попередні | наступні
Комп`ютерна практика Основні можливості текстового редактора Word з оформлення науково технічного документа. Прикладні програмні пакети в інформаційних технологіях форматований текст. Джерела виникнення і потоки маркетингової інформації на підприємстві.
Молодіжна культура Соціологічний аспект молодіжної культури. Елементи молодіжної культури дозвілля ставлення до релігії політичні орієнтації цінності культурна інформованість культурні потреби. Молодіжна субкультура.
Навчально ознайомча практика з психології Цілі і завдання освітнього закладу. Принципи в роботі психолога освітні установи. Тривалість різних видів робіт педагога психолога освіти. Етичні принципи та правила роботи практичного психолога.
Конкурс між командами двох класів на тему Правила етикету Обгрунтування вибору форми теми виховного заходу. Робота виконана до проведення заходу. План виховного заходу. Хід проведення виховного заходу сценарій. Підведення підсумків та визначення переможця.
Роль менеджменту в роботі Комітету у справах молоді Оренбурзької області Загальна характеристика. Комітету у справах молоді. Оренбурзької області. Значення менеджменту в діяльності підприємства. Соціально-психологічний рівень розвитку групи. Оцінка задоволеності роботою.
Бухгалтерський облік і аудит ВАТ Таврія Авто Коротка характеристика. Облік грошових коштів в касі. Облік руху грошових коштів по поточному рахунку. Облік розрахунків за виданими авансами. Облік розрахунків з оплати праці. Облік запасів. Облік розрахунків з покупцями і постачальниками.
Практика в школі Звіт про виконану психодіагностичної роботи. Загальна орієнтація дітей в навколишньому світі і запас побутових знань. Звіт про виховну діяльності. Аналіз процесу і результати виховної діяльності.
Аналіз кадрової політики на виробничому підприємстві Ландорс Основні функціональні характеристики системи управління уп Ландорс Система методів управління. Стиль керівництва. Аналіз забезпеченості трудовими ресурсами. Аналіз руху робочої сили. Аналіз якісного складу трудових ресурсів.
Організація роботи рекламного агенства 2 Специфіка стимулювання праці менеджера з реклами. Рекламна діяльність. Редакційно видавнича діяльність. Організація та проведення шоу презентацій і свят. Виробництво візуальної реклами по повному циклу.
Археологічне дослідження на Татарській городище в 2006 р Татарська археологічна експедиція. Ставропольського державного університету. Структура і конструктивні особливості кургану. Дослідження Склеповий споруди кургану дромоса. Знахідки з кургану.
Виробничої техніко економічної практика на підприємстві ВАТ Міський молочний завод 1 Аналіз організаційно правової форми підприємства і системи участі у його діяльності зафіксованої в статуті підприємства. Аналіз організаційної структури. Організація ресурсозабезпечення. Аналіз форм організації і стимулювання праці.
Організація і техніка ведення податкового обліку Спрощена система налогообложеніяУпрощенная система оподаткування. Податок на додану вартість. Податкові регістри по ПДВ. Акцизи. Податок на прибуток. Податковий облік доходів і витрат організації.
Структура і виробнича діяльність підприємств Структура і виробнича діяльність підприємства. Технологія та організація виробництва. Технохімічних контроль. Облік виробництва. Організація праці ділянки керівника. Посадові обов`язки начальника і технолога.
Звіт по виробничій практиці Соціальні основи маркетингу задоволення потреб людини. Управління маркетингом. Архітектура маркетингу. Маркетингове середовище. Маркетингова інформаційна система і маркетингові дослідження.
Організація і технологія документаційного забезпечення управління Документування діяльності організації. Організація документообігу. Прийом і відправлення. Реєстрація. Контроль виконання. Класифікація та систематизація документів. Формування справ. Експертиза цінності документів.
Сучасний стан перспективи розвитку та актуальні соціально економічні проблеми водного Транспорту в Росії. Характеристика водного транспорту. Російської федерації. Внутрішній водний транспорт судноплавні річки обсяг перевезень. Морський транспорт великі порти. Росії вантажоперевезення пасажирські.
Бухгалтерський облік в туристичній фірмі ТОВ Цезар Характеристика бухгалтерського обліку на ТОВ. Цезар облік грошових коштів та грошових документів витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції оплати праці та відрахувань на соціальні потреби податків.
Управління прибутком на підприємстві Аналіз ділових проблемних ситуацій. Огляд теорії та практики по темі дипломного проекту Управління прибутком на підприємстві Характеристика Закритого акціонерного товариства Торговий Дім ВНИИКП аналіз її ділової та фінансової діяльності. Аналіз фінансових результатів діяльності ТОВ Монтекі за рік
Організація діяльності ВАТ Альфа Банк Характеристика ВАТ. Альфа банк. Організаційне пристрій комерційного банку. Положення банківської галузі. Фінансовий стан банку і діагностика ризику банкрутства. Антикризовий підхід до банківської системи і застосування закордонного досвіду.
Проектування 6 ти поверхового житлового будинку Основні об`єк мно планувальні та техніко економічні показники для житлового будинку. Характеристика ділянки забудови та місцеві умови будівництва. Об`єк мно планувальне рішення протирадонового захист конструкції опалення вентиляція.
Фінансовий аналіз ТОВ ЗапСібОйл Організації та діяльність ТОВ ЗапСібОйл Аналіз діяльності підприємства управлінський маркетинговий обсягу виробництва і продажів трудових ресурсів організації використання фонду робочого часу фонду заробітної плати.
Лікарські рослини 3 Рослини поширені на території в досліджуваному районі лікарські кормові технічні бур`яни та отруйні. Виявлення діагностичних ознак сімейства роду або виду для оволодіння елементами систематизації рослин.
Організації нормування і оплати праці ВАТ Ягуновское Спеціалізація господарства та його підрозділів. Нормування праці в тваринництві. Розрахунок норм обслуговування тварин за матеріалами спостережень. Нормування праці на механізованих польових роботах. Оплата праці.
Юридичне оформлення документів Складання договору оренди житлового приміщення договір найму. Складання договору про завдаток договору про авансовий платіж. Підготовка пакету документів для нотаріального посвідчення договору купівлі продажу для приватизації земельної ділянки.
Товариство з обмеженою відповідальністю Торговий Дім Престиж Характеристика ТОВ тд Престиж Роль юридичного відділу. Нормативне забезпечення діяльності тд Престиж порядок укладення і зміст договору поставки. Претензійні досудовий порядок вирішення спорів.
попередні | наступні
© Усі права захищені
написати до нас