Ім'я файлу: ТЕСТИ ДО ЕКЗАМЕНУ.docx
Розширення: docx
Розмір: 28кб.
Дата: 17.06.2020
скачати


1. Що є вартісною основою валютного курсу?

A. стан платіжного балансу у різних країнах.

B. рівень виробничих затрат у різних країнах.

C. купівельна спроможність валют.

D. рівень інфляції у різних країнах.

ANSWER: C

2. Сума товарів та послуг, які можна придбати за певну грошову одиницю, визначена порівняно з базовим періодом – це …

A. валютний курс.

B. рівень інфляції.

C. купівельна спроможність валюти.

D. собівартість валюти.

ANSWER: C

3. Як по-іншому називають короткострокові фактори, що визначають зміну обмінних курсів порівняно із паритетом купівельної спроможності?

A. економічні.

B. кон’юнктурні.

C. адміністратині.

D. політичні.

ANSWER: B

4. Як по-іншому називають довгострокові фактори, що визначають зміну обмінних курсів порівняно із паритетом купівельної спроможності (оберіть вірний варіант відповіді):

A. структурні

B. економічні.

C. B. кон’юнктурні.

D. адміністративні.

ANSWER: A

5. До якої групи факторів впливу на динаміку валютного курсу відноситься зміна представницької влади (оберіть вірний варіант відповіді):

A. економічних.

B. кон’юнктурних.

C. адміністративних.

D. політичних.

ANSWER: B

6. До якої групи факторів впливу на динаміку валютного курсу відноситься державне регулювання обмінного курсу (оберіть вірний варіант відповіді):

A. економічних.

B. кон’юнктурних.

C. адміністративних.

D. структурних.

ANSWER: D

7. Який різновид валютного курсу передбачає наявність твердих зареєстрованих паритетів, які лежать в його основі і підтримуються державними валютними органами (оберіть вірний варіант відповіді):

A. фіксований.

B. плаваючий.

C. номінальний

D. реальний.

ANSWER: A

8. SDR – це абревіатура словосполучення (оберіть вірний варіант відповіді):

A. спеціальні позикові кошти.

B. спеціальний розрахунковий засіб.

C. спеціальний депозитний рахунок.

D. спеціальні права запозичення.

ANSWER: D

9. Комплекс заходів нормативного і регулятивного характеру, що здійснюється державними органами для впливу на суб‘єктів валютних відносин – це (оберіть вірний варіант відповіді):

A. зовнішньоекономічна політика.

B. поточна валютна політика.

C. валютна політика.

D. довгострокова валютна політика.

ANSWER: C

10. Інструмент монетарного регулювання економіки, суть якого полягає у встановленні для комерційних банків мінімальної обов’язкової норми ресурсів у процентному відношенні від величини залучених пасивів – це (оберіть вірний варіант відповіді):

A. дисконтна політика.

B. девізна політика.

C. політика обов’язкових резервів.

D. курсова політика.

ANSWER: C

11. При рестрикційній монетарній політиці центральний банк (оберіть вірний варіант відповіді):

A. продає цінні папери комерційним банкам.

B. купує цінні папери у комерційних банків.

C. не здійснює операцій із купівлі-продажу цінних паперів.

D. одночасно продає і купує цінні папери у комерційних банків.

ANSWER: A

12. При експансіоністській монетарній політиці центральний банк (оберіть вірний варіант відповіді):

A. продає цінні папери комерційним банкам.

B. купує цінні папери у комерційних банків.

C. не здійснює операцій із купівлі-продажу цінних паперів.

D. одночасно продає і купує цінні папери у комерційних банків.

ANSWER: B

13. Інструмент валютної політики, що полягає у впливі на валютний курс шляхом масованої купівлі чи продажу іноземної валюти – це (оберіть вірний варіант відповіді):

A. подвійний валютний ринок.

B. валютні обмеження.

C. валютна інтервенція.

D. девізна політика.

ANSWER: C

14. З метою зниження курсу національної валюти центральний банк (оберіть вірний варіант відповіді):

