1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ім'я файлу: Шпора БД.docx
Розширення: docx
Розмір: 335кб.
Дата: 11.06.2020
скачати

1. Формат SQL-операторів


SQL-оператор складається із зарезервованих слів, а також із слів, визначуваних користувачем. Зарезервовані слова є постійною частиною мови SQL і мають фіксоване значення. Їх слід записувати в точності так, як це встановлено, і не можна розбивати на частини для перенесення з одного рядка в інший. Слова, визначувані користувачем, задаються самим користувачем (відповідно до певних синтаксичних правил) і є іменами різних об'єктів бази даних — таблиць, стовпців, представлень, індексів і т.д. Слова в операторі розміщуються відповідно до встановлених синтаксичних правил. Хоча в стандарті це не вказано, багато діалектів язика SQL вимагають завдання в кінці оператора деякого символу, що позначає закінчення його тексту (як правило, з цією метою використовується символ крапки з комою (;)).

Більшість компонентів SQL-операторів не чутлива до регістра. Це означає, що можуть використовуватися будь-які букви — як рядкові, так і прописні. Одним важливим виключенням з цього правила є символьні літерали-дані, які повинні вводитися точно так, як і були введені відповідні їм значення, що зберігаються в базі даних. Наприклад, якщо в базі даних зберігається значення прізвища 'SMITH', а в умові пошуку вказаний символьний літерал 'Smith', то цей запис не буде знайдений.

Оскільки мова SQL має вільний формат, окремі SQL-оператори і їх послідовності матимуть більш читабельний вигляд при використовуванні відступів і вирівнювання. Рекомендується дотримуватися наступних правил.

• Кожна фраза в операторі повинна починатися з нового рядка.

• Початок кожної фрази повинен бути вирівняно з початком решти фраз оператора.

• Якщо фраза має декілька частин, кожна з них повинна починатися з нового рядка з деяким відступом щодо початку фрази, що вказуватиме на їх підлеглість.

Для визначення формату SQL-операторів ми застосовуватимемо наступну розширену форму BNF-нотації (Backus Naur Form).

• Великі букви використовуватимуться для запису зарезервованих слів і повинні указуватися в операторах точно так, як і це буде показано.

• Малі букви використовуватимуться для запису слів, визначених користувачем.

• Вертикальна риска (|) указує на необхідність вибору одного з декількох приведених значень — наприклад, а | b | з.

• Фігурні дужки визначають обов'язковий елемент — наприклад {а}.

• Квадратні дужки визначають необов'язковий елемент — наприклад [а].

• (...) використовується для вказівки необов'язкової можливості повторення конструкції, від нуля до декількох разів — наприклад {a|b} [,с...]. Цей запис означає, що після а або b може слідувати від нуля до кількох повторень с, розділених комами.

На практиці для визначення структури бази даних (тобто її таблиць) використовуються DDL-оператори, а для заповнення цих таблиць даними і вибірки з них інформації за допомогою запитів — DML-оператори. В цьому розділі спочатку ми познайомимося з DML-операторами і лише потім звернемося до операторів мови DDL. Подібний підхід відображає велику важливість DML-операторів з погляду рядового користувача.

2. Маніпулювання даними


Розглянемо наступні оператори мови SQL DML:

• SELECT — вибірка даних з бази;

• INSERT — вставка даних у таблицю;

• UPDATE — оновлення (зміна) даних у таблиці;

• DELETE — видалення даних з таблиці.
Призначення оператора SELECT полягає у вибірці і відображенні даних однієї або більше таблиць бази даних. Це винятково могутній оператор, здатний виконувати дії, еквівалентні операторам реляционной алгебри selection, projection і join, причому в межах єдиної виконуваної команди. Оператор SELECT є найчастіше використовуваною командою мови SQL. Загальний формат оператора SELECT має такий вигляд:
SELECT [DISTINCT |ALL] {* | [column_expression][AS new_name]}[,...]}

FROM table_name [alias] [,...]

[WHERE condition]
[GROUP BY column_list]

[HAVING condition]
[ORDER BY column list]
Тут параметр column_expression являє собою ім'я стовпця або вираз з декількох імен. Параметр table_name є ім'ям існуючої у базі даних таблиці або представленням, до яких необхідно одержати доступ. Необов'язковий параметр alias — це скорочення, яке встановлене для імені таблиці table name. Обробка елементів оператора SELECT виконується в наступній послідовності.


FROM

Визначаються імена використовуваної таблиці або декількох таблиць

WHERE

Виконується фільтрація рядків об'єкта відповідно до заданих умов

GROUP BY

Утворюються групи рядків, що мають те саме значення в зазначеному стовпці

HAVING

Фільтруються групи рядків об'єкта відповідно до зазначеної умови

SELECT

Установлюється, які стовпці повинні бути присутнім у вихідних даних

ORDER BY

Визначається упорядкованість результатів виконання оператораПорядок речень і фраз в операторі SELECT не може бути змінений. Тільки два речення оператора — SELECT і FROM — є обов'язковими, всі інші речення і фрази можуть бути опущені. Операція SELECT є закритою: результат запиту до таблиці являє собою іншу таблицю . Існує безліч варіантів запису даного оператора, що ілюструється приведеними нижче прикладами.

Spivrob

TN

Priz

Adresa

RikN

Prof

Staj

Posada

Zarpl

1001

Петренко П.П.

Гагаріна 10

1980

Програміст

5

Інж-програміст

500,00

1002

СидоренкоС.С.

Соборна 52

1970

Економіст

13

Економіст 1 кат

400,00

1003

Іваненко І.І.

Миру 5

1956

Конструктор

30

Заст.директора

700,00

1004

Непийпиво І.П.

Наша 13

1982

Програміст

1

Інж-програміст

400,00

1005

Васильцов В.В.

Вишнева 10

1962

Економіст

20

Гол. Економіст

650,00

1006

Кучерявий К.П.

Зелена 6

1968

Бухгалтер

15

Гол. Бухгалтер

750,00

1007

Лисий П.Л.

Крива 15

1975

Програміст

10

Інж-програміст

550,00

1008

Крутий В.У.

Гарна 6

1981

Бухгалтер

2

Бухгалтер

350,00

1009

Щасливий Д.Г.

Рівна 14

1945

Програміст

40

Ст-програміст

400,00

10010

Красуня Н.А.

Зимова 55

1937

Вчителька

52

Машиністка

300,00

1   2   3   4   5   6   7   8   9

скачати

© Усі права захищені
написати до нас