наступні
Євгеній Онєгін Онєгін театру злий законодавець непостійний обожнювач чарівних актрис почесний громадянин куліс На Онєгіна більше враження справляє. Тетяна. Сусіди пророкують. Онєгіна в женихи. Тетяні. Роман Ленського і Ольги.
Гостра оклюзія мезентеріальних судин У випадках виникає оклюзія верхньої брижової артерії у нижній. Діагноз емболії судин кишечника при виникненні описаної вище клінічної картини полегшується якщо симптоми з`являються на тлі первинного патологічного процесу.
Застосування решебник у навчальній практиці Оцінка дидактичного потенціалу решебник а також деякі рекомендації щодо їх застосування в навчальному процесі. Зросли обсяг і доступність навчальної інформації.
Машинопис на комп`ютері позитивні аспекти Умова поліпшення роботи державних і муніципальних органів управління наявність добре підготовлених державних і муніципальних управлінських працівників у тому числі досвідчених користувачів комп`ютера.
Теорія соціології Соціологія О. Конта Г. Спенсера Дюркгейма Маркса Вебера Парсона Мертона Дарендорфа. Критична теорія постмарксізм теорія систем Н. Луман символічний інтеракіонізм. Ірвін Гофман Етнометодологія теорія обміну фемінізму позицій структури.
Єдина система конструкторської документації Правила виконання ремонтних креслень ремонтних схем ремонтних специфікацій ремонтних відомостей специфікацій і ремонтних відомостей посилальних документів ремонтних інструкцій. Позначення ремонтних креслень специфікацій відомостей та інструкцій.
Система розроблення та поставлення продукції на виробництво Вимоги до технічного обслуговування і ремонту техніки та умов їх виконання. Вироби як об`єкти ремонту. Інформаційне забезпечення СТОІР виробів. Матеріально технічне забезпечення. Функціонування СТОІР виробів.
Уповноважений з прав людини в РФ Механізми захисту прав і законних інтересів громадян від свавілля державних органів управління. Посада Уповноваженого з прав людини в РФ особливий правовий статус гарантії діяльності. Структура статусу.
Фактори спонукають потенційних покупців до придбання товар Програма соціологічного дослідження. Тема Фактори спонукають потенційних покупців до придбання товарів через мережу. Інтернет. У діловій сфері мережі переважає. Інтернет маркетинг. Аналіз причини зростання купівельного попиту через мережу тернет.
Етнографія як наука Сутність етнографії як науки її сутність і особливості історія виникнення та розвитку. Предмет та напрямки вивчення етнографії. Методи і джерела дослідження в етнографії їх класифікація та різновиди.
Давньоримський календар Початок робіт по сходу і заходу окремих зірок і їх груп у Стародавніх Греції та Римі. Зв`язок календаря з річним зміною виду зоряного неба. Місяці і вставні дні. Важлива роль землеробських робіт сівби збору врожаю.
Невідкладна допомога в акушерстві та гінекології Важкі форми пізнього гестозу. Нефропатія прееклампсія еклампсія. Порушена маткова вагітність. Передлежання плаценти. Гнійно септичні захворювання. Надання невідкладної допомоги дітям. Обсяг медичної допомоги при невідкладних станах в хірургії.
Логіка 4 Гіпотеза як форма розвитку знання. Види гіпотез. Способи докази гіпотез. Дедуктивні умовиводи. Непрямі непрямі висновки. Їх види. Поняття логічної форми. Коротка історія логіки. Поняття знака види знака.
Посадова інструкція фельдшера Обов`язки фельдшера і порядок призначення на посаду. Нормативно-правові документи закріплюють законодавчо обов`язки фельдшера. Заходи здійснюються фельдшером. Права співробітника та кваліфікаційні вимоги.
Кризи професійного становлення особистості 2 Психологічні проблеми породжують внутрішньоособистісні конфлікти професійного самовизначення. Неможливість реалізувати свої професійні наміри. Розбіжність професійних очікувань та реальної дійсності.
Перспективні композити XXI століття на основі органічних і неорганічних полімерів і нові металеві Сплави пріоритетна. Базальтопластікі полімерні композиційні матеріали XXI століття. Хімічний склад базальтових і скляних ниток. Синтез полімерного антиоксиданту різного функціонального призначення.
Перспективні композити XXI століття на основі органічних і неорганічних полімерів і нові металеві 2 Сплави пріоритетні т. Імпульсне електромагнітне випромінювання виникає при навантаженні композитів. Дослідження методом інфрачервоної спектроскопії процесів полімеризації і кополімеризації в полімерних складах для органічних стекол.
Давньоєгипетська Книга Амдуат Єгипетські перекази про потойбічний світ. Фігури характеризують різні аспекти бога. Сонця. Два основних напрямки в потойбічному світі. Мандрівка Сонця через підземний світ Дат як головна думка повної ілюстрованої версії.
Друга світова війна 4 Політична ситуація в Німеччині на початку х років XX ст. Націонал соціалістичний рух на чолі з Адольфом Гітлером. Відновлення регулярної армії вермахт.
Менеджмент Туроперейтинг 2 Туроперейтинг туристська фірма комплектація турів за договорами з постачальниками послуг і відповідно до потреб туристів. Класифікація туроператорів. Створення туристичного продукту. Специфіка укладання договорів з постачальниками послуг.
Влада і лідерство Процес впливу на людей через особисті здібності вміння та інші ресурси. Влада повноваження і лідерство. Основні стилі керування форми влади та їх характеристика. Здатність керівника впливати на поведінку підлеглих і прийняті ними рішення.
Давньоєгипетська Книга Амдуат 2 Єгипетські перекази про потойбічний світ. Фігури характеризують різні аспекти бога. Сонця. Два основних напрямки в потойбічному світі. Мандрівка Сонця через підземний світ Дат як головна думка повної ілюстрованої версії.
Продуктивна і репродуктивна діяльність Конструктивна і образотворча діяльність її значення для розвитку психіки дитини. Подібність і відмінність художнього технічного і наукового творчості. Способи визначення креативності. Рівень моторного побудови та його роль в дитячому малюнку.
Росія та СНД Пріоритет російської зовнішньої політики відносини з країнами СНД. Проблематика загального гуманітарного простору. Подолання політизації економічного співробітництва. Відносини Росії з Казахстаном Білорусією Молдавією Азербайджаном і Вірменією.
Що є бізнес Бізнес як фактор виробництва. Ознаки і риси підприємницької діяльності властивості підприємця. Основні правила гри у бізнес. Планування бізнес операції. Укладення контрактів та їх реалізація.
наступні

реферати, курсовікатегорії
за типом
за алфавітом
завантажені


© Усі права захищені
написати до нас