попередні | наступні
Місце та роль української греко католицької церкви в процесі національно духовного відродження України Феномен Берестейської унії р та її місце у національно культурній та релігійній історії українського народу. Проблема стосунків між церквою та державою в Україні теоретичний метедологічний аналіз. Вступ Актуальність дисертаційного дослідження.
Психологічна інтуїція штучних нейронних мереж Психодіагностика та нейронні мережі. Математичні моделі та алгоритми психодіагностики. Рішення нейромереж завдань психодіагностики. Інтуїтивне передбачення нейромереж взаємин. Полутораслойний предиктор з довільними перетворювачами.
Сучасні методи оцінки інноваційного потенціалу наукової діяльності університетського комплексу Теорія інновацій та інноваційного потенціалу наукової діяльності. Формування інвестиційних умов і тенденції розвитку інноваційного потенціалу в науковій діяльності університетського комплексу. Сучасні методи оцінки інноваційного потенціалу.
Резерви підвищення ефективності інноваційної діяльності промислових підприємств Методологічні аспекти підвищення ефективності інноваційної діяльності промислових підприємств. Дослідження залежності рівня інноваційної діяльності від організаційно-технічної характеристики підприємства.
Управління конкурентоспроможністю промислового підприємства Теоретичні основи методи та організаційне забезпечення управління конкурентоспроможністю підприємства. Концепція підвищення конкурентоспроможності. Підготовка та прийняття управлінських рішень з урахуванням методів оцінки та аналізу конкурентоспроможності.
Адміністративний нагляд органів внутрішніх справ у сфері забезпече Поняття та суб`єкти адміністративного нагляду органів внутрішніх справ у сфері забезпечення громадського порядку і громадської безпеки. Поняття та зміст адміністративно наглядової діяльності. Форми адміністративного нагляду органів внутрішніх справ.
Основні принципи регулювання безпеки економіки Важелі управління економікою країни регіонів і підприємств в ринкових умовах. Стихійність ціноутворення як наслідок безмежної демократизації та лібералізації в господарській діяльності. Забезпечення економічної безпеки підприємств.
Вплив алкогольної інтоксикації на активність основних карбоксіпе Біологічна роль нейропептидів та їх обмін. Функціонування пептідергіческіх систем на різних стадіях естрального циклу. Рівень нейропептидів на різних стадіях естрального циклу. Ферменти обміну нейропептидів на різних стадіях естрального циклу.
Вплив попередника лей енкефаліну на активність ферментів обм Опіоїдні пептиди та фізіолого біохімічні аспекти їх дії. Обмін регуляторних пептидів. Ферменти обміну нейропептидів при стресі. Схема введення попередника лей енкефаліну. Тканинне розподіл ВПП фмсф інгібіруемой кп та АПФ у самців щурів.
Моделювання та методи вимірювання параметрів радіокомпонентів елект Алгоритмічні методи широко використовуються для вимірювання та розрахунку параметрів математичних моделей радіокомпонентів в системах автоматизованого проектування електронних схем. Для їх проектування використовуються електронно обчислювальні машини.
Теоретичні проблеми корпоративного права РФ Корпоративне право як елемент системи права. Конвергенція правового і неправового. Характеристика корпоративних відносин. Корпорація баланс особистого і майнового виражений у правовій формі. Проблема приватного та публічного в корпоративному праві.
Оцінка і страхування ризиків господарюючих суб`єктів Визначення поняття ризиків їх класифікація методи оцінки та облік. Найбільші страхові компанії США. Німеччини, Швейцарії. Економічний аналіз як елемент управління страховими ризиками страхової компанії.
Звичайне право бурят в монгольській правовій системі Особливості структури бурятського суспільства і система управління джерела звичаєвого права бурят. Інститути і відносини регульовані звичаєвим правом інститут сім`ї спадкові і майнові відносини система зобов`язань злочину і покарання б в а б у м.
Проблеми адміністративно правового регулювання застосування спеці Вдосконалення механізму правового регулювання застосування спеціальних засобів адміністративного припинення. Вдосконалення практики застосування спеціальних засобів адміністративного припинення при охороні громадського порядку.
Аграрна реформа П А Столипіна та її здійснення в Україні 1906 1914 рр Загострення ситуації в аграрному секторі економіки України на початку ХХ століття та пошуки вирішення аграрного питання. Аграрна реформа П. А. Столипіна та особливості її запровадження в Україні. Реакція українського селянства на аграрне реформування.
Українське питання в політиціпольського еміграційного уряду та під Політика польських урядів щодо українців напередодні війни. Україна та українці у стратегії і тактиці польського еміграційного уряду та підпілля та його реакція на загострення польсько українських стосунків.
Ефективність виробництва плодово ягідної продукції Теоретичні основи організаційно економічні особливості та методичні засади дослідження ефективності виробництва плодово ягідної продукції. Напрями підвищення ефективності виробництва плодово ягідної продукції в ринкових умовах.
Діяльність українських православних місіонерів у XVIII столітті Сутність християнського місіонерства його витоки та мета етапи розвитку видатні представники. Російські імператори та їхнє ставлення до місіонерської діяльності. Українські православні місіонери в Поволзькій місії.
Піаністичної реформа Ф. Ліста Піаністичної реформа. Ференца Ліста нова ера в розвитку фортепіанного мистецтва. Вирішення питання про взаємини фортепіано та оркестру. Симфонічна трактування фортепіано. Спосіб колористичного збагачення.
Піаністичної реформа Ф Ліста Піаністичної реформа. Ференца Ліста нова ера в розвитку фортепіанного мистецтва. Вирішення питання про взаємини фортепіано та оркестру. Симфонічна трактування фортепіано. Спосіб колористичного збагачення.
Виховання соціальної активності дітей в установі додаткової освіти Обгрунтування педагогічних засобів виховання соціальної активності дітей в установі додаткової освіти. Програма науково-педагогічного супроводу виховання і науково практичних рекомендацій педагогам додаткової освіти.
Методика розробки та використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій для формування Геометричною компетент. Особливості використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій в освіті. Етапи розробки засобів ікт для навчання геометрії. Організація діяльності учнів щодо формування геометричній грамотності.
Методика розробки та використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій для формування 2 Геометричною компетентності учнів основної школи. Особливості використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій в освіті. Етапи розробки засобів ікт для навчання геометрії. Організація діяльності учнів щодо формування геометричній грамотності.
Формування пізнавальних здібностей старшокласників на уроках історії таджицького народу Розвиток ідеї формування пізнавальних здібностей у педагогічній науці. Взаємозв`язок пізнавальних і особистісних особливостей у старшокласників. Психолого-педагогічний процес як головний фактор формування пізнавальних здібностей.
Формування ціннісного ставлення старшокласників до здоров`я в процесі фізичного виховання Проблема формування ціннісного ставлення до здоров`я в теорії та практиці освіти. Організація зміст і методи дослідно-експериментальної роботи з формування ціннісного ставлення учнів до здоров`я в процесі фізичного виховання.
попередні | наступні
© Усі права захищені
написати до нас