наступні
Задачі на найбільше і найменше значення функцій З усіх прямокутників з площею дм знайдіть той у якого периметр найменший. Обчислити площу фігури обмеженою лініями зробивши малюнок. Обчислити площу фігури обмеженою лініями.
Цікаві приклади в метричних просторах У n мірному евклідовому просторі повна обмеженість збігається зі звичайною обмеженістю тобто з можливістю укласти дану множину в досить великий куб. Доказ Одинична сфера S в просторі l дає нам приклад обмеженого але не цілком обмеженої множини.
Логічні задачі на мові програмування Prolog Ввести запропонований текст програми реалізувати її і записати на диск. Навмисне ввести друкарські помилки в текст програми і ознайомитися з повідомленнями про ці всі помічені виправити їх. Реалізувати програму з введенням цілей і перевірити отримані результати.
Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства Первинні проводки про господарські операції підприємства. Cкладання додаткових і коректуючих проводок у головному журналі супроводжування їх необхідними розрахункам. Заповнення робочої таблиці. Складання річного балансу звіту про прибуток і збитки.
Оподаткування 2 Визначення суми податку на доходи фізичних осіб річної та до повернення. Розрахунок щомісячної зарплати працівника. Розрахунок суми податку на прибуток за квартал і півріччя місяців та рік. Декларація з податку на майно його залишкова вартість річних відрахувань руб.
Про один аналог завдання Біцадзе Самарського для змішано складеного рівняння Нелокальна крайова задача яка є деяким аналогом завдання. Біцадзе Самарського. Одиничність її рішення доводиться принципом максимуму а існування рішення доводиться зведенням задачі до еквівалентної їй інтегрального рівняння.
Термодинамічний розрахунок газового циклу Розрахунок термодинамічної газового циклу. Визначення масових ізобарно і ізохоричному тепло мкостей. Процеси газового циклу. Ізохоричний процес. Рівняння ізохорами v const. Політропний процес. Аналіз ефективності циклу.
Завдання з БЖД Проектування захисного заземлення електроустановок. Цехова трансформаторна підстанція. Проектування припливної витяжної механічної вентиляції. Приєднання корпусів електромашин трансформаторів апаратів світильників металевих корпусів.
Хладотранспорт Способи перевезення швидкопсувних вантажів у залежності від їх термічної підготовки і кліматичної зони напрямки. Рухомий склад правила вантаження вивантаження швидкопсувних вантажів у вагонах рефрижераторних автономних спеціалізованих і критих.
Економічна теорія 19 При якому рівні процентних ставок реалізація проектів буде вигідна. Крива попиту крива пропозиції за даними таблиці. Значення обсягу ринкового попиту. Продуктивність виробництва. Графік ринкового попиту граничного доходу витрат монополії.
Рішення завдань з економічного аналізу Розрахунок коефіцієнта ритмічності випуску продукції. Визначення показників характеризують рівень використання робочого часу за використовуваний період і показників фондовіддачі фондоозброєнності а також відхилення за показниками звітного року.
Завдання ЖБК кам`яні конструкції Визначення розмірів перерізу стовпа по осі. Б стовпа по осі А. Определітеніе розмірів марки цегли і розчину. Запроектувати стовп по осі. А і по осі Б. Перевірити несучу здатність стіни по осі. В на місцеве зминання.
Цікаві завдання 1 клас Цікаві завдання загадки в забавною формі в яких фігурують ведмедики котики собачки дівчатка і хлопчики. Загадки у віршах відомих авторів Б. Заходера Н. Разговорова Г. Новицької В. Кудрявцевої. Логічні завдання в такій же віршованій формі o У кошику три яблука.
Розрахунок ректифікації суміші метанол етанол Схема ректифікаційної установки. Побудова діаграм по рівноважним даними. Розрахунок мінімального флегмового числа. Побудова робочої лінії. Визначення числа тарілок. Розрахунок потоків дистиляту і кубового залишку.
Термодинаміка Застосування формул при визначенні таких показників як коефіцієнт теплопередачі для плоскої стінки без накипу щільність теплового потоку від газів до води температура стінки з боку газів температура стінки з боку води і між накипом і сталлю.
Трудове право 4 Залучення працівників до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні. Права працівників підприємства. Колективний договір між працівником і роботодавцем його зміст. Висновок строкового трудового договору.
Прогнозування макроекономічних показників Сутність даних визначають національний дохід. Економіко статистичне прогнозування та його застосування для розрахунку ввп за видатками. Рівень безробіття і зайнятості. Залежність між відставанням обсягу випуску і рівнем циклічного безробіття.
Економічний аналіз виробництва Рівень продуктивності праці. Ступінь виконання плану за видами продукції підприємства. Узагальнюючий показник собівартості продукції. Фактори що впливають на зміну обсягу нормативної чистої продукції.
Цивільне право 9 Спадкові права на майно подружжя. Спадкоємці першої черги. Законний режим майна подружжя. Статут створеного відкритого акціонерного товариства. Повне найменування товариства. Характеристика права аналіз виключного права на доменне ім`я.
Кримінально процесуальний кодекс Судовий розгляд по кримінальній справі. Виключення з звинувачення ряду доказів. Дані про правомірність дій органів попереднього розслідування при отриманні оспорюваного захистом докази.
Збірник завдань і розрахунково графічних робіт за технологією переробки полімерів Структура сітчастих полімерів. Характеристики волокнистих наповнювачів. Отверждение термореактивних зв`язуючих. Фізико хімічну взаємодію між сполучною і наповнювачем в перехідних шарах. Дифузійні процеси в системі сполучна наповнювач sn визначте умовний радіус нитки r.
Банки та банківські операції за вкладами Визначення суми нарахованих відсотків при англійській і при німецькій практиках нарахування. Сума повернення банком за вказаною депозитом. Складна ставка відсотків річних ломбарду за вкладами. Сума яку отримує вкладник після закінчення терміну депозиту.
Визначення основних показників діяльності підприємства Методика та етапи угруповання підприємств за обсягом продукції визначення середньооблікової чисельності співробітників середньорічної вартості оф виробітку продукції на одного працівника. Обчислення фактичного рівня продуктивності праці і приросту.
Визначення середньостатистичних показників Способи розрахунків визначень і обчислень різними статистичними методами середньої кількості виробленої продукції товарообігу обсягів реалізації доходів населення середньої врожайності і способи побудови середньостатистичних прогнозів.
Економіко математичне моделювання аналізу ресурсів Економіко математична модель для аналізу ресурсів у формі звіту стійкості. Перевірка продуктивності технологічної матриці коефіцієнтів прямих матеріальних витрат. Оцінка точності моделей на основі середньої відносної помилки апроксимації звіту.
наступні

реферати, курсовікатегорії
за типом
за алфавітом
завантажені


© Усі права захищені
написати до нас