1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ім'я файлу: Шпора БД.docx
Розширення: docx
Розмір: 335кб.
Дата: 11.06.2020
скачати

2.1. Вибірка всіх рядків


Вибрати всі дані про співробітників
SELECT tn, priz, adresa, rikn, prof, staj, posada, zarpl

FROM spivrob;
SELECT *

FROM spivrob;
Вибрати дані про співробітників з вказанням тільки табельного номера, прізвища, стажу та зарплати
SELECT tn, priz, staj, zarpl

FROM spivrob;
Скласти список професій організації
SELECT prof

FROM spivrob;

Програміст

Економіст

Конструктор

Програміст

Економіст

Бухгалтер

Програміст

Бухгалтер

Програміст

Вчителька


Скласти список професій організації з виключенням дублікатів
SELECT DISTINCT prof

FROM spivrob;

Програміст

Економіст

Конструктор

Бухгалтер

Вчителька


Видати список співробітників з вказанням табельного номера, прізвища та середньоденної зарплати (20 робочих днів)
SELECT tn, priz, zarpl/20

FROM spivrob;

20. Вибірка всіх рядків. Вибірка рядків (речення WHERE). Сортування результату (фраза ORDER BY).

2.2. Вибірка рядків (речення WHERE)


У приведених вище прикладах у результаті виконання операторів SELECT вибиралися всі рядки зазначеної таблиці. Однак дуже часто потрібно тим або іншим способом обмежити набір рядків, що поміщаються в результуючу таблицю запиту. Це досягається за допомогою вказівки в запиті пропозиції WHERE. Воно складається з ключового слова WHERE, за яким випливає перелік умов пошуку, що визначають ті рядки, що повинні бути обрані при виконанні запиту. Існує п'ять основних типів умов пошуку (або предикатів, якщо користуватися термінологією ISO).
Порівняння. Порівнюються результати обчислення одного виразу з результатами обчислення іншого виразу.

Діапазон. Перевіряється, чи попадає результат обчислення вираження в заданий діапазон значень.

Належність до множини. Перевіряється, чи належить результат обчислення виразу до заданої множини значень.

Відповідність шаблонові. Перевіряється, чи відповідає деяке строкове значення заданому шаблонові.

Значення NULL. Перевіряється, чи містить даний стовпець визначник NULL (невідоме значення).

У мові SQL можна використовувати наступні оператори порівняння:

= рівність

< менше

> більше

<= менше або дорівнює

>= більше або дорівнює <> не дорівнюєБільш складні предикати можуть бути побудовані за допомогою логічних операторів AND, OR або NOT, а також за допомогою дужок, використовуваних для визначення порядку обчислення виразу (якщо це необхідно або бажано). Обчислення виразів в умовах виконується за наступними правилами:

 • Вираз обчислюється зліва на право

 • Першими обчислюються подвираз в дужках

 • Оператори NOТ виконуються до виконання операторів AND і OR

 • Оператори AND виконуються до виконання операторів OR.

Для усунення будь-якої можливої неоднозначності рекомендується використовувати дужки.
Розглянемо приклади використання всіх зазначених типів умов пошуку.
Вибрати всі дані про співробітників із зарплатою більше 4000,00 грн.
SELECT tn, priz, adresa, rikn, prof, staj, posada, zarpl

FROM spivrob

WHERE zarpl>4000.00;
Вибрати всі дані про програмістів із зарплатою більше 4000,00 грн.
SELECT tn, priz, adresa, rikn, prof, staj, posada, zarpl

FROM spivrob

WHERE prof = ‘Програміст’ AND zarpl>4000.00;
Вибрати всі дані про співробітників, які народилися між 1960 та 1980 роками.
SELECT tn, priz, adresa, rikn, prof, staj, posada, zarpl

FROM spivrob

WHERE rikn BETWEEN 1960 AND 1980;
Вибрати всі дані про співробітників, які є програмістами чи економістами.
SELECT tn, priz, adresa, rikn, prof, staj, posada, zarpl

FROM spivrob

WHERE prof IN (‘Програміст’,’ Економіст’);
Варто відмітити слідуюче:

 • існують і негативні версії двох попередніх запитів (NOT BETWEEN, NON IN)

 • два попередні запити можна переписати без використання ключових слів BETWEEN та IN

 • тут використано символьний літерал.


Вибрати всі дані про співробітників, в посаді яких зустрічається слово програміст.
Слово програміст може розміщуватися, починаючи з любої позиції в полі prof. Для пошуку символьних даних в SQL існує два спеціальних символи шаблонів.

% - будь-яка послідовність із нуля і більше символів

_ - символ підкреслення – будь-який одиночний символ.
Приклад:

 • prof LIKE ‘П%’ – цей шаблон означає, що перший символ значення повинен бути П, а всі останні – будь-які символи;

 • prof LIKE ‘П___’ – цей шаблон означає, що перший символ значення повинен бути П, а 3 останні – будь-які символи;

 • prof LIKE ‘%т’ – цей шаблон означає, що останній символ значення повинен бути т, а перші – будь-які символи;

 • prof LIKE ‘%Програміст%’ – цей шаблон означає, що нас цікавить будь-який рядок, що включає слово Програміст.


SELECT tn, priz, adresa, rikn, prof, staj, posada, zarpl

FROM spivrob

WHERE prof LIKE ‘%Програміст%’);

1   2   3   4   5   6   7   8   9

скачати

© Усі права захищені
написати до нас