наступні
Фізичні причини виділення діапазону НВЧ Рівняння Максвела -ого порядку описують всі електромагнітні явища: Існують локаційні пристрої які повинні працювати на. ГГц Оскільки м мають малу роздільну здатність а оптичний діапазон швидко поглинаються постає необхідність вивчення нвч діапазону Перші нвч прилади виникли під час -ї світової війни при створенні РЛС.
Невзаємні елементи НВЧ Виявляється магнітний момент як і спін електрона може рухатись лише по правому колу. Невзаємні елементи нвч. Однак в загальному випадку: поляризація антисиметричний. Тензор магнітної проникності фериту Ми будемо шукати ехай маємо феромагнітне середовище в оскільки це енергетично вигідно Нехай тепер тобто.
Види угод укладаються комерційними банками Комерційні банки вправі здійснювати три групи угод: банківські операції які становлять безпосередній предмет діяльності; угоди які мають допоміжне значення і служать для забезпечення організаційних і матеріальних передумов роботи банку закупівля паперу оренда приміщення і т п.
Закон про товарну біржу і біржову торгівлю Закон Про товарних біржах і біржову торгівлю спрямований на врегулювання відносин по створенню і діяльності товарних бірж біржової торгівлі і забезпечення правових гарантій для діяльності на товарних біржах.
Товарна біржа як атрибут ринкової економіки Загальні збори учасників-членів біржі. Контрольний комітет. Наглядовий комітет. Арбітражний. Котирувальний комітет. Комітет з прийому нових членів. Біржовий комітет. Рада біржі. Контрольно-ревізійна комісія.
Фондова біржа 2 Фондові біржі це організації діяльність яких полягає у створенні умов для обігу цінних паперів і визначенні їх ринкових цін повинна складатися не менше ніж з трьох членів всі з яких повинні бути її акціонерами.
Валовий дохід валові витрати облік товарних втрат у торгівлі Валовий дохід. Валові витрати. Облік товарних втрат у торгівлі. Валовий дохід загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності отриманого нарахованого протягом звітного періоду в грошовій матеріальній або нематеріальній формах як на території.
Історія виникнення бухгалтерського обліку 6000 років до н е. люди стали вести господарство; бу виник як практична діяльність (рахівництво). 500 років тому вийшла книга Л. Пачолі про бу (трактат). Почалося літерат осмислення БО. 100 років назад-виникли перші теоретичні конструкції бу (счетоведение).
Основи бухгалтерського обліку 2 Основні законодавчі документи визначають облік і звітність в РФ. Предмет метод і завдання бухгалтерського обліку. Основні правила ведення бухгалтерського обліку. Основні законодавчі документи визначають облік і звітність в Російській Федерації.
Основи організації бухгалтерського обліку на підприємстві Загальні принципи організації бухгалтерського обліку. Факти впливають на організацію обліку на підприємстві. Питання адаптації бухгалтерського обліку в РФ до міжнародних стандартів.
Подвійне оподаткування та міжнародні акти про уникнення подвійного оподаткування Загальне поняття податку та оподаткування. Міжнародні джерела в галузі податкового права. Цілі міжнародного співробітництва в податковій сфері. Міжнародне подвійне оподаткування: причини виникнення способи усунення.
Земельний податок і податок на майно підприємств Законом Російської Федерації Про основи податкової системи Російській Федерації зазначений податок віднесено до податків республік у складі. Росії країв областей автономних округів.
Особливості податкових систем країн Африки Азії та Латинської Америки Податкова система в країнах, що розвиваються. Азії та Африки почала складатися в умовах колоніалізму. Перші нормативні акти щодо встановлення податків приймалися безпосередньо або колоніальними властями або законодавчими органами метрополій.
Принципи побудови податку на додану вартість Платники податку на додану вартість. Об`єкти оподаткування. Визначення оподатковуваного обороту. Ставки податку. Порядок розрахунків за реалізовані товари роботи послуги. Порядок обчислення податку. Терміни сплати податку і подання розрахунків.
Регулювання природної монополії тарифна політика в галузі електрозв`язку Поняття природної монополії. Підстави встановлення монопольного режиму. Суб`єкти регульованих монополій. Державне регулювання у сферах природної монополії. Перспективи розвитку природних монополій конкуренція за монопольний ринок.
Роль держави в перехідній економіці Україні Сутність державного регулювання економіки. Україна. Податкова політика як один з найважливіших важелів державного регулювання в Україну. Необхідність державного регулювання економіки в Україні.
Росія в умовах переходу до ринкового господарства Свобода економічної ініціативи як гарантія правової держави. Загальні поняття. Росія в умовах переходу до ринкової економіки. Втрати і досягнення. Специфічні особливості. Росії. Проблеми і об`єктивні труднощі переходу країни до ринку свобода економічної ініціативи як гарантія правової держави.
Що таке податок Поняття податку і податкової системи. Податкове законодавство. Структура закону про податок. Основні положення про податки закріплені в Конституції РФ. Відповідно до ст. Конституції РФ кожен зобов`язаний платити законно встановлені податки і збори.
Економічна ефективність інвестиційного проекту Цілі та сфери інвестиційної діяльності. Аналіз економічної ефективності інвестиційного проекту безпека або надійність вкладень; прибутковість вкладень; збільшення ринкової вартості вкладень; ліквідність вкладень На надійність інвестицій впливають системний і портфельний ризики.
Правовий захист рекламної продукції в Білорусі Рекламу для залучення до себе до своєї діяльності до свого товару використовують практично все: починаючи від приватного підприємця закінчуючи громадськими і навіть релігійними організаціями. Сьогодні рекламні ролики оголошення плакати щити написи можна побачити на кожному кроці.
Криза фінансової системи країн Азії і його вплив на Росію Коротка характеристика нормативних актів регулюють відносини між резидентами і нерезидентами. Причини світової фінансової кризи Як це було і що сталося в Росії Заходи прийняті ЦБ рф для ліквідації фінансової кризи.
Міжнародна торгова політика і регулювання міжнародних економічних відносин України Елементи міжнародної торгівлі. Торговці агенти і конфірмаціонние будинку. Відділення філії та асоційовані компанії за кордоном. Роль банків у міжнародній торгівлі. A Діяльність банків на міжнародній економічній арені.
Законодавче регулювання інформаційної діяльності Інформація та інформаційні системи. Етапи їх розвитку і типи. Інформаційні системи. Вхідні дані - Обробка - Кінцева інформація. Основні етапи розвитку. Процес управління та інформаційний менеджмент.
Закономірності і принцип управління Закономірності і принцип управління. Принцип системності та комплексності. Принцип правової захищеності управлінського рішення. Принцип оптимізації управління. Принцип делегування повноважень. Принцип відповідності.
Товариство з обмеженою відповідальністю 2 Товариство з обмеженою відповідальністю є різновидом об`єднання капіталів, не вимагають особистої участі своїх членів у справах суспільства.
наступні
© Усі права захищені
написати до нас