наступні
Гармонізація національного законодавства України з нормами Європей Конституційні принципи правового статусу людини і громадянина в Україні. Українське законодавство про права свободи законні інтереси та обов язки людини і громадянина. Міжнародний захист прав людини. Органи внутрішніх справ і захист прав людини.
Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпек Сучасний стан та майбутнє світової енергетики. Тенденції глобальної енергетики на найближчі десятиліття. Головні фактори енергетичної безпеки США. Фактори енергетичної безпеки Росії. Україна стан та стратегії забеспечення енергетичної безпеки.
Національне та міжнародне право Поняття та предмет міжнародного права його норми й суб`єкти. Міжнародне і національне право. України проблеми співвідношення. Міжнародні організайії з прав людини їх діяльність. Кримінально виконавче законодавство.
Боротьба зі злочинами що вчиняються співробітниками Органів Внутрі Характеристика злочинів що вчиняються співробітниками ОВС. Класифікація особистостей співробітників овс що вчинили злочин найбільш поширені правопорушення. Боротьба зі злочинами вчиненими співробітниками овс та профілактика таких правопорушень.
Соціально педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах Загальна характеристика соціально педагогічної роботи в дитячому закладі оздоровчого типу. Нормативно правова база. Урахування вікових особливостей дітей в умовах оздоровчого закладу. Соціально педагогічні особливості тимчасового дитячого колективу.
Пенсійна реформа в Україні Основні функції та завдання. Пенсійного фонду. України. Порівняння Пенсійних систем в країнах Європи та СНД. Стан пенсійного забезпечення громадян. України. Проблеми реформування системи пенсійного забезпечення.
Організаційно правове регулювання інвестиційної діяльності на прикладі Вінніцької області Інвестиційний процес в умовах ринкової економіки. Державне регулювання інвестиційної діяльності в Україні. Компетенція органів державної влади. Проблеми створення сприятливого інвестиційного клімату у Вінницькій області.
Стратегія розвитку СП Кераміка на ринку України Вивчення теоретичних аспектів формування стратегії розвитку спільних підприємств. Аналіз системи стратегічного управління тов сп Кераміка Удосконалення стратегії розвитку тов. Кераміка та підвищення її ефективності.
Підвищення міжнародної конкурентоспроможності промислового підприємства Теоретичні основи механізму забезпечення міжнародної конкурентоспроможності підприємств. Оцінка міжнародної конкурентоспроможності зат. Консорціум Шляхи підвищення міжнародної конкурентоспроможності зат.
Ефективний менеджмент персоналу організації Людина в традиційному і сучасному виробничому процесі. Підвищення ролі персоналу в постіндустріальному суспільстві. Управління персоналом кк специфічна сфера управління поняття цілі та методи управління на прикладі підприємства Gantala S.
Аналіз конкурентного середовища підприємства на прикладі ф х Маслянка Сутність і концепція конкурентних переваг фірми. Розробка сучасної стратегії поведінки фірми на ринку. Аналіз господарської діяльності на прикладі фермерського господарства. Маслянка Заходи щодо забезпечення підвищення конкурентоспроможності.
ЄДІ і якість освіти Організаційно технологічне забезпечення ЄДІ Єдиний державний іспит як поєднання державної підсумкової атестації випускників х класів загальноосвітніх закладів та вступних випробувань у вищі і середні спеціальні навчальні заклади його процедура і правила проведення.
Особливості правового регулювання проходження служби в органах вну Виникнення інституту державної служби в Україні особливості правового регулювання роботи з кадрами органів внутрішніх справ. Особливості проходження служби в овс прийняття просування звільнення. Проблеми реформування інституту проходження служби.
Бухгалтерська отч тності підприємства Удосконалення бухгалтерської отч тності підприємств агропромисловості на прикладі агроформувань. Роздольненського району. Криму. Автоматизація первинної документації система. Зведений уч т і отч тності заповнення оборотних відомостей по рахунках.
Управління Державним майном області на прикладі Государст 2 Історичні аспекти освіти. Управління державного майна його функції та завдання в суб`єктах РФ. Характеристика Фонду майна. Амурської області. Забезпечення приватизації та управління житловим фондом.
Проблема управління якістю при виробництві і реалізації та оцінка конкурентоспроможності м яких куточків Вітчизняного виробниц. Управління якістю при виробництві і реалізації меблів. Формування споживчих властивостей та якості м яких куточків в технологічному процесі їх виготовлення.
Експертиза якості та митне оформлення штучного хутра і виробів з нього Особливості митної державної політики щодо ввезення штучного хутра на територію України. Особливості товарознавчої експертизи якості непродовольчих товарів. Митний контроль та митне оформлення штучного хутра при переміщенні через митний кордон.
Народногосподарське значення виробництва овочiв вiдкритого i закритого грунту Розвиток овочівництва та сегменти ринків овочів в Україні. Природно кліматичні та економічні умови сільськогосподарського виробництва. Економічна ефективність овочівництва. Виробництво овочів відритого і закритого грунту.
Демократизація контрольно оцінної діяльності у початковій школі Вивчення та узагальнення досвіду вчителів новаторів масової початкової школи щодо використання сучасних демократичних методів контролю. Аналіз методичного забезпечення оцінювання успішності учнів початкових класів.
Особливості подружніх конфліктів Аналіз психолого педагогічної літератури з проблеми подружнього конфлікту у молодій сім ї. Підходи до діагностики у сімейному консультуванні. Розробка тренінгової програми на тему. Конструктивне вирішення конфліктів у сімейних взаємостосунках Актуальність проблеми.
Психологічні особливості релігійних аддиктів Аналіз поняття релігійного сектантства релігійної аддикції. Проблема сектантства та особистісних особливостей релігійних аддиктів у вітчизняній і закордонній літературі. Діагностика особистісних особливостей представників сектантської й атеїстичної групи.
Правовий статус територіальної громади Поняття та ознаки територіальної громади. Характеристика територіальних співтовариств в трудах різних вчених. Основні ознаки територіальної громади в різних підходах до цієї проблеми. Законодавство України про функції та місце місцевого самоврядування.
Вивчення теми Прикметник як засіб формування пізнавальної активності молодших школярів Психолінгвістичні основи вивчення прикметника як частини мови. Пізнавальна активність молодших школярів засоби її формування. Методичне забезпечення вивчення прикметника в початкових класах організація зміст та перевірка ефективності вивчення теми.
Здоров язберігаючий компонент у змісті і структурі підручників для початкової школи Характеристика освітньої галузі Здоров я і фізична культура у контексті вимог. Державного стандарту початкової загальної освіти. Змістове та процесуальне забезпечення здоров язберігаючої функції у чинних підручниках рекомендації щодо їх удосконалення.
Розвивальний потенціал бесіди як методу навчання у сучасній початковій школі Наукові основи проблеми розвивального потенціалу методів навчання дидактична сутність словесних методів навчання як педагогічна проблема. Бесіда як метод навчання молодших школярів. Забезпечення розвивального потенціалу бесіди у навчальному процесі.
наступні
© Усі права захищені
написати до нас