A. продає іноземну валюту комерційним банкам.

B. купує іноземну валюту в комерційних банків.

C. не здійснює операцій на валютному ринку.

D. одночасно продає і купує іноземну валюту у комерційних банків.

ANSWER: B

15. З метою підвищення курсу національної валюти центральний банк (оберіть вірний варіант відповіді):

A. продає іноземну валюту комерційним банкам.

B. купує іноземну валюту в комерційних банків.

C. не здійснює операцій на валютному ринку.

D. одночасно продає і купує іноземну валюту у комерційних банків.

ANSWER: A

16. Джерелом валютних інтервенцій є (оберіть вірний варіант відповіді):

A. офіційні золотовалютні резерви країни.

B. валютні кошти на депозитних рахунках комерційних банків.

C. кошти державного бюджету.

D. кошти, отримані від емісії боргових інструментів на зовнішніх ринках.

ANSWER: A

17. Інструмент валютної політики центрального банку, який полягає у регулюванні ним структури офіційних валютних резервів країни – це (оберіть вірний варіант відповіді):

A. диверсифікація валютних резервів.

B. політика обов’язкових резервів.

C. політика відкритого ринку.

D. девізна політика.

ANSWER: A

18. Інструмент валютної політики, що передбачає визначення порядку встановлення і зміни курсового співвідношення валют різних країн – це (оберіть вірний варіант відповіді):

A. управління режимом валютного курсу.

B. подвійний валютний ринок.

C. політика відкритого ринку.

D. девізна політика.

ANSWER: A

19. Інструмент валютної політики, що передбачає цілеспрямовану зміну центральним банком офіційного курсу національної валюти по відношенню до іноземної – це (оберіть вірний варіант відповіді):

A. дисконтна політика.

B. політика девальвації і ревальвації

C. валютна інтервенція.

D. диверсифікація валютних резервів.

ANSWER: B

20. Зниження обмінного курсу національної валюти щодо іноземних валют або міжнародних розрахункових одиниць – це (оберіть вірний варіант відповіді):

A. девальвація.

B. демонетизація.

C. деномінація.

D. ремонетизація.

ANSWER: A

21. Як називаються валюти країн, де немає ніяких обмежень як на поточні комерційні операції, так і на операції, пов'язані з рухом капіталів, а також на всі категорії вітчизняних (резидентів й іноземних (нерезидентів юридичних і фізичних осіб — власників цієї валюти (оберіть вірний варіант відповіді):

A. ринково конвертовані валюти.

B. вільно конвертовані валюти.

C. зовнішньо конвертовані валюти.

D. конвертовані валюти за поточними операціями

ANSWER: B

22. До якої категорії валют (залежно від ступеня конвертованості) відноситься євро (оберіть вірний варіант відповіді):

A. ринково конвертовані валюти.

B. вільно конвертовані валюти.

C. зовнішньо конвертовані валюти.

D. конвертовані валюти за поточними операціями.

ANSWER: B

23. Валюти, що повністю зберегли валютні обмеження на всі валютні операції як для резидентів, так і нерезидентів – це (оберіть вірний варіант відповіді):

A. неконвертовані валюти.

B. вільно конвертовані валюти.

C. зовнішньо конвертовані валюти.

D. конвертовані валюти за поточними операціями.

ANSWER: A

24. Світовий досвід показує, що перехід до конвертованості, як правило, розпочинається із… (оберіть вірний варіант відповіді):

A. ринкової конвертованості валюти.

B. вільної конвертованості валюти.

C. зовнішньої конвертованості валюти.

D. конвертованості валюти за поточними операціями.

ANSWER: C

25. Яких валют у світі є найменше (оберіть вірний варіант відповіді):

A. ринково конвертованих.

B. вільно конвертованих.

C. частково конвертованих.

D. неконвертованих.

ANSWER: B

26. Який державний орган в Україні здійснює класифікацію валют залежно від ступеня їхньої конвертованості (оберіть вірний варіант відповіді):

A. Верховна Рада України.

B. Кабінет Міністрів України.

C. Міністерство фінансів України.

D. Національний банк України.

ANSWER: D

27. Класифікатор іноземних валют та банківських металів здійснює розподіл валютних цінностей в залежності від ступеня їх конвертованості на (оберіть вірний варіант відповіді):

