркетингу. Вихідною інформацією у здійсненні досліджень були прийняті дані статистичної та оперативної звітності підприємств про результати господарювання.


1. СТРАТЕГІЯ І ЇЇ РОЛЬ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА


Стабільний довготривалий розвиток підприємства можливий лише за умови визначення чітких довгострокових цілей і розробки конкретних шляхів їх досягнення. Добре продумана стратегія, на основі якої менеджмент підприємства буде здійснювати управління її діяльністю, дозволить йому не тільки активно розвиватись, а й забезпечить важливі довготривалі конкурентні переваги, а оскільки в Україні відбувся перехід до ринкової економіки, що зумовило збільшення кількості підприємств у всіх галузь народного господарства.

За твердженням Л. С. Селівертвої, стратегія - це генеральна комплексна програма дій, що визначає пріоритетні для підприємства проблеми, його місію, головні цілі і розподіл ресурсів для їх досягнення. Вона формулює цілі та способи їх досягнення так, щоб вказати підприємству певний напрямок розвитку. За своїм змістом стратегія є довгостроковим плановим документом, результатом стратегічного планування.

Основою стратегії складає глибокий аналіз існуючих тенденцій, загроз і можливостей у зовнішньому оточенні організації, всебічний прогноз його майбутнього стану, передусім науково-технічного прогресу. Він повинен дозволити сформулювати сукупність альтернативних цілей у різних сферах діяльності підприємства. Для чіткого формулювання стратегії підприємства проводять аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища. Від глибини та якості проведеного аналізу залежить виявлення проблем та знаходження резервів для розвитку.

На нашу думку, найбільш доцільно проводити аналіз за методом SWOT, тобто виявленням внутрішніх сильних і слабких сторін підприємства, а також зовнішніх можливостей та загроз діяльності спілки. У зв’язку із цим випливає, що стратегія повинна бути розробленою достатньо гнучкою, щоб при необхідності можна було здійснити модифікацію і переорієнтування підприємтва. Загальну стратегію варто розглядати як програму, що спрямовує діяльність фірми протягом тривалого періоду часу, даючи собі звіт про те, що конфліктна і постійно ділова і соціальна обстановка робить коригування неминучими.

Сьогодні ТОВ «Ласунка» - сучасне спеціалізоване підприємство, за масштабами виробництва не має собі рівних в Україні - це найбільший виробник морозива і заморожених продуктів. Досвід виробництва морозива - 14 років. Підприємство створене з метою найефективнішого використання майна акціонерів шляхом спільної діяльності щодо впровадження нових, прогресивних технологій, форм організації виробництва та оплата праці, залучення іноземних інвестицій, насичення споживчого ринку та задоволення потреб населення продукцією. Всі виробничі потужності компанії сертифіковані на відповідність вимогам міжнародних стандартів ISO 9001.

Основними виробниками-конкурентами за межами області є: ПАТ «Житомирський маслозавод», «Полтавський маслозавод», «АПВТ – Фірма Ласка» (м. Кіровоград), «Львівський холодокомбінат», фірма «Мушкетер» (м. Дніпропетровськ), «Троянда-Експрес» (м.Луцьк), «Лисичанський холодокомбінат», «Київський холодокомбінат №2» та інші виробники молочної продукції в Україні.

Основним видом сировини ТОВ «Ласунка», що використовується на заводі є молоко, яке постачається з районів. Але при потребі, особливо взимку, коли удої молока зменшуються, існує необхідність закуповувати молоко і в інших областях, сусідніх.

ТОВ «Ласунка» для виготовлення своєї продукції дотримується найвищих стандартів якості, використовує напрацьовані десятиліттями технологічні особливості виробництва смачної та корисної молочної продукції з натурального коров’ячого молока.

Отже, можна підсумувати і сформулювати таке визначення на основі вивченого, що стратегія – це генеральна програма діяльності підприємства, в основі якої лежить визначення основних довгострокових цілей і задач, направлень діяльності, визначення необхідних ресурсів для досягнення поставлених цілей та їх використання. Формування стратегії ТОВ «Ласунка» спрямоване на отримання прибутку, створення умов для розвитку і допомагає «виживати» на сучасному ринку.

Адже в Україні на даний час фіксують політичну нестабільність, недосконалість виробничої та соціальної інфраструктури, недостатнє інформаційне забезпечення та корупція, всі ці фактори негативно впливають на стан споживчого ринку, а обґрунтування розвитку підприємства на довгострокову та короткострокову перспективу допомагає покращити становище підприємства на ньому.

  1   2   3   4   5   6   7

скачати

© Усі права захищені
написати до нас