попередні | наступні
Розміщення графіки в документі Вставка об`єкта створеного в іншому графічному редакторі. Малювання в документі. Вставка малюнка з колекції Clipart та розміщення поверх нього тексту. Створення візитної картки. Створення візитної картки укладеної в рамку з колекції Clipart.
Введення і форматування тексту Робота у вікні документа. Введення тексту. Вставка та видалення тексту. Скасування результатів виконаних дій. Переміщення та копіювання тексту методом перетягнути залишити. Форматування тексту. Збереження документа.
Лінійні вимірювання C допомогою мікрометра визначити площу поверхні металевого бруска. Обчислити середнє значення площі і довірчий інтервал. Визначити з допомогою штангенциркуля об`єм тіла. Обчислити середнє значення обсягу і довірчий інтервал у mм gt nnnn Штангенциркуль Мікрометр на При роботі з мікрометром обертати гвинт тільки за допомогою тріскачки.
Кристалографічні символи Система позначення граней і напрямків. Індекси граней і ребер кристалів. Символи ребер. Основні кристалографічні співвідношення. Кути між двома напрямками між напрямком і площиною. Межплоскостное відстань і індекси площині.
Визначення температури фазового переходу феромагнетик парамагнетик Температура Нееля для феримагнетика феритового стрижня. Феромагнітні властивості речовини. Магнітна сприйнятливість ферромагнетика. Закон Кюрі Вейсса. Трансформатор з незамкнутим сердечником виготовленим з фериту.
Вивчення роботи польового транзистора Принцип роботи польового транзистора. Стокові характеристики транзистора. Причина насичення в стокової характеристиці польового транзистора. Пристрій польового транзистора з керуючим pn переходом. Інверсія типу провідності.
Побудова діаграм в Excel За допомогою Excel можна створювати складні діаграми. Ряд даних. Категорії. Створення впроваджених діаграм. Створення діаграм на окремому аркуші. Налаштування елементів діаграми. Елемент діаграми. Швидкий спосіб створення діаграм.
Робота з датами Введення ряду дат. Створення упорядкований ряд дат в рядку або стовпці. Введення ряду дат з автозаповненням. Створення рядів. Форматування дат і часу. Арифметичні операції з датами. Функції дат і часу.
Початкові відомості про Еxcel 7 0 Файл Microsoft Еxcel є робочою книгою. Даними можуть бути числа або текст. Введення даних. Виділення клітинок. Видалення інформації з осередків з групи осередків. Робота з робочими книгами. Видалення листа. Перейменування аркушів.
Складання формул і робота з осередками Створення простих формул. Використання посилань. Посилання на клітинки з рівних аркушів. Робота з текстом. Використання імен у формулах. Створити ім`я. Перевизначення імен. Створення імен з текстових значень.
Форматування даних Вивчення роботи команд меню. Формат. Вивчення команди. Стовпець Column з меню. Формат Format Створення супер панелі форматування. Вставка і видалення клітинок рядків стовпців. Копіювання і вставка елементів осередків.
Знайомство з ОС Windows Схематичний малюнок робочого столу. Жорсткі диски. Пристрої зі знімними носіями. Основні програми додаток. Основні параметри комп`ютера. Основні параметри комп`ютера. Налаштування значків на робочому столі.
Робота з вікнами 2 Усі вікна в ос Windows мають стандартну структуру. Виконання лабораторної роботи передбачає придбання навичок використання мишки як основного способу управління роботою комп`ютера в середовищі Windows.
Створення документів у Word Засвоїти технологію роботи з об`єктами текстових документів і документами в цілому. Створити передумови для успішного засвоєння процедур введення редагування та форматування даних в інших додатках ms Office.
Вставка в тексти документів графічних об`єктів і формул Практичне засвоєння технології вставки в текст документа різних графічних об`єктів створених засобами Word та інших додатків ms Office. Схема алгоритму обчислення функції виду X f X E. Діалогове вікно.
конструкцію і механізми амперметрів постійного і змінного струму Вимірювання постійного струму розрахунок опору шунта визначення похибки вимірювання. Теоретичні відомості. Параметри магнітоелектричного приладу. Конcтруірованіе магнітоелектричного приладу. Перевірка міліамперметра.
Термометрія поняття і принципи Ступінь нагретости тіла. Температура міра середньої кінетичної енергії поступального руху молекул ідеального газу. Температура макроскопічний параметр стану речовини. Основні термометричні параметри.
Вивчення компенсаційного методу вимірювань Ознайомлення з методом компенсації у практиці вимірювань фізичних величин. Похибки при введенні в електричний ланцюг амперметра або вольтметра. Компенсаційні методи та їх суть. Міст постійного струму.
Вивчення застосування закону ома для ланцюгів постійного струму Закон Ома для ділянки кола і закон Ома для повного кола. Застосування правил. Кірхгофа для розрахунку кіл постійного струму. Постановка завдання про розрахунок ланцюга постійного струму. Вимірювання обробка та представлення результатів вимірювань.
Дослідження кола змінного струму Явище резонансу в колі змінного струму. Перевірка закону Ома для кола змінного струму. Незгасаючі вимушені електричні коливання. Коливальний контур. Повний опір ланцюга.
Модуляція і детектування електромагнітних коливань Процес управління високочастотними коливаннями при передачі мови музики чи телевізійних сигналів. Струм несучої частоти. Амплітудна модуляція. Спостереження модуляції форми і частоти коливань. Детектування.
Вимірювання динамічної в`язкості рідин і газів Причина виникнення сил в`язкого тертя в рідинах. Рух твердого тіла в рідині. Визначення в`язкості рідини за методом. Стокса. Експериментальна установка. В`язкість газів. Механізм виникнення внутрішнього тертя в газах.
Дослідження явища дифракції світла на компакт диску Компакт диск як дифракційна решітка. Компакт диск зонна пластинка. Фокусує дію компакт диска. Спостереження в монохроматичному і білому світі. Дифракція світла. Поляризація світла. Перевірка закону.
MS Excel Обчислення в Excel. Формули і функції. Використання посилань і імен переміщення та копіювання формул. Відносні й абсолютні посилання. Поняття і типи функцій. Робоча книга Excel. Зв`язок між робочими аркушами.
Робота з програмою PageMaker Знайомство з програмою PageMaker створення нової публікації форматування символів і абзаців глобальне форматування. Імпорт і редагування тексту. Малювання засобами PageMaker. Імпорт графіки. Зв`язування файлів.
попередні | наступні
© Усі права захищені
написати до нас