A. 2 групи.

B. 3 групи.

C. 4 групи.

D. 5 груп.

ANSWER: B

28. До якої групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів відносяться вільно конвертовані валюти, які широко використовуються для здійснення платежів за міжнародними операціями та продаються на головних валютних ринках світу і дозволяються для здійснення інвестицій в Україну, та банківські метали (оберіть вірний варіант відповіді):

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

ANSWER: A

29. Як називаються валюти країн, які відмінили валютні обмеження не на всі валютні операції або тільки для нерезидентів (оберіть вірний варіант відповіді):

A. ринково конвертовані валюти.

B. вільно конвертовані валюти.

C. зовнішньо конвертовані валюти.

D. конвертовані валюти за поточними операціями.

ANSWER: C

30. Як правило, валюти залежних і економічно слабо розвинених країн, які здебільшого прикріплені до валют колишніх метрополій – це (оберіть вірний варіант відповіді):

A. ринково конвертовані валюти.

B. вільно конвертовані валюти.

C. зовнішньо конвертовані валюти.

D. неконвертовані валюти.

ANSWER: D

31. Яка складова конвертованості валют стимулює активність іноземного капіталу, формує більш-менш стійкий міжнародний попит на валюту певної країни та зміцнює міжнародний престиж національної валюти (оберіть вірний варіант відповіді):

A. ринкова конвертованість валюти.

B. вільна конвертованість валюти.

C. зовнішня конвертованість валюти.

D. конвертованість валюти за поточними операціями.

ANSWER: C

32. За умов якого різновиду конвертованості свободою обміну національних грошей на іноземні валюти користуються лише резиденти (оберіть вірний варіант відповіді):

A. ринкової конвертованості валюти.

B. вільної конвертованості валюти.

C. зовнішньої конвертованості валюти.

D. внутрішньої конвертованості валюти.

ANSWER: D

33. Необхідним елементом якого типу економіки є конвертованість національної валюти (оберіть вірні варіанти відповідей):

A. закритої.

B. неринкової.

C. планової.

D. відкритої.

ANSWER: D

34. До якої групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів відносяться вільно конвертовані валюти, які широко не використовуються для здійснення платежів за міжнародними операціями та не продаються на головних валютних ринках світу (оберіть вірний варіант відповіді):

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

ANSWER: B

35. До якої групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів відносяться неконвертовані валюти (оберіть вірний варіант відповіді):

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

ANSWER: C

36. Конвертованість валюти – це здатність валюти певної країни вільно обмінюватись на валюти інших країн і міжнародні платіжні засоби за

A. ринковим курсом.

B. діючим курсом.

C. зовнішнім курсом.

D. обмінним курсом.

ANSWER: A

37. До якої категорії валют (залежно від ступеня конвертованості) відноситься британський фунт стерлінгів (оберіть вірний варіант відповіді):

A. ринково конвертовані валюти.

B. вільно конвертовані валюти.

C. зовнішньо конвертовані валюти.

D. конвертовані валюти за поточними операціями.

ANSWER: B

38. Балансовий рахунок міжнародних операцій як вартісне вираження всього комплексу світогосподарських зв’язків країни у формі співвідношення надходжень і платежів – це:

A. Розрахунковий баланс.

B. Платіжний баланс.

C. Торговельний баланс.

D. Баланс міжнародної заборгованості.

ANSWER: B

39. Експорт товарів і надання послуг нерезидентам відображається у платіжному балансі за (оберіть вірний варіант відповіді):

A. Дебетом.

B. Кредитом.

C. Інколи за дебетом, інколи за кредитом.

D. Не відображається взагалі.

ANSWER: B

40. Який баланс відображає лише сукупність усіх платежів за експортно-імпортними операціями, послугами, доходами від інвестицій, а також односторонніми переказами (оберіть вірний варіант відповіді):

A. Розрахунковий баланс.

B. Торговельний баланс.

C. Баланс поточних операцій.

D. Баланс операцій з капіталом та фінансовими інструментами.

ANSWER: C

41. Яка частина платіжного балансу показує лише трансферти капіталу, пов’язані з безкоштовною передачею прав власності на основні фонди, списанням боргів, міграцією населення, придбанням нефінансових активів?

A. Рахунок поточних операцій.

B. Рахунок операцій з капіталом.

C. Фінансовий рахунок.

D. Розрахунковий рахунок.

ANSWER: B

42. До основних заходів регулювання платіжного балансу з метою стримування імпорту та стимулювання експорту належать:

A. Ревальвація.

B. Валютні обмеження.

C. Експансійна грошово-кредитна політика.

D. Валютна лібералізація.

ANSWER: B

44. Девальвація національної грошової одиниці згідно постулатів економічної теорії призводить до:

A. Нарощення експорту.

B. Скорочення експорту.

C. Зростання припливу іноземних інвестицій.

D. Скорочення надходжень за надані нерезидентам послуги.

ANSWER: A

45. До внутрішніх факторів, які впливають на динаміку платіжного балансу належать:

A. Динаміка та структура доходів державного бюджету.

B. Рівень інфляції.

C. Векторна спрямованість міжнародних потоків капіталів.

D. Зміна грошової маси в обігу.

ANSWER: B

46. Виплата валютних коштів нерезидентам від резидентів (наприклад дивідендів на акції, процентів за облігації) відображається у платіжному балансі за (оберіть вірний варіант відповіді):

A. Дебетом.

B. Кредитом.

C. Інколи за дебетом, інколи за кредитом.

D. Не відображається взагалі.

ANSWER: A

47. Відповідно до методики МВФ структура платіжного балансу включає в себе два основні розділи (оберіть вірний варіант відповіді):

A. Рахунок поточних операцій на рахунок операцій з капіталом й фінансовими інструментами.

B. Торговельний баланс та баланс фінансових операцій.

C. Баланс поточних операцій та баланс міжнародної заборгованості.

D. Розрахунковий баланс та баланс операцій з капіталом.

ANSWER: A

48. Яка частина платіжного балансу відображає такі операції, як грошові перекази, пенсії, спадщина, подарунки, урядові субсидії, гуманітарна допомога?

A. Стаття доходи поточного рахунку платіжного балансу.

B. Стаття поточні трансферти поточного рахунку платіжного балансу.

C. Рахунок операцій з капіталом платіжного балансу.

D. Фінансовий рахунок платіжного балансу.

ANSWER: B

49. Який різновид балансів міжнародних розрахунків характеризує співвідношення всіх заборгованостей певної країни з боку іноземних партнерів на певну дату і зобов'язань щодо них цієї країни незалежно від строків надходження платежів (оберіть вірний варіант відповіді):

A. розрахунковий баланс.

B. торговельний баланс.

C. баланс міжнародної заборгованості.

D. баланс поточних операцій.

ANSWER: A

50. Який різновид балансів міжнародних розрахунків показує співвідношення платежів за кордон і надходжень з-за кордону за певний період часу (рік, квартал, місяць) (оберіть вірний варіант відповіді):

A. платіжний баланс.

B. торговельний баланс.

C. баланс міжнародної заборгованості.

D. баланс поточних операцій.

ANSWER: A

51. Який різновид платіжного балансу існує у вигляді співвідношення платежів і надходжень, які з дня на день постійно змінюються (оберіть вірний варіант відповіді):

A. платіжний баланс на певну дату.

B. платіжний баланс певної країни.

C. платіжний баланс за певний період.

D. платіжний баланс світової економіки.

ANSWER: A

60. Відповідно до методики МВФ структура платіжного балансу включає в себе два основні розділи (оберіть вірні варіанти відповідей):

A. розрахунковий баланс і баланс послуг.

B. торговельний баланс і платіжний баланс.

C. баланс міжнародної заборгованості і платіжний баланс.

D. баланс поточних операцій та баланс операцій з капіталом і фінансовими інструментами.

ANSWER: D

61. Який баланс відображає лише показує співвідношення між виплатами за імпортом товарів і надходженнями від експорту (оберіть вірний варіант відповіді):

