1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ім'я файлу: Шпора БД.docx
Розширення: docx
Розмір: 335кб.
Дата: 11.06.2020
скачати

2.3. Сортування результату (фраза ORDER BY)


Вибрати всі дані про співробітників та впорядкувати їх по прізвищах
SELECT tn, priz, adresa, rikn, prof, staj, posada, zarpl

FROM spivrob

ORDER BY priz;

Оператор ORDER BY в SQL запитах
Ключове слово ORDER BY використовується для того, щоб відсортирувати результуючі дані з Бази Даних з однієї чи декількох колонок.

За замовчуванням при використанні оператора ORDER BY в в SQL запитах відбувається зростаючий порядок записів. Для вибірки спадаючого порядку записів, можна використати ключове слово DESC.

Синтаксис оператора ORDER BY в SQL запитах
SELECT column_name,column_name

FROM table_name

ORDER BY column_name,column_name ASC|DESC;


База Даних Demo
Для зразка використаємо добре відому :) Базу Даних Northwind .

Нижче представлений зразок таблиці "Customers" (Споживачі):


Приклад вибірки колонки даних за допомогою оператора ORDER BY
Представлений нижче вираз вибирає дані з таблиці "Customers", що відсортировані за умовою "Country" (країни).
Приклад:

SELECT * FROM Customers

ORDER BY Country;

21. Використання узагальнюючих функцій мови SQL


Стандарт ISO містить визначення 5 узагальнюючих функцій

COUNT

Повертає кількість значень у вказаному стовпці

SUM

Повертає суму значень у вказаному стовпці

AVG

Повертає середнє значення у вказаному стовпці

MIN

Повертає мінімальне значення у вказаному стовпці

MAX

Повертає максимальне значення у вказаному стовпці

Перераховані функції оперують тільки з одним стовпцем таблиці і повертають одне значення. Функції COUNT, MIN, MAX застосовуються до будь-яких полів, а SUM та AVG – тільки до числових.

Якщо до застосування узагальнюючої функції необхідно виключити значення, що дублюються, слід перед ім'ям стовпця у визначенні функції помістити ключове слово DISTINCT. Стандарт ISO допускає використання ключового слова ALL з метою явної вказівки того, що виключати значення, що дублюються, не потрібно, хоча це ключове слово мається на увазі за замовчуванням, якщо ніякі інші визначники не задані. Ключове слово DISTINCT не має змісту для функцій MIN і МАХ. Однак його використання може вплинути на результати виконання функцій SUM і AVG, тому варто заздалегідь обміркувати, чи повинне воно бути присутнім у кожнім конкретному випадку. Крім того, ключове слово DISTINCT у кожнім запиті може бути зазначено не більш одного разу.

Дуже важливо відзначити, що узагальнюючі функції можуть використовуватися тільки в списку пропозиції SELECT і в складі пропозиції HAVING. В всіх інших випадках використання цих функцій неприпустимо. Якщо список у пропозиції SELECT містить узагальнюючі функції, а в тексті запиту відсутня фраза GROUP BY, що забезпечує об'єднання даних у групи , то жоден з елементів списку пропозиції SELECT не може включати будь-яких посилань на стовпчики, за винятком, коли цей стовпчик використовується як аргумент узагальнюючої функції. Приклад некоректного запиту :

SELECT tn, priz, COUNT(prof)

FROM spivrob;

Помилка полягає в тому, що в даному запиті відсутня фраза GROUP BY, а звертання до стовпчиків tn, priz у пропозиції SELECT виконується без застосування узагальнюючої функції.
Підрахувати, скільки програмістів на підприємстві
SELECT COUNT(*) AS programisty

FROM spivrob

WHERE prof=’Програміст’;
Видати, кількість програмістів з різними зарплатами на підприємстві
SELECT COUNT(DISTINCT zarpl) AS zarplata

FROM spivrob

WHERE prof=’Програміст’;
Підрахувати, скільки програмістів на підприємстві та яка їх зарплата
SELECT COUNT(tn) AS programistu, SUM(zarpl) AS groshi

FROM spivrob

WHERE prof=’Програміст’;
Підрахувати, мінімальну, максимальну та середню зарплату на підприємстві
SELECT MIN(zarpl) AS minimum, MAX(zarpl) AS maximum, AVG(zarpl) AS serednja

FROM spivrob;


1   2   3   4   5   6   7   8   9

скачати

© Усі права захищені
написати до нас