1   2   3   4   5   6
Ім'я файлу: Штомпіль_Курсовий_Економіка_ВИПРАВЛЕНИЙ (2).docx
Розширення: docx
Розмір: 221кб.
Дата: 12.05.2021
Пов'язані файли:
Штомпіль Курсовий Економіка новий.docx
1 Організація і планування обслуговування і ремонту обладнання верстатів з ЧПУ

Метою курсової роботи є вирішення практичних завдань, пов‘язаних з організацієюта плануванням роботи підприємства з ремонту обладнання верстатів з ЧПУ та УЧПУ систем.
Об`єктом роботи є планові та організаційні заходи, направлені на створення зон, а саме цеху РМЦ.
Предметом роботи є організація з ремонту РМЦ
Завдання курсової роботи є:

Оволодіння певними навичками які будуть передбачати здатність

  • орієнтуватися у змінному ринковому середовищі

  • приймати раціональні організаційні рішення та здійснювати їх техніко- економічне обгрунтування;

  • використовувати методи й інструменти безперервного вдосконалення виробництва, підвищення його ефективності на основі створення та освоєння випуску нової конкурентоспроможної продукції чи наданню послуг, раціональної організації виробничої процесів та економічно обгрунтованого планування діяльності.


Відомості про підприємство
Компанія «НВП АСКОМ» була сформована в 2011 році, для забезпечення економічно ефективних рішень автоматизації виробництва. В результаті безперервних інновацій, компанія перетворилася в постачальника систем управління для онлайн-моніторингу і контролю процесів у багатьох галузях промисловості. У процесі аналізу виробництва вдалося налагодити випуск продукції, яка може бути використана в багатьох сферах виробництва і навіть в побуті. Цей досвід спрямований на підтримку продуктивності і якості, кінцевим результатом якого є зниження собівартості продукції і як результат-конкурентоспроможність на світових ринках. Ця філософія заснована на системній інтеграції.

Компанія використовує досвід і знання в області вимірювання і управління виробництвом, в поєднанні з новітнім програмним забезпеченням технологічних процесів промислового стандарту. АСКОМ пропонує рішення, які забезпечують найбільшу віддачу від інвестицій для будь якого підприємства.

На підприємстві впровадження кожної автоматизованої системи управління (АСУ) проходить декілька етапів:

• огляд устаткування;

• вивчення технологічних карт;

• складання технічного завдання;

• узгодження і внесення змін;

• проектування і розробка АСУ;

• тестування на стенді і відпрацювання тих процесів;

• підготовка обладнання до інтеграції системи;

• виконання монтажу;

• тестування в польових умовах (на обладнанні);

• пуск і налагодження системи.
Підприємство реалізувало такі проекти:

• Система ЧПУ для деревообробноговерстатаMAKASE-27-CNC-DC

• Система управління термо пласт автоматом MIR

• Система управління верстатом для управління нарізко юрулонних матеріалів

• Автоматична система управління для плоско шліфувального верстата ERNST

• Система сканування виробів камери автоматичного фарбування ProScan 2100 та1600
Підприємство «НПП АСКОМ» пропонує такі послуги:

• розробка та модернізація автоматизованих систем управління і візуалізації;

• розробка ПЗ для систем візуалізації і промислових контролерів;

• ремонт компонентів систем управління верстатами, конвеєрних ліній, робототехнічних комплексів, систем ЧПУ;

• комплектація і складання електричних щитів;

• постачання автоматизованих систем управління на основі передових технологій зарубіжних і вітчизняних виробників (ABB, Siemens, Schneiderelectric, Mitsubishi electric, АСКОМ);

• сервісне обслуговування АСУ;

• індивідуальна розробка спеціалізованих схем управління на базі мікропроцесорної техніки (вимірювачі, регулятори, контролери впровадження нових технологічних процесів і тощо).

• Розробка і виготовлення систем управління технологічним обладнанням

• Розробка і виготовлення приладів на базі мікропроцесорної техніки для вирішення різних завдань

• Розробка і впровадження систем моніторингу

• Розробка і інтеграція систем ЧПУ

• Виготовлення елекрощітового обладнання

• Написання ПО для систем візуалізації промислового обладнання

• Виконання робіт з проектування систем управління

• Виконання робіт по монтажу, пуску і налагодження обладнання
ТОВ «НВП АСКОМ» є надійним партнером для:

• ТОВ «ЕЛЕКТРОАРСЕНАЛ»

• ТПГ «ДВЕРІ БІЛОРУСІ»

• ТОВ «НІТ ГРУП»

• ТОВ «ЮРІЯ ФАРМ»

• ТОВ «ПОЛМА»

• ЧП «АГРОПРОМБУД»

• ТОВ «ПРОМОРІЄНТ»

• ЧП «СВЕТОКОР»

• ТОВ «ПАПІР МАЛ»

1.1 Коротка характеристика цеху і обладнання

На підприємстві використовується середньо-серійний тип виробництва. Широко використовуються верстати з ЧПУ, обробні центри. Обладнання розташовується по технологічних групах з урахуванням напрямку основних вантажних потоків цеху по предметно-замкнутих ділянках. Технологічна оснастка в основному універсальна і створюється високопродуктивна спеціальна оснастка, при цьому доцільність її створення повинна бути попередньо обґрунтована техніко-економічними розрахунками. Великого поширення має універсально-збірна, переналагоджувана технологічна оснастка, що дозволяє істотно підвищити коефіцієнт оснащеності серійного виробництва. В якості вихідних заготовок застосовують гарячекатаний і холоднотянутий прокат, лиття в землю і лиття під тиском, точне лиття, поковки, штамповки. Необхідна точність досягається як методом автоматичного отримання розмірів, так і методом пробних промірів з частковим застосуванням розмітки.

Підприємство працює в одну зміну. Тривалість робочого дня - вісім годин. Перерва на обід - одна година. Режим роботи цеху - середній. До середньої групи входять електричні машини, працюючі в повторно-короткочасному та довгочасному (не менше 50% календарного часу в році) режимі роботи в мало запилених та відносно чистих приміщеннях з нормальною або трохи підвищеною температурою навколишнього середовища, а також машини, вихід з ладу яких може призвести до порушення нормальної роботи цеху та скорочення випуску продукції не більш, ніж на 10%.

В даному цеху знаходиться наступне обладнання верстатів з ЧПУ, що наведено в Таблиці 1.

Перелік обладнання виробничої дільниці наведено в таблиці 1.

Таблиця 1 – Перелік обладнання виробничої дільниціп/п

Назва обладнання

Кіль-
кість

Потужність

кВт

Тип,

марка

Призначення обладнання

1

2

3

4

5

6

1

Токарно-гвинторізний

3

10

16К20

Токарні та різьбонарізні роботи

2

Токарно-гвинторізний

3

10

16К20

Токарні та різьбонарізні роботи

3

Радіально-свердлильний

4

7.5

2М57

Свердління, зенкерування, розвертання

4

Круглошліфувальний

високої точності

універсальний

4

3.5

3К225В

Шліфування циліндричних та конічних отворів

5

Заточний напівавтомат

для фрезерних головок

підвищеної точності

2

3.5

3Б667

Заточка та доводка фрезерних головок

6

Напівавтомат
зубошевінгувальний

горизонтальний

високої точності

2

3.2

5702В

Шевінгування зубчастих коліс

7

Широкоуніверсальний

фрезерний

інструментальний

підвищеної точності

5

1.5

675П-1

Фрезерування заготовок, штампів, прес-форм, металевих моделей

8

Напівавтомат

горизонтально- протяжний

1

30

7Б56

Протягування внутрішніх поверхонь різної форми

9

Електроіскровий з

непрофільованим

електродом з ЧПУ

6

2.9

4532Ф3

Вирізання робочих елементів вирубних штампів, копірів, шаблонів, фасонних різців і т.д.

10

Фрезерний

широкоуніверсальний

з цифровою індикацією

5

1.5

6Б75ВФ

Фрезерування, свердління, розточування заготовок

Всього

35

179,8 кВтСумарна потужність встановленого обладнання становить  = 179.8кВт.

1.2 Розрахунок річної трудомісткості обслуговування та ремонту верстатів з ЧПУ, розробка графіка ППР

Головною задачею даного розділу є розрахунок річної трудомісткості обслуговування і ремонту обладнання, який використовується для визначення кількості налагоджувальників і ремонтників цеха, а також річного фонд оплати праці.

Технічне обслуговування системи з ЧПУ- це комплекс робіт по підтримці в справному стані обладнання. Воно передбачає догляд за обладнанням, проведення оглядів за планом, усунення незначних несправностей, що не потребують виведення обладнання з робочого режиму, регулювання, чистку, змащування обладнання і таке інше.

