Ім'я файлу: дифтерия тесты.doc
Розширення: doc
Розмір: 78кб.
Дата: 18.12.2022
скачати
Пов'язані файли:
Справжні та псевдогалюцинації.docx

В1

1.Доза протидифтерiйної сироватки за умови задовiльного стану хворого на дифтерію:

А. 20 - 30 тис. МО Б. 50 - 70 тис. МО В. 30 - 40 тис. МО

Г. 10 - 20 тис. МО Д .5 -10 тис. МО
2. Генез пiзнiх дифтерiйних мiокардитiв пов′язаний з дією:

А. токсину Б. гістаміну В. коринебактерій

Г. аутоантитіл Д. метаболічних чинників
3. Причиною смерті при дифтерiї може бути:

А. асфіксія Б. інфекцiйно-токсичний шок В. мiокардит

Г. полiневрит Д гіповолемічний шок
4. Кратнiсть введення протидифтерiйної сироватки при неефективностi першої дози:

А. 2 рази через 24 год. Б. 3 рази через 24 та 48 год. В. 2 рази через 8 та 24 год.

Г. 5 разів кожні 12 год. Д. 1 раз через 8 - 12 год.
5. При комбiнованій формі дифтерії наліт виявляється:

А. лише на піднебінні Б. лише на мигдаликах, дужках та язичку

В. лише на слизовій гортані Г. лише на мигдаликах

Д. на мигдаликах, слизовій гортані та/або носу
В. 2

1. Ефективність лiкування дифтерiї в першу чергу визначається раннім призначенням:

А. антибiотикотерапії Б. патогенетичної терапiї В. протидифтерiйної сироватки Г. антибiотиків та протидифтерiйної сироватки Д. антибiотиків та патогенетичної терапiї


2. Для дифтерiйного мiокардиту характерні:

А. помірний біль за грудниною Б. зниження вольтажу зубців на ЕКГ

В. підвищення артеріального тиску Г. брадикардія Д. тахікардія
3. Методи специфічної діагностики дифтерії:

А. реакція флуоресціюючих антитіл Б. бактеріологічний посів

В. РПГА (в динаміці) Г. заг.ан.крові та сечі, АсАТ, КФК, ЛДГ Д. бактеріоскопія
4. Видiлення C.d.tox (-) у хворих з ангіною слід розцінювати як:

А. дифтерiю Б. ангiну В. показання для повторного бакобстеження

Г. показання для проведення серологічного обстеження

Д. ангіну з носійством дифтерiйної палички

5. Механiзм зараження при дифтерiї:

А. повiтряно-крапельний Б. статевий В. трансмісивний

Г. фекально-оральний Д. парентеральний
В. 3

1. Доза протидифтерiйної сироватки за умови середньотяжкого стану хворого на дифтерiю:

А. 30 - 40 тис. МО Б. 50 - 80 тис. МО В. 100 - 120 тис. МО

Г. 250 - 300 тис. МО Д. 10 -20 тис. МО
2. Особливостi перебiгу дифтерiйного крупу у дорослих:

А. завжди - стадiйно Б. стадiйнiсть не виявляється

В. завжди тяжкий перебiг Г. перебiг легкий Д. починається раптово3. Які антибiотики найбільш ефективні при дифтерiї?

А. антибіотики не ефективі Б. макролiди В. пенiцилiн

Г. тетрациклiн Д. левоміцетин
4. Хто є джерелом iнфекцiї при дифтерiї:

А. хворий з менінгококовим назофарингітом Б. бактеріоносій С.d.

В. хворий з назофарингеальною формою дифтерії

Г. реконвалесцент дифтерії Д. ссавці, чутливі до коринебактерій
5. Тактика лікаря за умови позитивної внутрiшньошкiрної проб на ПДС:

А. подвоїти дозу антибіотиків Б. ПДС не вводиться

В. призначити глюкокортикострероїди Г. застосувати ПДС іншої серії

Д. вводити ПДС за методом О.М.Безредко


В.4

1. Характерні місцеві зміни для локалiзованої форми дифтерiї:

А. катаральне запалення Б. острiвцеві нашарування В. плiвчасті нашарування

Г. гнійні нашарування Д. некротичний детрит у лакунах
2. Вкажіть послідовність стадій розвитку дифтерiйного крупу:

А. стенотична Б. катаральна В. некротична

Г. асфіктична Д. геморагічна
3. Які органи вражаються при дифтерiї:

А. нирки Б. серце В. легені

Г. печінка Д. периферичні нерви


4. Прогноз якої форми дифтерiї є найбільш несприятливим:

А. локалізованої Б. комбінованої з ураженням гортані

В. гiпертоксична Г. носійства C.d. Д. плівчастої форми гортані
5. Найбiльш часте ускладнення дифтерiйного крупу:

А. мiокардит Б. нефрозо-нефрит

В. асфіксія Г. полiневрит Д. кровотеча
В. 5

1. Первинна доза ПДС за умови тяжкого стану хворого на дифтерiю:

А. 300 - 400 тис. МО Б. 100 - 120 тис. МО

В. 90 - 120 тис. МО Г . 150 - 200 тис. МО Д .50 – 80 тис. МО


2. Причина крупу при дифтерiї:

А. фiбринозний наліт Б . набряк слизової оболонки

В. парез голосових зв'язок Г. збільшення підщелепних лімфовузлів

Д. утруднене носове дихання
3. Кашель, ядуха, неспокiй, вимушене положення при дифтерiйному крупi характерні для:

А. некротичної стадiї Б. стенотичної стадiї

В. асфiктичної стадiї Г. катаральної стадії Д. геморагічної стадії

4. Яка система менш за все вражається при дифтерiї?

А .нервова Б. серцево-судинна

В. шлунково-кишковий тракт Г. статева Д. дихальна

5. Імунітет після перенесеної дифтерії:

А. антитоксичний Б. нестерильний

В. напружений Г. антибактеріальний Д. стерильний

В.6

1. Специфiчними ускладненнями дифтерiї можуть бути:

А. мiокардит Б .нефрозо-нефрит

В. гепатит Г. полінейропатія Д. отит
2. Специфiчна терапiя при дифтерії складається з:

А. антибіотиків Б. антитоксичної сироватки

В. дезінтоксикацiйних розчинів Г. нормального людського iмуноглобулiну

Д. глюкокортикостероїдів
3. Спосiб введення ПДС

А. пiдшкiрно Б. внутрішньовенно

В. внутрiшньоартеріально Г. внутрiшньом'язово Д. у середину

4. Специфічна профілактика дифтерії включає вакцинацію:

А. АКДС з 3-мiсячного вiку з наступною ревакцинацією

Б . АКДС дорослим В. АД за епідемічними показаннями

Г. АС з 4 мiсячного вiку Д. “ТРИМОВАКС” дорослим.
5. Вказати діагностичні клінічні критерії дифтерії:

А. фібринозні плівки Б. менінгеальний синдром В. птоз повік

Г. набряк м′яких тканин шиї Д. ціаноз слизової оболонки ротоглотки

В7

1.Доза протидифтерiйної сироватки за умови задовiльного стану хворого на дифтерію:

А. 20 - 30 тис. МО Б. 50 - 70 тис. МО В. 30 - 40 тис. МО

Г. 10 - 20 тис. МО Д .5 -10 тис. МО
2. Генез пiзнiх дифтерiйних мiокардитiв пов′язаний з дією:

А. токсину Б. гістаміну В. коринебактерій

Г. аутоантитіл Д. метаболічних чинників
3. Причиною смерті при дифтерiї може бути:

А. асфіксія Б. інфекцiйно-токсичний шок В. мiокардит

Г. полiневрит Д гіповолемічний шок
4. Кратнiсть введення протидифтерiйної сироватки при неефективностi першої дози:

А. 2 рази через 24 год. Б. 3 рази через 24 та 48 год. В. 2 рази через 8 та 24 год.

Г. 5 разів кожні 12 год. Д. 1 раз через 8 - 12 год.
5. При комбiнованій формі дифтерії наліт виявляється:

А. лише на піднебінні Б. лише на мигдаликах, дужках та язичку

В. лише на слизовій гортані Г. лише на мигдаликах

Д. на мигдаликах, слизовій гортані та/або носу
В. 8

1. Ефективність лiкування дифтерiї в першу чергу визначається раннім призначенням:

А. антибiотикотерапії Б. патогенетичної терапiї В. протидифтерiйної сироватки Г. антибiотиків та протидифтерiйної сироватки Д. антибiотиків та патогенетичної терапiї


2. Для дифтерiйного мiокардиту характерні:

А. помірний біль за грудниною Б. зниження вольтажу зубців на ЕКГ

В. підвищення артеріального тиску Г. брадикардія Д. тахікардія
3. Методи специфічної діагностики дифтерії:

А. реакція флуоресціюючих антитіл Б. бактеріологічний посів

В. РПГА (в динаміці) Г. заг.ан.крові та сечі, АсАТ, КФК, ЛДГ Д. бактеріоскопія
4. Видiлення C.d.tox (-) у хворих з ангіною слід розцінювати як:

А. дифтерiю Б. ангiну В. показання для повторного бакобстеження

Г. показання для проведення серологічного обстеження

Д. ангіну з носійством дифтерiйної палички

5. Механiзм зараження при дифтерiї:

А. повiтряно-крапельний Б. статевий В. трансмісивний

Г. фекально-оральний Д. парентеральний
В. 9

1. Доза протидифтерiйної сироватки за умови середньотяжкого стану хворого на дифтерiю:

А. 30 - 40 тис. МО Б. 50 - 80 тис. МО В. 100 - 120 тис. МО

Г. 250 - 300 тис. МО Д. 10 -20 тис. МО
2. Особливостi перебiгу дифтерiйного крупу у дорослих:

А. завжди - стадiйно Б. стадiйнiсть не виявляється

В. завжди тяжкий перебiг Г. перебiг легкий Д. починається раптово3. Які антибiотики найбільш ефективні при дифтерiї?

