Ім'я файлу: логіка 2 пункт.docx
Розширення: docx
Розмір: 16кб.
Дата: 01.12.2021
скачати
Пов'язані файли:
Практичне_Шумовського_Владислава_ГРС_1.docx

2. Критика – це обґрунтування неприйнятності певної аргументації. Вона може мути неявною і явною. Неявна – скептична оцінка запропонованої аргументації без конкретного аналізу її хиб і точної вказівки на слабкі місця. Явна – вказівка на конкретні вади виявлені в запропонованій аргументації. Розрізняють деструктивну критику конструктивну критику і комбіновану критику. Деструктивна критика – це вид явної критики який спрямований на руйнування запропонованої аргументації. Вона поділяється на критику тези критику аргументів і критики форм. Критика тези – вид дитсруктивної критики який спрямований на обґрунтування неприйнятності того твердження що захищається. Вона здійснюється 2 шляхами шлях зведення до абсурду і шляхом обґрунтування антитези. Критика тези за схемою зведення до абсурду – міркування в якому хибність тези обґрунтовують на підставі того що з цієї тези за допомогою інших міркувань виводять тези …… (не встиг записати сорян). Критика тези шляхом обґрунтування антитези – міркування в якому хибність тези обґрунтовують за допомогою побудови аргументації на користь істинності антитези. Критика аргументів – вид деструктивної критики який спрямований на обґрунтування неприйнятності аргументів які застосовують для підтвердження тези. Критика форми – вид диструктивної критики який спрямований на обґрунтування відсутності логічного зв’язку між аргументами та тезою. Конструктивна критика – це вид явної критики у якій хибність антитези виявляється за допомогою обґрунтування істинності тези. Комбінована критика – критика яка поєднує деструктивний та конструктивний підходи. Будується 2 способами: 1 конструктивно деструктивна експозиція. 2 деструктивно конструктивну експозицію.

3. аргументація критики будується за правилами. Оскільки в структурі цих процедур виокремлють 3 елементи тезу аргументи і форми у ній виокремлюють 3 групи правил:

1. правила до тези

2. правило до аргументів

3ю правила форм.

Правило до тези:

  1. Правило визначеності: теза має бути сформульована зрозуміло чітко та ясно.

  2. Правило тотожності: теза повинна залишатися незмінною протягом усього обґрунтування. При порушенні цього правила виникають помилки. Втрати теза припускають тоді коли не навмисно в обґрунтуванні одна теза підміняється іншою. 2 помилка має місце тоді коли якесь положення висувається як теза а свідомо обґрунтовується інше положення яке схоже на 1.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас