1   2   3   4   5
Ім'я файлу: Організація діяльності ПриватБанку 2.doc
Розширення: doc
Розмір: 101кб.
Дата: 22.01.2021
скачати
Пов'язані файли:
02_.doc

ЗМІСТ


1.Організація діяльності банку
2.Організація обліково-операційної роботи банку
     2.1.Загальна характеристика обліково-операційної роботи
     2.2.Первинна документація, документообіг та внутрішньобанківський
           контроль
     2.3.Аналітичний і синтетичний облік
3.Організація та облік розрахункових операцій 
     3.1.Поточні рахунки
     3.2.Розрахунки платіжними дорученнями
     3.3.Розрахунки платіжними вимогами
     3.4.Розрахунки пластиковими картками
     3.5.Розрахунки за допомогою системи "Клієнт-банк"
     3.6.Міжбанківські розрахунки
     3.7 Розрахунки акредитивами
4.Організація та облік депозитних операцій
     4.1.Операції з депозитами юридичних осіб та їх облік
     4.2. Операції з депозитами фізичних осіб та їх облік
5.Касові операції банку
6.Організація та облік позичкових операцій
7.Організація та облік операцій з іноземною валютою
8.Операції банку з цінними паперами
9.Облік не фінансових активів і пасивів банку
     9.1. Облік основних засобів і нематеріальних активів
     9.2. Облік розрахунків з працівниками банку
10.Економічний аналіз діяльності банку. Внутрішній та  зовнішній аудит

1.Організація діяльності банку
Комерційний банк “Приватбанк” був заснований в 1992році.  Він був одним із перших банків , який з’єднував усі держави СНД.
   Приватбанк став одним із перших українських банків ,створених на основі приватного капіталу.
Основна мета – забезпечити найвищу якість послуг клієнтам як в Україні, так і поза її межами. Принципи роботи – відповідальність, чіткість, своєчасність та гнучкість в проведенні операцій.
 Організаційна структура  має вигляд (Додаток 1).
 Кваліфіковані фахівці банку створюють для клієнтів ліквідну і надійну структуру активів, надаючи також консультативну підтримку і інших фінансових питаннях. Філіальна мережа банку продовжує рости за рахунок взятих в оренду приміщень банка “Україна ”, і досягла 1300 відділень і філіалів по всій території країни. 
Для своїх клієнтів Черкаська філія КБ "Приватбанк" здійснює наступні операції:
-розрахунково-касове обслуговування юридичних і фізичних осіб у національній та іноземних валютах;
- операції залучення гривневих та валютних ресурсів на депозити та вклади ;
- кредитні операції і банківські гарантії ;
- прийом платежів від фізичних осіб готівкою з перерахуванням на
рахунки отримувачів коштів, комунальних платежів;
- видача та обслуговування карток Міжнародної платіжної системи
VISA INTERNATIONAL;
- обмін валют;       
- міжнародні документальні операції;
- послуги Кіпрського філіалу;
- грошові перекази "Вестерн Юніон" в національній та іноземній   валюті;
- розрахунково – інформаційне обслуговування клієнтів по системі “Клієнт Банку- Банк”
- продаж дорожніх чеків;
- інвестиційні операції .

2. Організація обліково-операційної роботи банку
2.1. Загальна характеристика обліково-операційної роботи.
Операційний відділ є самостійним підрозділом ЧФ КБ “Приватбанк" і підпорядковується Головному бухгалтеру філії та його заступнику згідно з наказом про розподіл обов’язків.
Головний бухгалтер призначається на посаду і звільняється по рішенню Правління КБ "Приватбанк". Підпорядковується безпосередньо Директору філії.
Основні завдання та обов’язки головного бухгалтера філії, як головного методолога та контролера за відображенням в обліку всіх операцій, полягає в тому що він має право вимагати від структурних підрозділів забезпечення правильної організації бухгалтерського обліку і контролю, подання необхідних документів щодо оформлення операцій, дотримання встановленого порядку прийняття, оприбуткування, зберігання і витрат грошових коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей, а також має право вимагати від будь-якого підрозділу банку подання пояснень, а за потреби і безпосередньо втручатися в його робочі процедури, якщо отримані дані вимагають сумнів. Організовує перевірки стану бухгалтерського обліку філії банку та його територіально-відокремлених робочих місць

 Операційний відділ  очолює начальник, який здійснює загальне керівництво і організовує роботу відділу. Основна мета посади начальника операційного відділу це забезпечення роботи операційного відділу по якісному і своєчасному обслуговуванню клієнтів банку,    забезпечення контролю за відображенням в обліку всіх операцій, які здійснюються операційним відділом. А також начальник операційного відділу повинен забезпечити складання і подання в установлені строки необхідної звітності.

  1   2   3   4   5

скачати

© Усі права захищені
написати до нас