наступні
Безпека життєдіяльності в туристичній сфері Вимоги безпеки при туристично екскурсійному обслуговуванні. Державне регулювання туристської діяльності. Права та обов`язки туристів. Психологія безпечного туризму. Психічні процеси і стани.
Вітчизняна історія Становлення і розвиток східнослов`янської державності. Русь у IX XIIIвв. Освіта і розвиток. Російського централізованого держави XIV XVIIвв. Складання абсолютизму. Російська імперія в кінці XVII XVIIIвв на шляху до індустріального товариств програма курсу вітчизняна історія.
Методика аналізу прибутковості комерційного банку Якісний аналіз структури балансу банку з позиції прибутковості. Аналіз доходів і витрат комерційного банку. Методика розрахунку і аналізу процентної маржі. Аналіз прибутковості ліквідності банку. Баланс комерційного банку.
Призначення бойові властивості ручних гранат РГД 5 РГ 42 Ф 1 Ручні гранати протягом багатьох столітті перебували на озброєнні армії. Вони успішно застосовувалися війнами при відображенні навал ворога на нашу землю. У сучасному бою ручні гранати є надійним засобом ураження противника.
Польська мова Графіка. Фонетика. Падіння редукованих голосних і його наслідки. Ім`я іменник його основні граматичні категорії. Прикметник. Числівник. Займенник. Дієслово. Історія наказового і умовного способу.
Розвиток радянсько американських відносин в епоху правління Хрущова У хрущовської діалектиці економічне змагання і мирне зі існування йшли рука об руку спираючись на досягнуті. Радянським Coюзом рубежі. Політика мирного співіснування це задумана нова форма протидії.
Основи маркетингу 7 Сутність маркетингу його функції. Етапи становлення маркетингу як науки. Принципи функції маркетингу. Маркетингові концепції. Ринок в системі маркетингу. Класифікація ринків. Вивчення ринку в системі маркетингу.
Анестезіологічне посібник у онкологічних хворих Епідеміологія онкологічних захворювань. Загальні принципи лікування онкологічних хворих. Безпосередні особливості анестезіологічної допомоги. Резекція трахеї. Резекція стравоходу. Операції на печінці і шлунку.
Огляд базових матеріалів з проблеми наркоманії Ця методичний посібник орієнтований на широке коло фахівців задіяних в рамках. Регіональної цільової. Програми Комплексні заходи протидії зловживанню наркотиками. Наркоманія аспекти проблеми.
Логімакс в терапії хворих на артеріальну гіпертонію Сучасні проблеми лікування артеріальної гіпертензії. Комбінована терапія при лікуванні хворих на артеріальну гіпертензію. Фармакодинамічні властивості. Фармакокінетичні властивості. Фелодипін er метопролол cr ZOK.
Податкова система Іспанії 2 Податкова система. Іспанії одна з наймолодших в Європі. Протягом останніх десятиліть. Іспанія за своїм економічним розвитком суттєво наблизилася до середньорозвинених європейським країнам податок на прибуток корпорацій.
Вивчення деяких питань термодинаміки Загальні диференціальні співвідношення дозволяють аналізувати отримані вирази для ідеальних і реальних систем. Застосування якобіаном дозволяє встановлювати зв`язок між термодинамічними величинами коефіцієнтами найбільш простим способом.
Демокріт про людину і моральності Демокріт про людину його життя і цінностях. Погляди Демокріта на природу душі людини. Про моральність. Держава з точки зору. Демокріта має допомагати бідним постійно орієнтуватися на них і оточувати їх турботою.
Н А Бердяєв про сенс історії Становлення М. А. Бердяєва як самостійного й оригінального мислителя сталося саме через філософію історії. Загальнофілософські погляди. Філософська антропологія вчення про свободу людини та її духовності.
Основні ідеї марксистської філософії Основних ідей філософії. Маркса. Суспільне буття матеріальне життя суспільства. Продуктивні сили. Виробничі відносини. Тип суспільства. Суспільна свідомість матеріальне умова безпосереднього існування людини не пов`язане з виробництвом побут сім`я.
Програмно-методичне забезпечення спецкурсу Робоча програма спецкурсу. Ціннісні орієнтації і спосіб життя представників різних верств англійського суспільства наприкінці XVII XVIII ст є дисципліною за вибором для студентів курсу навчаються за спеціальністю історія залік навчальний план тематичний план пп Найменування розділів і тем.
Маркетинг 11 Що таке маркетинг. Основні категорії маркетингу. Процес управління маркетингом. Сутність та етапи маркетингового дослідження. Поняття та сутність маркетингового середовища. Критерії сегментації ринку. Стратегія розробки нових товарів.
Кінематика і динаміка поступального руху Вивчення кінематики і динаміки поступального руху на машині. Атвуда. Вивчення обертального руху твердого тіла. Визначення моменту інерції махового до лісу і моменту сили тертя в опорі. Вивчення фізичного маятника.
Анатомія людини Робоча програма дисципліни. Анатомія людини для студентів, які навчаються за спеціальністю. Безпека життєдіяльності. Завдання курсу. Розділи курсу. Теми та їх короткий зміст. Теми лабораторних занять та їх зміст.
Методичний посібник для проходження психолого педагогічної практики Завдання психологічної практики. Організація психологічної практики. Принципи організації психологічної служби. Календарне планування психологічної практики. Основні методичні підходи до психологічного консультування.
Освіта землеволодіння селянського фермерського господарства Встановлення площі землекористування селянського господарства. Розміщення та формування землекористування селянського господарства. Розміщення садиби селянського господарства. Встановлення необхідного складу угідь у межах землекористування.
Діагностика і специфічна терапія інвазії ротових найпростіших у хворих на пародонтит Відомості про апробування методах лабораторної діагностики інвазії ротових найпростіших у хворих на пародонтит. Протозооскопія нативного препарату. Культуральне дослідження. Люмінесцентна протозооскопія.
Вітчизняна історія від Київської Русі до наших днів И семінарських занять теми доповідей і рефератів список історичних документів і літератури з кожної теми методичні поради для самостійної роботи. Освіта Давньоруської держави. Російська державність.
Історія Росії другої половини ХІХ початку ХХ століть Основні напрямки зовнішньої політики. Павла I. Основні риси внутрішньої політики. Олександра I на початку XIX століття. Характеристика реформи. Основні напрямки зовнішньої політики. Росії на початку XIX століття.
Визначення рівня природної резистентності та оцінці імунного статусу риб Імунна система риб являє собою сукупність клітинних і гуморальних факторів імунітету і складається з клітин лімфоїдної макрофагального комплексу лімфоцитів гранулоцитів клітин. Купфера Лангерганса і т д.
наступні

реферати, курсовікатегорії
за типом
за алфавітом
завантажені


© Усі права захищені
написати до нас