наступні
Злочинність і методика її вивчення Навчальні та виховні цілі: Дати курсантам знання про якісно-кількісні характеристики злочинності поняттю і класифікацію її причин та умов.
Історія психології Конспект лекцій Лучінін А З М.: Ексмо, 2008. 160 с. Даний навчальний посібник включає в себе основні теми, поняття і питання, що входять в програму курсу "Історія психології". Матеріал посібника викладено відповідно до навчального плану для даної дисципліни, затвердженим.
Історія психології від античності до середини XX в Ярошевський М Г М.: Академія, 1996 / - 416 с. У даному навчальному посібнику проаналізовано історичний шлях однієї з основних наук про людину - психології - в контексті суспільного розвитку і в її взаємозв`язку з іншими галузями знання.
Загальна психологія Шпаргалки Дмитрієва Н Ю М.: Ексмо, 2008. 32 с. Інформативні відповіді на всі питання курсу "Загальна психологія" відповідно до Державного освітнього стандарту.
Педагогічна психологія Тализіна Н Ф М.: Академія, 1998. 288 с. Навчальний посібник для студентів середніх педагогічних навчальних закладів. В основі посібника - «діяльнісна» теорія навчання, виклад її супроводжується різними практичними ситуаціями.
Соціальна психологія Конспект лекцій Мельникова Н А М.: Ексмо, 2008. 160 с. Допомога у компактній формі викладає навчальний матеріал з курсу «Соціальна психологія». Книга дозволить у порівняно короткі терміни ознайомитися з основними поняттями навчальної дисципліни, передбаченими державним стандартом, а також ефективно підготуватися до іспиту.
Шпаргалка по загальній психології Резепов І М.: Окей-книга, 2008 - 72 с. (Серія "До іспиту готовий!") Це видання допоможе систематизувати отримані раніше знання, а також підготуватися до іспиту чи заліку і успішно їх здати. Посібник призначений для студентів вищих і середніх освітніх установ.
Шпаргалка по психології та педагогіці Резепов І М.: Окей-книга, 2008 - 74 с. (Серія "До іспиту готовий!") Цей посібник являє собою короткий виклад відповідей на екзаменаційні питання. Структура посібника відповідає загальнодержавному освітнього стандарту з дисципліни «Психологія і педагогіка».
Етнопсихологія Стефаненко Т Г Підручник викладає систематичний курс етнопсихології. У ньому зроблена спроба інтеграції етнопсихологічних підходів, що існують у різних науках - від психології до культурантропологіі.
Як здобувати друзів і впливати на людей Дейл Карнегі Представляємо читачам переклад книги відомого американського фахівця Д. Карнегі (1888 1955). Найзнаменитіша книга. Дейла Карнегі - "Як здобувати друзів і впливати на людей" (1936) - оптимістичне збори практичних порад і життєвих історій під загальним гаслом "Вір, що ти досягнеш успіху - і ти його доб`єшся".
Психодіагностика Конспект лекцій Лучінін А З М.: Ексмо, 2008. 160 с. Дана книга призначена для студентів-психологів і являє собою конспект лекцій з психодіагностики. Детальний виклад матеріалу робить доступним розуміння даної дисципліни.
Психологічна діагностика Акімова М К Зміст. Теоретичні основи психологічної ДІАГНОСТИКИ. Діагностика когнітивної СФЕРИ. Діагностика ОСОБИСТОСТІ. Сучасні проблеми психологічної ДІАГНОСТИКИ. Передмова. Психологічна діагностика.
Психологія Конспект лекцій Богачкіна Н А М.: Ексмо, 2007. 160 с. Дане навчально-методичний посібник являє короткий виклад основного матеріалу лекцій з курсу «Психологія». Представлений у посібнику матеріал допоможе студентам підготуватися до сесії і успішно здати залік або іспит з цієї дисципліни.
Психологія особистості Конспект лекцій Гусєва Т І Каратьян Т У М.: Ексмо, 2008. 160 с. Дане видання призначене для підготовки студентів до складання іспитів. Основні концепції предмета викладені в доступній формі. Книга буде незамінним помічником для тих, хто бажає швидко підготуватися до іспиту і успішно його здати.
Психологія особистості Шпаргалки Гусєва Т І М.: Ексмо, 2008. 30 с. Дане видання призначене для підготовки студентів до складання іспитів. Основні концепції предмета викладені в доступній формі. Книга буде незамінним помічником для тих, хто бажає швидко підготуватися до іспиту і успішно його здати.
Психологія розвитку та вікова психологія Конспект лекцій Психологія розвитку та вікова психологія. Конспект лекцій. Акрушенко А. В., Ларіна О. А., Катарьян Т. В. М.: Ексмо, 2008. 128 с. Конспект лекцій з курсу «Психологія розвитку та вікова психологія» відповідає вимогам.
Психологія сімейних відносин з основами сімейного консультування Сіляева 3-е изд., Стереотип. М.: Академія, 2005 - 192 с. У навчальному посібнику розглядаються динаміка сімейних відносин в сучасному суспільстві, закономірності подружніх взаємин, причини їх дестабілізації, аналізуються типи сімейних конфліктів, соціально-психологічні фактори, що призводять до розлучення.
Психологія праці Конспект лекцій Боронова М.: Ексмо, 2008. 160 с. Дане видання містить у собі лекції з курсу "Психологія праці". Докладно розглядаються основні розділи психології праці, галузь знань, головні напрямки, цілі, завдання, предмет, методи, проблеми, мотивація і трудова атестація працівника як суб`єкта психології праці.
Психологія праці Конспект лекцій Григор`єва М.: Вища освіта, 2006. 192 с. Безпосередньою здачі іспиту чи заліку по будь-якої навчальної дисципліни завжди передує досить короткий період, коли студент повинен зосередитися, систематизувати свої знання.
Психологія праці Шпаргалки Прусова М.: Ексмо, 2008. 32 с. Інформативні відповіді на всі питання курсу «Психологія праці» відповідно до Державного освітнього стандарту.
Психологія Шпаргалки Богачкіна Н А М.: Ексмо, 2007. 32 с. Інформативні відповіді на всі питання курсу "Психологія" відповідно до Державного освітнього стандарту.
Соціальна психологія Андрєєва Г М М.: Аспект Пресс, 2001. 384 с. Підручник являє собою систематичний курс соціальної психології. Викладаються фундаментальні проблеми (спілкування, соціальна психологія груп, соціальна психологія особистості).
Загальна біологія Конспект лекцій Козлова Е А Курбатова Н С М.: Ексмо, 2007. - 160 с. Конспект лекцій з загальної біології призначений для студентів медичних ВНЗ або коледжів. У ньому висвітлено питання будови клітини, дані характеристики всіх її компонентів, описані основні класи збудників захворювань, розглянуті проблеми екології.
Економічна географія Желтіков У П Ростов н / Д.: Фенікс, 2001. 384 с. Навчальний посібник містить коротку характеристику теоретичних питань, методів аналізу економічної географії, політичної карти, географії населення, природних ресурсів та господарства світу, розміщення продуктивних сил.
Концепції сучасного природознавства Конспект лекцій Філін М.: Ексмо, 2008. - 160 с. Конспект лекцій відповідає вимогам. Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти РФ і призначений для освоєння студентами вузів спеціальної дисципліни "Концепції сучасного природознавства".
наступні
© Усі права захищені
написати до нас