попередні | наступні
Високотемпературний синтез Загальне уявлення про СВС на конкретно вивченої реакції. Критичні властивості ВТНП отриманих методом СВС і по пічної технології. Феноменологія горіння і синтезу. Напрямки використання. Переробка індустріальних відходів та ремонтні роботи.
Реферат
характеристика кобальту Характеристика кобальту по положенню в періодичній системі. Електронна формула. Знаходження кобальту в природі. Отримання кобальту. Хімічні властивості кобальту сполук кобальту. Біологічна роль кобальту для сільського господарства.
Реферат
Вода 2 Поширення води на планеті. Земля. Ізотопний склад води. Будова молекули води. Фізичні властивості води їх аномальність. Аномалія щільності. Переохолоджена вода. Аномалія стисливості. Поверхневий натяг.
Курсова
Нові наукові напрямки сучасної хімії та їх прикладне використання Загальні тенденції розвитку сучасної хімії. Основні напрямки розвитку хімії в ХХI. Комп`ютерне моделювання молекул молекулярний дизайн і хімічних реакцій. Спінова хімія. Нанохімія. Фемтохімія.
Курсова
Полімери 3 Термодинаміка змочування. Основні проблеми механіки і міцності адгезійних з`єднань. Шляхи підвищення адгезійної міцності. Cмесі полімерів. Технологія отримання сумішей. Опис технологічної схеми виробництва.
Диплом
Магній Характеристика елемента. Отримання магнію. Фізичні і хімічні властивості магнію. Сполуки магнію. Неорганічні сполуки. Магнійорганіческіе з`єднання. Природні з`єднання магнію. Визначення магнію в грунтах у воді.
Реферат
Силікатна промисловість Кремній і його сполуки. Виробництво силікатів. Керамічне виробництво. Цементне виробництво. Скляне виробництво. Коштовне каміння. Кремній провідний сучасний напівпровідниковий матеріал який широко застосовується в промисловості.
Реферат
Каучуки Натуральний каучук. Історія відкриття натурального каучуку. Природні каучуконоси. Збір латексу і виробництво натурального каучуку. Фізичні і хімічні властивості натурального каучуку. Склад і будова натурального каучуку.
Доповідь
Метали 2 Метали. Методи отримання металів. Хімічні властивості металів. Характеристика металів головної підгрупи I групи. Характеристика елементів головної підгрупи II групи. Характеристика елементів головної підгрупи III групи.
Реферат
Метали 3 Загальна характеристика металів. Визначення будову. Загальні фізичні властивості. Способи одержання металів. Хімічні властивості металів. Сплави металів. Характеристика елементів головних підгруп. Характеристика перехідних металів.
Реферат
Метали 4 Загальна характеристика металів. Елементи I групи Li Na K Rb Cs Fr. Оксиди та пероксиди лужних металів. Гідроксиди. Елементи головної II групи Be Mg Ca Sr Ba Ra. Перехідні метали. Хром залізо цинк мідь та їх сполуки.
Реферат
Метали і сплави застосовуються в поліграфії Фізичні властивості металів і сплавів. Хімічні властивості металів і сплавів. Сплави. Вимоги до сплавів і види сплавів. Методи випробування поліграфічних сплавів. Метали і сплави застосовуються в поліграфії.
Реферат
Застосування потенціометричного і кулонометрического методів аналізу у фармації та аналітичної хімії Потенциометрический метод метод якісного та кількісного аналізу заснований на вимірюванні потенціалів виникають між піддослідним розчином і зануреним у нього електродом. Криві потенціометричного титрування.
Контрольна робота
Історичний нарис біохімії Фізіологічна хімія. Загальна характеристика вітаміну А. Біохімічні функції. Авітаміноз. Роль АТФ. Глюкоза. Формула глюкози. Енергетика обміну. Функції ліпідів структурна енергетична резервна захисна регуляторна.
Контрольна робота
Фенолформальдегідні смоли Продукти поліконденсації фенолу з формальдегідом. Реакція проводиться в присутності кислих соляна сірчана щавлева і інші кислоти або лужних каталізаторів аміак гідроксид натрію гідроксид барію. Властивості застосування.
Доповідь
Вуглець Роль вуглеців в живій природі. Поширення в природі. Фізичні і хімічні властивості. Роль вуглеводів у живій природі. Великі досягнення у вивченні обміну речовин і кругообігу вуглецю в природі.
Реферат
Амінокислоти їх класифікація Клас органічних сполук містять карбоксильні і аміногрупи мають властивості і кислот і основ. Беруть участь в обміні азотистих речовин всіх організмів вихідне з`єднання при біосинтезі гормонів вітамінів алкалоїдів.
Доповідь
Застосування сингулярної матриці в хімії Загальні відомості про сингулярному розкладанні і сингулярних матрицях. Ортогональне розкладання за допомогою сингулярного розкладання. Застосування сингулярних матриць при багатовимірному аналізі хімічних даних факторними методами.
Реферат
Розробка методів біотехнологічного отримання білків амінокислот і нуклеозидів мічених дейтерієм І ізотопом вуглецю 13С с. Адаптація облігатних метилотрофних бактерій. Дослідження ступенів включення дейтерію в молекулу L фенілаланіну В. methylicum отриманого з середовищ з тяж лой водою. Дослідження ступенів включення ізотопу вуглецю.
Реферат
Метан Найбільш важливий представник органічних речовин в атмосфері. Природа природних і антропогенних джерел метану. Частки окремих джерел у загальному потоці метану в атмосферу. Підвищення температури атмосфери.
Реферат
Хром і кисень Хром тв рдий блискучий метал. Хром входить до складу нержавіючих кислототривких жароміцних сталей. Сполуки хрому. Кисень найпоширеніший елемент земної кори. Отримання і властивості кисню.
Доповідь
Історичний огляд основних етапів розвитку хімії Основні етапи розвитку хімії. Алхімія як феномен середньовічної культури. Виникнення і розвиток наукової хімії. Витоки хімії. Лавуазьє революція в хімії. Перемога атомно молекулярного вчення. Зародження сучасної хімії та її проблеми в XXI столітті.
Реферат
Білки і поліпептиди Роль в живій природі. Склад і властивості білків. Класифікація білків. Визначення будівлі білків. Визначення наявності білка. Ідентифікація білків і поліпептидів. Синтез пептидів. Штучне отримання білка.
Реферат
Корозійні властивості титану та його сплавів Загальні уявлення про корозію металів. Поведінка титану і його сплавів різних агресивних середовищах. Вплив легуючих елементів в титані на корозійну стійкість. Електрохімічна корозія. Особливості взаємодії титану з повітрям.
Реферат
Фізико хімічні властивості міді та заліза Основні фізико хімічні властивості міді загальні відомості про метод отримання основні області застосування. Основні фізико хімічні властивості заліза і низьковуглецевої стали загальні відомості про метод отримання основні області застосування.
Контрольна робота
попередні | наступні
© Усі права захищені
написати до нас