A. розрахунковий баланс.

B. торговельний баланс.

C. баланс міжнародної заборгованості.

D. баланс поточних операцій.

ANSWER: B

62. Який баланс відображає лише співвідношення між платежами і надходженнями коштів за послуги, що надаються у взаємовідносинах між резидентами і нерезидентами (оберіть вірний варіант відповіді):

A. розрахунковий баланс.

B. торговельний баланс.

C. баланс міжнародної заборгованості.

D. баланс послуг.

ANSWER: D

63. Яка частина платіжного балансу виражає співвідношення вивозу і ввозу державних і приватних капіталів, наданих і одержаних міжнародних кредитів (оберіть вірний варіант відповіді):

A. рахунок операцій з капіталом і фінансових операцій.

B. розрахунковий баланс.

C. структура платіжного балансу.

D. стаття платіжного балансу.

ANSWER: A

64. Які фактори, що можуть вплинути на платіжний баланс країни, включають зміни у світовій валютній системі, що визначають вплив міжнародних валютно-кредитних відносин і організацій, які їх забезпечують на стан платіжних балансів різних країн (оберіть вірний варіант відповіді):

A. головні.

B. другорядні.

C. зовнішні.

D. внутрішні.

ANSWER: C

65. Міжнародна валютна система – це:

A. Система, яка функціонує самостійно або обслуговує міжнародний рух товарів та факторів виробництва.

B. Форма організації валютно-економічних відносин між країнами, закріплена комплексом міждержавних угод.

C. Сукупність економічних відносин, які пов’язані з використанням іноземної валюти у певній країні і за допомогою яких відбувається валютний оборот.

D. Правова форма організації валютних відносин.

ANSWER: B

66. До елементів міжнародної валютної системи належать:

A. Валютний курс, національні та міжнародні механізми регулювання обмінного курсу, національні валюти, валютний паритет, міжнародні фінансові ринки.

B. Міжнародний валютний паритет, національні валюти, валютний курс.

C. Міжнародні платіжні засоби, режим взаємної конвертованості валют, регламентація режимів валютних курсів, міждержавне регулювання валютних обмежень, уніфікація форм міжнародних розрахунків, інститути, що здійснюють міждержавне валютне регулювання.

D. Міжнародні фінансові ринки, механізм торгівлі кредитами та цінними паперами, міжнародні розрахунки.

ANSWER: C


67. Яка валютна система передбачала запровадження режиму плаваючих валютних курсів національних валют?

A. Паризька валютна система.

B. Генуезька валютна система.

C. Бреттон-Вудська валютна система.

D. Ямайська валютна система.

ANSWER: D


68. У якому році відбувся перехід країн-членів ЄС на єдину валюту – євро (у безготівковій формі)?

A. 1999.

B. 1997.

C. 2001.

D. 2002.

ANSWER: A

69. Валюту, яка використовується в міжнародному обігу як засіб обігу, платежу та нагромадження прийнято називати:

A. Іноземною валютою.

B. Національною валютою.

C. Регіональною валютою.

D. Міжнародною валютою.

ANSWER: A

70. Повна конвертованість національної валюти означає:

A. Можливість переказу національної валюти за кордон.

B. Здатність резидентів вільно обмінювати національну валюту на іноземні валюти й міжнародні платіжні засоби.

C. Відсутність обмежень при обміні національної валюти на іноземну валюту резидентами та нерезидентами і за рахунками поточних операцій, і за рахунками операцій, пов’язаних з рухом капіталу платіжного балансу.

D. Здатність нерезидентів вільно обмінювати іноземну валюту на національну.

ANSWER: C

71. Визначення обмінних курсів валют офіційними державними органами або на основі ринкових механізмів має назву:

A. Котирування.

B. Конвертування.

C. Крос-конвертування.

D. Пряме котирування.

ANSWER: A

72. Основні фактори, що визначають зміну обмінних курсів порівняно із паритетом купівельної спроможності поділяються на дві групи:

A. Макроекономічні та мікроекономічні.

B. Економічні та монетарні.

C. Політичні та фінансові.

D. Кон’юнктурні та структурні.

ANSWER: D

73. Сукупність організаційних та економічних заходів, спрямованих на регулювання державою валютних відносин - це:

A. Зовнішньоекономічна політика.

B. Валютна політика.

C. Поточна валютна політика.

D. Довгострокова валютна політика.

ANSWER: B

74. Які інструменти валютної політики передбачають її реалізацію шляхом пливу на валютні відносини через регулювання грошової маси та процентних ставок?

