наступні
Психоаналіз один з найважливіших і дискусійних напрямів ХХ століття Філософія і психоаналіз. Психоаналіз З. Фрейда. Особливості поглядів наступників З. Фрейда. Існування несвідомого шару людської психіки у надрах якого відбувається особливе життя. Відносини між свідомістю й несвідомим.
Релігієзнавство як галузь науки Предмет релігієзнавства. Релігієзнавство як галузь соціогуманітарного знання. Особливості богословського і наукового феномену релігії. Структура релігієзнавства. Новий етап розвитку релігійних конфесій.
Конституційний Суд України Конституційний Суд єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Порядок формування. Конституційного Суду і його склад. Функції і повноваження. Конституційного Суду. Порядок діяльності Конституційного Суду і процедури розгляду ним справ.
Основні етапи матеріально технічної підготовки проекту Матеріально технічна підготовка проекту. Правове регулювання договірних відносин. Етапи матеріально технічної підготовки проекту. Вимоги до управління у циклі закупівель і поставок. Служба керівника проекту.
Сучасні принципи державного управління Сучасні принципи державного управління джерела їх виникнення та порядок формування. Поняття та зміст звернення громадян та вимоги що висуваються до них. Основні напрямки державної регіональної політики на сучасному етапі.
Політичні партії в Україні 2 Політичні партії та їх класифікація. Історія становлення багатопартійності в Україні. Провідні принципи у партійній політиці. Політична партія це організація що об`єднує на добровільній основі найактивніших представників тих чи інших класів соціальних мета їхньої діяльності захист соціально політичних інтересів певних груп населення список ЛІТЕРАТУРИ.
Якість продуктів Поняття якості. Основні ознаки якості. Чинники що визначають якість харчових продуктів. Методи оцінки якості харчових продуктів органолептичні і лабараторного. Сутність бальної оцінки. Приклад бальної оцінки сичужних сирів.
Управління дебіторською заборгованістю Економічна сутність розрахунків з дебіторами і кредиторами. Класифікація дебіторської і кредиторської заборгованості в структурі оборотних коштів підприємства. Методи управління дебіторською та кредиторською заборгованістю.
Розр т податків Цільовий збір на утримання муніципальної міліції. Єдиний податок на залічи нний дохід. Податок на рекламу. Збір з юридичних осіб на потреби освітніх установ. Збір за прибирання території міста. Податок на доходи фізичних осіб.
Революція 1917 року в Росії Лютнева революція року. Повалення самодержавства. Боротьба за вибір шляху суспільного розвитку. Росії в березні жовтні року. Жовтнева революція року та її значення. Дій політичних сил під час революцій.
Переваги та недоліки ринкового механізму Ринок. Історія розвитку. Класифікація ринків. Ознаки ринків. Ринковий механізм. Загальна характеристика і переваги ринкового механізму. Недоліки ринкового механізму. Сучасна ринкова економіка.
Політична теорія Платона Концепція ідеального політичного устрою в діалозі. Держава Вчення про вчинені і недосконалих формах державного правління. Питання держави і права в діалозі. Закони Історія філософської думки після.
Підприємництво 2 Сутність підприємництва. Історичні та соціальні корені підприємництва. Типи підприємництва. Специфіка підприємницької діяльності в Білорусі. Орієнтація на досягнення комерційного успіху отримання прибутку.
Становлення паблік рілейшнз як галузі знань і сфери діяльності Мета соціальної реклами змінити ставлення громадськості до якоїсь соціальної проблеми а в довгостроковій перспективі виробити нові соціальні цінності розуміння соціальної реклами як одного зі способів роботи з громадською думкою.
Синтез нанокристалічних напівпровідникових частинок Твердофазний синтез у склі. Осадження з розчинів. Гідротермальний метод. Метод MOVPE. Синтез нанокристалічних PbS в розчині полівінілового спирту. Синтез нанокристалів у скляній матриці. Оптичні вимірювання.
Особливості сестринського процесу в екстреній і невідкладної медицини Сестринська справа. Сестринська теорія і сестринський процес. Організація сестринського процесу в реанімації. Завдання медсестри реанімаційного відділення. Стандартизація у професійному справі медсестри.
Регіональний моніторинг Успіх екологічної політики пов`язується з м широкого комплексу заходів головними з яких стануть заборони на екологічно шкідливі види продукції промислового і побутового призначення обмеження на різні види діяльності моніторинг екологічним моніторингом екологічний моніторинг.
Фінанси як об`єктивна економічна категорія Види бюджетів. Державний борг. Фінанси кредит гроші виступають основними регуляторами як економіки так і суспільних відносин в цілому. Ці регулятори і забезпечують постійний розвиток суспільства.
Пристрій зберігання інформації Дисковод fdd це пристрій призначений для читання інформації з гнучких магнітних дисків а також записи на них як правило використовується для переносу інформації з одного комп`ютера на інший. Інформація записується на гнучкий магнітний диск.
Реформування ліберальної економіки в концепціях супротивників класичної школи Навчання соціалістів утопістів. А. Сен Сімон. Ш. Фур`є. Р. Оуен. Економічні вчення Д. Рікардо. Економічні погляди С. Сімонда. Теорії П. Прудона. Історична школа. Німеччині. Життя та ідеї мислителів економістів до Маркса.
Редакторський аналіз статті Брат динозавра крокодил Стаття призначена для науково популярного збірника. Людина і стихія і розрахована на масового читача. Попередньо проаналізувавши статтю можна помітити що її матеріал не відповідає деяким принципам подання популярних текстів.
Права і обов`язки подружжя 2 Шлюб це не тільки союз між чоловіком і жінкою але й правовстановлюючий факт. З моменту укладання шлюбу обидва вони знаходять статус подружжя. Кожна стає власником прав і обов`язків передбачених нормами сімейного права.
Прийняття рішень методом аналізу ієрархій Метод аналізу ієрархій. Система для зберігання великих обсягів інформації є база даних. База даних в найбільшою мірою задовольняє всім виділеним критеріям.
Типологію відносин до наркоманії Наркоманія це хвороба має соціологічні коріння і будь-яка форма поведінки, що відхиляється в тому числі і наркоманія є наслідок наявних порушень перш за все соціального і особистісного плану. Думка медиків педагогів психологів.
Управлінський уч т на підприємстві Нормативний метод обліку витрат. Об`єкти і методи калькулювання. Завдання управлінського обліку. Визначення стратегії та планування майбутніх операцій організації. Контролювання е поточної діяльності.
наступні
© Усі права захищені
написати до нас