Ім'я файлу: 2.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 277кб.
Дата: 15.01.2021
скачати
Пов'язані файли:
острівні країни.pdf
австралія 1 (1).pdf
УРОКИ ХУД.КУЛЬТУРИ.ч.І.pdf

ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ
1. Джерела, масштаби і наслідки забруднення атмосфери
2. Стан повітряного середовища України
3. Правові і міжнародні акти охорони природи: а) Міжнародні природні ресурси. б) Міжнародне співробітництво в галузі охорони природи
1. Атмосфера завжди містить певну кількість домішок, котрі зумовлюються природними та антропогенними джерелами. До числа домішок, що виділяються природними джерелами належать: пил (рослинного, вулканічного, космічного походження, внаслідок ерозії ґрунту, частинки морської солі тощо); туман, дим, гази від лісових та степових пожеж; гази вулканічного походження; різноманітні продукти рослинного, тваринного та мікробіологічного походження.
Природні забруднювачі бувають розподіленими, наприклад, випадання космічного пилу, або короткочасними стихійними, наприклад, лісові та степові пожежі, виверження вулканів тощо.
Рівень забруднення атмосфери природними джерелами є фоновим і несуттєво змінюється з плином часу.
Ще 50 років тому природа досить успішно ліквідовувала різноманітні забруднення, але нині вона з цим завданням вже не справляється. За останні кілька років у світі спалюється в середньому 10 млрд. тонн палива на рік. При цьому викидається 22 млрд. тонн вуглекислого газу, 150 млн. тонн двоокису сірки, близько 300 млн. тонн оксиду вуглецю, 50 млн. тонн оксиду азоту, 200-700 млн. тонн пилу і диму та багато інших речовин, з якими надходять в атмосферу шкідливі, хвороботворні, канцерогенні та мутагенні речовини.
Найбільш поширеними токсичними речовинами, котрі забруднюють атмосферу, є оксид вуглецю СО, діоксид сірки SO оксид азоту N0, вуглеводні
СН та пил. Забруднення стало великим соціально-екологічним лихом. Зараз налічується більше 500 шкідливих речовин, котрі забруднюють атмосферу, і
їхня кількість зростає. Сьогодні в містах забруднене повітря в 15 разів вище, ніж у сільській місцевості, тау разів вище, ніж над океаном.
Більш як 300 млн. автомашин щодня викидають у повітря 800 тис. тонн окису вуглецю, 1 тис. тонн свинцю. Більшість з 200 компонентів вихлопних газів автомашин згубно впливає на організм людини, а оксид азоту є одним із компонентів димних туманів - смогів. Вони бувають трьох типів: вологі - Лондон, сухі - Лос-Анджелес, льодяні - Арктика та Субарктика, Аляска. Особливо небезпечні сірчисті сполуки й оксиди азоту, (N0, N0) які спричиняють кислотні дощі (Н. Звичайне значення рН (показник
кислотності опадів, характеристика кислотного або лужного середовища) у природі становить 5,6-5,7, а в Європі та Північній Америці рН = 4,5. За останні 10 років у Швеції з 90 тис. озер залишилось 20 тису Канаді -50 тису Норвегії мертві понад 50 % озер, гине велика кількість риби (РН = 5).
2. Основними забруднювачами повітря України є підприємства чорної металургії (33 %), енергетики (ЗО %), вугільної промисловості (10 %), хімічної та нафтохімічної промисловості (7 %).
Щорічно по всій Україні в атмосферу виділяється близько 17 млн. тонн шкідливих речовин.
Більше 'з усіх промислових викидів, шкідливих домішок у повітрі припадає на автотранспорт - млрд. тонн на рік. Встановлено нормативи забруднення повітря:
• максимально - разова;
• середньодобова гранично допустима концентрація (ГДК). На території України функціонує 1500 підприємств, що викидають у атмосферу шкідливі речовини. Загальна кількість відходів збільшується щороку на 12 млн. тонн.
Найбільш високе забруднення атмосфери спостерігається в Донецькій області та Дніпропетровському регіоні (Кривий Ріг, Дніпропетровськ), а також навколо обласних центрів.
3 а. Природоохоронні проблеми не знають національних кордонів, тому екологічні проблеми є міжнародними проблемами і вимагають міжнародного співробітництва.
Існує багато міжнародних природних ресурсів, котрі належать не окремій країні, а є спільними (Світовий океан, атмосфера, Антарктида, космічний простір). Значення Світового океану величезне та постійно зростає у зв’язку з виснаженням природних ресурсів суші. Поки що риба та інші морські продукти складають всього 1 %, що споживаються людством, але найближчим часом цей відсоток буде невпинно збільшуватися.Вода океану містить понад 60 хімічних елементів, але більшість з них - малої концентрації, що робить їх видобуток економічно нерентабельним.
Нині видобуток солі (NаСІ) здійснюється в океані. Серед інших речовин, що постачає океан, слід назвати нафту, сірку, золото та ін.
Значні багатства є в Антарктиді, але важливо залишити їх недоторканими для досліджень вчених різних країн.
3 б При використанні міжнародних ресурсів особливо важливими є наявність та дотримання міжнародних домовленостей.

Найбільші проблеми постають при сумісному використанні запасів риби та морських ресурсів держав, що існують поруч. При міграції тварин виникає проблема охорони та збереження зникаючих видів, адже в біоценозі кордонів не існує. Внаслідок цього виникає багато проблем, коли тварини, котрі знаходяться під охороною на території однієї країни, мігрують в іншу.
Ця проблема не лише екологічна, але й економічна, оскільки часто виникають конфлікти внаслідок браконьєрства у так званному 200-ти мільному економічному просторі, в якому вилов риби та інших морських продуктів обмежено державою, яка знаходиться на узбережжі цього моря.
Історія міжнародної екологічної співпраці почалась у 1875 році, коли
Австро-Угорщина та Італія прийняли Декларацію про охорону птахів. В 1897 році Росія, Японія, США уклали угоду про спільне використання і охорону морських котиків у Тихому океані.
Велику роботу щодо охорони довкілля проводить Gгееnреасе - Зелений світ. Ця організація утворена в 1971 р. в Америці. Вона діє в ЗО країнах світу. В Україні почала працювати в 1990 році.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас