Ім'я файлу: Правила оформлення тексту нормативно-правоого акту (Word 2003)_2
Розширення: doc
Розмір: 432кб.
Дата: 25.02.2020

Перед тим, як подавати текст нормативно-правового акта для його розміщення на веб-сайті необхідно привести його оформлення згідно таких правил:

1. Перше, що потрібно зробити це виділити весь текст (комбінація клавіш ctrl+A), далі на панелі форматування вибрати стиль “Обычный” перед цим вибрати пункт “Очистить формат” , шрифт Tahoma, розмір 12, згідно малюнку 1.

Малюнок 1. Задаєм стиль, шрифт і розмір тексту.2. Дальше необхідно виставити значення відступів та інтервалів (також необхідно виділити весь текст ctrl+A), для цього необхідно зайти в меню Формат/Абзац і у вікні що відкриється поставити наступні значення згідно малюнку 2.

Малюнок 2. Вікно абзац.3. Дальше потрібно включити функцію відображення “Непечатаемые знаки” кнопка показана на малюнку 3, після чого на екрані з’являться всі введені знаки та дії.

Малюнок 3. Кнопка “Непечатаемые знаки”.

Н еобхідно видалити все лишнє, а саме: пробіли, пусті рядки, пробіли в тексті, пробіли на початку абзацу, знаки табуляції та інше, як те, що відображене на малюнку 4, також необхідно чітко відкоригувати посаду керівника, який підписує документ, щоб не було, як на малюнку 5 (прізвище керівника не повинно переноситись на інший рядок).

Малюнок 4. Зазначено те, що необхідно видалити.Малюнок 5. Як не повинно бути.4. Після здійснення всіх необхідних коригувань з налаштування тексту, необхідно здійснити форматування заголовків та іншого (заголовки форматуються по центру), а також виставити необхідний шрифт відповідно до таких розмірів:

  • Такі заголовки, як Повідомлення про оприлюднення, Пояснювальна записка, Аналіз регуляторного впливу, Міністерство аграрної політики та продовольства України, КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ, З А К О Н У К Р А Ї Н И оформляються 16 шрифтом (жирним);

  • Такі слова, як Проект, НАКАЗ, ПОСТАНОВА, УКАЗ оформляються 14 шрифтом (жирним);

  • Такі підпункти, як 1. Обґрунтування необхідності прийняття акта, 2. Мета і шляхи її досягнення, 11. Прогноз результатів і т.д оформляються 14 шрифтом (жирним);

  • Преамбула в нормативно-правових документах, як така “Про затвердження Порядку оформлення, вручення (надсилання) приписів у разі виявлення порушень земельного законодавства” оформляється 14 (не жирним);

  • Такі слова, як НАКАЗУЮ:, постановляє:, Міністр, Прем'єр-міністр України, Президент України, Голова Верховної Ради України оформляються 12 шрифтом (жирним).

Також необхідно зазначити, що при оформленні документу потрібно відключити автоматичну нумерацію списків.

5. Весь документ з усіма додатками (повідомлення про оприлюднення, пояснювальна записка, аналіз регуляторного впливу) повинен бути в одному файлі.

6. Приклад оформлення нормативно-правовових актів наведено на додатках. Під час оформлення нормативно-правового документу не потрібно використовувати таблиці, в які буде вставлятись його назва чи посада керівника, який буде підписувати цей наказ (скриті таблиці на сайті все рівно відображаються).

7. Надсилати на електронну пошту необхідно в такому порядку:

7.1. Повідомлення про оприлюднення, сам нормативний документ, Пояснювальна записка, Аналіз регуляторного впливу – це все в одному документі.

7.2. Всі інші документи, окремо кожен додаток в окремому документі (тобто Додаток 1.doc, Додаток 2.doc, Зміни до наказу.doc, Порядок.doc і т.д).

7.3. Інформацію краще надсилати одним архівом для більш оперативного опрацювання.

Документ, який не відповідатиме вищезазначеним вимогам на веб-сайт розміщений не буде. Попередньо для проведення перевірки на відповідність вимогам нормативно-правовий акт можна надсилати на електронну пошту portal@minagro.gov.ua (в листі обов’язково вказати контактний телефон головного виконавця).

