Ім'я файлу: Укр мова.docx
Розширення: docx
Розмір: 22кб.
Дата: 30.10.2022
скачати

«Департамент культури та туризму

Кіровоградської обласної державної адміністрації

"Олександрійський фаховий коледж культури і мистецтв»

Словник музичних термінів

Підготувала студентка III курсу

Спеціальності:" Менеджмент соціокультурної діяльності"

Спеціалізації: "Народне пісенне мистецтво"

Базик Валерії

Викладач: Кучмак К.І.

м. Олександрія

1.Давньогрецькі лади- система мелодичних ладів в музиці античної Греції, основу яких складали тетрахорди. Залежно від складу інтервалів розрізнювались діатонічні, хроматичні та енгармонічні низхідні види тетрахордів (тон- тон- півтон; півтори тони-пів-тон- півтон; два тони- чверть тону- чверть тону)

2.Двочастинна форма- (проста двочастинна форма) - така побудова музичного твору, яка зіставляє два однорідних або контрастних за характером періоди. Розділи Д.ф., як правило, теж контрастні, кожна частина може повторюватись.

3. Дет Метал- (від англ. death – смерть) – “смертельний метал”, максимально гнітючий, похмурий треш.

4. Джангл- (англ. jungl) - джазовий стиль, який характеризується екзотичними комбінаціями тембрів, гострими дисонуючими звучаннями, кластерами, сурдинними ефектами, гліссандо тощо. Засновником Д. був Д.Елінгтон. Інша назва Д. - 'стиль джунглів'.

5. Дзеркальна реприза- в сонатній формі - особливий вид репризи, яка повторює основні розділи експозиції у зворотному порядку: спочатку побічну, а потім головну партію

6. Диригентська схема- основна складова частина жестів мануальної техніки, якою диригент керується, передаючи музичну організацію та художній зміст твору в процесі його виконання. Д.с. є пластичним вираженням музичного розміру твору, що виконується

7.Діатонічні лади- давньогрецькі лади, середньовічні лади, лади європейської народної музики, лади мажоро-мінорної системи (без хроматизмів)
8. Екзотична музика- (від гр. exotikos - чужий, іноземний, заморський) - музика з елементами мелодики, ритміки, гармонії, інструментовки, характерними для музики країн Сходу (Індії, Китаю, Японії і т. д.)
9. Електроорган- електричний музичний інструмент з двома мануалами та клавіатурою для ніг. Діапазон: До - до4. Має тембровий механізм з комплектом готових тембрів, великою кількістю комбінацій обертонів та ступенів вібрації.
10. Емоції-(від лат.emoveo - хвилюю, збуджую) - реакції людини на дію подразників, у яких реалізуються ситуативні переживання. Завдяки Е. людина не лише переживає зміст музичного твору, але й відчуває, сприймає, уявляє та розуміє його. Сукупність Е. і почуттів утворює емоційну сферу людини, надзвичайно важливу для митця - музиканта будь-якого спрямування - диригента, інструменталіста, співака тощо.
11.Еолійський лад- давньогрецький натуральний лад, звукоряд якого повністю співпадає зі звукорядом натурального мінору, але має лише одну опору - тоніку
12.Епітафія- (гр. epitaphios - намогильний) - музичний твір на честь померлої людини (напр., 'Біля могили Ріхарда Вагнера' Ф.Ліста, 'Жалібний марш', 'На вічну пам’ять Котляревському' М.Лисенка та ін
13. Ерху- ерхуцинь - китайський двострунний смичковий інструмент, різновид хуциня. Звук легкий, ніжний, схожий на фальцет. Застосовується як сольний, ансамблевий та оркестровий інструмент.
14. Естрада - (від лат. stratum - підлога, настил) - 1. Підмостки для концертних виступів. 2. Вид сценічного мистецтва, який поєднує різні форми виконавства в Е. концерти.

15. Етюд- інструктивна вправа для розвитку виконавської (переважно інструментальної) техніки.

Використані джерела:
  • Словник-довідник музичних термінів за книгами Ю.Є. Юцевича


скачати

© Усі права захищені
написати до нас