Ім'я файлу: М-20 Модуль.docx
Розширення: docx
Розмір: 20кб.
Дата: 07.05.2021
скачати
Пов'язані файли:
м20 реферат 1 э..docx
м20.docx
Давидовський М-20 Психология 1.docx

Давидовский М-20

Модульний контроль В. 4

1. Дослідження, що здійснюються психологією, базуються на таких керівних положеннях – принципах:

а) принцип детермінізму - психіка визначається способом життя і змінюється зі зміною зовнішніх умов;

б) принцип єдності свідомості й діяльності - свідомість і діяльність перебувають у нерозривній єдності; свідомість утворює внутрішній план діяльності людини;

в) принцип розвитку - психіку можна правильно зрозуміти, якщо розглядати її у безперервному розвитку, як процес і результат діяльності.

2. Поняття самосвідомості та її характеристики. (Розкрийте питання)

Усвідомлення людиною світу не зводиться до відображення лише зовнішніх об'єктів. Фокус свідомості може бути спрямовано і на саму людину, її власну діяльність, внутрішній світ. Так, в процесі пізнання дійсності та взаємодії з нею людина виступає не лише як суб'єкт відображення (той, хто пізнає), а і як об'єкт відображення (того, кого пізнають). В даному випадку спрацьовує такий компонент свідомості людини як самосвідомість, що засвідчує найвищий рівень розвитку психіки людини серед живих організмів.

Самосвідомість - це здатність людської психіки усвідомлювати власні якості, властивості та ознаки

Самосвідомість не є вродженою характеристикою людини, а формується_поступово, проходячи наступні етапи:

  1. Самовідчуття характерне для дітей першого року життя, зароджує самосвідомість і проявляється у спроможності немовляти фіксувати відчуття, що ідуть з власного організму і виражають його потреби.

  2. Самосприймання виявляється з раннього віку (близько трьох років) через спроможність дитини впізнавати свій зовнішній фізичний образ (наприклад, на фото чи в дзеркалі) та називати себе займенником "Я".

  3. Саморозуміння - прості форми надання собі певних характеристик з'являються ще в дошкільному віці (близько 4-х років) - діти вже знають свою стать, позначають себе як хорошу чи погану дитину залежно від власних вчинків та реакції на них значимих дорослих. Впродовж всього подальшого життя людина все більше вивчає себе, однак через власні зміни цей процес є динамічним.

Пізнання людиною самої себе є дуже складним процесом, який триває протягом життя. Спочатку людина пізнає свої зовнішні особливості, порівнює їх з особливостями інших людей, в результаті чого у неї формується уявлення про свій зовнішній вигляд. Потім на основі самоспостереження і рефлексії у неї виникає система знань про свої внутрішні психічні властивості. На основі сформованих уявлень і знань про свою особистість виникає складне психічне утворення, яке отримало назву "Я-концепції".

Самосвідомість проявляється у людини як процес та результат психічної діяльності. Як процес розгорнутого у часі вивчення людиною себе, самосвідомість у психології називається самоусвідомленням, а як результат утримання, переробки та використання інформації стосовно себе - Я-концепцією.

Відомо, що уявлення людини про себе соціально детерміновані. Оточуючі люди, суспільні норми і цінності відіграють роль дзеркала, в яке дивиться кожен з нас, вибудовуючи своє "Я".

Безперечно дані умови будуть здійснювати вплив на формування Я-концепції кожної людини, однак поряд з цим не слід забувати і про неповторність, унікальність кожного з нас, які потребують індивідуального розвитку.

Як компонент психіки людини самосвідомість несе певне навантаження, що виражається в функціях.

  1. Пізнавальна – накопичення інформації про власні якості, властивості, прояви.

  2. Оцінкова – формування ставлення до власних якостей.

  3. Регулятивна – побудова власної поведінки на основі знань та ставлення щодо себе.

  4. Захисна – послаблення або й усунення травмуючи негативних емоційних переживань у психіці людини.

Основою для функціонування всієї самосвідомості виступає образ "Я" - її центральний компонент.

Образ "Я" - це система уявлень та знань людини про свої власні особливості, ознаки та якості

Якщо йдеться про приблизну, орієнтовну інформацію, то фігурують уявлення ("... Мені здається, що я маю здібності до малювання"), якщо інформація про себе є об'єктивною, перевіреною, то мають на увазі знання (ім'я людини, дата її народження тощо).Качества холерика присущи совсем в небольшой степени

Качества сангвиника ярко выражены. Они сочетают в себе все три качества: силу, подвижность, уравновешенность. Это общительные, активные, энергичные люди. Активно жестикулируют, ярко выраженная мимика. Прекрасные работники, так как быстро приспосабливаются, стремятся добиться своих целей, очень работоспособны, отзывчивы, по жизни они оптимисты, благодаря своим навыкам общения легко находят общий язык в коллективе, поддерживают дружескую атмосферу. Сангвиники - люди, креативные, идейные. Очень эмоциональны, однако, умеют себя сдерживать и легко переживают неприятности. К сложным ситуациям относятся с юмором. Однако у них есть и свои отрицательные качества: неспособность доводить дело до конца (однако если они действительно увлечены, то приложат все силы для достижения цели), они непостоянны в своих принципах и вкусах, часто принимают необдуманные решения.

Качества флегматика ярко выражены. Люди этого типа темперамента уравновешены, инертны. Спокойные, невозмутимые люди. Уравновешены в эмоциях. Стремятся достичь своей цели, двигаясь постепенно шаг за шагом. Очень выносливы и трудолюбивы, внимательны и усидчивы. Не очень мобильны, долго привыкают к новой обстановке, не любят менять образ жизни. В своем настроении постоянны, не эмоциональны. Не любят «болтать», говорят всегда по делу. Флегматики долго обдумывают свои решения, пассивны, склонны к постоянству. Иногда могут быть слишком равнодушными к окружающим. От воспитания зависит, будут ли они большими лентяями или целеустремленными людьми.

Качества меланхолика присущи в значительной степени. Такие люди могут действовать медленно, неуравновешены в эмоциях, чувствах. Неуверенные в себе, робкие люди. Выглядят вялыми, утомленными. Им сложно самостоятельно принимать решения, выбирать. Очень медленно приспосабливаются к обстоятельствам. Меланхолики очень ранимы, принимают все близко к сердцу. Любая неприятность выбивает их из колеи и представляется неразрешимой ситуацией. Много волнуются, нервничают. Могут быть хорошими работниками, если создать им нужные условия труда и особо не напрягать. Не инициативны, не деятельны. Им нужна постоянная поддержка и отдых как физический, так и эмоциональный.
Я очень уравновешенный, не люблю спорить, не болтаю, говорю только по делу. Но у меня есть один большой минус, который нужно исправить: я редко довожу дела до конца, принимаю необдуманные решения. Для менеджера это большой минус, но я пытаюсь его исправить, однако и правда, если делом я сильно увлечен, то я прикладываю все силы для достижения цели.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас