1   2   3   4   5
Ім'я файлу: Slovnik-dovidnik_osnovnih_terminiv_i_ponat_z_teori.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 923кб.
Дата: 24.01.2023
скачати

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/335100344
Словник
-довідник основних термінів і понять з теорії та методики фізичного виховання і спорту
Book
· July 2013
CITATIONS
0
READS
13,576
1 author:
Some of the authors of this publication are also working on these related projects:
Innovative Researchers
View project
Technical SCIENCE ⚙
View project
Volodymyr Naumchuk
Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
57
PUBLICATIONS
35
CITATIONS
SEE PROFILE
All content following this page was uploaded by
Volodymyr Naumchuk on 30 January 2020.
The user has requested enhancement of the downloaded file.

Наумчук Володимир Іванович
Словник-довідник
основних термінів і понять
з теорії та методики
фізичного виховання і спорту
Тернопіль
Видавництво Астон
2013

Наумчук Володимир Іванович
Словник-довідник основних термінів і понять з теорії та методики фізичного виховання і спорту. — Тернопіль: Видавництво Астон, 2013. — 96 с.
Рецензенти:
Кравець В.П. — доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент
АПН України, ректор Тернопільського національного педагогічного університету
імені Володимира Гнатюка;
Поволоцький Ю.А. — заслужений працівник фізичної культури та спорту, начальник управління з питань фізичної культури та спорту Одеської обласної державної адміністрації.
Словник-довідник містить найважливіші поняття теорії і методики фізичного виховання та спорту. У ньому розкривається зміст понад 400 основних термінів і понять, якими оперують у галузі фізичної культури і спорту.
Навчально-методичний посібник адресований студентам і викладачам вищих навчальних закладів, учителям загальноосвітніх шкіл, тренерам, методистам, широкому колу читачів, які цікавляться фізичною культурою та спортом.
ISBN 978-966-308-520-3
© Наумчук Володимир Іванович, 2013
© ТзОВ «Видавництво Астон», верстка, 2013

Перелік умовних скорочень
ДСТ

добровільне спортивне товариство
ДЮСШ

дитячо-юнацька спортивна школа
ЛФК

лікувальна фізична культура
КФК

колектив фізичної культури
СДЮСШОР

спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву
СК
– спортивний клуб
УОР
– училища олімпійського резерву
УФК

училища фізичної культури
ШВСМ
– школи вищої спортивної майстерності

Словник
А
Абсолютна сила
Адаптація
Адаптивна фізична культура
Адинамія
Аеробіка
Аеробна витривалість
Аеробна працездатність
Аквааеробіка
Акселерація
Активна гнучкість
Активний відпочинок
Алактатна витривалість
Алгоритм розвитку рухової дії в процесі навчання
Альпінізм
Амбідекстрія
Анаеробна працездатність
Антиципаційні реакції
Антиципація
Армрестлінг
Атлетизм
Б
Біатлон
Бокс
Будова тіла
В
Важка атлетика
Варіативність техніки
Велосипедний спорт
Веслувальний спорт
Вибухова сила
Види спорту
Визначальна ланка техніки рухів
Викладання
Витривалість
Вихідне положення

Виховання
Виховання фізичних якостей
Відкладений (слідовий) тренувальний ефект
Відновлення
Відносна сила
«Відчуття простору»
«Відчуття ритму»
«Відчуття часу»
«Відчуття швидкості»
Вік
Вікова періодизація (класифікація)
Віндсерфінг
Вітрильний спорт
Внутрішня структура фізичної вправи
Водні види спорту
Вольова підготовка спортсмена
Впрацьовування
Втома
Г
Гандикап
Генералізація фізичних якостей
Гігієна фізичної культури та спорту
Гігієнічна фізична культура
Гіперкінезія
Гіподинамія
Гіпокінезія
Гіпоксія (кисневе голодування)
Гірськолижний спорт
Гнучкість
Гомеостаз
Гра
Д
Деталі техніки рухів
Дефіцит (резерв) активної гнучкості
Динамічний стереотип
Дискваліфікація
Дисоціація фізичних якостей
Дитячо-юнацькі спортивні школи (ДЮСШ)
Добровільне спортивне товариство (ДСТ)
Доза навантаження

Дозування навантаження
Допінг
Допінг-контроль
Е
Економічність техніки
Етапний контроль
Етапний контроль у підготовці спортсмена
Ефективність техніки
Ж
Жорсткий (неповний) відпочинок
З
Загальна (аеробна) витривалість
Загальна тренованість спортсмена
Загальна фізична підготовка
Загальна фізична підготовка спортсмена
Загальна щільність уроку (заняття)
Загальні координаційні здібності
Загальнодоступний (масовий) спорт
Загальнометодичні принципи фізичного виховання
Загальнопідготовчі вправи
Загальнорозвивальні вправи
Загартування
Задатки
Запас швидкості
Засоби фізичного виховання та спортивного тренування
Здібності
Здоровий спосіб життя
Здоровий стиль життя
Здоров'я
Змагальна діяльність
Змагальне навантаження
Змагальний метод
Змагальні вправи
Змагання
Зміст фізичних вправ
Змішана система проведення змагань
Зовнішня структура фізичної вправи

І
Ігрова діяльність
Ігрова культура
Ігровий метод
Ігрові види спорту
Імітаційні вправи
Імпульс сили
Індекс витривалості
Індивід (індивідуум)
Індивідуальний розвиток
Інтегративна підготовка спортсмена
Інтелектуальна підготовка спортсмена
Інтенсивність навантаження
Інтуїція
Й
Йога
К
Календар змагань
Калланетика
Кисневий борг
Кисневий запит
Кінестезія
Кінний спорт
Класифікаційні системи
Класифікація урочних форм занять
Класифікація фізичних вправ
Ковзанярський спорт
Коефіцієнт витривалості
Колектив фізичної культури (КФК)
Колова система проведення змагань
Комбінована (змішана) система проведення змагань
Комплексний контроль у підготовці спортсмена
Конституція тіла
Концентрація фізичних якостей
Координаційна витривалість
Координаційне м'язове напруження
Координаційні здібності

Креатив
Крива вправляння
Кумулятивний тренувальний ефект
Л
Лабільність
Лактатна витривалість
Латентний період реакції
Лижні гонки
Лікарсько-педагогічні спостереження
Лікувальна фізична культура (ЛФК)
Лікувально-фізкультурний диспансер
Літній табір відпочинку дітей
Легка атлетика
Локалізація стомлення
М
Макроцикл тренування
Максимальне тренувальне навантаження
Масовий спорт
Мезоцикл тренування
Методика фізичного виховання
Методи перемінних вправ
Методи спортивного тренування
Методи стандартних вправ
Методи фізичного виховання
Методи чітко регламентованих вправ
Методичний прийом
Метод колового тренування
Метод навчання вправ загалом (у цілому)
Метод навчання вправ за частинами
Метод поєднаного впливу
Механізми стомлення
Міжпредметні (міждисциплінарні) зв’язки
Мікроцикл тренування
Мінімакс (екстремальний) інтервал
Мінімальна тактична інформативність техніки для суперника
Модель спортивної техніки
Момент сили
Моральна підготовка спортсмена
Моторна щільність уроку (заняття)

Н
Навчальна програма
Навчальний план
Навчальний предмет (дисципліна)
Навчання
Навчання руховим діям
Напружений (неповний) інтервал
Негативний перенос рухової навички
Нераціональне (надмірне) м'язове напруження
О
Облік у фізичному вихованні
Обсяг навантаження
Оздоровчо-реабілітаційна фізична культура
Оздоровчо-рекреативна фізична культура
Олімпійська система проведення змагань
Онтогенез
Оперативна поза тіла
Оперативний контроль
Оперативний контроль у підготовці спортсмена
Організм людини
Ординарний (повний) відпочинок
Освіта
Основа техніки рухів
Основні (змагальні) вправи
Особистість
Оцінка
Оцінювання
П
Пауерліфтинг
Пасивна гнучкість
Пасивний відпочинок
Педагогічна технологія
Педагогічне тестування
Педагогічний контроль у фізичному вихованні
Перевтома
Передстартовий стан
Перенапруження
Перетренованість

Підвідні вправи
Підготовка спортсмена
Підготовленість спортсмена
Підготовчі вправи
Підсумковий контроль
Плавання
План-графік навчального процесу
План-конспект уроку (заняття)
Планування фізичного виховання
Повний (ординарний) інтервал
Позаурочні форми занять у фізичному вихованні
Позитивний перенос рухової навички
Положения про змагання
Попередній контроль
Постава
Поточний контроль
Поточний контроль у підготовці спортсмена
Правила змагань
Працездатність
Принципи спортивного тренування
Принципи фізичного виховання
Прискорення руху
Прискорювальна сила
Програма з предмета «Фізична культура»
Програми фізичного виховання школярів
Пропаганда фізичної культури і спорту
Проста рухова реакція
Професійно-прикладна фізична підготовка
Професіонал
Процес навчання
Процес стомлення
Прудкість
Психогігієна спорту
Психологічна підготовка спортсмена
Психологічне забезпечення спортивної діяльності
Психологія фізичного виховання і спорту
Психорегуляція у спорті
Р
Ранкова гімнастика
Реабілітація
Режим дня
Резерв гнучкості

Резистентність
Результативність техніки
Рекреація
Релаксація
Ремінісценція
Риси особистості
Ритмічна (аеробна) гімнастика
Ритм рухів
Рівновага
Робочий (тематичний) план
Розвивальні вправи
Розвиток фізичних здібностей
Розклад занять
Розминка
Рухливість
Рухова активність
Рухова дія
Рухова навичка
Рухова реакція
Рухове уміння
Рухові здібності
Рухові уявлення
С
Самовиховання
Самоконтроль
Самоосвіта
Самооцінка
Санний спорт
Свято фізичної культури
Сенситивний період
Сила
Сила руху
Силова витривалість
Силова спритність
Силова точність рухів
Силові здібності
Система підготовки спортсмена
Система проведення змагань з вибуванням (олімпійська система)
Система спортивних шкіл
Система управління вдосконаленням спортсмена
Система фізичного виховання
Складні рухові реакції

Сноубординг
Спадковість
Специфічні координаційні здібності
Специфічні принципи фізичного виховання
Спеціальна витривалість
Спеціальна тренованість спортсмена
Спеціальна фізична підготовка
Спеціальна фізична підготовка спортсмена
Спеціальні координаційні здібності
Спеціально-підготовчі вправи
Спорт
Спорт вищих досягнень
Спортивна боротьба
Спортивна гімнастика
Спортивна діяльність
Спортивна етика
Спортивна медицина
Спортивна орієнтація
Спортивна психодіагностика
Спортивна стратегія
Спортивна тактика
Спортивна техніка
Спортивна травма
Спортивна форма
Спортивне вдосконалення
Спортивне досягнення
Спортивне обладнання та інвентар
Спортивне орієнтування
Спортивне тренування
Спортивний відбір
Спортивний клуб (СК)
Спортивний масаж
Спортивний рекорд
Спортивний рух
Спортивні ігри
Спортивні споруди
Спортивно-реабілітаційна фізична культура
Спортивно-тактична підготовка
Спортивно-технічна підготовка
Спритність
Стабільність техніки
Стартова сила
Стартова швидкість
Стійкий стан

Стретчінг
Стрілецький спорт
Структура процесу навчання руховим діям
Структура рухів
Структура тренування
Структура уроку (спортивно-тренувального заняття)
Суперкомпенсація
Суперкомпенсований відпочинок
Суперуміння
Сучасне п’ятиборство
Т
Тактичне мислення
Тактичний задум
Тактичний план
Талант
Творчість
Тематичний план
Темперамент
Темп рухів
Теоретична (інтелектуальна) підготовка спортсмена
Теорія фізичного виховання
Терміновий (ближній) тренувальний ефект
Тест
Техніка фізичних вправ
Технічні види спорту
Технічні засоби
Технологія виховної діяльності
Технологія планування
Тонічне м'язове напруження
Топографія сили
Траєкторія руху
Тренажер
Тренованість спортсмена
Тренувальна діяльність
Тренувальне навантаження
Тренувальні пристрої
Туризм
У
Увідна гімнастика
Управління підготовкою спортсменів

Управління фізичною культурою і спортом
Урочні форми занять у фізичному вихованні
Училища фізичної культури (УФК), училища олімпійського резерву (УОР), спеціалізовані класи
Учіння
Ф
Фаза декомпенсованої втоми
Фаза компенсованої втоми
Фехтування
Фігурне катання
Фізична досконалість
Фізична культура
Фізична освіта
Фізична підготовка
Фізична підготовка спортсмена
Фізична підготовленість
Фізичне виховання
Фізичне здоров'я
Фізичне навантаження
Фізичний розвиток
Фізичні вправи
Фізичні здібності
Фізичні якості
Фізкультурна пауза
Фізкультурний рух
Фізкультурний самоконтроль
Фізкультурні хвилинки
Філогенез
Фора
Форма фізичної вправи
Форми занять фізичними вправами
Фрістайл
Фрустрація
Функції спорту
Функціональна система
Функціональний стан
Х
Характер
Харизма
Художня гімнастика

Ц
Цикли тренування
Ш
Швидка сила
Швидкісна витривалість
«Швидкісний бар'єр»
Швидкісні здібності
Швидкісно-силові здібності
Швидкість рухових реакцій
Швидкість руху
Шейпінг
Шкідливі звички
Шкільний колектив фізичної культури
«Школа спорту»
Щ
Щільність уроку (заняття)

А
Абсолютна сила (від лат. absolutus — необмежений, довершений) — максимальна сила, яку виявляє людина у будь-якому русі незалежно від маси її тіла. Абсолютна сила використовується для оцінки рівня розвитку власне силових здібностей.
Адаптація (лат. adaptatio, від adapto — пристосовую) — пристосування організму або окремих його систем до змін навколишнього середовища, величини
і характеру фізичних навантажень.
Адаптивна фізична культура — напрям фізичної культури, об'єктом пізнання, впливу й оздоровлення якого є хворі люди.
Адинамія (від грец. ά — префікса, що означає заперечення, відсутність і
δύναμις — сила)— практично нульова рухова активність.
Аеробіка (від грец. άήρ — повітря і βίος — життя)— система вправ у циклічних видах спорту, пов'язаних з проявом витривалості (ходьба, біг, плавання і т. п.), яка спрямована на підвищення функціональних можливостей серцево- судинної і дихальної систем; комплекс оздоровчих фізичних вправ, що виконуються у супроводі музики. Аеробіка належить до великих форм занять фізичними вправами.
Аеробна витривалість — див. Загальна витривалість.
Аеробна працездатність (від грец. άήρ — повітря)— здатність організму тривалий час виконувати фізичну роботу при достатній кількості кисню, що поступає у внутрішнє середовище.
Аквааеробіка (від лат. aqua — вода і аеробіка)— система фізичних вправ у воді, що виконуються під музичний супровід і поєднують елементи плавання, гімнастики, стретчінгу та силових вправ.
Акселерація (від лат. acceleratio — прискорення) — прискорений
індивідуальний розвиток, за якого середньофізичні та психофізіологічні константи дитини або підлітка випереджають оптимальні.
Активна гнучкість (від лат. activus — діяльний, дійовий) — здатність людини виконувати рухи з великою амплітудою за рахунок власних м'язових зусиль.
Активний відпочинок — діяльність, яка передбачає чергування роботи окремих м'язових груп організму, а також зміну її характеру та умов з метою
прискорення відновлювальних процесів.
Алактатна витривалість (від лат. lac (lactis) — молоко) — здатність використовувати енергію креатинфосфокіназної реакції. Алактатна витривалість є складовою анаеробних можливостей організму.
Алгоритм розвитку рухової дії в процесі навчання — просування від незнання та невміння до досконалого і свідомого оволодіння комплексом навичок на основі теоретико-практичних концепцій навчання: а— незнання, невміння; б — знання рухового завдання; в — уявлення про рухову дію (її «образ»); г — рухове вміння; ґ — рухова навичка; д — суперуміння (система навичок вищого порядку).
Альпінізм (від назви гір Альпи) — сходження на важкодоступні гірські вершини, подолання крутих скельних, льодових та снігових схилів, вимушені ночівлі в екстремальних умовах та інше.
Амбідекстрія (від лат. ambo — обидва і dexter — правий) — однаковий розвиток функцій правої та лівої рук і ніг (рухова симетрія володіння обома кінцівками).
Анаеробна працездатність (від грец. άνα — префікса, що означає зворотну дію і άήρ — повітря)— здатність організму виконувати фізичну роботу при недостатній кількості кисню, що поступає у внутрішнє середовище, порівняно з його потребою.
Антиципаційні реакції — випереджувальне відображення дійсності, що включає передбачення і упереджувальні дії.
Антиципація (лат. anticipatio, від anticipo — наперед засвоюю, сприймаю заздалегідь) — здатність визначати наперед дії суперника.
Армрестлінг (англ. аrmwresling, від аrm — рука і wrestle — боротися) — протиборство за певними правилами двох спортсменів на руках, зігнутих у ліктьових суглобах, що спираються на стіл.
Атлетизм (від грец. άϑλητιϞή) — система фізичних вправ, спрямована на всебічну силову підготовку і вдосконалення будови тіла шляхом розвитку мускулатури. Атлетизм належить до великих форм занять фізичними вправами.

  1   2   3   4   5

скачати

© Усі права захищені
написати до нас