Basic

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І

ПРОФЕСІЙНОГО ЮБРАЗОВАНІЯ РФ


ТАМБОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ


КАФЕДРА ГАПС


Курсова робота


з інформатики

Варіант № 2


Виконав: ст.гр.М-14 Топоз А.В.


Перевірив: Краснянський М.М.


Тамбов 1999


Завдання.

Розробити програму для побудови графіка функції y = a-x.

Програма повинна:

  • забезпечувати побудову графіка заданої функції на екрані ПК;

  • виробляти масштабування аргументу і значення функції;

  • будувати осі координат, наносити на них розмітку з певною дискретністю і підписувати їх.;

  • забезпечувати введення коефіцієнтів заданої функції в діалоговому режимі з клавіатури, а область значень аргументу з файлу «dan.txt»;

  • виводити значення функції у файл «dat.txt»;

  • використовувати процедуру - функцію для визначення заданої функції;

  • використовувати процедуру - підпрограму для побудови осей координат, масштабної сітки, масштабування.

Опис програми.

Для коректної роботи програми необхідно мати в каталозі Бейсік наступні файли:

KURS_T.BAS

DAN.TXT


Після входу в QuickBASIC необхідно відкрити файл KURS_T.BAS. Для чого необхідно натиснути клавішу «Alt», після чого у верху діалогового вікна виділиться пункт меню «Файл». Далі необхідно увійти до нього натисненням клавіші «Enter». Після натискання клавіші «Enter» висвітиться список підпунктів з яких необхідно вибрати підпункт «Відкрити. . . »За допомогою клавіш« »,« Ї »і натиснути« Enter ».

Після входу в підпункт меню «Відкрити. . . »З'явиться вікно зі списком файлів з розширенням *. BAS. Для відкриття файлу необхідно натиснути клавішу «Tab» і вибрати клавішами «», «Ї» файл з назвою KURS_T і натиснути клавішу «Enter».

Після відкриття файлу KURS_T в діалоговому вікні з'явиться текст програми. Для запуску програми необхідно натиснути функціональну клавішу F5, а для перезапуску програми одночасне натискання клавіш «Shift» + F5.

Після закінчення роботи програми необхідно вийти з Бейсіка, для чого необхідно увійти в пункт меню «Файл» і підпункт «Вихід».

Основним модулем програми є файл KURS_T.BAS складається з головної програми, процедури - підпрограми і процедури - функції.

Головна програма здійснює звернення до файлів, управління процедурами і побудова графіка заданої функції.

Процедура - підпрограма здійснює побудову координатної сітки та її розмітки.

Процедура - функція дозволяє розрахувати значення заданої функції.

Файл DAN.TXT необхідний для введення з нього інтервалу зміни х.

Після завершення програми з'являється файл DAT.TXT в якому знаходяться значення функції.


Текст програми

DECLARE SUB xoy (d!, t!, a!, b!)

DECLARE FUNCTION y! (B!, a1!)

CLS: SCREEN 9

COLOR 10

PRINT "- x"

PRINT "Функція у = а"

INPUT "Введіть коефіцієнт a"; a1

n $ = "dan.txt"

OPEN n $ FOR INPUT AS # 1

INPUT # 1, a: INPUT # 1, b: PRINT "x е ["; a; ","; b; "]"

CLOSE

i1 = 0: d = (300 * a) / b

DIM y1 (1400)

FOR i = a TO b

i1 = i1 + 1

y1 (i1) = y (i, a1): 'PRINT y1 (i1)

NEXT i

i1 = 0

t = y1 (1)

d1 = 160 / y1 (1)

CALL xoy (d, t, a, b)

OPEN "dat.txt" FOR OUTPUT AS # 2

PRINT # 2, "- x"

PRINT # 2, "Функція y ="; a1

PRINT # 2, "x е ["; a; ","; b; "]"

FOR i = a TO b

i1 = i1 + 1

PRINT # 2, "y ("; i; ") ="; y1 (i)

NEXT i

CLOSE

PSET (300 + d, 175 - y1 (1) * d1)

FOR i = a + 1 TO b

LINE - (300 + i * d, 175 - y1 (i) * d1)

NEXT i

END


SUB xoy (d, t, a, b)


LINE (300, 180) - (300, 0), 10

LINE (290, 175) - (650, 175), 10

FOR mx = 300 TO 625 STEP d

LINE (mx, 175) - (mx, 10), 3

NEXT mx

FOR my = 175 TO 10 STEP -16

LINE (300, my) - (625, my), 3

NEXT my

COLOR 13: LOCATE 1, 37: PRINT "y"

COLOR 13: LOCATE 14, 78: PRINT "x"

LOCATE 14, 35: PRINT 0: LOCATE 14, 74: PRINT b

LOCATE 2, 33: PRINT t

END SUB


FUNCTION y (b, a1)

y = a1 ^ (-b)

END FUNCTION


Варіант завдання.

Варіант № 2, I чверть.


- X

Функція y = 2

x е. [2, 20]

y (2) = .125

y (3) = .0625

y (4) = .03125

y (5) = .015625

y (6) = .0078125

y (7) = 3.90625E-03

y (8) = 1.953125E-03

y (9) = 9.765625E-04

y (10) = 4.882813E-04

y (11) = 2.441406E-04

y (12) = 1.220703E-04

y (13) = 6.103516E-05

y (14) = 3.051758E-05

y (15) = 1.525879E-05

y (16) = 7.629395E-06

y (17) = 3.814697E-06

y (18) = 1.907349E-06

y (19) = 9.536743E-07

y (20) = 1.563283E-08


Список використаної літератури.

  1. Т.М. Биля, О.І. Биля «Вивчаємо інформатику, програмуючи на Бейсік», видання 2-е, виправлене, «Айріс Рольф», 1997.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Програмування, комп'ютери, інформатика і кібернетика | Реферат
8.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Програмування на Visual Basic
Turbo Basic прикладної
Система Turbo-Basic
Основи Visual Basic 50
Потоки в Visual Basic
Мова програмування Turbo-Basic
Завдання з програмування на Visual Basic
Робота в середовищі Visual Basic
Створення тесту на Visual Basic
© Усі права захищені
написати до нас