A. Економічні.

B. Адміністративні.

C. Загальні.

D. Спеціальні.

ANSWER: C

75. Умови функціонування національних ринків валют і золота є елементом (оберіть вірний варіант відповіді):

A. національної валютної системи.

B. міжнародної валютної системи.

C. Паризької валютної системи.

D. Генуезької валютної системи.

ANSWER: A

76. Найбільш широкого застосування і визнання набула така міжнародна розрахункова (лічильна) грошова одиниця як… (оберіть вірний варіант відповіді):

A. SVR.

B. SDR.

C. SRD.

D. SMR.

ANSWER: B

77. Рішення про створення спеціальних прав запозичення було прийнято на спеціальній сесії… (оберіть вірний варіант відповіді):

A. МВФ.

B. Світового банку.

C. ЄБРР.

D. ПАРЄ.

ANSWER: A

78. Яка валютна система розпочала своє існування у 1922 році (оберіть вірний варіант відповіді):

A. Ямайська валютна система.

B. Бреттон-Вудська валютна система.

C. Паризька валютна система.

D. Генуезька валютна система.

ANSWER: D

79. Яка валютна система розпочала своє існування у 1944 році (оберіть вірний варіант відповіді):

A. Ямайська валютна система.

B. Бреттон-Вудська валютна система.

C. Паризька валютна система.

D. Генуезька валютна система.

ANSWER: B

80. Яка валютна система розпочала своє існування одночасно зі створенням Міжнародного валютного фонду (оберіть вірний варіант відповіді):

A. Ямайська валютна система.

B. Бреттон-Вудська валютна система.

C. Паризька валютна система.

D. Генуезька валютна система.

ANSWER: B

81. Яка валютна система розпочала своє існування у 1976 році (оберіть вірний варіант відповіді):

A. Ямайська валютна система.

B. Бреттон-Вудська валютна система.

C. Паризька валютна система.

D. Генуезька валютна система.

ANSWER: A

82. На який період припадає функціонування Паризької валютної системи (оберіть вірний варіант відповіді):

A. 1867-1914 рр.

B. 1922-1929 рр.

C. 1944-1971 рр.

D. з 1976 р.

ANSWER: A

83. На який період припадає функціонування Бреттон-Вудської валютної системи (оберіть вірний варіант відповіді):

A. 1867-1914 рр.

B. 1922-1929 рр.

C. 1944-1971 рр.

D. з 1976 р.

ANSWER: C

84. На який період припадає функціонування Ямайської валютної системи (оберіть вірний варіант відповіді):

A. 1867-1914 рр.

B. 1922-1929 рр.

C. 1944-1971 рр.

D. з 1976 р.

ANSWER: D

85. Яке скорочення застосовують для терміну Forex (оберіть вірний варіант відповіді):

A. FO.

B. FR.

C. FE.

D. FX.

ANSWER: D

86. Для операції tod характерними є розрахунки (оберіть вірний варіант відповіді):

A. “вчора на сьогодні”.

B. “сьогодні на сьогодні”.

C. “сьогодні на завтра”.

D. “завтра на післязавтра”.

ANSWER: B

87. Для операції tom характерними є розрахунки (оберіть вірний варіант відповіді):

A. “вчора на сьогодні”.

B. “сьогодні на сьогодні”.

C. “сьогодні на завтра”.

D. “завтра на післязавтра”.

ANSWER: C

88. Дата виконання умов угоди (переміщення кошті – це (оберіть вірний варіант відповіді):

A. дата операції.

B. дата валютування.

C. дата трасування.

D. дата акцептування.

ANSWER: B

89. Базова валюта відображається (оберіть вірний варіант відповіді):

