Other Нові уявлення про завдання і методи гіпербаричної

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Цей файл узятий з колекції Medinfo

http://www.doktor.ru/medinfo

http://medinfo.home.ml.org

E-mail: medinfo@mail.admiral.ru

or medreferats@usa.net

or pazufu@altern.org

FidoNet 2:5030 / 434 Andrey Novicov

Пишемо реферати на замовлення - e-mail: medinfo@mail.admiral.ru


У Medinfo для вас найбільша російська колекція медичних

рефератів, історій хвороби, літератури, навчальних програм, тестів.


Заходьте на http://www.doktor.ru - Російський медичний сервер для всіх!


ГБО

Гіпербарична медицина отримує все більше поширення

ня в різних країнах миру.У Росії в даний час більше

ніж в 200 містах функціонують відділення ГБО.

Широке поширення даний метод одержав у зв'язку з

тим, що гіпоксія-одна з центральних проблем сучасної патоло-

гіі.Как відомо, переважна більшість захворювань людини

веде до розвитку кисневої недостатності або обумовлену

нею, тому тяжкість гіпоксії нерідко є визначальним чинником

тором, вирішальним результат даного заболеванія.В клінічних умовах

гіпоксія зазвичай виникає вдруге, однак, розвинувшись, вона в свою

чергу усогубляет перебіг основного захворювання, що веде до

обваження вже наявної кічлородной недостатності і зниження

функціональних резервів її корекції-коло замикається, і перебуваючи-

ня хворого починає прогресивно погіршуватися, якщо під час не

будуть використані дієві засоби антігоноотіческой (?)

терапії.

Як часто зустрічається гіпоксія в клініці?

Ця більшість поразок апарату:

а) зовнішнього дихання;

б) системи кровообігу;

в) червоної крові;

г) ЦНС;

д) ендокринних залоз, які у свою чергу регу-

ють діяльність цих систем і активність метаболізму орга-

низма в цілому.


- 2 -


Тому можливість ефективного впливу на вже розвинувши-

шуюся кисневу недостатність або, попередження її при раз-

особистих екстремальних станах служить запорукою успішного вико-

ходу переважної більшості гострих і хронічних захворювань-

ний, роль ГБО при цьому важко переоцінити.

Що в даний час вкладається в поняття "гіпоксія"

Гіпоксія це не тільки зниження вмісту кисню в тканинах

вледствие порушення надходження кисню до місць його безпо-

редньо споживання (мітохондрії), а й порушення процесу

утилізації кисню, вже доставленого до тканин в необхідному

кількості (так звана гістотоксіческая, або тканинна, гипок-

ся).

Однак результатом тканинної гіпоксії є не зниження,

а підвищення напруги кисню в клітині, т.е.гіпероксія.Однако

кінцевим результатом як одного, так і іншого процесу є

дефіцит енергетичного балансу клеткі.В той же час енерге-

чна недостатність клітини може бути обумовлена ​​порушенням

як біологічного окислення (недостатнє надходження кислор-

та в клітку, зниження активності ферментів, що здійснюють перенесення

електрона водню на кисень), так і сегобах (?) інших процес-

сов, блокуючих ресинтез АТФ з АДФ (роз'єднання процесів окис-

лення і фосфорелірованія, дефіцит процесів фосфорелірованія і

використання вже синтезованих в мітохондріях макроергічних

з'єднань для потреб клітини і організму в целом.Немаловажная роль

в цьому належить змінам, що виникають у циклі Кребса, кото-

рий є основним замовником атомів водню і відновлений-

них форм НАД, а також у електроннопереносящей дихальної ланцюга

мітохондрії, що представляє по суті справи основну кіслородутілі-


- 3 -


зірующую енергообразующую систему організма.Следовательно недос-

таток кисню в клітині є лише однією з причин, порушую-

щих процеси біологічного окислення, а порушення біологічно-

го окислення в свою чергу служить тільки окремим випадком, кото-

рий може вести до розвитку енергетичної недостатності кліть-

ки, тканини або всього організму (кисень бере участь не тільки в

енергетичному обміні, тобто виділенні і акумуляції енергії, а й

в біосинтетичних і детоксикаційних реакціях).

Енергетична недостатність клітини-універсальний результат

практично всіх форм її патології.

Енергетичний обмін у людини залежить не тільки від піт-

ребность організму в енергіі.Во чому він регламентується віз-

можностями звільнення, накопичення і використання вільної

енергії.

Звільнення енергії в організмі відбувається в чотири етапи:

1.Гідролітіческое розщеплення полімерів (білків, жирів, углево-

дів) на мономери (моносахариди, жирні кислоти, гліцерин, аміно-

кислоти). При цьому виділяється тільки 0,1% всієї енергії і то в

вигляді тепла.

2.Превращеніе мономерів у такі низькомолекулярні речовини, як

піровиноградна кислота та ацетил-КоА, що служить основним "енер-

тичним паливом "для циклу Кребса.Прі цьому звільняється 1 / 3

всієї енергії, укладеної в їжі, причому близько 60% її розсіюючи-

ється у вигляді тепла.

3.Окісленіе ацетил-КоА в циклі Кребса, де відбувається звільняються-

деніе водню і утворення вуглекислого газа.Однако вільної

енергії в циклі Кребса практично не виділяється.

4.Окіслітельное фосфорелірованіе, завдяки яким енергія


- 4 -


атомів водню (його електрона) шляхом ряду послідовно

відбуваються на дихальної ланцюга мітохондрії окисно-віднов-

новітельних реакцій акумулюється в макроергічних зв'язках АТФ

та інших фосфоровмісних соедіненій.Прі цьому виділяється вся

енергія харчових речовин, причому половина енергії виділяється у ви-

де тепла.

Отже, сутністю біоенергетики є процес

перетворення хімічної енергії надходять у клітку органічних

речовин їжі в різні форми фізіологічно корисної енергії

(Механічна, хімічна, теплова, електрична).

Енергетичний обмін організму тісно пов'язаний зі споживанням

кисню. Окислення водню киснем повітря яляется важливішого-

ший реації, що забезпечує енергією основні процеси життєдіяльності

ності організма.Виделяющаяся при цьому енергія передається на зберігання до

макроергічних сполуках типу АТФ та інших.

Для позначення тих форм патології, в основі яких лежить

енергетична недостатність організму, введено термін гіпоер-

Гоз.

Розрізняють гіпоергоз:

1.Діссіміляціонний

2.Аккумуляціонний

3.Утілізаціонний

Діссіміляціонний пов'язаний з порушенням виділення енергії, в

молекулах харчових речовин.

Акумуляційний виникає при порушенні накопичення енер-

гии, звільненої з молекули харчових речовин, в макроергічних

зв'язках (зниження швидкості розщеплення АТФ).

Утилізаційні залежить від порушення використання енер-


- 5 -


гии, акумульованої в АТФ.

Енергетична недостатність-результат практично будь-якого па-

тологических процесу, що локалізується на рівні клітини.

Резюмуючи вищесказане, можна дати таке визначення

гіпоксії: гіпоксія (або киснева недостатність)-це стан-

ня, що виникає при невідповідності між потребою клітини

кисню і його доставкою до неї, або в тому випадку, коли це со

відності досягається в результаті надмірного напруги діяль-

ності кислородтранспортной системи, що веде до зменшення її

функціонального резерва.В першому випадку відбувається зниження кле-

точного Ро 42 0, у другому Ро 42 0 на окремих етапах кисневого кас-

када організму.

Гіпоксія в клінічних умовах-явище завжди вторинне,

при усуненні причини захворювання зникає і причина гипок-

сіі.Однако ліквідація гіпоксії в той же час далеко не завжди в

змозі ліквідувати основне захворювання.

В основі терапевтичного ефекту ГБО лежить значне

збільшення кисневої ємності рідких середовищ організму (кров, лім-

фа, тканинна рідина і т.д.), які при цьому стають доста-

точно потужними переносниками кисню до клеткам.Кіслородная ем-

кістка рідких середовищ організму при ГБО підвищується переважно

за рахунок збільшення розчинення в них кисню.

Здатність набагато збільшувати кисневу ємність крові

послужила підставою для використання ГБО при таких состояни-

ях, коли гемоглобін повністю або частково виключається з про-

процесу дихання, тобто при анемічній (масивна крововтрата) і

токсичної (отруєння з утворенням карбоксигемоглобіну і

т.д.) формах геміческой гіпоксії.


- 6 -


Багато важливих сторони застосування ГБО пов'язані з її спосіб-

ністю компенсувати метаболічні потреби організму в

кисні при зниженні швидкості кровотоку в цілому або в окремих

них ділянках тіла.

Поряд з підвищенням артеріального Ро 42 0 ГБО істотно поліп-

щує дифузію кисню з капіляра до найбільш віддаленим кліть-

кам.

Слід зупинитися на основних перевагах ГБО в порів-

рівняно з кисневою терапією при звичайному тиску.

Гіпербарична оксигенація:

1.компенсірует практично будь-яку форму кисневої недостатності

ності і перш за все гіпоксію, зумовлену втратою або інакті-

ваціей значної частини циркулюючого гемоглобіну;

2.Существенное удлінняет відстань ефективної дифузії кисло-

роду в тканинах;

3.обеспечівает метаболічні потреби тканин при зниженні

об'ємної скороти кровотоку;

4.создает певний резерв кисню в організмі.

При застосуванні ГБО в складних процесах взаємодії киць-

лорода і функціональних систем організму проглядаються два ме-

ханізм:

1.Прямое і

2.ОПОСРЕДОВАННИЙ

Пряма дія гіпербаричної кисню можна умовно

розділити на:

а) компресійне (пов'язана з гіпербаріей)

б) антигіпоксичну (часткове або повне відновлення сни-

женного напруги кисню в тканинах);


- 7 -


в) гіпероксіческое (підвищення тканинного Ро 42 0 в порівнянні з його

нормальним рівнем).

Опосередковане дію надлишкової оксигенації полягає

в тому, що рефлекторним шляхом через різні рецепторні образо-

вання може трансформувати престрогуморальнную регуляцію жит-

наних процесів на різних рівнях організму в нормі та патоло-

гіі.Через систему нейрогуморальної регуляції ГБО здійснює

вплив на біологічні процеси, стимулюючи або пригнічуючи мета-

боліческую активність різних клітин.

ТОКСИЧНІСТЬ КИСНЮ І ЙОГО АКТИВНИХ ІНТЕРМЕДІАТОРОВ

(Сенс ПОЛ)

В останні роки широке поширення набула свобод-

но-радикальна теорія токсичної дії кисню, пов'язую-

щая пошкоджуючий ефект гіпероксії з високореактівнимі метаболіт-

тами молекулярного кіслорода.Молекулярний кисень (діоксіген) у

процесах аеробного метаболізму активується шляхом перенесення

нього електронів.

В організмі існує два типи використання кисню

клітиною, або два шляхи окислення, пов'язаних з активацією молеку-

лярного кисню:

1.оксідазний

2.оксігеназний

1.-відбувається четирехелектронное відновлення кисню з

освітою води.Такім чином, утворюється універсальне біоло-

гическое паливо-АТФ і малотоксичні для клітини вода і углекис-

лота.

2.-відбувається пряме приєднання кисню до органічних

речовин, при цьому повного четирехелектронного відновлення


- 8 -


кисню не відбувається, а спостерігається неповне одноелектріческое

його восстановленіе.Появленіе неспареного електрона в молекулі

кисню надає властивості активного радикала, який отримав приз-

вання супероксідантного аніон-радикала (О 42 5 .- 0).

Присутня (в нормі) в малих концентраціях (10 5-12 0-10 5-11 0),

ці радикали неоказивают ушкоджуючої дії, однак при збільшенні

ліченіі О 42 5 .- 0, складається ситуація, реально загрожує нормально-

му протіканню найважливіших метаболічних реакцій, проникність

мембран і існуванню клеткі.Однім з умов, що створюють подоб-

ву ситуацію є надлишкове насичення тканин кіслородом.В

експерименті, подібне було отримано на щурах, при впливі

ГБО 1,2 АТА-26-29 годин.

Пошкоджуюча дію (О 42 5 .- 0) на тканини реалізується через

ініціювання реакцій вільнорадикального перекисного окислення

ліпідів (ПОЛ) у мембранах клітин або клітинних органел, зраді-

ня структури ДНК, РНК і білків, інактивацію Н-групи тіолових

ферментів, глютатіону і деградацію макромолекул гіалуронової

кислоти.

В останні роки встановлено, що (О 42 5 .- 0) у водних розчинах

не дуже реактівен.Поетому швидше за все пошкоджуючий ефект на

тканині надає не (О 42 5 .- 0), а його високоактивні похідні, такі

як синглетний кисень (51 0о 42 0) та гідроокисних радикал (ОН 5 .- 0). Ці

високоактивні радикальні форми кисню мають вираженої

здатністю реагувати з ендогенними субстратами, що утворюють

структури організму, перш за все з мембранними фосфолипида-

ми, причому один з атомів або вся молекула кисню включається до

окислюється субстрат, що характерно для оксігеназного окісленія.В

Внаслідок таких реакцій ініціюється цінне вільнорадикальне


- 9 -


окислення ліпідів, в ході якого утворюються перекисні сполуки

нія.Отсюда цей процес в цілому отримав назву перекисне

окислення ліпідів (ПОЛ).

Виділяють наступні механізми для для продуктів ПОЛ в біо-

мембранах:

1. "Розпушення" гідрофобної області ліпідного біослоя мемб-

ран;

2.разрушеніе речовин, які мають антиоксидантну активність

(Вітамінів, стерідних гормонів, убихинона) і зниження концентрації

тіолів в клітці,

3.Образованіе перекисних кластерів, є каналами про-

ніцаемості для іонів Са "(і ін )----- веде до виникнення через

Битків Са "в клітинах ----- шкідливу дію на серце;

4.ізмененіе функціональних властивостей білків, що входять до складу

мембран і мембраносвязивающіх ферментів і рецепторів (від їх ак-

тивації до повного інгібування); і др.механізми.

Загальний висновок:

Віддаючи належне важливій ролі ПОЛ в патології біомембран, сле-

дме вказати і на те, що і активні форми кисню можуть оказ-

вать деструктивний вплив на клітини за допомогою, наприклад,

інактивації SH-груп ферментів і взаємодії ДНК і гиалурона-

вої кіслотой.Свободние радикали, О 42 5 .- 0 і 51 0о 42 0 можуть прямо атакувати

мембранні білки, викликаючи їх конформаційні зміни і деградації

цію, що порушує структуру і функцію белковоліпідних комплексів

мембран і пов'язаних з ними ферментних ансамблей.Все це викликає

великі порушення функціональних властивостей ферментів, біл-

ков, РНК, ДНК, а також пошкодження мембран мітохондрій, саркоплазма-

тично мережі і лізосом, деградацію полірібосом і пригнічення синте-


- 10 -


за білків, що супроводжується пригніченням окисного фосфорі-

лювання, вивільненням аутоміческіх ферментів, глибокими рас-

тройства функції і смертю клітини.

АНТИОКСИДАНТНИХ ЗАХИСТ

Систему захисту можна розділити на:

1.фізіологіческую

2.біохіміческую

До фізіологічної відносять:

1) наявність каскаду рівнів РВ 42 0, знижується від альвеол

до клітин;

2) зменшення локального кровообігу в тканинах при

збільшення РВ 42 0 в крові;

3) наявність дистанції і високого спорідненості цітохромоксі-

Дази до кисню.

До біохімічної відносять:

1) строго певна орієнтація ліпідів в білково-ли-

ліпідних комплексах і велика щільність упаковки ненасичених жир-

них кислот у фосфорелірующіх мембранах, ускладнює доступ у них

кисню і його активних форм;

2) наявність системи ферментів, відповідальних за зруйнований-

ня активних форм кисню вільних радикалів, а також ферментів

тов, що беруть участь в розкладанні гідроперекисів нерадикальних шляхом;

3) наявність системи низькомолекулярних регуляторів, обла-

дають антиокислювальними властивостями.

До природних антиоксидантів відносяться:

а) вітаміни групи Е;

б) прийом препарату;

в) амінокислоти, що містять SH групи (глютатіон, цисті-


- 11 -


ин, цістамін);

г) аскарбіновая кислота;

д) вітаміни групи А, В, К і Р;

е) убіхінон;

ж) сечовина та ін

Біооксіданти (особливо альфа токаферол) мають здатність

ністю реагувати з перекисних радикалами ліпідів, інактивує-

чувати їх і, таким чином обривати ланцюги вільнорадикального ПОЛ.

4) наявність антірадікальних ланцюгів, що забезпечують потік

Н 5 + 0, що генеруються при біологічному ферментативному окисленні до ін-

гибитор, що запобігає утворенню вільних радикалів;

5) наявність системи, регулірцющей обмін фосфоліпідів

мембрани і впливає на скрость ініцірованія і продовження ланцюгової-

го перенесення шляхом зміни складу ненасичених жирних кислот

фосфоліпідів.

ПОЛ, антиоксидантної системи та Токсична дія ГБО

В даний час действут концепція, що зв'язує первинні

патогенетичні ланки механізму токсичної дії кислор-

та з збільшенням стаціонарної концентрації активованих форм

кисню та інтенсифікації перекисного та вільнорадикального

окислення.

Гіпербарична кисень (4,1 АТА-15 хв.) В експерименті

викликає різке збільшення швидкості ПОЛ в ізольованій пече-

ні, причому токаферолдефіцітние тварини були більш чувсьвітельни


до дії гіпероксії; то ж було отримано (експериментально) при

дії надлишку кисню на інші органи тварин.

Клінічно ж виражена киснева інтоксикація на рівні


- 12 -


організму проявляється у двох формах:

1) гострої і

2) хронічної

При гострій формі на перший план висувається ураження ЦНС,

а при хронічній-ураження легень.

Однак необхідно знати, що існує різний діапазон

між терапевтичним і токсичною дією ГБО.

Практично можна вважати, що умовний градієнт "токсічнос-

ти "ГБО є тиск 3 АТА, при якому виникає реальна

загроза кисневої інтоксикації.

Тому в клінічній практиці використовують ГБО в значно

менших дозуваннях, не можуть призвести до будь-якими негативними прояву

нями.

ФІЗІОЛОГІЧНІ І ЛІКУВАЛЬНІ ЕФЕКТИ ГБО


1.Умеренная "фізіологічна" активація вільнорадикальних

реакцій ПОЛ


ГБО надає (принаймні частково) своє терапевтічес-

дещо вплив поки деяка активація ПОЛ компенсується адекват-

вими змінами всіх ланок антиоксидантної сістеми.Когда

вичерпується резервна потужність антиоксидантних механізмів і

порушується ця рівновага починає виявлятися руйнівний Дейсі-

твіє ПОЛ на метаболізм, функцію і структуру клітин.


2.Повишеніе інтенсивності біоенергетичних процесів


На тлі ГБО відбувається активація окисного фосфорит-


- 13 -


вання та посилення енергоутворення в ткані.Установлено, що

збільшення Ро 42 0 в тканині призводить до прискорення транспорту електро-

нов по редокс-ланцюгах мітохондрій і мікросомам.Прі цьому помірна

гіпероксія зрушує відношення АТФ / АДФ.ФН до рівня близького до

максимальному; тим більше значення ця дія ГБО набуває

при гіпоксичних станах.


3.Актівація дезінтоксикаційних процесів


Активація здійснюється через інгібування освіти

токсичних метаболітів, активацію їх руйнування та стимуляцію ге-

неза малотоксичного речовин.


4.Актівація біосинтетичних регенераторних процесів


При дії ГБО в нервових елементах відзначаються ознаки

підвищеної функціональної активності, що виражаються в посиленні сі-

наптических діяльності та порушення арен-і холенергіческіх

структур в поєднанні з підвищенням синтезу РНК і посиленням ак-

сонплазматіческого тока.Прі Ішим г.м. за допомогою ГБО відбувалося

дит збільшення кількості і розмірів синаптичних міхур-

ков, запобігання пре-і постсинаптичних мембран від деструкції

і активація новоутворення мітохондрій шляхом їх розподілу.

ГБО здатна позитивно впливати на регенерацію

скелетних м'язів кісткової тканини і, таким чином сприяти бо-

леї швидкому загоєнню ранового дефекту.

Після масивної крововтрати ГБО стимулює процеси протоку-

фераціі диференціювання еритроїдних клітин кісткового мозку.


- 14 -


Посилення регенераторних процесів в умовах ГБО виявлено

в печінці при токсичному гепатіте.В гепатоцитах обмежуються

некробіотичні зміни і зменшується ступінь їх дистрофії.

Зменшення дистрофічних і склеротичних поразок у міо-

карді виявлено в експерименті в стані шоку, лікованих ГБО.Прі

мелкоочаговом інфаркті міокарда ГБО стимулює внутрішньоклітинні

процеси регенерації мітохондрій у серцевих міоцитах.


Інші клініко-функціональні ефекти ГБО


5.Подавленіе життєдіяльності мікроорганізмів (антибакте-

ріологіческій ефект);

6.Потенцірованіе дії діуретичних, антиаритмічних,

антібактеріологіческіх, цитостатичних препаратів (фармакодіна-

мічного ефект);

7.Деблокірованіе інактивованого гемоглобіну, міоглобі-

на, цитохромоксидази (деблокуючих ефект);

8.Стімулірованіе або придушення активності імунної системи

(Іммуннокоррегірующая ефект);

9.Сніженіе черепно-мозкового тиску, поліпшення мозкового

кровотоку в зоні ураження вселедствіе виникнення ізврвщенно-

го синдрому внутрімозкового судинного "обкрадання" (вазопрес-

бур'янистих ефект);

10.Повишеніе радіочутливості клітин злоякісних

пухлин (радіомодіфіцірующій ефект);

11.Уменьшеніе обсягу газу, що знаходиться в кишечнику і смокчу-

ках (компресійний ефект при парезі кишечника і газової ембо-

ща).


- 15 -


ПРОТИПОКАЗАННЯ ГБО


1.Наличие в анамнезі епілепсії (або будь-яких інших судо-

рожніх нападів);

2.Наличие порожнин (каверни, абсцеси або повітряні закриті

порожнини) в легенях;

3.тяжелие форми гіпертонічної хвороби (АТ більше 160/90

мм рт.ст.);

4.Нарушение прохідності слухових (євстахієвих) труб і ка-

лів, що з'єднують придаткові пазухи носа із зовнішнім середовищем (по-

липи і запальні процеси в носоглотці, в середньому вусі, прийшовши-

точних пазухах носа, аномалії розвитку і т.д.);

5.слівная двостороння пневмонія;

6.пневмоторакс (особливо напряженний0;

7.ОРЗ;

8.клаустрофобія;

9.повишенная чутливість до кисню.

При наявності абсолютних життєвих показань до ГБО большінс-

тво протипоказань може бути усунено (введення седуксену

при судомах, дренування каверни або плевральної порожнини, пара-

центез барабанних перпонок і т.д.). проте і в цих умовах не-

необхідно звернути особливу увагу на наявність підвищеної чутливості

ності до кисню.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Медицина | Реферат
44.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Деякі нові уявлення про причини формування стимулюючих ефектів КВЧ-випромінювання
Сучасні уявлення про предмет історіографії вітчизняної історії її завдання
Нові методи стимулювання праці
Нові методи подолання безпліддя
Нові методи иммунодиагностики та критерії їх оцінки
Приватна школа і нові методи утворення
Уявлення про канцерогенез
Уявлення про час і простір
Загальні уявлення про демократію
© Усі права захищені
написати до нас