Консультації (роз’яснення) можна отримати в кабінеті 728 або за телефонами 279-78-73, 21-57.

Додаток 1
Проект
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ
__________ Київ №_________
Про затвердження Порядку

оформлення, вручення (надсилання)

приписів у разі виявлення порушень

земельного законодавства
Відповідно до Земельного кодексу України, законів України "Про державний контроль за використанням та охороною земель", "Про охорону земель", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, Положення про Державну інспекцію сільського господарства України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 459,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок оформлення, вручення (надсилання) приписів у разі виявлення порушень земельного законодавства, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України по земельних ресурсах від 09 березня 2004 року № 67 "Про затвердження Положення про порядок оформлення, видачі і реєстрації приписів у разі виявлення порушень земельного законодавства", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 березня 2004 року за № 340/8939.

3. Департаменту землеробства (Демидов О.А.) у встановленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Сеня О.В.

Міністр М.В. Присяжнюк

Зміни.doc

Додаток 1.doc

Додаток 2.doc

Додаток 3.doc

Додаток 4.doc

Додаток 2
Проект
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від ______________ №_____

Київ
Про внесення змін до Порядку

використання сум податку на

додану вартість, сплачених

переробними підприємствами до

спеціального фонду державного бюджету
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до Порядку використання сум податку на додану вартість, сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2011 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 34, ст. 1259, № 39, ст. 1477, № 50, ст. 1971) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М. АЗАРОВ

Додаток 3
Проект
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

УКАЗ
від ______________ №_____
Про визнання таким, що втратив чинність,

Указу Президента України від 29 червня

2000 року № 832
1. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 29 червня 2000 року № 832 “Про невідкладні заходи щодо стимулювання виробництва та розвитку ринку зерна”.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

Додаток 4
Проект
З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до статті 209 Податкового кодексу України(щодо зміни кодифікації видів економічної діяльності)
Верховна Рада України постановляє:
І. Внести до статті 209 Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13-17, ст. 112; 2012 р., № 6, ст. 50) такі зміни:

1. У підпункті "б" підпункту 209.15.1 пункту 209.15:

в абзаці третьому цифри та слова "(01.41.0 КВЕД)" замінити цифрами та словами "(01.61 КВЕД)";

в абзаці сьомому цифри та слова "(74.14.0 КВЕД)" замінити цифрами та словами "(02.40, 70.21, 70.22, 74.90 КВЕД)".

2. До підпункту 209.15.4 пункту 209.15:

у підпункті "а" цифри та слова "(05.02.0, 05.01.0 КВЕД)" замінити цифрами та словами "(03.12, 03.22 КВЕД)";

розведення коней та інших тварин родини конячих (01.43 КВЕД);

розведення овець і кіз (01.45 КВЕД);

розведення свиней (01.46 КВЕД);

розведення свійської птиці (01.47 КВЕД);

розведення інших тварин (01.49 КВЕД);

змішане сільське господарство (01.50 КВЕД);

допоміжна діяльність у рослинництві (01.61 КВЕД);

морське рибництво (аквакультура) (03.21 КВЕД);

прісноводне рибництво (аквакультура) (03.22 КВЕД);

надання ландшафтних послуг (81.30 КВЕД).".

3. У підпункті 209.17.17 цифри та слова "(05.01.0, 15.11.0, 15.12.0, 15.13.0, 15.20.0, 15.31.0, 15.32.0, 15.33.0, 15.41.0, 15.42.0, 15.43.0, 15.51.0, 15.61.0, 15.62.0, 15.71.0, 15.81.0, 15.83.0, 15.85.0 КВЕД)" замінити цифрами та словами "(03.11, 03.12, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.61, 10.62, 10.71, 10.73, 10.81, 10.85, 10.89, 10.91 КВЕД)".

ІІ. Цей Закон набирає чинності з 01 січня 2013 року.

Голова Верховної Ради України В. ЛИТВИН
Додаток 5
Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження форм документів, які подаються митному органу для ввезення на митну територію України матеріалів, вузлів, агрегатів та/або комплектувальних виробів, які ввозяться в Україну з метою виробництва техніки та/або обладнання для агропромислового комплексу"
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерство аграрної політики та продовольства України "Про затвердження форм документів, які подаються митному органу для ввезення на митну територію України матеріалів, вузлів, агрегатів та/або комплектувальних виробів, які ввозяться в Україну з метою виробництва техніки та/або обладнання для агропромислового комплексу" та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту Мінагрополітики України робить оголошення про його публікацію.

Повний пакет документів до проекту наказу Міністерство аграрної політики та продовольства України "Про затвердження форм документів, які подаються митному органу для ввезення на митну територію України матеріалів, вузлів, агрегатів та/або комплектувальних виробів, які ввозяться в Україну з метою виробництва техніки та/або обладнання для агропромислового комплексу" розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: (www.minagro.gov.ua / розділ Регуляторна політика / Проекти регуляторних актів 2012).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою:

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна служба України з питань регуляторної політики та підприємництва, e-mail: mail@dkrp.gov.ua;

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та продовольства України, e-mail: scherbina@minapk.gov.ua.

Тел. 280-40-90

Відповідальний виконавець: Щербина Геннадій Васильович

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України О.В. Сень

Додаток 6
Пояснювальна записка

до проекту наказу Мінагрополітики України "Про затвердження Положення про Єдиний реєстр для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів"
1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу Мінагрополітики України "Про затвердження Положення про Єдиний реєстр для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів" (далі – проект наказу) підготовлено на підставі частини шостої статті 34 Закону України "Про дорожній рух" та підпункту 17 пункту 4 Положення про Державну інспекцію сільського господарства України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 459.

2. Мета і шляхи її досягнення

Зазначеним проектом наказу передбачається визначити порядок формування, ведення та надання доступу до Єдиного реєстру для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють закони України "Про дорожній рух", постанова Кабінету Міністрів України від 08 липня 2009 року № 694 "Про затвердження Порядку відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів", Указ Президента України від 13 квітня 2011 року № 459 "Про затвердження Положення про Державну інспекцію сільського господарства України" та наказ Мінагрополітики України від 22 листопада 2011 року № 644 "Про затвердження Порядку роботи, пов'язаної з реєстрацією та зняттям з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень даного проекту наказу потребує закупівлі обладнання (сервери, комутатори тощо), орієнтовна вартість якого з урахуванням робіт з установлення та налаштування становить близько 200 тис. грн.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Міністерством внутрішніх справ України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва та буде направлено на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Регіональний аспект

Зазначений проект наказу не стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщений на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України з метою одержання зауважень і пропозицій.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується питань соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Розроблений проект наказу є регуляторним актом.

Дія наказу поширюється на фізичних та юридичних осіб, які здійснюють реєстрацію тракторів та інших машин.

11. Прогноз результатів

Прийняття наказу забезпечить здійснення реєстрації тракторів та інших машин, систематизацію відомостей про машини та їх власників з використанням уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи.

Заступник Міністра аграрної політики

та продовольства України О.В. Сень

Додаток 7
Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Положення про Єдиний реєстр для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів"
1. Визначення проблеми, яку планується розв’язати шляхом державного регулювання

Проект наказу Мінагрополітики України "Про затвердження Положення про Єдиний реєстр для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів" (далі – проект наказу) підготовлено на підставі частини шостої статті 34 Закону України "Про дорожній рух" та підпункту 17 пункту 4 Положення про Державну інспекцію сільського господарства України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 № 459.

Частиною шостою статті 34 Закону України "Про дорожній рух" визначено, що для ведення відомчого обліку зареєстрованих транспортних засобів відповідними органами, якими вони зареєстровані, створюються уніфіковані автоматизовані електронно-облікові системи.

Крім того, відповідно до підпункту 17 пункту 4 Положення про Державну інспекцію сільського господарства України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 № 459, Держсільгоспінспекція забезпечує ведення автоматизованого обліку зареєстрованих машин та систематизацію відомостей про їх власників з використанням Єдиного реєстру, держателем якого вона є.

