Ім'я файлу: Види та властивості сприймань..pptx
Розширення: pptx
Розмір: 3064кб.
Дата: 04.11.2022
скачати
Пов'язані файли:
рефарат.docx
КравецьЛ.В.(С.Р.10)заоч,4курсСО18.pptx

Види та властивості сприймань

Виконала студентка I курсу

Факультету спеціальної освіти

Кравець Людмила

1. Поняття про сприймання. Фізіологічна основа сприймання.

2. Класифікація сприймань та характеристика окремих видів

3. Властивості сприймання: предметність, цілісність, структурність, константність, осмисленість, вибірковість, аперцепція

4. Ілюзії сприймання. Спостереження і спостережливість.

5. Сприймання кольорів та їх вплив на психіку

План

1. Поняття про сприймання. Фізіологічна основа сприймання.

Сприймання – це процес відображення предметів і явищ навколишньої дійсності, які діють у даний момент на аналізатори людини в цілому

Спільне між відчуттями і сприйманням: -подразник повинен діяти на аналізатори людини в даний момент (якщо подразник діяв раніше – мова може йти про пам'ять , якщо впливатиме в майбутньому – це може бути уява).

Відмінне : -при відчуттях відображаються лише окремі властивості предметів (колір, форма, освітленість, віддаленість та інше) -при сприйманні предмет відображається у цілому (відображаємо не окремі звуки, а мелодію ; не окремі кольори , а картину)

У процесі сприймання велике значення має попередній досвід – аперцепція.

Дорослий за пелюсткою сприймає квітку, за запахом речовину, за контуром – зображення . Дошкільник не може сприймати трикутник , якщо три палички не завершуються кутами (він бачить тільки три палички).

Феномен за М. Вертгеймером

(якщо у темній кімнаті дуже швидко почергово засвічувати дві лампочки , то ми можемо побачити не дві лампочки, а дугу, яка насправді не існує)

Процес сприймання протікає у взаємозв’язку з іншими психічними явищами

Мовлення (називаємо предмет сриймання)Мислення (усвідомлюємо зміст предмета, який сприймається)Волею (довільно організовуємо процес сприймання)Почуттями (певним чином до нього ставимось)

Фізіологічні механізми сприймання.

Взаємозв’язки аналізаторів у процесі сприймання.

1) Міжаналізаторні зв’язки (наприклад у процесі сприймання яблука ми відображаємо його жовтогарячий колір за допомогою зорового аналізатора; п’янкий терпкуватий запах – за допомогою нохового; кисло-солодкий смак – за допомогою смакового; гладеньку прохолодну поверхню – за допомогою дотикового; а постукування зерняток у стиглому плоді – за допомогою слухового аналізатора)

2) Внутрішньо аналізаторні звязки : (наприклад у процесі сприймання музичного твору ми відображаємо його смислове та емоційне наповнення за допомогою взаємозв’язків, які виникають у слуховому аналізаторі; аналогічне відбувається і в зоровому аналізаторі при сприйманні картини)

2. класифікація сприймань та характеристика окремих видів:

Залежно від конкретного змісту об’єктів: сприймання явищ природи, мовлення, творів мистецтва, результатів техніки та ін.За провідним аналізатором: зорові, слухові, смакові, нюхові, дотикові, статичні, кін естетичніЗа формами існування матерії: простору, часу, рухуСприймання руху – це відображення змін положення об’єктів у просторі впродовж певного проміжку часу.

Основну роль при сприйманні руху відіграють зоровий та кін естетичний аналізатори, які охоплюють напрям і швидкість руху.Посилює таке сприймання і слуховий аналізатор

3. Властивості сприймання:
  • предметність – віднесення образу сприйнятого предмета до самого предмету, у результаті чого зникає різниця між реальним предметом і його образом (виникає об’єктивізація – образ наче зливається з самим об’єктом; бачимо не відображення будинку, книги, ручки, а самі ці предмети)  • - цілісність – структурна єдність частин сприйнятого, коли навіть за окремою ознакою вимальовується образ у всій повноті та багатогранності (за контуром – постать) - структурність
  • Константність – відносна постійність, сталість образу сприйнятого предмета (ця властивість має свою відносність – коли переходиться певна межа, то ми бачимо землю з літака, як план місцевості)


  • Осмисленість – розуміння суті сприйнятого об’єкта, його призначення , належності до певного класу , групи категорії (школа-навчальний заклад; сквер – місце відпочинку)


  • Аперцепція – залежність сприймання від змісту всього попереднього досвіду.

Види ілюзій:

Неможливі об’єкти

Зорові спотворення

Ілюзії сприйняття розміру

Колір і контраст

Фігури, що здаються

Сприйняття глибини

Подвійні образи

Розпізнавання образів

Фігура і фон

Рух

– червоний активує всі системи організму, використовується для лікування кору, вітряної віспи, а також посилює м’язову напругу та підвищує артеріальний тиск; – жовтий – теж активує, але помірніше, він дуже добре впливає на перебіг захворювань нирок, печінки, суглобів; – зелений зменшує тиск і мінімізує мігрень, допомагає полегшити стан при астмі та інших захворюваннях дихальних шляхів; – синій пригнічує активність організму, добре впливає на стан очей.

Дякую за увагу!

Дякую за увагу!

Дякую за увагу!
скачати

© Усі права захищені
написати до нас