Ім'я файлу: Теми рефератів КІУКІ 20-5.docx
Розширення: docx
Розмір: 16кб.
Дата: 12.01.2021

1. Особливості усної та письмової форм професійного мовлення.

2. Функціональні стилі сучасної літературної мови. Поняття «Стиль». (Баласевічус)

3. Характеристика наукового стилю сучасної української мови (сфера використання,

підстилі, мовні особливості).

4. Характеристика офіційно-ділового стилю (сфера використання, підстилі, мовні

особливості).

5. Характеристика публіцистіичного стилю (сфера використання, підстилі, мовні

особливості).

6. Найуживаніші риторичні засоби публічних виступів.

7. Образ оратора, особливості мовлення.

8. Структурна та лексична організація публічної промови.

9. Типи мовлення та особливості їх вживання у наукових текстах.(Сизов)

10. Прийоми привернення та утримання уваги аудиторії.

11. Роль невербальних засобів у мовленні оратора. (Дудка)

12. Види аудиторій та особливості виступу у кожній з них.

13. Аргументація у мовленні. Структура аргументованого висловлювання.(Лень)

14. Ділова бесіда як форма взаємодії на виробництві.

15. Організація та проведенні прийому відвідувачів.

16. Особливості проведення переговорів, національні нюанси.

17. Дискусія, диспут, полеміка – спільне та відмінне. (Кривеженко)

18. Особливості виступу з електронною презентацією.

19. Лексика української мови. Лексичні норми професійного мовлення.(Новиков)

20. Лексикологія. Загальна та спеціальна лексика (характеристика, приклади).(Курганський)

21. Види синонімів, особливості використання синонімів у професійному мовленні.

22. Явище паронімії. Небезпека використання паронімів у професійному мовленні.

23. Роль антонімів у професійному мовленні.(Крат)

24. Омонімія у професійних текстах.

25. Власне українська та запозичена лексика у професійному мовленні.(Чижов)

26. Іменник у професійному мовленні. Особливості вживання.(Калікін)

27. Способи творення ступенів порівняння прикметників, особливості їх вживання у

мовленні.(Авраменко)

28. Особливості вживання займенника у професійному мовленні.(Сгібнєв)

29. Числівник. Способи запису цифрової інформації у технічних текстах.(Жаріков)

30. Особливості вживання дієслова та дієслівних форм у професійному мовленні.

31. Службові частини мови у професійному мовленні.(Юрченков)

32. Документ. Види документів.(Мальнєв)

33. Автобіографія та резюме: призначення, вимоги до оформлення.(Гуленко)

34. Трудова угода та контракт – спільне та відмінне. (Чертанов)

35. Основні принципи роботи з науково-технічною інформацією (конспект, тези, план,

анотація).

36. Тези до виступу та конспект як види опрацювання наукової літератури.

37. Відгук та рецензія як вторинні жанри наукового стилю. Призначення, вимоги до

оформлення.

38. Тези та наукова стаття як наукові публікації (особливості оформлення).

39. Анотація як жанр наукового стилю. Призначення, структура, типові мовні звороти.(Кумар)

40. Стилістичні особливості фахових текстів.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас