попередні | наступні
Аудит 2 Встановлення достовірності здійснення господарських операцій їх доцільності та ефективності. Інформація про зміни в капіталі організації сутність оцінного методу. Аудитори і аудиторські фірми.
Аудиторська перевірка 4 Термін аудиторської перевірки. Інформація про зміни в капіталі організації. Види аудиторських перевірок. Стандарти аудиту. Основна мета аудіювання. Заключна фаза зовнішнього аудиту. Принцип незалежності.
Чехов А П Психологія жіночої душі в оповіданні. Стрибуха Образ Анни в оповіданні. Анна на шиї. Душевність без духовності. Життя Наді Шуміліно в оповіданні. Наречена Життя будинку. Прозорова. Трагедія жінки в п`єсі. Вишня вий сад Два царства в Бабиному царстві За словами відомого літературознавця М.
Звіт палатної медичної сестри Історія сестринської справи. Інформація про госпіталь. Робота у відділенні терапії. Посадові обов`язки палатної медичної сестри. Догляд за хворим з першим режимом. Постановка внутрішньом`язових ін`єкцій.
Трудове право 7 Предмет суб`єкти трудового права. Визначення колективного договору. Правове регулювання оплати праці. Правила і норми з охорони праці. Матеріальна відповідальність. Способи захисту трудових прав і законних інтересів працівників.
Сучасний стан особливо охоронюваних природних територій міста Ставрополя Поняття про особливо охоронюваних природних територіях. Природні умови м. Ставрополя. Особливо охоронювані природні території м. Ставрополя. Рельєф клімат грунту водні ресурси. Ставропілля. Гідрологічні пам`ятники природи.
Тестові питання з Фінансів Тест містить питання про види структурі фінансів про грошову масу фінансових ресурсах про інвестиції цінних паперах та їх видах про ліквідність і сутності грошей про банки і банківську системі кредиті і кредитних відносинах грошово кредитній політиці.
Теорія економічного аналізу Види аналізу залежно від часу їх проведення. Аналіз на підприємствах і в його підрозділах безпосередньо в процесі господарської діяльності. Основний метод курсу аналізу. Показники діяльності господарства у натуральних вимірах.
Методики вивчення особистості та пізнавальної сфери школяра Вивчення логічного мислення учнів старших класів та вивчення мотивації навчальної діяльності школярів. Дослідження самооцінки методика. Дембо Рубінштейн в модифікації Т. М. Габріял. Методика визначення переважаючого типу темпераменту.
Екскурсія форма виховання екологічної свідомості та естетичного світосприйняття Мета екологічного виховання формування відповідального ставлення до навколишнього середовища. Таке визначення достатньо повно відповідає і завданням формування розвиненого естетичного ставлення до природи як необхідного елемента загальної естетичної та екологічної культури сучасної людини.
Роль казки в мовленнєвому розвитку дошкільників Актуальність досвіду визначається унікальними можливостями старших дошкільників у мовному творчості письменництві. Метод сказотерапіі. Програмний зміст вчити дітей сприймати усвідомлювати образні слова вираження в тексті розвивати емоції.
Вплив фізичних вправ ігор розваг на фізичний розвиток дітей Рухова активність дітей є одночасно і умовою і стимулюючим чинником розвитку інтелектуальної емоційної та інших сфер. Соматотип дитини. Значне місце відводиться також гімнастики.
Оцінка конкурентоспроможності підприємства на прикладі ТОВ Аква Стан Сучасний економічний розвиток. Поняття та підвищення конкурентоспроможності підприємства та продукції. Фактори що впливають на конкурентоспроможність промислового підприємства.
Оцінка й обгрунтування лізингової схеми реалізації продукції Середовище маркетингу. Макрорівневі фактори. Зовнішнє середовище. Комплекс маркетингу. Товар і його просування. Вартість капіталу лізингової компанії. Залежність маржинального лізингового платежу від вартості позикового капіталу.
Естетичне ставлення до світу і художній розвиток засобами різних видів образотворчого Мистецтва. Образотворча діяльність. Методи формування естетичного і художнього сприйняття дошкільнят. Подання про види образотворчого мистецтва та народної творчості. Знайомство дітей з творами живопису великих російських живописців.
Філософія буття 2 Основні типи та форми буття. Поняття і властивості матерії її ототожнення з речовиною. Подання про час і простір як абсолютних універсальних однорідних формах буття. Основні закони і принципи діалектики.
Історія філософії Характерні риси російської ідеалістичної філософії основні представники та їхні погляди. Сутність аксіологічного евристичної гуманістичної і методологічної функцій філософії. Специфіка філософського знання її основні відмінності від релігії.
Що є філософія Предмет функції об`єкти основні поняття і цінності філософії її співвідношення з світоглядом. Представники класичної та некласичної філософії. Специфіка філософського знання. Основи і характерні риси релігійної та наукової картини світу.
Філософія пізнання Поняття структура та форми свідомості. Пізнавальні здібності людини. Відмінні ознаки наукового знання рівні досліджень і роль філософії в ньому. Класичне визначення істини як судження або заперечення відповідного дійсності.
Організація нотаріату в Російській Федерації Організація нотаріату в РФ. Нотаріальні палати. Федеральна нотаріальна палата. Компетенція осіб уповноважених здійснювати нотаріальні дії. Їх права та обов`язки. Основні правила вчинення нотаріальних дій.
Загальна теорія статистики 4 Відносні показники планового завдання. Формули визначення середньостатистичних показників. Комбінаційні угрупування і їх характеристика. Види і структура угруповань. Параметри у однофакторний регресійної моделі.
Статистика 11 Поняття медіани і розрахунок її показників. Угруповання їх різновиди та особливості. Розрахунок коефіцієнта змінності обладнання. Рівень рентабельності реалізованої товарної продукції її обчислення. Елементний склад реалізованої продукції її види.
Створення візитних карток в Corel Draw Х3 Загальна характеристика та особливості програми Corel Draw X основи роботи з нею. Технологічні можливості програми її інтерфейс. Порядок і варіанти розробки візитної картки фірми за допомогою Corel Draw X імпортування растрових об`єктів.
Створення анімованих зображень у програмі Adobe ImageReady Загальна характеристика принципи і методи роботи з програмою Adobe ImageReady. Особливості та етапи створення анімованих зображень за допомогою програми її інтерфейс і палітра додаткові можливості подібності та відмінності від Adobe Photoshop.
Звіт про роботу медичної сестри Період пізньої зрілості. Корисність обговорення з пацієнтами їх стану спираючись не на песимістичний перегляд минулого а на життєствердне проживання сьогодення. Особливості медико соціальної допомоги в інтернаті для престарілих та інвалідів.
попередні | наступні
© Усі права захищені
написати до нас