А. антибіотики не ефективі Б. макролiди В. пенiцилiн

Г. тетрациклiн Д. левоміцетин
4. Хто є джерелом iнфекцiї при дифтерiї:

А. хворий з менінгококовим назофарингітом Б. бактеріоносій С.d.

В. хворий з назофарингеальною формою дифтерії

Г. реконвалесцент дифтерії Д. ссавці, чутливі до коринебактерій
5. Тактика лікаря за умови позитивної внутрiшньошкiрної проб на ПДС:

А. подвоїти дозу антибіотиків Б. ПДС не вводиться

В. призначити глюкокортикострероїди Г. застосувати ПДС іншої серії

Д. вводити ПДС за методом О.М.Безредко


В.10

1. Характерні місцеві зміни для локалiзованої форми дифтерiї:

А. катаральне запалення Б. острiвцеві нашарування В. плiвчасті нашарування

Г. гнійні нашарування Д. некротичний детрит у лакунах
2. Вкажіть послідовність стадій розвитку дифтерiйного крупу:

А. стенотична Б. катаральна В. некротична

Г. асфіктична Д. геморагічна
3. Які органи вражаються при дифтерiї:

А. нирки Б. серце В. легені

Г. печінка Д. периферичні нерви


4. Прогноз якої форми дифтерiї є найбільш несприятливим:

А. локалізованої Б. комбінованої з ураженням гортані

В. гiпертоксична Г. носійства C.d. Д. плівчастої форми гортані
5. Найбiльш часте ускладнення дифтерiйного крупу:

А. мiокардит Б. нефрозо-нефрит

В. асфіксія Г. полiневрит Д. кровотеча
В. 11

1. Первинна доза ПДС за умови тяжкого стану хворого на дифтерiю:

А. 300 - 400 тис. МО Б. 100 - 120 тис. МО

В. 90 - 120 тис. МО Г . 150 - 200 тис. МО Д .50 – 80 тис. МО


2. Причина крупу при дифтерiї:

А. фiбринозний наліт Б . набряк слизової оболонки

В. парез голосових зв'язок Г. збільшення підщелепних лімфовузлів

Д. утруднене носове дихання
3. Кашель, ядуха, неспокiй, вимушене положення при дифтерiйному крупi характерні для:

А. некротичної стадiї Б. стенотичної стадiї

В. асфiктичної стадiї Г. катаральної стадії Д. геморагічної стадії

4. Яка система менш за все вражається при дифтерiї?

А .нервова Б. серцево-судинна

В. шлунково-кишковий тракт Г. статева Д. дихальна

5. Імунітет після перенесеної дифтерії:

А. антитоксичний Б. нестерильний

В. напружений Г. антибактеріальний Д. стерильний

В.12

1. Специфiчними ускладненнями дифтерiї можуть бути:

А. мiокардит Б .нефрозо-нефрит

В. гепатит Г. полінейропатія Д. отит
2. Специфiчна терапiя при дифтерії складається з:

А. антибіотиків Б. антитоксичної сироватки

В. дезінтоксикацiйних розчинів Г. нормального людського iмуноглобулiну

Д. глюкокортикостероїдів
3. Спосiб введення ПДС

А. пiдшкiрно Б. внутрішньовенно

В. внутрiшньоартеріально Г. внутрiшньом'язово Д. у середину

4. Специфічна профілактика дифтерії включає вакцинацію:

А. АКДС з 3-мiсячного вiку з наступною ревакцинацією

Б . АКДС дорослим В. АД за епідемічними показаннями

Г. АС з 4 мiсячного вiку Д. “ТРИМОВАКС” дорослим.
5. Вказати діагностичні клінічні критерії дифтерії:

А. фібринозні плівки Б. менінгеальний синдром В. птоз повік

Г. набряк м′яких тканин шиї Д. ціаноз слизової оболонки ротоглотки

В. 13

1. Доза протидифтерiйної сироватки за умови середньотяжкого стану хворого на дифтерiю:

А. 30 - 40 тис. МО Б. 50 - 80 тис. МО В. 100 - 120 тис. МО

Г. 250 - 300 тис. МО Д. 10 -20 тис. МО
2. Особливостi перебiгу дифтерiйного крупу у дорослих:

А. завжди - стадiйно Б. стадiйнiсть не виявляється

В. завжди тяжкий перебiг Г. перебiг легкий Д. починається раптово3. Які антибiотики найбільш ефективні при дифтерiї?

А. антибіотики не ефективі Б. макролiди В. пенiцилiн

Г. тетрациклiн Д. левоміцетин
4. Хто є джерелом iнфекцiї при дифтерiї:

А. хворий з менінгококовим назофарингітом Б. бактеріоносій С.d.

В. хворий з назофарингеальною формою дифтерії

Г. реконвалесцент дифтерії Д. ссавці, чутливі до коринебактерій
5. Тактика лікаря за умови позитивної внутрiшньошкiрної проб на ПДС:

А. подвоїти дозу антибіотиків Б. ПДС не вводиться

В. призначити глюкокортикострероїди Г. застосувати ПДС іншої серії

Д. вводити ПДС за методом О.М.Безредко
скачати

© Усі права захищені
написати до нас