наступні
Релігієзнавчі теорії Релігієзнавство вивчає процес виникнень функціонування і розвиток релігії її структуру компоненти різноманітні напрями в історії суспільства і сучасну епоху її роль у житті окремої людини і конкретного народу.
Використання методів наукового пізнання Види досліджень. Класифікація та склад методів дослідження. Вибір методів дослідження. Класифікація методів дослідження за способом і джерела отримання інформації про об`єкти дослідження.
Біоенергетика серця 2 Сучасна кардіологія немислима без вивчення процесів на молекулярному і субмолекулярному рівнях. Тільки завдяки сучасним тонким методам дослідження стали можливі відкриття в області такої науки як біоенергетика серця.
Педагогіка предмет завдання функції Функції педагогіки. Система педагогічних наук. Педагогічний процес спосіб організації виховних відносин. Форми організації педагогічного процесу. Класно урочна система колективна форма організації навчання.
Інформаційні системи в економіці 5 Економічна характеристика інформації. Інформаційний аспект виробництва. Інформація як товар ринки інформації. Теорія систем управлнія. Апаратне і програмне забезпечення інформаційних технологій.
Відділ синьо зел ні водорості Будова клітини. Будова ниток. Розмноження. Способи живлення і екологія. Температура для існування. Багатобічні відносини між синьо зеленими водоростями і іншими організмами. Синьо зелені водорості зустрічаються у всіляких місцепроживання.
Бухгалтерський облік і аналіз економічної діяльності підприємства Ознайомлення з підприємством і його бухгалтерією. Облік витрат виробництва та обігу. Облік готової продукції товарів робіт послуг та їх реалізація. Облік фінансових результатів фондів і капіталів. Облік розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами з нал.
Техногенні родовища Поняття техногенного родовища особливості та перспективи його розробки. Апаратурно методичне забезпечення аналітичних досліджень. Геоекологічне картування та складання еколого геологічних карт з техногенних родовищ.
Історія політичних і правових вчень 3 Відродження і Реформація найбільші і знаменні події пізнього західноєвропейського середньовіччя. Вони по своїй соціально-історичної суті являли собою антифеодальні раннебуржуазних явища.
Франція у світовому співтоваристві цивілізацій Становлення європейської цивілізації та Франції. Вузлові проблеми французької історії. Історіографія вивчення французької історії. Виникнення Франції. Франція в IX XIII століттях. Хрестові походи. Початок об`єднання.
Діалектологія наука про мову Предмет і завдання діалектології. Діалектні відмінності. Фонетична система. Граматичний лад російських говірок. Ім`я іменник. Займенники. Числівник. Діалектне членування російської мови. Порівняльна характеристика прислівників.
Програми певного інтеграла до рішення деяких завдань механіки і фізики Моменти та центри мас плоских кривих. Теорема гульдена. Площа поверхні утвореної обертанням дуги плоскої кривої навколо осі лежить в площині дуги і її не перетинає дорівнює добутку довжини дуги на довжину кола.
Економіко математичні методи і моделі 4 Моделювання економічних систем основні поняття і визначення. Математичні моделі та методи їх розрахунку. Деякі відомості з математики. Приклади завдань лінійного програмування. Методи розв`язання задач лінійного програмування.
Сучасні проблеми здоров`я жінок і дітей Фізіологія менструального циклу. Деякі аспекти пускових механізмів пологів. Клініка та ведення пологів. Вузький таз. Аномалії пологової діяльності. Ізосерологічної несумісність. Гемолітична хвороба новонародженого.
Синдром дихальних розладів Клініка Діагностика Основними причинами призводять приводять до СДР. Провідною ланкою в патогенезі СДР. Клініка. Загальні симптоми. Шкала для оцінки тяжкості дихальних розладів у новонароджених. Перебіг синдрому дихальних розладів.
Клініка набряку легенів Набряк легенів рясне пропотеваніе рідкої частини крові в інтерстиціальну тканину легені. Клінічна картина. Патогенетична терапія набряку легенів. Типи гіпертонічних кризів. Для купірування гіпертонічних кризів застосовують гіпотензивні препарати.
Загальна кишкова непрохідність Визначення. Класифікація. Механічна і динамічна форми гострої кишкової непрохідності. Етіологія і патогенез. Патологічні зміни при странгуляционной і обтураційній непрохідності. Рентгенодіагностика.
Ускладнення виразкової хвороби Кровотеча. Кровотеча буває в результаті арозії судини у виразці венозного стазу або тромбозу вен. Прорив. Пенетрація виразки характеризується проникненням виразки в дотичні з шлунком кишкою органи.
Виразкова хвороба 3 Поліетіологічне захворювання має багатофакторний патогенез. Показання до оперативного лікування виразкової хвороби. Принципи консервативного та хірургічного лікування виразкової хвороби дванадцятипалої кишки і шлунку.
Патологія Загальна нозологія. Порушення периферичного кровообігу. Запалення. Пухлини. Патологія травлення. Патологія органів дихання. Патологія нирок і сечовивідних шляхів. Патологія печінки. Тема Патологія печінки.
Види медичної допомоги Перша медична допомога М. П. хв. Долікарська фельдшерська М. П. години. Перша лікарська М. П. години. Кваліфікована М. П. годин. Спеціалізована М. П. Обсяг і зміст заходів кваліфікованої М.
Військова медицина Головне завдання. Склад дисциплін. Завдання медичної служби у воєнний час. Медичне забезпечення військ. Лем. Основні принципи етапного лікування з евакуацією за призначенням. Поняття про етапи евакуації.
Вікові особливості білкового вуглеводного жирового обміну та обміну вітамінів у дітей Білки. Жири. Вуглеводи. Потреба в них. Вітаміни біологічно активні органічні сполуки різноманітної хімічної природи. Жірорастворімиевітаміни. Водорозчинні вітаміну. Вітаміноподібні сполуки валін ізолейцин цистеїн амінокислот.
Вікові особливості водного мінерального і кислотно основного обміну у дітей Зміною в розподілі рідини між позаклітинними і внутрішньоклітинними секторами. Добовий діурез. Добова потреба у воді. Регулювання нирками водно сольового обміну. Регуляція осмотичного тиску крові.
Природне вигодовування дітей першого року життя Природним вигодовуванням грудного дитини називається вигодовування його грудним молоком. Кількість молока. Калорійний розрахунок. При вигодовуванні дитини груддю можуть виникнути труднощі пов`язані з матір`ю.
наступні

реферати, курсовікатегорії
за типом
за алфавітом
завантажені


© Усі права захищені
написати до нас