Технічне обслуговування електронної частини верстатів з ЧПУ - це комплекс робіт по підтримці в справному стані обладнання. Воно включає:

- постійний збір інформації про режим роботи системи, а також аналіз правильності роботи системи до її ремонту;

- збір інформації про режим роботи системи ЧПУ з допомогою системних індикаторів, моніторів та ін.

Структура технічного обслуговування верстатів з ЧПУ включає:

Плановий огляд – операція планового технічного обслуговування, що виконується з метою перевірки всіх вузлів устаткування та накопичення інформації про знос деталей і зміну характеру їх сполучень, для підготовки майбутніх ремонтів.

Періодичний частковий огляд – це операція планового технічного обслуговування, що виконується з тією ж метою, що і щозмінний огляд, для більш широкої номенклатури деталей і спряжень. Він здійснюється через певне число годин оперативного часу, відпрацьованих обладнанням, в обсязі, встановленому картою планового технічного обслуговування, без зупинки обладнання.

Щозмінне підтримання чистоти обладнання - це операція планового технічного обслуговування.

Щозмінне змащування – це операція планового технічного обслуговування, що здійснюється з метою створення при запуску обладнання нормальних умов змащування поверхонь що труться та взаємного переміщаються деталей і підтримки таких умов протягом всієї зміни для запобігання їх прискореного зношування.

Поповнення мастильних матеріалів в резервуарах і редукторах-проводиться з метою попередження прискореного зношування поверхонь що труться у зв'язку з випаровуванням і витоком мастильного матеріалу.

Заміна мастильних матеріалів у резервуарах, редукторах і корпусах – це операція планового технічного обслуговування виконується з метою попередження прискореного зношування поверхонь що труться у зв'язку з погіршенням дії мастильного матеріалу в результаті нагрівання і забруднення, через встановлене картою число годин оперативного часу, відпрацьованих обладнанням, і супроводжується промиванням всієї мастильної системи.

Промивка механізмів і мастильних систем – це операція планового технічного обслуговування, що здійснюється з метою попередження прискореного зношування поверхонь що труться у зв'язку з забрудненням пилом і металобразивними продуктами обробки виробів. Промивка виконується через встановлене картою планового технічного обслуговування число годин, відпрацьованих обладнанням.

Періодичне очищення від пилу - це операція планового технічного обслуговування електричної та електронної частин обладнання, здійснювана з метою:

Регулювання механізмів, пристроїв, елементів, заміна швидкозношуваних деталей і затягування деталей що кріпляться – це операція технічного обслуговування, що виконується з метою:

- збереження або відновлення первісної продуктивності, зниження у зв'язку зі зношуванням і деформацією окремих деталей;

- збереження або відновлення первісної точності обробки виробів, що зменшується в міру зношування поверхонь що труться взаємним переміщенням деталей;

- збереження або відновлення безпечних умов роботи на обладнанні;

- попередження зношування і запобігання поломок деталей, а також пошкоджень спряжених деталей.

Перевірка геометричної і технологічної точності – це операція планового технічного обслуговування, що виконується з метою попередження поломки точних виробів та запобігання аварій. Виконується через встановлене картою планового технічного обслуговування число годин оперативного часу, відпрацьованих обладнанням.

Профілактичні випробування електричної та електронної частин обладнання – це операція планового технічного обслуговування, що здійснюється з метою: попередження відмов і збоїв; запобігання нещасних випадків; дотримання вимог «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» і «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів». Виконується через встановлене картою планового технічного обслуговування число годин оперативного часу, відпрацьованих обладнанням.

Ремонт - це комплекс операцій з відновлення справності, працездатності або ресурсу обладнання чи його складових частин.

Плановий ремонт - це ремонт, передбачений типовою системою і виконується через встановлене нормами цієї системи число годин оперативного часу, відпрацьованих обладнанням або при досягненні встановленого нормами технічного стану.

Планові ремонти залежно від змісту та трудомісткості виконання робіт поділяються на:

Поточний ремонт (малий) полягає в заміні невеликої кількості зношених деталей і регулювання механізмів для забезпечення нормальної роботи агрегату до чергового планового ремонту. Як правило, він проводиться без простою обладнання (в неробочий час). Протягом року поточному ремонту піддається 90-100 % технологічного обладнання.

Середній ремонт полягає в зміні або виправленні окремих вузлів або деталей обладнання. Він пов'язаний з розбиранням, складанням і вивіренням окремих частин, регулюванням і випробуванням обладнання під навантаженням. Цей вид ремонту проводиться за спеціальною «відомістю дефектів» і заздалегідь складеним кошторисом витрат відповідно до плану-графіка ремонтів обладнання. Протягом року середньому ремонту піддається близько 20-25 % встановленого обладнання.

Капітальний ремонт здійснюється з метою відновлення справності обладнання і відновлення повного або близького до повного ресурсу. Як правило, проводяться ремонти всіх базових деталей і вузлів, збірка, регулювання і випробування обладнання під навантаженням. Так само, як і середній ремонт, капітальний ремонт виконується за спеціальною «відомістю дефектів», складеної при огляді обладнання, а також за кошторисом витрат та згідно з планом-графіком. Протягом року капітальному ремонту піддається близько 10-12% встановленого обладнання. При капітальному ремонті відновлюють передбачену стандартами геометричну точність, потужність і продуктивність устаткування на термін до чергового планового середнього або капітального ремонту.

Позаплановий ремонт (аварійний ремонт) - вид ремонту, викликаний аварією обладнання, або не передбачений річним планом ремонт, що виконується в неплановому порядку, за потреби. При правильній організації ремонтних робіт в суворій відповідності з системою ППР позапланові ремонти не повинні мати місця.
Всі роботи з планового технічного обслуговування і ремонту виконуються в певній послідовності, утворюючи повторювані цикли.

Ремонтний цикл – це повторювана сукупність різних видів планового ремонту, що виконуються в передбаченій послідовності через встановлені рівні годин оперативного часу роботи устаткування, що називаються - міжремонтним періодом. Ремонтний цикл завершується капітальним ремонтом і визначається його структурою і тривалістю.

Структура ремонтного циклу - це перелік ремонтів, що входять до його складу, розташованих в певній послідовності їх виконання.

Тривалість ремонтного циклу - це число годин оперативного часу роботи обладнання, протягом якого проводяться всі ремонти, що входять до складу циклу. Простої обладнання, пов'язані з виконанням планових і позапланових ремонтів і технічного обслуговування, у тривалість ремонтного циклу не входять. Тривалість ремонтного циклу зображують розмірною лінією між позначеннями капітальних ремонтів, якими починається і завершується цикл. Над розмірною лінією вказують тривалість циклу (в годинах).

Міжремонтний період — це період оперативного часу роботи обладнання між двома послідовно виконуємими плановими ремонтами. Тривалість міжремонтного періоду дорівнює тривалості ремонтного циклу, діленої на число внутрішньо циклових ремонтів плюс 1.

Цикл технічного обслуговування – це повторювана сукупність операцій різних видів планового технічного обслуговування, що здійснюються через встановлені для кожного виду обладнання числа годин оперативного часу роботи, що називаються між операційними періодами.

Тривалість циклу технічного обслуговування і тривалість міжремонтного періоду рівні між собою, так як всі операції планового технічного обслуговування виконуються між двома послідовними плановими ремонтами.

Між операційний період обслуговування – це період оперативного часу роботи устаткування між двома послідовно виконуваними однойменними операціями планового технічного обслуговування. Період між двома послідовними плановими оглядами називається між оглядовим періодом.

Для легких і середніх металорізальних верстатів тривалість міжремонтного циклу (Тм.ц.) визначається за формулою:
, год (1)
де тривалість ремонтного циклу: при віці верстатів до 10 років - 24000 год., від 10 до 20 років – 23000 год., понад 20 років - 20000 год.;

βп - коефіцієнт, що враховує тип виробництва (для масового та великосерійному βп = 1,0, для серійного βп = 1,3, для дрібносерійного та одиничного βп = 1,5);

βм – коефіцієнт, що враховує матеріал який обробляється (при обробці конструкційних сталей βм = 1,0, чавуну і бронзи βм = 0,8, високоміцних сталей βм = 0,7);

βу – коефіцієнт, що враховує умови експлуатації обладнання (при нормальних умовах механічних цехів βу = 1,0, в запилених і вологих приміщеннях βу = 0,7);

βт – коефіцієнт, що характеризує групу верстатів (для легких і середніх βт = 1,0, для масивних βт = 1,2).

  1   2   3   4   5   6

скачати

© Усі права захищені
написати до нас