наступні
Періодичність глобальних катастроф Від явища до сутності. Розр т часу одного періоду. Батуріноіди. Нахил осі. Землі градусів градусів градусів градусів. Чи був Кінець Світу і Усесвітній Потоп на пам`яті людства. Антарктида. Гіроскопом називається симетричне тверде тіло кутова швидкість обертання якого навколо власної осі багато більше кутовий швидкості самої осі.
Посадові інструкції та їх роль в регламентації праці конкретних виконавців Роль і завдання посадових інструкцій в регламентації трудової діяльності працівників. Структура і порядок розробки посадових інструкцій. Формалізовані описи посадових обов`язків співробітників і засоби їх забезпечення.
Правове регулювання безготівкових розрахунків у підприємницькій діяльності на території Російської Федерації. Перетворення банківської системи та банківської діяльності. Розробка принципово нового й адекватного складним економічним потребам механізму правового регулювання. Інститут безготівкових розрахунків.
Розвиток методології системного підходу у вітчизняній педагогіці Формування загальнонаукового системного підходу у вітчизняній філософії початок х років ХХ століття. Проблема специфіки педагогічних об`єктів системного дослідження. Розробка методики системно педагогічного дослідження.
Вісім методів заспокоїтися Метод раціональної психотерапії. Метод відволікання. Метод рольового аутотренінгу. Метод блискавичної м`язової релаксації. Метод пасивного очищаючого дихання. Метод динамічного м`язового напруги. Метод добрих справ.
Світоглядна психотерапія Усунення у пацієнта психологічних проблем і невротичних реакцій. Психодинамічний напрямок. Поведінкове напрямок. Когнітивне та екзистенційних гуманістичний напрямок. Нейро лінгвістичне програмування мета в житті призначення в житті сенс життя кількість життя якість життя різноманітність І.
Технологія мислення Дослідження феномену людської свідомості і попередніх йому прототипів. Підсвідомість. Інтелект. Рефлекси і емоції. Емоції в думці. Праллельность в роботі рівнів свідомості. Особливості мислення. Рівні пам`яті.
Демокрітіческіе замітки Всі біди від жадібності. За моральний вибір. Причини для чесності. Ідея оплати роботи відповідального виборця. Російській демократія. Про переродження керуючої бюрократії і щеплення від нього. Як подолати тероризм.
Якщо ви любите співати Спів і співаки. Три манери співу. Голос. Будова голосового апарату. Техніка співу. Музика і вокальне мистецтво. Робота над вокальним твором. Дикція в співі. Про музику про композиторів про стилі в музиці.
Актуальні проблеми оцінки діяльності та інвестування суб`єктів господарювання в сучасній Росії Методи аналізу стійкості господарюючих суб`єктів в умовах ринкової економіки. Роль менеджменту в раціональному і ефективному використанні фінансових ресурсів. Організація і фінансування інвестицій в РФ.
Детермінація та попередження злочинності серед персоналу органів Поліція і суспільство. Історико кримінологічний аналіз стану дисципліни і законності в правоохоронних органах на території. Україна. Кримінологічна характеристика злочинів та інших правопорушень в ОВС.
Рецензія на книгу Т П Коржіхіна Прошу бути благонадійні У книзі Т. П. Коржіхіна Прошу бути благонадійні простежено історію виникнення розвитку припинення діяльності творчих спілок періоду рр.. Показана боротьба різних творчих угруповань за владу ідеї за милість партії.
Плазмове поверхневе зміцнення металів Фізико хімічні процеси при впливі плазмового струменя дуги. Теплові процеси матеріали при плазмовому нагріванні. Фазові та структурні перетворення при плазмовому нагріванні металів. Вплив швидкості нагріву і охолодження на величину зерна аустеніту qqk Qл з s U повна ентальпія плазмового струменя qqqk Qл QЕ qqzqm exp Kr g т К d з К Табл.
Історія України 2 Предмет науки. Як утворилась Київська Русь Запорозька Січ. Утворення Кирило Мефодіївського братства. Виникнення громад та їхня культурно освітня діяльність. Підготовка селянської реформи. Столипінська реформа.
Створення фотографії і розвиток фотоапаратури Історія виникнення і розвитку фотографії дагеротип негативи і позитиви мокроколлодіонние і желатинові сухі пластини. Знамениті фотохудожники і їх внесок у світове мистецтво нові форми фотомистецтва.
Майбутні в XXI столітті стадії розвитку і реалізації азерлійской національної ідеї Дослідження в області оптимальної національної ідеї для тюркського народу. Азер корінного населення. Азербайджану. Вплив історії Азером на сучасне трактування етнічного відродження азерізма як в республіці так і в інших мусульманських країнах.
Проблема ефективної взаємодії муніципальної влади і гражда Рівень незалежності від політичних і комерційних структур відсутність ангажованості. Створення інформаційного продукту високо оціненого читачами як головна мета керівництва і редакцій друкованих видань.
Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків Філософський аспект проблеми формування здорового способу життя. Взаємодія соціальних інститутів та середовища у процесі формування здорового способу життя школярів. Діагностика здоров я та рівня здорового способу життя учнів загальноосвітніх шкіл.
Гуманізація освіти концептуальні проблеми та практичний досвід Гуманізації різноманітних аспектів освітньої діяльності. Авторитаризм у вітчизняній освіті. Гуманізація змісту та спрямованості освіти організаційних основ освіти. Розгляд освіти з кадрово професійної точки зору.
Фінансовий контроль теорія та методологія Сутність та економічний зміст контролю його форми підходи до визначення поняття цілі та функції. Незалежний аудит як найефективніша форма економічного контролю. Характеристика та визначення поняття ревізія Призначення казначейського контролю.
Торгівля ф`ючерсами на золото Золото та його властивості. Концентрація комерційних запасів золота. Залежність ціни золота від попиту і пропозиції. Ф`ючерсні контракти на золото. Золоті ф`ючерси цінний інструмент для золотодобувних компаній і комерційних споживачів золота.
Основи соціально-педагогічної діагностики Сутність функції та принципи вимірювання як основи соціально-педагогічної діагностики. Об`єкт соціально-педагогічної діагностики Н. К. Голубєв К. Д. Радіна. Структура та рівні соціально-педагогічної діагностики.
Теоретичні основи та актуальні проблеми сучасної дидактики Дидактика в системі педагогічних наук. Пізнавальний процес особливості та структура. Контроль перевірка знань і навичок учнів. Дидактична технологія основа оптимізації навчального процесу. Зміст освіти в сучасній школі форми організації навчання.
Корпорація влади Різні аспекти політичної діяльності партії. Єдина Росія які в сукупності характеризують партію як авторитарну організацію: примус електорату його конформізація порушення конституційних прав міфологізація жорсткий контроль ЗМІ.
Облікова політика 2 Поняття векселя Поняття векселя його суть і особливості обліку векселів. Передача векселів обліковими конторам. Облік інвестицій та їх класифікація. Облік дебіторської заборгованості підприємства. Оцінка та аналіз доходів підприємства.
наступні
© Усі права захищені
написати до нас