2. Цілі державного регулювання

Цілями державного регулювання є затвердження положення про Єдиний реєстр для ведення автоматизованого обліку тракторів та інших машин.

3. Оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Існують такі альтернативні способи досягнення встановлених цілей.

1. "Статус-кво", тобто залишення усього без змін. Однак, застосування даного способу призведе до невиконання частини шостої статті 34 Закону України "Про дорожній рух" та підпункту 17 пункту 4 Положення про Державну інспекцію сільського господарства України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 № 459.

2. Прийняття проекту наказу Мінагрополітики України "Про затвердження Положення про Єдиний реєстр для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів". Цей спосіб є єдино можливим та максимально ефективним для досягнення цілі державного регулювання, тому що даним проектом наказу передбачається затвердити положення про Єдиний реєстр для ведення автоматизованого обліку тракторів та інших машин.

4. Механізм, який пропонується для розв’язання проблеми

Проектом наказу передбачається впорядкувати процедуру здійснення реєстрації тракторів та інших машин.

Проектом наказу передбачається визначення порядку формування, ведення та надання доступу до Єдиного реєстру для ведення автоматизованого обліку тракторів та інших машин.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

У разі прийняття проекту регуляторного акта буде забезпечено виконання вимог чинного законодавства, а саме, частини шостої статті 34 Закону України "Про дорожній рух" та підпункту 17 пункту 4 Положення про Державну інспекцію сільського господарства України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 № 459, де зазначено, що для ведення відомчого обліку зареєстрованих транспортних засобів відповідними органами, якими вони зареєстровані, створюються уніфіковані автоматизовані електронно-облікові системи.

6. Очікувані результати прийнятого регуляторного акта

Прийняття проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства "Про затвердження Положення про Єдиний реєстр для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів" дасть змогу здійснювати реєстрацію тракторів та інших машин, систематизацію відомостей про машини та їх власників з використанням уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи.


Об’єкт регулювання

Вигоди

Витрати

Держава

забезпечення безпечної експлуатації машин можливість проведення моніторингу наявності машин, їх технічного та вікового стану

витрати на закупівлю обладнання (серверів, комутаторів тощо), його установлення та налаштування – близько 200 тис. грн.

Суб’єкт господарювання

створення прозорих умов реєстрації машин можливість отримання інформації щодо наявності машин, їх технічного та вікового стану

не передбачається

Населення

забезпечення безпечної експлуатації машин можливість отримання інформації щодо наявності машин, їх технічного та вікового стану

не передбачається


7. Обґрунтування строку дії акта

Строк дії проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства "Про затвердження Положення про Єдиний реєстр для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів" не обмежений, оскільки не обмежений строк дії Закону України "Про дорожній рух".

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

До показників результативності регуляторного акта належить:

1) розмір надходжень до державного бюджету та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта – додаткових надходжень не передбачається;

2) кількість осіб, на яких поширюється дія акту – фізичні та юридичні особи, які здійснюють реєстрацію тракторів та інших машин;

3) розмір коштів і час, що витрачатимуться особами, пов’язаними з виконанням вимог акта – не передбачається додаткових витрат коштів та часу фізичними та юридичними особами щодо впровадження запропонованих норм, які регламентовані в проекті наказу;

4) рівень поінформованості фізичних осіб з основних положень акту – середній, так як проект наказу був розміщений на офіційному сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Відстеження результативності проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Положення про Єдиний реєстр для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів" передбачається методом здійснення таких заходів.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено до набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання чинності цього регуляторного акта з використанням показників результативності шляхом аналізу статистичних даних у порівнянні з даними базового відстеження результативності.

Періодичне відстеження буде здійснюватися раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта будуть порівнюватися із значеннями аналогічних показників, встановлених під час повторного відстеження.

Відстеження результативності буде здійснюватися Державною інспекцією сільського господарства України.

Заступник Міністра аграрної політики

та продовольства України О.В. Сень
скачати

© Усі права захищені
написати до нас