попередні | наступні
Характеристики комунікатора способствуещіе ефективної комунікації Ефективна комунікація виявляється в досягненні та збереженні психологічного контакту з партнером з метою стабілізації міжособистісних відносин на їх оптимальної стадії через досягнення сумісності згоди взаємної пристосованості.
Мережеві операційні системи Операційна система NetWare фірми Novell. Мережеві операційні системи lan Meneger Windows nt і lan Server. Мережева операційна система Windows nt Advanced Server. Мережева операційна система Lantastic.
Сутність структурні елементи і функції політичної партії Визначення політичної партії. Класифікація політичних партій. Процес формування політичної партії. Роль партій у політичній системі. Виникнення боротьба розкол і зникнення партій. Політичний устрій держави.
Сучасна система кредитування ЗЕД Види кредитів у зовнішній торгівлі. Кредити застосовуються у зовнішній торгівлі можна класифікувати за кількома головними ознаками характеризує окремі сторони кредитних відносин. Держрегулювання зовнішньоторговельних операцій із сировинними товарами.
Роль держави в ринковій економіці 6 Продуктивні сили і виробничі відносини. Неокласичний напрям економічної думки. Ринковий механізм вільної конкуренції. У определ женням впливі з боку держави потребує навіть ідеальний вільний ринок.
Виробнича функція Підприємство Класифікація підприємств Підприємство як виробнича і економічна система. Фірма і підприємство. Організація підприємства. Типи фірм. Різноманіття фірм. Організаційні форми підприємств. Класифікація підприємств за їхніми діяльності.
Розвиток теорій про походження життя Питання про походження життя на Землі належить до числа найбільш складних питань науки. Навколо цього питання протягом багатьох століть розгорталася боротьба релігії і науки ідеалізму і матеріалізму.
Нестандартні методи розв`язання тригонометричних рівнянь графічний і функціональний Загальна теоретична частина. Графічний метод. Функціональний метод. Метод функціональної підстановки для побудови графіка деяких функцій складають таблицю значень функції для деяких значень аргументу потім наносять відповідні точки на май.
Стратегія і тактика ціноутворення 2 Проведення реклами методом директ мейл. Нужда потреба запити. Маркетинг це наука про те як шукати ринок на якому найкраще працювати що саме пропонувати споживачеві як працювати продуктивно і ефективно задовольняючи потреби общес.
Розрахунок кіл постійного струму 2 Схема електричного кола. Струми у реформованій ланцюга. Струми у всіх гілках вихідної ланцюга. Баланс потужності у реформованій ланцюга сумарна потужність джерел і сумарна потужність споживачів. Метод вузлових потенціалів.
Управління дослідницьким проектом Поняття дослідницького проекту і його зміст. Оформлення інноваційних проектів. Вибір пріоритетних напрямів досліджень і розробок. Управління проектом. Науково обгрунтовані технічні економічні чи технологічні рішення.
Зміст фінансово правового регулювання суспільних відноси Предмет і поняття фінансового права. Поняття фінансово правової відповідальності е особливості та види. Страхові внески до державних соціальних позабюджетних фондів. Перехід до формування ринкової економіки.
Максимізація прибутку в умовах монополії Недосконала конкуренція та її моделі. Характеристика монополії. Монополія і економічна влада. Визначення ціни і обсягу виробництва в умовах монополії. Попит і дохід. Моноценовая монополія. Рівновага в короткостроковому та довгостроковому періодах.
Детермінізм і індетермінізм Порівняльна характеристика двох протилежних філософських течій детермінізму і індетермінізму. Сутність і діалектичний зв`язок філософських категорій форма утримання їх місце і значення в пізнанні світу.
Проблема розвитку малого бізнесу загальнодержавні та регіональні аспекти Малий бізнес. Місце малого бізнесу в економіці промишленого розвитку країни. Державна підтримка малого бізнесу в України. В Україні відсутня діючий механізм підтримки розвитку та захисту бізнесу.
Здоров`я і освіта Шкільні хвороби. Інтенсифікація навчального процесу. Скільки важить ранець Як харчується школяр. Санітарно гігієнічні умови навчання. Методи боротьби зі шкільними хворобами. Здоров`я стан повного фізичного душевного і соціального благополуччя.
Що таке ціна товару з чого вона складається Ціна це грошовий вираз вартості товару. Авансовий звіт на відрядження. Балансовий і чистий прибуток торговельного підприємства. Кореспонденція рахунків. Види порядок складання та терміни бухгалтерської звітності.
Водні ресурси світу запаси особливості розміщення та споживання Економічна оцінка водних ресурсів. Водні ресурси це придатні для вживання прісні води укладені в річках озерах льодовиках підземних горизонтах. Водогосподарський баланс і його категорії. Світове водоспоживання.
Сутність і функції політики громадянське суспільство Громадянське суспільство його відмітні риси та умови формування. Політичні елементи їх роль в політичній системі суспільства. Об`єктом політології є політична дійсність або політична сфера життя суспільства.
Історія приватизації в Росії Анатолій Чубайс приватизує. Росію. Ніяких законів ми не порушили. Самий яскравий прояв корупції в Росії. Приватизація прибутків. Аерофлоту. У гонитві за нафтою. Російський Рокфеллер. Влада ми не віддамо.
Ядро Windows 98 робота з клипартами Ядро Windows Роль розрядних модулів ядра. Проблеми швидкодії. Кооперативна і витісняє багатозадачність. Покращене використання ресурсів в Windows Використання WordArt. Програма ms Outlook Express створення та відправлення повідомлень.
Вирощування суниці Агротехніка. Опис сортів суниці. План організації земельного масиву. Розміри форма і розміщення кварталів. Вартість валової продукції. Потреба галузі в робочій силі та основних засобах виробництва.
Проектування багатоповерхового будинку Розрахунок багатопустотних плити перекриття. Збір навантажень на панель перекриття. Визначення навантажень і зусиль. Розрахунок монолітною центрально навантаженої. Збір навантажень на колони. Розрахунок консолі колони. Розрахунок монолітного центрально навантаженого фундаменту.
Методи психології праці Неексперіментальним методи метод спостереження метод опитування. Експериментальні методи лабораторний експеримент природний експеримент тестовий метод. Психологія праці як галузь психологічної науки.
Організаційні якості і особливості менеджера Та еволюція поняття мотивації. Теорія потреб Девіда Маккелланда. Загальна характеристика стратегічного менеджменту менеджером є тип науково практичного управління тобто керівництва людьми і виробництвом що дозволяє виконувати завдання найбільш ек Менеджер і вимоги запропоновані до нього.
попередні | наступні
© Усі права захищені
написати до нас