попередні | наступні
Проведення гематологічного обстеження риб Ретельний контроль за фізіологічним станом риб як основа успішного ведення інтенсивного рибництва. Кров найбільш лабільна тканина швидко реагує на дію різних факторів.
Комплект лабораторного обладнання для поглибленого вивчення фізичних Проведення циклу лабораторних робіт які входять у програму традиційного курсу фізики рух електричних зарядів в електричному і магнітному полях кінематика та динаміка коливального руху термометрія і калориметрія.
Метод моделювання казок як засіб розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку Значення російських народних казок. Особливості технології програми. Розвиток Етапи цілі і завдання роботи. Напрямки роботи з казкою. Дослідно методичне опис роботи з дітьми старшої групи по місяцях.
Методика викладання психології як педагогічна дисципліна і як наука Методика викладання психології в системі наук зв`язок з педагогікою. Предмет цілі і завдання. Методи навчання психології. Сучасні тенденції розвитку освіти. Характеристика процесу навчання та його зв`язок з вченням.
Навчання математики в дитячому садку Навчання математики у другій молодшій середній та старшій групах дитячого саду. Організація роботи. Методи і прийоми навчання. Виховання елементарних навичок навчальної діяльності. Орієнтування в просторі та часі.
Прямі продажі керівництво Співбесіда. Життєвий цикл і категорії промоутера. Як якісно використовувати дані категорії пункти форма рекомендації. Тренінги для промоутерів основні положення щотижневий тренінг. Незалежний консультант з продажу.
Контрольні питання по логіці Принципи моделювання. Теоретико множинні засоби моделювання. Засоби моделювання логіки висловлювань. Засоби моделювання логіки предикатів. Логіка наукового пізнання. Доказ і дедуктивний висновок.
Ринок нерухомості 2 Основні поняття про ринок нерухомості терміни та визначення. Об`єкти нерухомості сегменти ринку нерухомості. Професійні учасники ринку нерухомості пурна. Вартість ціна. Фактори що впливають і визначають вартість об`єкта нерухомості.
Дія електричного струму на організм людини Надання першої п Види поразки електричним струмом. Надання першої допомоги. Правила особистої гігієни електромонтажника. Безпечні при ми праці при виконанні монтажних робіт. Інструменти і хімічні речовини застосовуються при пайку правила і способи пайки деталей.
Подорож до центру Землі Авторська розробка уроку з географії для класу по темі. Літосфера Мета уроку повторити і узагальнити матеріал про будову. Землі русі земної кори вулкани і землетруси навчити культурі зорового сприйняття географічного матеріалу.
Розробка уроку Розвиток проблематики в творах А П Чехова Розробка уроку з російської літератури на тему. Розвиток проблематики в творах А. П. Чехова. Людина у футлярі що хотів сказати. Чехов Мета уроку познайомити учнів з біографією А. П.
Аеробіка в дитячому садку Цілі і завдання занять аеробіки в дитячому садку розвивати у дітей почуття ритму і рухових здібностей вчити дітей виконувати рухи під музику красиво вільно координаційно прищеплювати дітям танцювальні рухи і загальну культуру поведінки.
Інформаційні системи 4 Знайомство з програмою Microsoft Office Excel. Табличний процесор. Введення даних у таблицю. Робота з буфером і формулами. Відносна і абсолютна адресація. Діаграми і графіки. Створення інформаційної системи засобами Microsoft Office Excel.
Методика розрахунку теплопостачання промислового житлового району Централізоване теплопостачання промислового району розрахунок теплових потоків на опалення вентиляцію та гаряче водопостачання житлових районів і промислового підприємства гідравлічний розрахунок всіх трубопроводів і теплового навантаження на опалення.
Біологія Програми вступних іспитів з загальної біології зоології безхребетних зоології хребетних біохімії мікробіології і вірусології генетиці фізіології людини і тварин екології для спрямування. Біологія магістерська програма.
Бухгалтерський облік аналіз і аудит Аналіз та розробка пропозицій щодо вдосконалення системи обліку та аудиту на підприємстві. Вивчення практики організації бухгалтерського обліку на підприємстві. Закріплення основних положень теорії та опрацювання теоретичних аспектів фінансового аналізу семестр тижнів.
Повноваження і влада в системі управління підприємством Поняття повноваження їх класифікація. Централізована і децентралізована система управління. Делегування повноважень. Багаторівнева система управління. Норма керованості. Влада та її види. Лідерство і вплив.
Технологія машинобудування та технічне нормування Методичні вказівки по виконанню курсового проекту з предмета. Технологія машинобудування. Опис конструкції і службове призначення деталі. Технологічний контроль креслення і аналіз деталі на технологічність.
Відлига Хрущова Позитивні і негативні наслідки діяльності лідера кпрс і Радянської держави М. С. Хрущова. Характеристика історичного діяча волюнтаризм та суб`єктивізм М. С. Хрущова. Суперечливий характер у розвитку культури в той час.
Гідромеханічні процеси хімічної та харчової технології Визначення гідравлічних опорів трубопроводу і арматури. Вивчення гідродинаміки тарілчастих і насадок колон. Вивчення гідравліки зваженого шару. Випробування рамного фільтр преса. Витрати потужності на перемішування в апараті з мішалкою.
Теплові та масообмінні процеси Випробування двухкорпусной випарної установки. Матеріальний баланс установки. Коефіцієнти теплопередачі по корпусах. Тепловий баланс установки. Випробування процесу ректифікації. Екстракція. Опис установки і порядок виконання роботи.
Хімія галузі Добровільна сертифікація проводиться за ініціативою заявників з метою підтвердження відповідності продукції вимогам стандартів технічних умов рецептур та інших документів визначаються заявником.
Технологічні розрахунки в бродильних виробництвах Основні прийоми та методи технологічних розрахунків у бродильних виробництвах наведені необхідні формули і довідкові матеріали розглянуті приклади рішення завдань. Для приготування пива крім ячмінного солоду використовують несоложеним мелений ячмінь.
Безпека життєдіяльності 6 Проблема забезпечення безпеки життєдіяльності є однією із серйозних і складних сфер діяльності та кожен спеціаліст повинен мати знання дозволяють забезпечити особисту безпеку та безпеку оточуючих і зберегти народне господарство.
Надання першої медичної допомоги при опіках Класифікація опікових уражень шкіри. Надання першої медичної допомоги при опіках. Термічні опіки. Опікова хвороба опіковий шок. Перша медична допомога потерпілим при термічних опіках. Хімічні опіки.
попередні | наступні
© Усі права захищені
написати до нас