A. у лівій частині котирування.

B. у правій частині котирування.

C. одночасно у лівій і правій частині котирування.

D. не відображається при котирування.

ANSWER: A

90. Яка валюта є найбільш поширеною базовою валютою при котируванні на міжнародних ринках (оберіть вірний варіант відповіді):

A. USD.

B. EUR.

C. GBP.

D. CHF.

ANSWER: A

91. Співвідношення двох валют, яке випливає з їх курсу по відношенню до будь-якої третьої валюти – це (оберіть вірний варіант відповіді):

A. cross-rate.

B. ask-rate.

C. pip-rate.

D. point-rate

ANSWER: A

92. Які операції дозволяють здійснити обмін валюти на даний момент часу з постачанням валюти у майбутньому за обмінним курсом, обумовленим на дату укладення угоди (оберіть вірні варіанти відповідей):

A. операції “спот”.

B. операції “форвард”.

C. операції “своп”.

D. ф’ючерсні операції.

ANSWER: B

93. Форвардні валютні контракти здебільшого укладаються на (оберіть вірний варіант відповіді):

A. позабіржовому ринку.

B. біржовому ринку.

C. готівковому ринку.

D. фондовому ринку.

ANSWER: A

94. Як прийнято називати терміни форвардних контрактів, які є меншими, ніж один місяць (оберіть вірний варіант відповіді):

A. прямі дати.

B. короткі дати.

C. ламані дати.

D. біржові дати.

ANSWER: B

95. Як прийнято називати терміни форвардних контрактів понад один місяць, що не збігаються зі стандартними термінами (оберіть вірний варіант відповіді):

A. прямі дати.

B. короткі дати.

C. ламані дати.

D. біржові дати.

ANSWER: C

96. Якщо процентні ставки валюти бази і валюти котирування збігаються, то форвардний курс дорівнюватиме … (оберіть вірний варіант відповіді):

A. курсу спот на дату укладення угоди.

B. біржовому курсу на дату укладення угоди.

C. ф’ючерсному курсу на дату укладення угоди.

D. опціонному курсу на дату укладення угоди.

ANSWER: A

97. Якщо дата валютування за форвардним валютним контрактом припадає на вихідний або святковий день (але цей день не є останнім днем місяця або року), то валютування відбувається … (оберіть вірний варіант відповіді):

A. саме у цей день.

B. на наступний робочий день.

C. через два робочих дні.

D. в останній робочий день перед датою валютування.

ANSWER: B

98. Якщо дата валютування за форвардним валютним контрактом припадає на вихідний або святковий день (і цей день є останнім днем місяця або року), то валютування відбувається … (оберіть вірний варіант відповіді):

A. саме у цей день.

B. на наступний робочий день.

C. через два робочих дні.

D. в останній робочий день перед датою валютування.

ANSWER: D

99. Як називається дата форвардної угоди, укладеної на 52 дні (оберіть вірний варіант відповіді):

A. пряма дата.

B. коротка дата.

C. ламана дата.

D. вільна дата.

ANSWER: C (не точно)

100. Обмін потоками двох валют за певний період у майбутньому між сторонами угоди – це (оберіть вірний варіант відповіді):

A. валютний спот.

B. валютний форвард.

C. валютний своп.

D. валютний ф’ючерс.

ANSWER: C

101. Процентні свопи – це (оберіть вірний варіант відповіді):

A. свопи з фіксованими ставками.

B. свопи з ринковими ставками.

C. свопи з плаваючими ставками.

D. свопи з офіційними ставками.

ANSWER: A

102. Валютно-процентні свопи – це (оберіть вірний варіант відповіді):

A. свопи з фіксованими ставками.

B. свопи з ринковими ставками.

C. свопи з плаваючими ставками.

D. свопи з офіційними ставками.

ANSWER: C

103. Операція своп узгоджується дилерами зазвичай як … (оберіть вірний варіант відповіді):

A. одна угода.

B. дві угоди.

C. три угоди.

D. чотири угоди.

ANSWER: A

104. Maturity date у валютному свопі – це (оберіть вірний варіант відповіді):

A. дата операції.

B. дата валютування.

C. дата трасування.

D. дата закінчення свопу.

ANSWER: D
скачати

© Усі права захищені
написати до нас